GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Önlisans

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmakYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Restoran Tarihi ve Gelişimi
2 Restoran Endüstrisi Hakkında Bilgi
3 Restoran Kurulum Planlama
4 Menü Planlama ve Değerlendirme
5 Restoran Ekipmanları
6 Restoran Pazarlama
7 İnsan Kaynakları
8 Ara Sınav
9 Satın Alma ve Depolama
10 Yiyecek ve İçecek Üretimi ve Servisi
11 İşçi Maliyetleri
12 Restoran Banket ve Operasyonları
13 Restoran Proje Sunumları
14 Restoran Proje SunumlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Okuma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 107

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 3 4 3 5 4 3 5 5 4 3 4 5 3 5
ÖÇ 2 5 3 4 3 5 4 3 5 5 4 3 4 5 3 5
ÖÇ 3 5 3 4 3 5 4 3 5 5 4 3 4 5 3 5
ÖÇ 4 5 3 4 3 5 4 3 5 5 4 3 4 5 3 5
ÖÇ 5 5 3 4 3 5 4 3 5 5 4 3 4 5 3 5
ÖÇ 6 5 3 4 3 5 4 3 5 5 4 3 4 5 3 5
ÖÇ 7 5 3 4 3 5 4 3 5 5 4 3 4 5 3 5
ÖÇ 8 5 3 4 3 5 4 3 5 5 4 3 4 5 3 5
ÖÇ 9 5 3 4 3 5 4 3 5 5 4 3 4 5 3 5
ÖÇ 10 3 4 5 4 5 4 4 5 2 4 3 4 2 5 4
ÖÇ 11 4 5 3 3 5 4 3 5 4 4 5 5 3 4 3
ÖÇ 12 4 5 3 3 5 4 3 5 4 4 5 5 3 4 3
ÖÇ 13 4 5 3 3 5 4 3 5 4 4 5 5 3 4 3
ÖÇ 14 4 5 3 3 5 4 3 5 4 4 5 5 3 4 3
ÖÇ 15 4 5 3 3 5 4 3 5 4 4 5 5 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek