GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI311 Critical Psychology Seçmeli Ders Grubu 3 5 5.00 3.00

LisansBu ders lisans öğrencileri için ana akım psikolojiye eleştirel bir bakış açısı sağlamayı amaçlayan seçmeli bir derstir. Esas olarak, psikolojinin temel çalışma alanları (bilişsel, gelişimsel, sosyal vb.) ve diğer seçilmiş teorik konular bu ders kapsamında ele alınacaktır. Böylece öğrenciler, ana akım psikolojinin değerlerini, varsayımlarını ve hedeflerini eleştirel psikolojininkilerle keşfetme ve karşılaştırma fırsatına sahip olacaklar.


Efe Ersoy


1 Öğrenciler, ana akım psikolojinin değerlerini, varsayımlarını ve hedeflerini eleştirel psikolojininkilerle keşfetme ve karşılaştırma fırsatına sahip olacaklardır.

Birinci Öğretim


-


Eğitmen iki temel ders materyalini Sanal Kampüs'e yükleyecektir. Böylece, haftalık okumalara çevrimiçi olarak erişilebilecektir. Sınıf performansı; hazırlık, düzenli devam ve dönem boyunca katılımı içerir. O gün sınıfta ele alacağımız metin yanınızda yoksa katılımın imkansız olduğunu unutmayınız. Sınıfta ele aldığımız bir konuyla ilgili ara sınav notu için iki kısa makale (yaklaşık 1000-1500 kelime veya yaklaşık 4 sayfa) yazacaksınız. Kısa makaleler için konuların dağılımı ve yönergeleri ile final sınavının yapısı önümüzdeki haftalarda sınıfta tartışılacaktır. İki kısa kağıt makale, sınıf performansı ve final sınavı birlikte dersin notunu oluşturur.


Bu ders, haftalık okumalara ve o haftaki konunun sınıfta tartışılmasına dayalı olarak yürütülecektir. İlk 8 hafta boyunca, okumalar psikolojideki ana çalışma alanlarını kapsayacaktır: bilişsel, gelişimsel, sosyal, anormal, adli ve örgütsel psikoloji. Daha sonra, çağdaş kritik konulardan seçilen konular tanıtılacak ve sınıfta tartışılacaktır. Dersler bu seçilmiş konularla ilgili interaktif dersler ve sınıf tartışmalarından oluşacaktır. Teorik içerik de zaman zaman ek malzemelerle zenginleştirilecektir. Öğrencilerin derslere düzenli olarak katılmaları ve sınıfa gelmeden önce verilen okumaları tamamlamaları beklenmektedir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 H1 - Genel bakış ve giriş niteliğinde bir tartışma H2 - Eleştirel Psikolojinin Temel Kavramları H3 - Bilişsel Psikoloji H4 - Sosyal Psikoloji H5 - Anormal Psikolojisi Kısa Makale # 1 Son Teslim! H6 - Adli Psikoloji H7 - Örgütsel Psikoloji H8 - Kendi kendine yardım ve popüler psikoloji H9 - Feminist Psikoloji Kısa Makale # 2 Son Teslim! H10 - Bugün sınıf yok! Yeni Yılınız Kutlu olsun! H11 - Kuir teorisi H12 - Dönemin Özeti H13 - Final Sınavı: TBA

Parker, I. (Ed.). (2015). Handbook of Critical Psychology. New York, NY: Routledge. Holzkamp, K. (2013). In E. Schraube & U. Osterkamp (Eds.), Psychology from the Standpoint of the Subject: Selected Writings of Klaus Holzkamp. (pp. 19 - 27). New York, NY: Palgrave Macmillan. İkincil Kaynaklar (Zorunlu DEĞİL): Fox, D., Prilleltensky, I. & Austin, S. (Eds.). (2017). Eleştirel Psikoloji, 2nd Edition. Istanbul, TR: Ayrıntı Yayınları. -- Gerekli olduğu takdirde ek materyaller kullanılacaktır.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Makale Yazma 1 50
Makale Kritik Etme 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 4 10 40
Tartışma 1 10 10
Makale Yazma 3 10 30
Makale Kritik Etme 3 10 30
Performans 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek