GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Aşçılık - - AşçılıkProgram Tanımları

Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında faaliyetine başlamıştır. Program İlk öğrencilerini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında kabul etmiştir, ilk mezunlarını 2015'te vermiştir.

Derece: Aşçılık Önlisans Diploması Unvan: Aşçı

Önlisans Derecesi (EQF-LLL 5. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://obis.nisantasi.edu.tr/Ogrenci/Ogr0143/Default.aspx?lang=tr-TR Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi-40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Vizyon: Dünya yiyecek ve içecek sektörünün gelişimine ve ülkemizin ekonomik olarak kalkınmasına katkı sağlayacak nitelikte donanımlı aşçılar yetiştirmek, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli aşçılar yetiştiren bir meslek yüksekokulu olmaktır. Misyon: Ülkemizde ve Dünyada hizmet veren yiyecek ve içecek işletmelerinde görev alacak nitelikli, yaratıcı, kendini geliştirmeye açık, değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilecek, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir. Amaç/Hedefler: • Gıda ürününü iyi yapmak ve sunmak • Doğru iş planını uygulayabilme • Çalıştığı firmanın maliyet analizini iyi yapabilen • Mesleği ile ilgili konularda yabancı dili etkin olarak kullanabilmek. • Mutfakta ekip halinde çalışma bilinci • İş sağlığı konusunda bilgili • Çalıştığı mutfaktaki tüm teknolojik ekipmanları kullanabilme • İdari becerilere sahip olma ve gerektiğinde lider olma becerisi Genel Bilgi: "Bölümde öğrencilerin bilgi, beceri ve yaratıcıklarını geliştirebilecekleri ileri teknolojik ekipmanlar ile donatılmış 4 adet aşçılık ve 1 adet pastacılık eğitim mutfakları bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı’nın amacı; Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü ve medeniyetler beşiği olan Türkiye’nin yiyecek içecek sektörünün ihtiyacı olan mesleki bilgi ve becerilere sahip, geniş görüş sahibi, farklılığını ortaya koyabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Aşçılık Programı’ndan mezun olanlar, “Aşçı” unvanını kazanarak; turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), havalimanı ve hastane mutfaklarında; aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, soğuk şefi, pastane şefi, kasap, demi şefi vb. rütbelerle; araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariki yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü gibi kadrolarda çalışabilirler.

Öğrenciler ÖSYM tarafından belirlenen programlara dikey geçiş yaparak lisans mezunu olabilirler. Program mezunları ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili 4 yıllık (lisans) bölümlerine yerleşebilirler. Dikey geçiş yapılabilecek ilgili lisans bölümlerinin listesine ÖSYM DGS Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/DGS/tablo2_29052023.pdf

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-nisantasi-tomer-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 120 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge-511959282.pdf

Tam Zamanlı

Program Başkanı: ÖĞR.GÖR. SELÇUK KARAÇAM Eposta: selcuk.karacam@nisantasi.edu.tr Tel: +90 (212) 2101010 Adres: Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

Kampüsümüzde öğrencilerin kullanabileceği 260 adet derslik alanı ve sekiz adet amfi mevcuttur. Bu alanların toplam büyüklüğü 27,588,74 m2 ve toplam oturum kapasitesi ise 17,340 kişidir. Bölümde öğrencilerin bilgi, beceri ve yaratıcıklarını geliştirebilecekleri ileri teknoloji ekipmanlar ile donatılmış 4 adet aşçılık ve 1 adet pastacılık eğitim mutfağı bulunmaktadır.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-ASC

Program Çıktıları

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OASC151 Türkçe Yıyecek İçecek Tarıhı ve Kültürü Zorunlu 3 - - 4 3
OASC157 Türkçe Gastronomı Bılımıne Gırış Zorunlu 2 2 - - 3
OASC159 Türkçe Mutfak Yönetımı ve Tasarımı Zorunlu 2 - - - 2
OASC161 Türkçe Gıda Teknolojısı Zorunlu 2 - - - 2
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 15 4 0 9 17
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OASC152 Türkçe Mutfak Uygulamaları I Zorunlu 2 2 - 5 3
OASC158 Türkçe Hıjyen ve Sanıtasyon Zorunlu 2 - - - 2
OASC160 Türkçe İçecek Bılımı ve Önolojı Zorunlu 1 2 - 5 2
OASC162 Türkçe Turızm İşletmecılığı Zorunlu 3 - - - 3
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 14 6 0 15 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OASC259 Türkçe Türk Mutfağı Kültürü ve Uygulaması Zorunlu 1 2 - 3 2
OASC265 Türkçe Mutfak Akımları ve Gelışımı Zorunlu 1 2 - 3 2
OASC267 Türkçe Mutfak Uygulamaları II Zorunlu 1 4 - - 3
OASC269 Türkçe Pastacılık ve Ekmekçılığe Gırış Zorunlu 1 4 - - 3
OASC271 Türkçe Gıda Mevzuatı ve Meslek Etığı Zorunlu 2 2 - - 3
OASC273 Türkçe Meslekı İngılızce Zorunlu 2 2 - - 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
Toplam 8 16 0 10 16
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OASC266 Türkçe İlerı Pastacılık ve Ekmekçılık Zorunlu 1 4 - - 3
OASC270 Türkçe Mutfak Uygulamaları III Zorunlu 1 4 - - 3
OASC276 Türkçe Yöresel Türk Mutfakları Zorunlu 2 2 - - 3
OASC278 Türkçe İlerı İngılızce II Zorunlu 2 2 - 4 -
OASC280 Türkçe Dünya Mutfakları Zorunlu 2 2 - - 3
OASC282 Türkçe Beslenme İlkelerı ve Menü Tasarlama Zorunlu 2 2 - - 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
Toplam 10 16 0 4 15

2020-2021 Müfredatı-ASC

Program Çıktıları

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OASC157 Türkçe Gastronomı Bılımıne Gırış Zorunlu 2 2 - 5 3
OASC159 Türkçe Mutfak Yönetımı ve Tasarımı Zorunlu 2 - - 5 2
OASC161 Türkçe Gıda Teknolojısı Zorunlu 2 - - 5 2
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 12 4 0 26 14
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OASC152 Türkçe Mutfak Uygulamaları I Zorunlu 2 2 - 5 3
OASC158 Türkçe Hıjyen ve Sanıtasyon Zorunlu 2 - - 4 2
OASC160 Türkçe İçecek Bılımı ve Önolojı Zorunlu 1 2 - 5 2
OASC162 Türkçe Turızm İşletmecılığı Zorunlu 3 - - 5 3
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 6 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OASC259 Türkçe Türk Mutfağı Kültürü ve Uygulaması Zorunlu 1 2 - 3 2
OASC265 Türkçe Mutfak Akımları ve Gelışımı Zorunlu 1 2 - 3 2
OASC267 Türkçe Mutfak Uygulamaları II Zorunlu 1 4 - 6 3
OASC269 Türkçe Pastacılık ve Ekmekçılığe Gırış Zorunlu 1 4 - 6 3
OASC277 Türkçe İlerı İngılızce I Zorunlu 2 2 - 4 -
SECASC3 Türkçe ASC 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 6 14 0 22 10
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OASC266 Türkçe İlerı Pastacılık ve Ekmekçılık Zorunlu 1 4 - 6 3
OASC268 Türkçe Aşçılık Bıtırme Projesı Zorunlu 2 - - 6 2
OASC270 Türkçe Mutfak Uygulamaları III Zorunlu 1 4 - 6 3
OASC278 Türkçe İlerı İngılızce II Zorunlu 2 2 - 4 -
OSTJ250 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı Zorunlu - - - - -
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
SECASC4 Türkçe ASC 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 6 10 0 22 8
SECASC3 - ASC 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OASC271 Türkçe Gıda Mevzuatı ve Meslek Etığı Seçmeli 2 2 - 4 3
OASC273 Türkçe Meslekı İngılızce Seçmeli 2 2 - 4 3
OASC279 Türkçe Gıda Sektöründe Tedarık Zıncırı Seçmeli 2 2 - 4 3
SECASC4 - ASC 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OASC276 Türkçe Yöresel Türk Mutfakları Seçmeli 2 2 - 4 3
OASC280 Türkçe Dünya Mutfakları Seçmeli 2 2 - 4 3
OASC282 Türkçe Beslenme İlkelerı ve Menü Tasarlama Seçmeli 2 2 - 4 3