GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI307 Cognitive Psychology Seçmeli Ders Grubu 3 5 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin bilgi işleme modeli, bilgi işleme yapı ve süreçleri; örüntü tanıma, dikkat, bellek, geri getirme ve kodlama; karar verme ve problem çözme; öğrenme; dil gibi bilişsel süreçlerle ilgili geliştirilmiş kuramların ve zihnin çalışma prensiplerinin kavranmasını sağlamaktır.


Öğretim Üyesi Selin Kongur


1 1) Bilişsel Psikolojinin tarihsel gelişimini ve temel kuramlarını tartışabileceklerdir. 2) Bilişsel Psikolojide temel olarak kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 3) Bilişsel Psikoloji disiplinine ilişkin genel ve temel bilgileri açıklayabileceklerdir. 4) Alanla ilgili literatür taraması ve okuma yapma alışkanlığı ve becerisini kazanacaklardır.

Birinci ÖğretimYok


..


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Bilişsel Psikolojinin İlgi Alanlarını ve çalışma yöntemini anlamak - Bilişsel Psikoloji Nedir? - Bilişsel Psikolojinin Çalışma Alanları - Beden Zihin Problemi
2 • Bilişsel Psikoloji Tarihi , • Bilişsel Psikolojide Araştırma Yöntemleri • Bilişsel Psikoloji Kuramları - İşlevselcilik - Düalizm - Ampirizm - Yapısalcılık - Materyalizm - Davranışçılık - Bütüncül/Gestalt
3 • Sinir Sistemi Hücreleri ve İşlevleri • Sinir Hücresinin Yapısı ve Bölümleri • Nöronlar Arası İletişim - Membran Potansiyeli - Aksiyon Potansiyeli - Sinaps
4 • Sinir Sisteminin Gelişimi • Merkezi Sinir Sistemi • Çevresel Sinir Sistemi
5 • Yürütücü İşlevler Nedir? • Yürütücü İşlevlerle İlgili Beyin Yapıları • Yürütücü İşlev Testleri • Nörogörüntüleme Yöntemleri
6 • Bellek Nedir? • Bellek süreçleri ve bu süreçte yer alan beyin yapıları • Bellek Türleri • Bellek Bozuklukları ve Yanılmaları
7 VİZE SINAVI
8 ● Duyum Nedir? Algı Nedir? ● Algı Fizyolojisi ● Algının Özellikleri ● Algı Bozuklukları
9 • Bilinç Nedir? • Bilinç ile İlgili Beyin Yapıları • Bilinç Düzeyi ve Bilinç İçeriği
10 • Uyanıklık • Retiküler Formasyon • Biyolojik Saat • Uyku ve Uykunun Düzenlenmesi • Uyku Fazları • Uyku Bozuklukları • Rüya Görme
11 • Emosyon Nedir? • Duygu Türleri • Duyguların İşlevleri • Duygunun Fizyolojisi/Limbik Sistem • Duygu ile İlgili Kuramlar
12 ● Dil Gelişimi ve Kuramlar ● Dilin Bileşenleri ●Dilin Nörofizyolojik Temelleri ● Konuşma Bozuklukları ve Afaziler
13 • Problem Çözme Yöntemleri • Akıl Yürütme • Karar Verme • Somatik Marker Hipotezi • Düşünmenin Fizyolojisi
14 Dönem boyu işlenen konuların gözden geçirilmesi ve tartışma

• Cognitive Psychology (8th Edition) 8th Edition by Robert L. Solso Solso RL, Maclin MK, Maclin, OH (2011). Bilişsel Psikoloji. (Çev. Ed. Ayşe Ayçiçeği-Dinn). 4. Baskı. Kitabevi Yayınları. • Goldstein, EB (2013). Bilişsel Psikoloji. (Çev. Okhan Gündüz). Kaknüs Yayınları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Quiz 1 10 10
Derse Katılım 1 14 14
Proje Sunma 8 10 80
Toplam İş Yükü (saat) 124

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek