GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Psikoloji alanına uygun bir çalışma ortamında iş deneyimi kazanır
2 Meslektaşlarıyla birlikte çalışma deneyimi kazanır
3 Alanda işbirliği içerisinde çalışılan diğer mesleklerle iletişim esaslarını bilir
4 Deneyimlerini rapor halinde sunma becerisi kazanırYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi
2 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi
3 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi
4 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi
5 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi
6 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi
7 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi
8 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi
9 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi
10 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi
11 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi
12 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi
13 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi
14 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi
15 İMU dosyasının teslimiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 70 6 420
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Soru-Yanıt 14 3 42
Gözlem 16 3 48
Alan Çalışması 14 2 28
Örnek Vaka İncelemesi 25 2 50
Rapor Hazırlama 14 3 42
Rapor Sunma 2 4 8
Makale Kritik Etme 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 750

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek