GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI417 Human Rights and Democracy Seçmeli Ders Grubu 4 7 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


Hukuk, insan hakları ve demokrasi gibi konularda bilinmesi ve öğrencilerde insan haklarına saygı, hakları kullanma, koruma ve geliştirme bilincinin oluşturulması. İnsan hakları ve demokrasinin i tarihsel gelişinin anlaşılması Demokrasi, özgürlük ve eşitlik kavramları, farklı demokrasi anlayışları ve demokratik kültürün anlaşılması İnsan hakları alanında yaşanan temel sorunlara ilişkin farkındalık oluşması


Doç. Dr. Ahmet Umut Hacıfevzioğlu


1 İnsan Hakları ve Demokrasinin gelişimini açıklayabilecektir.
2 İnsan Haklarının insanlık tarihiyle başladığını açıklar.
3 Demokrasi kavramını ve özelliklerini tanır.
4 İnsan Haklarının ancak Demokrasi ile mümkün olacağını saptar.
5 Çağdaş Demokrasinin özelliklerini ve ilkelerini açıklayabilecektir.

Birinci Öğretim


Dersin önkoşulu bulunmamaktadır.


Yok


Hak ve ödev kavramı, Demokrasi ve insan hakları kavramlarının gelişmesi, Demokrasinin temel ilkeleri, İnsan haklarının ilkeleri ve boyutları, İnsan hakları ile ilgili temel belgeler, İnsan Haklarının kuşaklara ayrılması ve nitelikleri, Antik ve Modern Demokrasi, Demokrasi İnsan Hakları ilişkisi


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İnsan Hakları ve Yakın Kavramlar
2 İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi
3 İnsan Hakları Bildirileri
4 İnsan Haklarının Kuşaklara Ayrılması
5 İnsan Haklarının Nitelikleri
6 Doğal Hukuk Anlayışı ve İnsan Hakları
7 Vize
8 Etik Ahlak Ayrımı
9 Hukuk-Etik İlişkisi
10 İnsan Haklarından Devlet Kavramına
11 İnsan Hakları ve Demokrasi
12 İnsan Hakları ve Demokrasi Arasındaki İlişkinin Felsefi Bir Analizi
13 İnsan Hakları ve Demokrasi Arasındaki İlişkinin Felsefi Bir Analizi
14 Final

İoanna Kucuradi / İnsan Hakları ve Kavramları James Griffin / On Human RightsYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 36 36
Makale Kritik Etme 1 3 3
Bireysel Çalışma 1 24 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek