GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI327 Experimental Psychology Seçmeli Ders Grubu 3 5 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Öğrencilere şunları öğretmektir: 1. Deneysel psikolojideki teorik bilgileri (ana alanlardan biri olarak) tanımlamak, açıklamak ve yorumlamak 2. Deneysel psikolojinin teorik bilgilerini çeşitli uygulamalı ortamlarda uygulamak 3. İnsan davranışlarını tanımlamak ve açıklamak, duygusal ve bilişsel süreçler 4. Sağlam bilimsel yöntemler kullanarak ampirik kanıtlar toplamak ve bulguları geçerli ve kullanılabilir bir şekilde raporlamak. 5. İnsan ve hayvan haklarının yanı sıra evrensel değerlerin bilincinde olmak.1 Deneysel araştırma yöntemlerini tanımlamak
2 Deneysel ve deneysel olmayan araştırma metodlarını karşılaştırmak
3 Deneysel araştırmayı etlileyen faktörleri incelemek, ayırt etmek
4 Deneysel psikoloji alt alanının kapsamına hakim olmak

Birinci ÖğretimYok


Bu ders, psikoloji deneyleri tasarlama ve bunlara katılma gereksinimleri, algı, dikkat, öğrenme, hafıza ve dil ile ilgili raporlar yazma gibi konuları inceler.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Bilimin önemi
2 Araştırma etiği
3 Literatür taraması
4 Araştırma desenleri
5 Deney düzenlemek
6 Deney düzeni devam
7 arasınav
8 Giriş ve metodolojiyi yazmak
9 Deneysel-olmayan araştırma
10 Veri girişi ve analizi
11 Sonuç yazma
12 Writing Discussion*****
13 Tartışma yazma
14 FinalsYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 6 84
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Toplam İş Yükü (saat) 148

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 4 3 5 3 3 4 5 3 4
ÖÇ 2 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4
ÖÇ 3 3 4 4 3 4 3 3 4 5 3
ÖÇ 4 5 5 3 4 5 5 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek