GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
GEE03006 Environmental Protection Seçmeli Ders Grubu 3 6 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


Ders kapsamında; çevre ve ekosistem gibi temel kavramların tanımlanması, çevre sorunlarının nedenlerin incelenmesi, doğal çevre ve sürdürülebilirlik arasında ilişki ve çevrenin korunmasında izlenecek yolların aktarılması amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Fatma Tuğçe ŞENBERBER DUMANLI


1 Çevre ve çevre sağlığına ilişkin temel kavramları tanımlar.
2 Çevre duyarlılığına sahip olur.
3 Çevre yönetimi politikalarını açıklar.
4 Çevre sorunları ve önleme çalışmalarını tanımlayabilir.

Birinci Öğretim


-


-


Çevre, İnsan – Çevre İlişkileri, Çevre Sorunları, Çevre Sorunlarını Önleme Çalışmaları, Çevre problemlerine Türkiye ve Dünyadan Örnekler, Çevre Yönetimi, Çevre Politikaları


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Çevre ve çevre terminolojisi
2 Çevre ve çevre terminolojisi
3 Hava kirliliği ve kontrolü
4 Su kirliliği ve kontrolü
5 Atık yağlar
6 Gürültü kirliliği ve kontrolü
7 Ara Sınav
8 Katı atık yönetimi
9 Toprak kirliliği ve kontrolü
10 Radyasyon ve radyasyondan korunma
11 Plastik atıklar
12 İklim değişikliği ve küresel ısınma
13 ISO 14001 Çevre yönetim sistemleri
14 Genel tekrar

Environmental Pollution and Control, 4th ed. by J. Jeffrey Peirce, P. Aarne Vesilind, Ruth F. Weiner. Elsevier Science & Technology Books, 1997.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 116

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek