GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 İnsan davranışı araştırmalarında toplumsal cinsiyet yanlılığı konusunda farkındalık. • Toplumsal cinsiyet araştırmalarının yanı sıra medyadaki toplumsal cinsiyet tasvirlerini değerlendirmede eleştirel düşünme ve becerinin geliştirilmesi. • Entelektüel hoşgörü ve başkalarının bakış açılarına saygı geliştirme. • Cinsiyetle ilgili konuların karmaşıklığı ve tartışmalı doğasının dikkate alınması ve takdir edilmesi. • Cinsiyet, cinsiyet eşitliği ve cinsiyetle ilgili konulara ilişkin görüş ve uygulamalarda kültürlerarası farklılıkların dikkate alınması ve gözlemlenmesi ve deneyimlenmesi.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Week 1 Genel bakış Week 2 Cinsiyet araştırmaları tarihi Week 3 Araştırma yöntemleri Week 4 Toplumsal rol tutumları Week 5 2 cinsiyetten fazlası var mıdır? Week 6 Cinsiyete dayalı karşılaştırmalar Week 7 Teori Week 8 Sınav haftası Week 9 Cinisyet ve iletişim, işyerinde cinsiyet Week 10 Cinsiyet arkadaşlıklar ve romantik ilişkiler Week 11 Sağlıkta cinsiyet farklılıkları Week 12 İlişkiler ve sağlık Week 13 Ruh sağlığı Week 14 Yeniden gözden geçirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 6 5 30
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 134

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek