GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI330 Environmental Psychology Seçmeli Ders Grubu 3 6 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Çevre Psikolojisi'nin tarihi, içeriği, alandaki metodlar ve çevrenin insan davranışı, deneyimi ve sağlığı üzerine etkisidir. Çevresel davranışı etkileyen faktörlerin ve çevreci davranışı destekleyen etkenlerin ne olduğunu ortaya çıkarır.


Dr. Öğretim Üyesi E. Ensari Cicerali


1 Çevre Psikolojisi alanını öğrenmek
2 Alandaki uygulamaları öğrenmek
3 Alanda kullanılan araştırma metotlarını öğrenmek
4 Çevre psikolojisinin diğer disiplinlerle ilişkisini anlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çevre Psikolojisi, temeller, amaç, içerik, çevresel davranış, çevreci davranış, davranış ile ilgili değerlendirmeler ve ilgili alandaki konular işlenecektir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Çevre Psikolojisi Tarihi, Metodlar ve Kapsam
2 Çevresel Risk Algısı
3 Çevresel Stres
4 Doğal Güzellik
5 Doğanın Sağlığa Faydaları
6 Restoratif Çevreler
7 Çevre Psikolojisi Mimarlık İlişkisi
8 Vize
9 Şehirsel Çevre Kalitesi
10 Çevre ve Hayat Kalitesi
11 Çevresel Davranışı Açıklayan Modeller
12 Çevreci davranışı ödül ve cezalarla desteklemek
13 Çevreci davranışı artıran ikna teknolojisi
14 Özet ve gözden geçirme

Environmental Psychology: Linda Steg / BPS Blackwell-2013Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 30 30
Final Sınavı 1 30 30
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
Toplam İş Yükü (saat) 162

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3
ÖÇ 3 3 4 5 4 4 3 3 5 4 4
ÖÇ 4 5 4 3 3 3 4 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek