GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI406 Applied Research Project (Dissertation) Seçmeli Ders Grubu 4 8 30.00 12.00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı son sınıfta olan öğrencilerin bitirme tezlerini gerçekleştirmeleri için bilimsel bir araştırma projesi yürütmeleridir.


Dr.Öğr. Üyesi Metin Çınaroğlu


1 Bilimsel araştırma kurgulayabilir, araştırmanın adımlarını sürdürebilir ve araştırma desenini belirleyebilir.
2 Araştırma konusunda literatür tarayabilir ve farklı araştırma modellerini inceleyerek yorumlayabilir.
3 APA formatında tez ya da makale yazabilir.
4 Araştırma verilerini analiz edebilir ve yorumlayabilir.
5 Aynı konu ile ilgili farklı araştırma metod ve çıktılarını tartışabilir.
6 Araştırma tezini makaleye dönüştürebilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bitirme projesi kapsamında öğrenciler araştırma konusunu belirleme, literatür tarama, hipotez oluşturma, doğru araştırma soruları sorma ve gerekli olan ölçek vb gibi bulma geliştirme ya da adapte etme süreçlerini öğrenirler. Akademik dile hakim olma, makale ve tez yazma, APA standartlarında tez yazımını kurgulama yetkinliklerine sahip olurlar. Araştırma için örneklemleri oluşturma, araştırmayı tasarlama, uygulama, analiz etme ve tartışma gibi süreçlere hakim olurlar.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Araştırma konusunun belirlenmesi
2 Araştırma amacının ve hipotezlerinin netleştirilmesi
3 Veri toplama araçlarının hazırlanması
4 Literatür taraması ile ilgili alt başlıkların belirlenmesi
5 Giriş bölümünün tamamlanması
6 Yöntem kısmının tamamlanması
7 Yapılan çalışmaların tez yazım kılavuzu formatına uygun olarak hazırlanması ve hafta sonunda bölüm başkanına teslimi
8 Literatür çalışmasının gözden geçirilmesi, ilgili araştırmaların özetlenmesi
9 Literatür çalışmasının gözden geçirilmesi, ilgili araştırmaların özetlenmesi
10 Literatür taraması, Veri toplama sürecinin sonlandırılması
11 İstatistiksel Analizlerinin Yapılması ve Bulguların Hazırlanması
12 Literatür taramasının sonlandırılması
13 Tez yazım kılavuzuna uygun olarak Giriş, Literatür Tarama, Yöntem ve Bulgular bölümlerinin hazırlanması
14 Tartışma, Sonuç ve Önerilerin de eklenerek tezin tamamlanması Kaynakça kontrolü
15 Bitirme tezinin teslimi ve sunumu

Barker, Chris_ Elliott, Robert_ Pistrang, Nancy - Research methods in clinical psychology_ an introduction for students and practitioners-Wiley-Blackwell (2016)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yoktur


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Gözlem 14 2 28
Alan Çalışması 15 8 120
Rapor Hazırlama 2 34 68
Rapor Sunma 2 3 6
Proje Tasarımı /Yönetimi 14 12 168
Makale Kritik Etme 50 2 100
Bireysel Çalışma 70 3 210
Okuma 20 2 40
Rapor 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 750

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek