GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI431 Psychology and Cinema Seçmeli Ders Grubu 4 7 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


1.Öykü anlatıcılığının mitsel düşünce, kahramanın yolculuğu ve arketipler bağlamındaki arka planının anlaşılmasını sağlamak. 2. Film çözümlemelerine psikolojik yaklaşım temelinde eleştirel bir yaklaşım geliştirilmesini sağlamak.


Dr. Öğr. Üyesi Metin YASAN


1 Öykü anlatıcılığı ve insan psikolojisinin mitsel düşünce, kahramanın yolculuğu ve arketipler bağlamındaki gelişimini anlayabilmek.
2 Film çözümlemelerine dair psikanalitik kuram özelinde eleştirel bir kavrayış geliştirmek.
3 Psikanalitik kuram ve film çalışmaları üzerine yazılmış olan kaynaklardan yararlanabilmek.
4 Psikanalitik kuram ve filmler arasındaki etkileşimi kavramak ve güncel tartışmalar üzerinden geliştirmek.
5 Filmlere ve psikanalitik kurama dair eleştirel bir perspektif geliştirerek kendi özgün ve eleştirel yaklaşımını argümanlarla güçlendirebilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Mitsel düşünce, kahramanın yolculuğu ve arketipler üzerinde durularak öykü anlatıcılığının psikolojik arka planı tartışılacaktır. Film çözümlemelerine psikolojik yaklaşım özelinde odaklanılacak ve görsel haz ve anlatının inşasındaki süreçler çözümlenecektir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Mitsel Düşünce
2 Mitsel Düşünce
3 Kahramanın Yolculuğu
4 Arketipler - Kahraman ve Rehber
5 Arketipler - Eşik Gardiyanı
6 Arketipler - Haberci ve Biçim Değiştirici
7 Arketipler - Gölge, Müttefik ve Üçkağıtçı
8 Ara Sınav
9 Film Çözümlemelerinde Psikolojik Yaklaşım
10 Film Çözümlemelerinde Psikolojik Yaklaşım
11 Film Çözümlemelerinde Psikolojik Yaklaşım
12 Görsel Haz ve Anlatı Sineması
13 Görsel Haz ve Anlatı Sineması
14 Görsel Haz ve Anlatı Sineması
15 Yıl Sonu Sınavı

Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri; Oren Harman, Modern Mitler, Joseph Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu; Christopher Vogler, Yazarın Yolculuğu; Arthur Asa Berger, Medya Çözümleme TeknikleriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 25 25
Final Sınavı 1 35 35
Derse Katılım 1 40 40
Takım/Grup Çalışması 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 15 15
Ev Ödevi 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek