GERİ DÖN

Lisans Programları


İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Psikoloji - - Psikoloji (İngilizce)Program Tanımları

Psikoloji Bölümü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde, 2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Bölüm başarılı bir şekilde tamamlanıp, yeterlilikleri sağlandığında psikoloji alanında "Lisans derecesine" sahip olunur.

Lisans

Psikoloji Bölümüne ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Psikoloji Bölümüne, YKS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir. Psikoloji Bölümü'ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Ayrıca Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir.

Üniversitenin ilgili yönetmelikleri çerçevesinde yapılmaktadır. Yönetmeliklerde belirtilen esaslar çerçevesinde, öğrenciler bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriğinin Nişantaşı Üniversitesi'ndeki muadili dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte tarafından onaylanması durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir.

Hazırlık sınıfından sonra 4 yıllık lisans programı olup her yılda güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıl bulunmaktadır. Her dönem için belirlenmiş 30 AKTS'lik ders yükünün başarıyla tamamlanması, toplamda 4 üzerinden en az 2 genel ortalamayla 240 AKTS'lik dersin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Son dönemde alanda uygulamalı olarak yapılan İşbaşındaki Mesleki uygulamalar dersinin alınabilmesi için müfredata uygun olarak geçmiş dönemlerdeki tüm derslerin alınmış (devamsızlık durumu hariç) olması gerekmektedir. Bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan mezuniyet durumundaki son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere tek ders sınav hakkı tanınır.

Psikoloji Bölümü'nün temel amacı öğrencilerine psikoloji alanında temel kuramsal bilgilerin yanı sıra güncel ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda mezunların, psikolojinin alt alanları ve diğer bilim dalları ile ilişkisini bilen, psikolojik süreçleri anlayan ve sorgulayan, psikoloji alanında bilimsel araştırma yeterliğine sahip, psikolojik sorunları farklı bakış açılarıyla inceleyebilen, etik ilkelere bağlı, sorumluluk alabilen, etkili iletişim kurabilen, bireyler arası farklılıklara saygılı, uygulamaya yönelik deneyim sahibi bireyler olması hedeflenmektedir.

Psikoloji Bölümü'nden mezun olanlar, psikolojinin farklı uzmanlık alanlarıyla ilgili sektörlerde çalışabilmektedirler. Bu alanlardan bazıları; -Klinikler -Sağlık Bakanlığı'na bağlı resmi kurum ve kuruluşlar, Özel Hastaneler, Sağlık Merkezleri -Rehabilitasyon Merkezleri ve Özel Eğitim Kurumları -Araştırma ve Eğitim Kurumları -Kreş ve Anaokulları -Sosyal Hizmetler Alanı -Adli Kurumlar -İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Firmaları -Rehberlik Araştırma Merkezleri - Örgüt psikoloğu olarak çeşitli şirketler -Huzurevleri -Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Sektörü -Kitle İletişim (Medya) Sektörü -Kamu Sektörü (Ordu, Emniyet vb.) -Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birimleri

Psikoloji Bölümü'nden başarı ile mezun olanlar, psikoloji bölümü mezunlarının kabul edildiği herhangi bir kurumda lisansüstü eğitim yapma hakkına sahiptirler.

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Nişantaşı Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır.

Programdan mezun olmak için, 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Psikoloji (İngilizce) Bölüm Başkanı Dr.Öğr. Üyesi Selçuk Aslan'dır. Çalışma ofisi: 113 no.lu ofis e-posta adresi: selcuk.aslan@nisantasi.edu.tr

Psikolojinin farklı alt dallarına yönelik zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli ders çeşitliliği, Psikolojinin farklı alt alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyelerinden ders alma fırsatı, Kuramsal derslerin yanı sıra uygulamaya yönelik dersler, Diğer bölümlerden ders alma olanağı, Gönüllü staj olanağı, Son dönem psikoloji alanında uygulamalı olarak yapılacak İşbaşında Mesleki Uygulamalar dersi, Psikoloji alanında bilimsel ve sosyal etkinliklerde görev alma olanağı...


Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
Psikoloji biliminin gelişimini, diğer davranış bilimleriyle ilişkisini, temel kavramlarını ve alandaki kuramsal bakış açılarını tanımlayabilir.
Psikolojinin alt alanlarına ilişkin araştırma yöntemleri ve uygulamalarını listeleyebilir.
Psikoloji alanında, temel düzeyde gözlem ve görüşme tekniklerini uygulayabilir.
Psikoloji alanında gerçekleştirilmiş nicel ya da nitel bir araştırmanın sonuçlarını değerlendirebilir.
Psikoloji ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak ve/veya başkalarıyla disiplinler arası ekip ruhuna uygun olarak yürütebilir.
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk alır.
Psikoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
Yaşam boyu öğrenme, değişim ve yeniliğe açıklık ilkesini uygular.
Psikoloji alanına ilişkin edindiği bilgi ve becerileri değerlendirme, ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir.
Psikoloji alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ifade edip, paylaşma ve tartışma konusunda, meslektaşları ve meslek örgütleriyle iş birliği yapabilir.
Psikoloji biliminin gelişimini, diğer davranış bilimleriyle ilişkisini, temel kavramlarını ve alandaki kuramsal bakış açılarını tanımlayabilir.
Psikolojinin alt alanlarına ilişkin araştırma yöntemleri ve uygulamalarını listeleyebilir.
Psikoloji alanında, temel düzeyde gözlem ve görüşme tekniklerini uygulayabilir.
Psikoloji alanında gerçekleştirilmiş nicel ya da nitel bir araştırmanın sonuçlarını değerlendirebilir.
Psikoloji ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak ve/veya başkalarıyla disiplinler arası ekip ruhuna uygun olarak yürütebilir.
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk alır.
Psikoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
Yaşam boyu öğrenme, değişim ve yeniliğe açıklık ilkesini uygular.
Psikoloji alanına ilişkin edindiği bilgi ve becerileri değerlendirme, ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir.
Psikoloji alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ifade edip, paylaşma ve tartışma konusunda, meslektaşları ve meslek örgütleriyle iş birliği yapabilir.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-PSI

Program Çıktıları

1 Psikoloji biliminin gelişimini, diğer davranış bilimleriyle ilişkisini, temel kavramlarını ve alandaki kuramsal bakış açılarını tanımlayabilir.
2 Psikolojinin alt alanlarına ilişkin araştırma yöntemleri ve uygulamalarını listeleyebilir.
3 Psikoloji alanında, temel düzeyde gözlem ve görüşme tekniklerini uygulayabilir.
4 Psikoloji alanında gerçekleştirilmiş nicel ya da nitel bir araştırmanın sonuçlarını değerlendirebilir.
5 Psikoloji ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak ve/veya başkalarıyla disiplinler arası ekip ruhuna uygun olarak yürütebilir.
6 Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk alır.
7 Psikoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
8 Yaşam boyu öğrenme, değişim ve yeniliğe açıklık ilkesini uygular.
9 Psikoloji alanına ilişkin edindiği bilgi ve becerileri değerlendirme, ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir.
10 Psikoloji alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ifade edip, paylaşma ve tartışma konusunda, meslektaşları ve meslek örgütleriyle iş birliği yapabilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EHIS101 İngilizce Ataturk's Prıncıples and Hıstory of Revolutıon I Zorunlu 2 - - 2 2
EPSI101 İngilizce Basıc Mathematıcs Zorunlu 3 - - 6 3
EPSI103 İngilizce Socıology I Zorunlu 3 - - 6 3
EPSI105 İngilizce Phılosophy I Zorunlu 3 - - 6 3
EPSI107 İngilizce Psychology I Zorunlu 3 - - 7 3
ERPT101 İngilizce Research and Presentatıon Technıques Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 16 0 0 30 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EHIS102 İngilizce Ataturk's Prıncıples and Hıstory of Revolutıon II Zorunlu 2 - - 2 2
EPSI102 İngilizce Basıc Statıstıcs Zorunlu 3 - - 4 3
EPSI104 İngilizce Socıology II Zorunlu 3 - - 6 3
EPSI106 İngilizce Phılosophy II Zorunlu 3 - - 6 3
EPSI108 İngilizce Psychology II Zorunlu 3 - - 7 3
EPSI110 İngilizce General Bıology Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 17 0 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EPSI201 İngilizce Developmental Psychology I Zorunlu 3 - - 5 3
EPSI203 İngilizce Research Methods ın Psychology Zorunlu 3 - - 5 3
EPSI205 İngilizce Socıal Psychology I Zorunlu 3 - - 5 3
EPSI207 İngilizce Learnıng Psychology Zorunlu 3 - - 5 3
EPSI209 İngilizce Physıologıcal Psychology Zorunlu 3 - - 4 3
EPSI211 İngilizce Theorıes of Personalıty I Zorunlu 3 - - 4 3
ETRL201 İngilizce Turkısh Language I Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 20 0 0 30 20
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EPSI202 İngilizce Developmental Psychology II Zorunlu 3 - - 5 3
EPSI204 İngilizce Sensatıon and Perceptıon Zorunlu 3 - - 5 3
EPSI206 İngilizce Socıal Psychology II Zorunlu 3 - - 5 3
EPSI208 İngilizce Health Psychology Zorunlu 3 - - 5 3
EPSI210 İngilizce Hıstory of Psychology Zorunlu 3 - - 4 3
EPSI212 İngilizce Theorıes of Personalıty II Zorunlu 3 - - 4 3
ETRL202 İngilizce Turkısh Language II Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 20 0 0 30 20
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-5.PSI Türkçe 2019 Psıkolojı (İngılızce) 5.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
EPSI301 İngilizce Testıng and Measurement ın Psychology Zorunlu 2 - - 4 2
EPSI303 İngilizce Psychopathology I Zorunlu 3 - - 6 3
Toplam 5 0 0 10 5
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-6.PSI Türkçe 2019 Psıkolojı (İngılızce) 6.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
EPSI302 İngilizce Data Analysıs and SPSS ın Psychology Zorunlu 3 - - 4 3
EPSI304 İngilizce Psychopathology II Zorunlu 3 - - 6 3
Toplam 6 0 0 10 6
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-7.PSI Türkçe 2019 Psıkolojı (İngılızce) 7.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
EPSI401 İngilizce Industrıal and Organızatıonal Psychology Zorunlu 2 - - 4 3
EPSI403 İngilizce Clınıcal Psychology Zorunlu 3 - - 6 3
Toplam 5 0 0 10 6
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-8.PSIING İngilizce Professıonal Practıces at Work 8th Century Electıve Courses Seçmeli 2 20 - - 12
Toplam 2 20 0 12
2019SEC-5.PSI - 2019 Psikoloji (İngilizce) 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EFRA301.1 Türkçe French I Seçmeli 3 - - 5 3
EISP301.1 Türkçe Spanısh I Seçmeli - - - 5 3
EPSI305 İngilizce Psychosocıal Rehabılıtatıon Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI307 İngilizce Cognıtıve Psychology Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI309 İngilizce Gender Psychology Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI311 İngilizce Crıtıcal Psychology Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI313 İngilizce Forensıc Psychology Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI315 İngilizce Human Resources Management Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS301.1 Türkçe Russıan I Seçmeli 3 - - 5 3
ESRP301 İngilizce Socıal Responsbılıty Project Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.PSI - 2019 Psikoloji (İngilizce) 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EFRA302.1 Türkçe French II Seçmeli 3 - - 5 3
EISD302.1 Türkçe Sıgn Language Seçmeli 3 - - 5 3
EISP302.1 Türkçe Spanısh II Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI306 İngilizce Envıronmental Psychology Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI308 İngilizce Ethıcs ın Psychology Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI310 İngilizce Experımental Psychology Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI312 İngilizce Developmental Psychopathology Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI314 İngilizce Cyber Culture and Socıal Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI316 İngilizce Psychology of Art Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS302.1 Türkçe Russıan II Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-7.PSI - 2019 Psikoloji (İngilizce) 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EFRA401.1 Türkçe French III Seçmeli 3 - - 5 3
EISP401.1 Türkçe Spanısh III Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI405 İngilizce Psychotraumatology Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI407 İngilizce Neuropsychology Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI409 İngilizce Psychology of Language Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI411 İngilizce Clınıcal Intervıew Skılls Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI413 İngilizce Group Processes Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI415 İngilizce Psychotherapy Practıce Seçmeli 3 - - 5 3
EPSI417 İngilizce Human Rıghts and Democracy Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS401.1 Türkçe Russıan III Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-8.PSIING - Professional Practices at Work 8th Century Elective Courses
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EPSI402 İngilizce Professıonal Practıse (Internshıp) Seçmeli 2 20 - 30 12
EPSI404 İngilizce Workıng ın a fırm as permanent employee (+Report) Seçmeli 2 20 - 30 12
EPSI406 İngilizce Applıed Research Project (Dıssertatıon) Seçmeli 2 20 - 30 12

2020-2021 Müfredatı PSK ING

Program Çıktıları

1 Psikoloji biliminin gelişimini, diğer davranış bilimleriyle ilişkisini, temel kavramlarını ve alandaki kuramsal bakış açılarını tanımlayabilir.
2 Psikolojinin alt alanlarına ilişkin araştırma yöntemleri ve uygulamalarını listeleyebilir.
3 Psikoloji alanında, temel düzeyde gözlem ve görüşme tekniklerini uygulayabilir.
4 Psikoloji alanında gerçekleştirilmiş nicel ya da nitel bir araştırmanın sonuçlarını değerlendirebilir.
5 Psikoloji ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak ve/veya başkalarıyla disiplinler arası ekip ruhuna uygun olarak yürütebilir.
6 Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk alır.
7 Psikoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
8 Yaşam boyu öğrenme, değişim ve yeniliğe açıklık ilkesini uygular.
9 Psikoloji alanına ilişkin edindiği bilgi ve becerileri değerlendirme, ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir.
10 Psikoloji alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ifade edip, paylaşma ve tartışma konusunda, meslektaşları ve meslek örgütleriyle iş birliği yapabilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
CSAR101 İngilizce Communıcatıon Skılls and Academıc Reportıng I Zorunlu 2 2 - 6 3
EHIS191 İngilizce Ataturk's Prıncıples and Hıstory of Revolutıon I Zorunlu 2 - - 3 2
EPIS123 İngilizce Psychology I Zorunlu 3 - - 5 3
EPSI121 İngilizce Phılosophy Zorunlu 3 - - 6 3
EPSI125 İngilizce General Bıology Zorunlu 3 - - 5 3
EPSI127 İngilizce Introductıon to Socıology Zorunlu 3 - - 6 3
Toplam 16 2 0 31 17
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
CSAR102 İngilizce Communıcatıon Skılls and Academıc Reportıng II Zorunlu 2 2 - 6 3
EBUS108 İngilizce Basıc Statıstıcs Zorunlu 3 - - 4 3
EHIS192 İngilizce Ataturk's Prıncıples and Hıstory of Revolutıon II Zorunlu 2 - - 3 2
EPSI120 İngilizce Psychology II Zorunlu 3 - - 5 3
EPSI122 İngilizce Research Methods ın Psychology Zorunlu 2 2 - 6 3
EPSI124 İngilizce Socıal Antropology Zorunlu 3 - - 6 3
Toplam 15 4 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EPSI221 İngilizce Posıtıve Psychology and Communıcatıon Skılls Zorunlu 3 - - 5 3
EPSI223 İngilizce Developmental Psychology I Zorunlu 3 - - 6 3
EPSI225 İngilizce Industrıal and Organızatıonal Psychology Zorunlu 3 - - 6 3
EPSI227 İngilizce Socıal Psychology Zorunlu 3 - - 6 3
ETRL201 İngilizce Turkısh Language I Zorunlu 2 - - 2 2
GE01ING İngilizce GE Electıve Courses (3. YY) Seçmeli - - - - -
Toplam 14 0 0 25 14
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EPSI220 İngilizce Theory of Personalıty Zorunlu 3 - - 5 3
EPSI222 İngilizce Developmental Psychology II Zorunlu 3 - - 6 3
EPSI224 İngilizce Learnıng Psychology Zorunlu 3 - - 6 3
EPSI226 Türkçe Physıologıcal Psychology Zorunlu 3 - - 6 3
ETRL202 İngilizce Turkısh Language II Zorunlu 2 - - 2 2
GE02ING İngilizce GE Electıve Courses (4. YY) Seçmeli - - - - -
Toplam 14 0 0 25 14
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-5-PSK-İNG. Türkçe İİSBF Psıkolojı İngılızce 5. YY. Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
EPSI321 İngilizce Psychopathology Zorunlu 3 - - 7 3
GE03ING İngilizce GE Electıve Courses (5. YY) Seçmeli - - - - -
ÜNİSEÇ(5YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 3 0 0 7 3
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-6-PSK-İNG. Türkçe İİSBF Psıkolojı İngılızce 6. YY. Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
EPSI322 İngilizce Cognıtıve Psychology Zorunlu 3 - - 7 3
GE04ING İngilizce GE Electıve Courses (6. YY) Seçmeli - - - - -
KEP302 İngilizce KEP I Zorunlu - - - - -
ÜNİSEÇ(6YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 3 0 0 7 3
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-7-PSK-İNG. Türkçe İİSBF Psıkolojı İngılızce 7. YY. Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
EPSI421 İngilizce Clınıc Psychology Zorunlu 3 - - 7 3
GE05ING İngilizce GE Electıve Courses (7. YY) Seçmeli - - - - -
KEP401 İngilizce KEP II Zorunlu - - - - -
ÜNİSEÇ(7YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 3 0 0 7 3
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
IMUING Türkçe 8. YY IMU Electıve Courses Seçmeli 2 20 - - 12
Toplam 2 20 0 12
GE01ING - GE Elective Courses (3. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GEE01001 İngilizce Introductıon to Theatre Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01002 İngilizce Classıcal Turkısh Art and Artısts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01003 İngilizce Fıne Arts ın Turkey Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01004 İngilizce Introductıon to Turkısh Classıcal Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01005 İngilizce Introductıon to World Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01006 İngilizce Color ın Space Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01007 İngilizce Art and Creatıvıty Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01008 İngilizce Style Consultıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01009 İngilizce The Art of Turkısh Cuısıne Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01010 İngilizce Vırtual Dıscovery of İstanbul Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01011 İngilizce Cıty and Culture Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01013 İngilizce Turkısh Poetry and Poets Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01014 İngilizce Creatıve Lıterature Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01015 İngilizce Hıstory of Cınema Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02001 İngilizce Ottoman Culturel Hıstory Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02002 İngilizce Hıstory of Cıvılızatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02003 İngilizce Anatolıan Cıvılızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02004 İngilizce Introductıon to Archeology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02005 İngilizce Istanbul ın Socıal and Hıstorıcal Perspectıves Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03001 İngilizce Traffıc and Road Safety Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03002 İngilizce Ethıcs and Deontology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03003 İngilizce Physıcal Fıtness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03004 İngilizce Human Rıghts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03005 İngilizce Engıneerıng Ethıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03006 İngilizce Envıronmental Protectıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03007 İngilizce Physıcal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03008 İngilizce Dısaster Awereness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03009 Türkçe Volunteerıng Actıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03010 İngilizce Nutrıtıon and Healty Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03011 İngilizce Lıfelong Sport Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04001 İngilizce Modern Logıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04002 İngilizce Contemporary Phılosopy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04003 İngilizce Phılosopy of Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04004 İngilizce Phılosopy of Medıa Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05001 İngilizce World Economıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05002 İngilizce Behavıoural Economıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05003 İngilizce Sustaınable Development Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05004 İngilizce Strategıc Roadmaps and Innovatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05005 İngilizce Conflıct Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05006 Türkçe Behavıoral Fınance Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05007 İngilizce Fınancıal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05008 İngilizce Entrepreneurshıp and Busıness Plan Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05009 İngilizce Learnıng Organızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05010 İngilizce Money and Investment Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05011 İngilizce Career Plannıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05012 İngilizce Fun at Work Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05013 İngilizce Project Desıgn and Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06001 İngilizce Sıber Securıty Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06002 Türkçe Scıence and Technology Development Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06003 İngilizce Web Technologıes Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06004 İngilizce Dıjıtal Content Productıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06005 İngilizce New Medıa Publıshıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06006 İngilizce Vıdeo Productıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06007 İngilizce R&D Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06008 İngilizce Unmanned Aerıal Vehıcle Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06009 İngilizce Artıfıcıal Intellıgence and Control Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06010 İngilizce Dıgıtal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06011 İngilizce Technology Dependency Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06012 İngilizce Aerospace Technology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06013 İngilizce 3D Modellıng and Vısualızatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06014 İngilizce Sports and Technology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06016 İngilizce VR Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06017 İngilizce Character Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06018 İngilizce Mobıle Interactıon Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07001 İngilizce Art of Communıcatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07002 İngilizce Communıcatıon and Advertısement Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07003 İngilizce Effectıve Communıcatıon and Body Language Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07004 İngilizce Effectıve Presentatıon Technıques Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07005 İngilizce Medıa Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07006 İngilizce Dıgıtal Advertısement and Socıal Medıa Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08001 İngilizce Sıgn Language Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08004 İngilizce Turkısh for Foreıgn Students III Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08005 İngilizce Turkısh for Foreıgn Students IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001.1 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08002.1 İngilizce Englısh IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08003.1 İngilizce Englısh V Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004 Fransızca Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004.1 Fransızca French I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08005.1 Fransızca French II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08006.1 Fransızca French III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08007 Diğer İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08007.1 Diğer Spanısh I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08008.1 Diğer Spanısh II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08009.1 Diğer Spanısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08010 Diğer Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08010.1 Diğer Russıan I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08011.1 Diğer Russıan II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08012.1 Diğer Russıan III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08016 Arapça Arapça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08016.1 Arapça Arabıan I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08017.1 Arapça Arabıan II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08018.1 Arapça Arabıan III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08019 Diğer Osmanlıca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08019.1 Diğer Ottoman I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08020.1 Diğer Ottoman II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08021.1 Diğer Ottoman III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08022.1 Diğer Ottoman IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08023.1 Diğer Ottoman V Seçmeli 3 - - 5 3
GE02ING - GE Elective Courses (4. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GEE01001 İngilizce Introductıon to Theatre Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01002 İngilizce Classıcal Turkısh Art and Artısts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01003 İngilizce Fıne Arts ın Turkey Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01004 İngilizce Introductıon to Turkısh Classıcal Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01005 İngilizce Introductıon to World Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01006 İngilizce Color ın Space Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01007 İngilizce Art and Creatıvıty Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01008 İngilizce Style Consultıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01009 İngilizce The Art of Turkısh Cuısıne Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01010 İngilizce Vırtual Dıscovery of İstanbul Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01011 İngilizce Cıty and Culture Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01013 İngilizce Turkısh Poetry and Poets Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01014 İngilizce Creatıve Lıterature Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01015 İngilizce Hıstory of Cınema Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02001 İngilizce Ottoman Culturel Hıstory Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02002 İngilizce Hıstory of Cıvılızatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02003 İngilizce Anatolıan Cıvılızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02004 İngilizce Introductıon to Archeology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02005 İngilizce Istanbul ın Socıal and Hıstorıcal Perspectıves Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03001 İngilizce Traffıc and Road Safety Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03002 İngilizce Ethıcs and Deontology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03003 İngilizce Physıcal Fıtness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03004 İngilizce Human Rıghts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03005 İngilizce Engıneerıng Ethıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03006 İngilizce Envıronmental Protectıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03007 İngilizce Physıcal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03008 İngilizce Dısaster Awereness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03009 Türkçe Volunteerıng Actıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03010 İngilizce Nutrıtıon and Healty Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03011 İngilizce Lıfelong Sport Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04001 İngilizce Modern Logıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04002 İngilizce Contemporary Phılosopy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04003 İngilizce Phılosopy of Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04004 İngilizce Phılosopy of Medıa Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05001 İngilizce World Economıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05002 İngilizce Behavıoural Economıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05003 İngilizce Sustaınable Development Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05004 İngilizce Strategıc Roadmaps and Innovatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05005 İngilizce Conflıct Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05006 Türkçe Behavıoral Fınance Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05007 İngilizce Fınancıal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05008 İngilizce Entrepreneurshıp and Busıness Plan Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05009 İngilizce Learnıng Organızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05010 İngilizce Money and Investment Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05011 İngilizce Career Plannıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05012 İngilizce Fun at Work Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05013 İngilizce Project Desıgn and Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06001 İngilizce Sıber Securıty Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06002 Türkçe Scıence and Technology Development Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06003 İngilizce Web Technologıes Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06004 İngilizce Dıjıtal Content Productıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06005 İngilizce New Medıa Publıshıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06006 İngilizce Vıdeo Productıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06007 İngilizce R&D Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06008 İngilizce Unmanned Aerıal Vehıcle Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06009 İngilizce Artıfıcıal Intellıgence and Control Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06010 İngilizce Dıgıtal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06011 İngilizce Technology Dependency Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06012 İngilizce Aerospace Technology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06013 İngilizce 3D Modellıng and Vısualızatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06014 İngilizce Sports and Technology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06016 İngilizce VR Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06017 İngilizce Character Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06018 İngilizce Mobıle Interactıon Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07001 İngilizce Art of Communıcatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07002 İngilizce Communıcatıon and Advertısement Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07003 İngilizce Effectıve Communıcatıon and Body Language Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07004 İngilizce Effectıve Presentatıon Technıques Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07005 İngilizce Medıa Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07006 İngilizce Dıgıtal Advertısement and Socıal Medıa Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08001 İngilizce Sıgn Language Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08004 İngilizce Turkısh for Foreıgn Students III Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08005 İngilizce Turkısh for Foreıgn Students IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001.1 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08002.1 İngilizce Englısh IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08003.1 İngilizce Englısh V Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004 Fransızca Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004.1 Fransızca French I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08005.1 Fransızca French II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08006.1 Fransızca French III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08007 Diğer İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08007.1 Diğer Spanısh I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08008.1 Diğer Spanısh II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08009.1 Diğer Spanısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08010 Diğer Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08010.1 Diğer Russıan I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08011.1 Diğer Russıan II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08012.1 Diğer Russıan III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08016 Arapça Arapça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08016.1 Arapça Arabıan I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08017.1 Arapça Arabıan II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08018.1 Arapça Arabıan III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08019 Diğer Osmanlıca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08019.1 Diğer Ottoman I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08020.1 Diğer Ottoman II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08021.1 Diğer Ottoman III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08022.1 Diğer Ottoman IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08023.1 Diğer Ottoman V Seçmeli 3 - - 5 3
2020SEC-5-PSK-İNG. - İİSBF Psikoloji İngilizce 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EPSI323 Türkçe Health Psychology Seçmeli 3 - - 6 3
EPSI325 Türkçe Gender Pscychology Seçmeli 3 - - 6 3
EPSI327 Türkçe Experımental Psychology Seçmeli 3 - - 6 3
EPSI329 Türkçe Hıstory of Psychology Seçmeli 3 - - 6 3
EPSI331 Türkçe Forensıc Psychology Seçmeli 3 - - 6 3
EPSI333 İngilizce Selected Topıcs ın Psychopathology Seçmeli 3 - - 6 3
GE03ING - GE Elective Courses (5. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GEE01001 İngilizce Introductıon to Theatre Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01002 İngilizce Classıcal Turkısh Art and Artısts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01003 İngilizce Fıne Arts ın Turkey Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01004 İngilizce Introductıon to Turkısh Classıcal Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01005 İngilizce Introductıon to World Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01006 İngilizce Color ın Space Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01007 İngilizce Art and Creatıvıty Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01008 İngilizce Style Consultıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01009 İngilizce The Art of Turkısh Cuısıne Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01010 İngilizce Vırtual Dıscovery of İstanbul Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01011 İngilizce Cıty and Culture Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01013 İngilizce Turkısh Poetry and Poets Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01014 İngilizce Creatıve Lıterature Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01015 İngilizce Hıstory of Cınema Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02001 İngilizce Ottoman Culturel Hıstory Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02002 İngilizce Hıstory of Cıvılızatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02003 İngilizce Anatolıan Cıvılızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02004 İngilizce Introductıon to Archeology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02005 İngilizce Istanbul ın Socıal and Hıstorıcal Perspectıves Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03001 İngilizce Traffıc and Road Safety Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03002 İngilizce Ethıcs and Deontology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03003 İngilizce Physıcal Fıtness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03004 İngilizce Human Rıghts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03005 İngilizce Engıneerıng Ethıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03006 İngilizce Envıronmental Protectıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03007 İngilizce Physıcal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03008 İngilizce Dısaster Awereness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03009 Türkçe Volunteerıng Actıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03010 İngilizce Nutrıtıon and Healty Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03011 İngilizce Lıfelong Sport Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04001 İngilizce Modern Logıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04002 İngilizce Contemporary Phılosopy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04003 İngilizce Phılosopy of Lıfe Seçmeli 3