GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI433 Culture & Individuality Seçmeli Ders Grubu 4 7 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Kültürel psikolojiye giriş niteliği taşıyan bu dersin amacı, kültürün insan gelişimi ve aile üzerindeki etkilerini ele almaktır. Bu ders, esas olarak insanlarda benlik gelişimi ve sosyal gelişim, ailenin ve içinde yaşanılan kültürün bu gelişime etkileri, birey gelişiminde kültürler arası farklılıklar konularına odaklanacaktır.


Dr. Öğretim Üyesi SELÇUK ASLAN


1 İnsan davranışlarında gözlenen benzerlikler ve farklılıklarda kültürün etkisini özetler.
2 Benlik kavramını ve benlik gelişimini bilir, ilgili kavramları tanımlayabilir
3 Kültür ve psikoloji arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.
4 Kültürleşme sürecinde gözlemlenen bireysel ve toplumsal etkileri açıklar.
5 Kültürlerarası iletişim sorunlarını değerlendirir

Birinci Öğretim


Yoktur


Bilişsel müdahale programı örnek uygulamaları


Kuramsal yaklaşımdan pratik uygulamaya uzanan, kültürel ve kültürler arası yaklaşımların ele alınacağı bu derste; benlik ve ilişkili kavramların öğrenilmesi, benlik gelişimine kuramsal yaklaşımlar, ailenin, anababa tutumlarının benlik gelişimindeki rolü, kültürün toplumsallaşma sürecinde bireye aktarılması konularının öğrenilmesi hedeflenmektedir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Benlik Kavramı ve Benlik Kaynakları
2 Benlik Gelişimi Kuramları
3 Benlik Gelişimi Kuramları
4 Kişilerarası İlişkilerde Temel Açıklamalar: Bilişsel Tutarlılık, Ödül ve Zarar
5 Kişilerarası İlişkilerde Temel Açıklamalar: Duygusal Kuramlar
6 Kültür ve Değerler
7 Kültür ve Psikoloji
8 Ara Sınav
9 Aile Yapısı
10 Ana-Baba Tutumları ve Bağlanma
11 Toplumsallaşma
12 Çocuğun Değeri ve Aile Değişim Kuramı
13 Çocuğun Değeri ve Aile Değişim Kuramı, Bilişsel Müdahale Programları
14 Kültürlerarası Psikoloji
15 Final Sınavı

- Kağıtçıbaşı, Çiğdem. (2012), Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi, 3.Baskı, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. - Bekman, Sevda & Aksu-Koç, Ayhan. (2013), İnsan Gelişimi, Aile ve Kültür: Farklı Bakış Açıları,), Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yoktur


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Soru-Yanıt 4 1 4
Gözlem 8 2 16
Örnek Vaka İncelemesi 5 2 10
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22
Okuma 16 2 32
Toplam İş Yükü (saat) 141

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek