GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI402 Professional Practise (Internship) Seçmeli Ders Grubu 4 8 30.00 12.00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı derslerde işlenen psikolojinin temel yaklaşımlarını, uygulamalarını ve alt alanlarına yönelik teorik bilgilerin uygulama alanındaki yansımalarını görmek, mezuniyet sonrası yöneleceği alt alanlara ilişkin bilgi ve beceri düzeyini artırmak amacıyla psikoloji alanına uygun bir çalışma ortamında mesleki uygulama deneyimi kazandırmaktır.


Dr.Öğr. Üyesi Selçuk Aslan


1 Psikoloji alanına uygun bir çalışma ortamında iş deneyimi kazanır
2 Meslektaşlarıyla birlikte çalışma deneyimi kazanır
3 Alanda işbirliği içerisinde çalışılan diğer mesleklerle iletişim esaslarını bilir
4 Deneyimlerini rapor halinde sunma becerisi kazanır

Birinci Öğretim


8. yarıyıla kadar müfredatta yer alan tüm dersler alınmış olmalıdır Derslerin herhangi birinden NA (devamsızlık) notuyla kalmamış olmak


Uygulama süresi 70 iş günü olmalıdır. Alttan alınmayan veya NA ile başarısız olunan ders varsa ve yönetmelikler çerçevesinde derse kaydı yapılabiliyorsa bu durumdaki öğrenciler dönem sonunda Incomplete olarak değerlendirir. Gerekli koşulları sağladıktan sonra derse başlayabilirler.


Psikoloji alanına uygun bir çalışma ortamında yürütülen etkinliklerin, raporlama sistemlerinin, uygulama tekniklerinin ve alanla ilgili çalışmalarda diğer disiplinlerle işbirliği esaslarının öğrenilmesini içerir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi Çalışma ortamının ve çalışma etkinliklerinin öğrenilmesi, oryantasyon eğitimi
2 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması
3 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması
4 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması
5 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması
6 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması
7 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması ve İMU dosyasının bölüm başkanlığına teslimi
8 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması
9 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması
10 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması
11 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması
12 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması
13 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması
14 Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması
15 İMU dosyasının teslimi İMU final dosyasının bölüm başkanlığına teslimiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Zorunlu staj uygulamasıdır


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 70 6 420
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Soru-Yanıt 14 3 42
Gözlem 16 3 48
Alan Çalışması 14 2 28
Örnek Vaka İncelemesi 25 2 50
Rapor Hazırlama 14 3 42
Rapor Sunma 2 4 8
Makale Kritik Etme 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 750

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek