GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OASC271 Gıda Mevzuatı ve Meslek Etiği Seçmeli Ders Grubu 2 3 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Gıdaların çeşitli kalite özelliklerinin değerlendirilmesine yönelik bilgi ve becerileri geliştirmek.


Öğr. Gör.Çağla Çetinkaya


1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.
2 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek.
3 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek.
4 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek.
5 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.
6 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak.
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak.

Birinci Öğretim


Ön koşulu olan ders yoktur.


Yok


Gıdaların çeşitli kalite özelliklerinin değerlendirilmesine yönelik kontrol ve analiz yöntemleri, kalite uygulamaları ve standartları, HACCP, gıda kanunu, gıda kodeksi, gıda mevzuatı, tebliğ ve yönetmelikler, gıda standartları.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Kalite, kalite kontrol temel kavramları ve organizasyonu
2 Gıdalarda proses ve kalite kontrol kriterleri
3 Gıdalarda kalite kontrol uygulamaları: HACCP, GMP, GHP, 5S, Kaizen
4 Gıdalarda kalite kontrol uygulamaları: ISO 9000, ISO 22000 Analiz ve test yöntemleri, akreditasyon ve validasyon
5 Farklı gıdaların üretiminde kalite uygulamaları
6 Gıda kanunu
7 Gıda denetleme esasları, denetleyiciler ve meslek etiği
8 Türk Gıda Kodeksi: Amaç, kapsam ve tanımlar
9 Ara sınav
10 Türk Gıda Kodeksi: Katkı maddeleri ve etiketleme
11 Gıda üretim ve satış yerlerine ilişkin mevzuat
12 Gıda üretim ve satış yerlerine ilişkin mevzuat
13 Gıda üretim ve satış yerlerinde hijyen uygulamalarına ilişkin yönetmelik Türk Gıda Kodeks Yönetmeliği Farklı gıdalara ait tebliğler ve standartlar
14 Gıda üretim ve satış yerlerinde hijyen uygulamalarına ilişkin yönetmelik Türk Gıda Kodeks Yönetmeliği Farklı gıdalara ait tebliğler ve standartlar
15 Final sınavı

Gıda Güvenliği ve Gıda Mevzuatı, Detay Yayıncılık,Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 1 40 40
Soru-Yanıt 1 4 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 106

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 2 4 1 1 4
ÖÇ 2 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 2 4 1 1 4
ÖÇ 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 2 4 1 1 4
ÖÇ 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 2 4 1 1 4
ÖÇ 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 2 4 1 1 4
ÖÇ 6 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 2 4 1 1 4
ÖÇ 7 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 2 4 1 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek