GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI439 Interpersonel Relations and Communication Psychology Seçmeli Ders Grubu 4 7 6.00 3.00

LisansBu dersin amacı kişilerarası iletişimin temeline yönelik kavramları tanımlamak, öğrencinin etkili bir şekilde kişilerarası iletişim kurabilmesi için gereken öğeleri kullanabilmesini sağlamak ve gelişim sürecinde kişilerarası ilişkilerin süreci ve gelişiminde önemli kavramları öğretmektir.


Dr.Öğr.Üyesi Selçuk Aslan


1 İletişim ve kişilerarası ilişkilerle ilgili temel kavramları bilir
2 Sözlü ve sözsüz iletişim türlerini, empati ve etkin dinlemeyi bilir
3 Kişilerarası ilişkilerin gelişmesinde etkili etmenleri bilir
4 Yaşamın çeşitli dönemlerinde kurulan ilişkilerin niteliğini kavrar
5 Başkalarını ikna etmede etkili psikolojik süreçleri bilir

Birinci Öğretim


Yoktur


Yok


Dersin içeriği, iletişim tanımlanması, kişilerarası iletişime süreci ile ilgili kavramların tanımlanması, kişilerarası iletişim sürecinde karşılaşılan çatışma türlerinin anlatılması, kişilerarası ilişkilerde önemli kavramlar, ikna psikolojisi, yaşamın çeşitli dönemlerinde geliştirilen kişilerarası ilişkilerin özelliği gibi konulardan oluşmaktadır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Temel Kavramlar: İletişim ve Kişiler Arası İlişkiler
2 İletişim Sınıfları ve Becerileri
3 İletişim Sürecinde Dinleme ve Empati
4 İletişimde Kendini Açma ve Sözsüz İletişim
5 Etkileyici İletişim (Propaganda) ve Tutum Değişimi
6 İkna Psikolojisi (Karşılıklılık, Tutarlılık, Toplumsal Kanıt, Sevgi, Otorite, Kıtlık)
7 Kişilerarası ilişkiler: Bilişsel Tutarlılık Kuramları
8 Ara Sınav
9 Kişilerarası İlişkiler: Ödül ve Zararı Temel Alan Görüşler
10 Duygusal Kuramlar, Sevgi ve Hoşlanma
11 Bebeklik Çağında İnsan İlişkileri ve İletişim
12 Çocukluk Çağında İnsan İlişkileri ve İletişim
13 Ergenlik, Arkadaşlık ve Toplumsal Destek
14 Romantik İlişkiler

Dökmen, Üstün (2019) Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati, Ankara: Remzi Kitabevi Hortaçsu, Nuran (2012) İnsan İlişkileri, Ankara: İmge Yayınevi Hendrick, S.S. (2016) Yakın İlişkiler Psikolojisi, Ankara: Nobel Yayıncılık Cialdini, R. (2020) İknanın Psikolojisi, İstanbul: Mediacat Yayıncılık Kaya, Alim (Editör) (2017) Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Ankara: Pegem Akademi YayıncılıkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 6 1 6
Soru-Yanıt 7 1 7
Gözlem 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 7 49
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 7 49
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5
ÖÇ 2 5 3 4 4 5 4 5 5 4 4
ÖÇ 3 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5
ÖÇ 4 4 5 5 4 4 5 3 5 4 3
ÖÇ 5 3 4 3 3 5 3 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek