GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI437 Sports Psychology Seçmeli Ders Grubu 4 7 6.00 3.00

LisansBu dersin amacı; egzersiz ve spor psikolojisinin uygulama alanlarını öğrenmek, spor psikolojinin amaçlarına ve konularına paralel olarak içeriklerin tanımlayabilmektir.


Dr. Öğr. Üy. Esen KIZILDAĞ KALE


1 Bu dersin sonunda öğrenci, spor psikolojisi ile ilgili temel kavramları bilir.
2 Spor psikolojisi ile ilgili araştırma yöntemlerini öğrenir.
3 Spor psikolojisi ve işlevi ile ilgili olarak yönelik bilgi sahibi olur.
4 Spor psikolojisi ile ilgili araştırmaları takip eder ve fikir sahibi olur.
5 Spor psikolojisinin diğer bilim dalları ile ilişkisini keşfeder.

Birinci Öğretim


Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.


Yok


Spor psikolojisinin tanımı, tarihçesi, konuları ve amaçlarının detaylı bir şekilde incelenmesi, bu konuların spor ortamında irdelenmesini içermektedir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Spor psikolojisinin tanımı, içeriği, konuları ve amaçları hakkında bilgi.
2 Spor psikolojisinin çalışma alanları ve spor psikolojisinin tarihçesi.
3 Uyarılmışlık, Kaygı, Korku ve Stres kavramları ve ilgili Kuramlar
4 Stres ve stresle başa çıkma yöntemleri
5 Sporda zihinsel antrenman (İmgeleme)
6 Hedef Belirleme
7 Sporda dikkat ve konsantrasyon
8 Ara Sınav
9 Sporda güdülenme (motivasyon) ve güdülenme türleri
10 Grup bütünlüğü ve grup bütünlüğünün oluşturulması
11 Liderlik ve Liderlik Kuramları
12 İletişim ve Antrenör –sporcu iletişimi
13 Yeterlik ve Kendine Güven
14 Çocuk sporlarının psikolojik boyutu
15 Final Sınavı

Tiryaki, Ş. (2000). Spor Psikolojisi, Kavramlar Ve Uygulama. Mersin: Eylül Kitap ve Yayınevi. Koruç, Z., & Şahin, M. (2015). Egzersiz ve Spor Psikolojisinin Temelleri. Nobel Yayınevi. Cox, R.H. (1994). Sport Psychology Concepts and Applications. Dubuque :Wm. C. Brown Publishers. Andersen, M. B. (2005). Sport Psychology in Practice. Campain IL: Human Kinetic Books.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj yoktur.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Tartışma 1 15 15
Takım/Grup Çalışması 2 15 30
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 2 10 20
Makale Kritik Etme 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 139

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4
ÖÇ 2 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3
ÖÇ 3 5 4 5 4 3 3 3 2 5 5
ÖÇ 4 3 3 3 3 4 5 5 5 4 3
ÖÇ 5 4 4 4 5 5 3 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek