GERİ DÖN

Lisans Programları


Sanat ve Tasarım Fakültesi - İç Mimarlık - - İç Mimarlık (İngilizce)Program Tanımları

İngilizce İç Mimarlık bölümü, Nişantaşı Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi bünyesinde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Öğrencilerimiz programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek, yeterliliklerini sağladıklarında İç Mimarlık Alanında Lisans Derecesine sahip olurlar.

Lisans

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrencinin, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlaması ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavından yeterli sayısal puanı alması gerekmektedir. Ayrıca yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci ya da ilgili şartları sağlayan bir meslek yüksek okulu mezunu da yönetmeliklere uygun bir şekilde yatay geçiş ve dikey geçiş için başvuruda bulunabilir. Öğrencilerin kabulü, dönem başlamadan her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.

Bölüme kabul edilen öğrenciler daha önceki kurumlarındaki programda başarılı oldukları eşdeğer müfredat derslerimizden muafiyet talep edebilirler. Muafiyet taleplerinin bölümümüzce incelenip, fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda öğrencilerin intibakları yapılır. Muafiyet için talep edilen dersler; kurumların not sistemlerine göre eşlenmiş halleriyle öğrencilerin transkriptlerine yansıtılır.

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için herhangi bir ekstra özel kabul koşulu bulunmamaktadır.

İç Mimarlık bölümünün hedefi; yapıların iç mekanlarını çeşitli ihtiyaçlara göre yorumlayarak tasarlayan, mesleki alanlarındaki gelişmeleri takip ederek yorumlayabilen, yaratıcı, dinamik, kendisini birçok alanda yetiştirmiş iç mimarlar yetiştirebilmektir. Mekân tasarımı yaşam biçimimizi ve dolayısıyla bizleri şekillendirdiği için hayatlarımızda çok büyük bir öneme sahiptir. Bölümümüzde öğrencilerimiz, iç mekân tasarımını etkileyen unsurlar ile sanatsal, yapısal, sosyal ve kültürel ilişkilerin dengeli bir şekilde harmanlanmasını sağlayan, disiplinler arası bir eğitim yaklaşımıyla öğrenim görmektedir. İlk yarıyıldan itibaren tasarım düşüncesini ve pratiğini geliştiren uygulamalı ve teorik derslerle İç Mimarlık eğitimine başlanır. Temel derslerden biri olan Tasarım Stüdyosu derslerinde öğrencilerimiz çizim atölyelerinde, tasarım sorunlarının tartışıldığı interaktif ve kolektif bir ortamda uygulamalı olarak eğitim almaktadır. Sanatsal ve kuramsal çerçevenin tanımlandığı, teknik altyapının oluşturulduğu, farklı uzmanlık alanlarının pekiştirildiği çeşitli bölüm derslerinde öğrencilerin İç Mimarlık disiplininin birçok farklı noktasına erişebilmeleri sağlanır. Geleneksel eğitimin yanı sıra NeoTech kampüsün de olanaklarıyla çağdaş tasarımının vazgeçilmez bir ögesi haline gelen bilgisayarla tasarım ve dijital üretim modelleri de müfredatımızda erken dönemlerden itibaren İç Mimarlık eğitiminde yerini almaktadır. Bölüm derslerinin yanı sıra temel İngilizce dersleri ve ayrıca çeşitli seçmeli dil dersleriyle birçok farklı lisan öğrenme fırsatı bulunmaktadır. İnsana yönelik iç mekan tasarımı yapabilen, kullanıcının fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap verebilen, tasarımda yetkin, iletişim becerileri yüksek ve başarılı mezun iç mimarlarımız, eğitimlerinin onlara verdiği hayata dokunabilme ve biçimlendirebilme yetisiyle, topluma farklı perspektiflerde çeşitli hayatlar sunmaktadır. Öğrencilerimiz yalnızca tasarımda yetkin iç mimarlar olarak değil; aynı zamanda eğitimi ve gelişimi bir ömür sürdürülebilir olarak gören, öğrenmeye istekli, pratik fikirler ve çözümler üretebilen bireyler olarak geleceklerine hazırlanmaktadır. İç mimari, mimari, restorasyon, bilgisayarla tasarım gibi çok çeşitli tasarım alanlarında kendilerine rahatlıkla yer bulabilmekte ve bu alanları etkin bir biçimde şekillendirebilmektedirler.

Mezunlarımız için ulusal ve uluslarası firmalarda, iç mimarlık, mimarlık ya da tasarım ofislerinde iç mimar olarak pek çok iş imkanı bulunmaktadır. Proje tasarım alanlarında tasarımcı olarak, proje uygulama alanlarında uygulamacı ve denetlemeci olarak bulunabilirler. Ayrıca görsel ve endüstriyel tasarımın da farklı alanlarında çalışma fırsatları vardır. Mesleki hayatın yanısıra; programı başarıyla tamamlayan ve gerekli not ortalamalarına sahip olan öğrencilerimiz, akademik dünyada da İç Mimarlık ana bilim dalında ve bu alandan öğrenci alan diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.

Lisans derecelerini başarıyla alan mezun öğrencilerimiz, master eğitimleri için Yüksek Öğretim Kurumlarının uygun gördüğü şartları yerine getirdikleri takdirde (ALES, yabancı dil puanı, başvuru için yeterli not ortalaması) ulusal ve uluslararası kurumlarda yüksek lisans ya da bütünleşik doktora eğitimlerine başlayabilirler.

Üniversitemizce belirlenen sınav yönetmelikleri dahilinde her ders için; yıl içi ara sınavlar ve yıl sonu final sınavları yapılmaktadır. Ayrıca dersler için dönem içi değerlendirme kriterleri, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Daha detaylı bilgi için ders öğretim planı bölümünde ders özelinde inceleme yapılabilir.

Öğrencilerin müfredatlarındaki tüm dersleri; sınavlardan geçer not alarak ve ders yükümlülüklerini yerine getirerek başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin 8. yarıyılda İş Başında Mesleki Uygulamalar dersini; mesleği ile ilgili bir alanda 70 iş günü staj yaparak tamamlaması gerekmektedir (Öğrenci bir firmada kadrolu çalışıyor ise rapor yazması gerekmektedir. / Uygulamalı Araştırma Projesi- Bitirme Tezi yazarak da tamamlanabilir.). Bu şekilde müfredatlarındaki derslerini alarak başarılı bir şekilde tamamlayan ve yönetmeliklere göre belirlenen genel not ortalaması şartını sağlayan (en az 2,00/4,00 genel not ortalaması) öğrencilerimiz İç Mimarlık Bölümünden mezun olmaya hak kazanırlar.

Tam Zamanlı

İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Kılıç | [email protected] | Nişantaşı Üniversitesi Neotech Kampüsü Ofis 123 | Maslak Mahallesi 1453 Söğütözü Sokak Ağaoğlu Maslak 1453 No: 20, 34398 Sarıyer-İstanbul

İç Mimarlık eğitiminde uygulamalı dersler büyük önem arz etmektedir. Tasarım ve çizim derslerimiz için öğrencilerimiz çizim atölyelerinde, kolektif ve bireysel çalışma ortamlarında, yaratıcı düşüncenin hakim olduğu alanlarda eğitim almaktadır. Uygulamalı alanların daha iyi pekiştirilmesi amacıyla; öğrenciler dönem içinde farklı zaman dilimlerinde düzenlenen panel, tartışma gibi ortamlarda davetli konuşmacılarla iletişime geçerek hem networklerini genişletir hem de İç Mimarlığın çeşitli alanlarını kendi profosyonellerinden öğrenme fırsatı bulurlar. Çeşitli öğrenci kuluplerine katılımlarıyla, öğrencilerin farklı disiplinlerle tanışmaları, birbirlerine entegre olabilmeleri sağlanır. Ayıca öğrencilerimiz eğitimleri süresince çeşitli değişim programları ile (Erasmus ve Yurtdışı anlaşmaları) yurtdışında eğitim ve staj imkanına sahip olabilirler.


Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
İç Mimarlık alanındaki projeleri; tasarımları ve uygulamalarını anlayabilecek, yorumlayabilecek düzeyde kuramsal ve pratik bilgiye sahiptir.
İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi uygular, iç mekan içerisinde kullanıcı istekleri doğrultusunda çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir.
Mekan ve mobilya tasarlar.
Yapı, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç mekan projelerini çözümler.
Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluşturur.
Zihinsel canlandırmalarını, yaratıcılığını malzeme ve çizimle uygulamalı çalışmalarda kullanır.
3 boyutlu algılama yeteneklerini geliştirir, tasarımlarının artistik ve aksonometrik görüntülerini bilgisayar ortamında hızlı ve kolay yöntemlerle hazırlar.
Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Hazırlamış olduğu iç mekân projesinin anlatım ve sunumunu anlaşılır bir dilde gerçekleştirir.
İç mimaride kullanılan malzemeleri yapım teknikleriyle ilişkilendirir.
Yapı ve yapım sistemini, sistem bileşenlerini, sistem çevresi ve bileşenler arası ilişkilerle birlikte bütün olarak planlar.
İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarını tanır.
İç mekân ve ürün tasarımının biçim, cephe ve strüktür tasarımını yapılandırır.
İç mekânda, kullanım gereksinimleri doğrultusunda gerekli tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay etütlerinin yapılmasını organize eder.
Tasarımda teknoloji ile ilişki kurar, yaratıcı mobilyalar tasarlar ve uygun detay çözümleri geliştirir.
Mesleğinin ve toplumun yararını göz önünde tutarak, mesleki etik kurallarıyla ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
Bir mekânın tasarımı için; ilk aşaması eskizden başlayarak, uygulamaların bitimine kadar olan süreci takip eden ekip içinde kolaylıkla yer alabilir.
Öğrenciler mesleki İngilizce dersleri sayesinde kazanmış oldukları İngilizce dil eğitimi ile uluslararası mimarlık, iç mimarlık ve tasarım ofislerinde çalışma imkanına sahip olacaklardır.
Öğrenciler, bölümdeki öğrenim hayatları boyunca mesleki İngilizce'yi ileri seviyede öğrenerek, İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirme fırsatı elde edeceklerdir. Böylelikle mesleklerine dair İngilizce ifade biçimlerini öğrenmiş olarak mezun olacaklardır.
İngilizceyi ve eğitimini aldıkları diğer yabancı dilleri, mesleki ve akademik alanlarda etkin bir biçimde kullanabileceklerdir.
İç Mimarlık alanındaki projeleri; tasarımları ve uygulamalarını anlayabilecek, yorumlayabilecek düzeyde kuramsal ve pratik bilgiye sahiptir.
İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi uygular, iç mekan içerisinde kullanıcı istekleri doğrultusunda çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir.
Mekan ve mobilya tasarlar.
Yapı, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç mekan projelerini çözümler.
Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluşturur.
Zihinsel canlandırmalarını, yaratıcılığını malzeme ve çizimle uygulamalı çalışmalarda kullanır.
3 boyutlu algılama yeteneklerini geliştirir, tasarımlarının artistik ve aksonometrik görüntülerini bilgisayar ortamında hızlı ve kolay yöntemlerle hazırlar.
Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Hazırlamış olduğu iç mekân projesinin anlatım ve sunumunu anlaşılır bir dilde gerçekleştirir.
İç mimaride kullanılan malzemeleri yapım teknikleriyle ilişkilendirir.
Yapı ve yapım sistemini, sistem bileşenlerini, sistem çevresi ve bileşenler arası ilişkilerle birlikte bütün olarak planlar.
İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarını tanır.
İç mekân ve ürün tasarımının biçim, cephe ve strüktür tasarımını yapılandırır.
İç mekânda, kullanım gereksinimleri doğrultusunda gerekli tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay etütlerinin yapılmasını organize eder.
Tasarımda teknoloji ile ilişki kurar, yaratıcı mobilyalar tasarlar ve uygun detay çözümleri geliştirir.
Mesleğinin ve toplumun yararını göz önünde tutarak, mesleki etik kurallarıyla ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
Bir mekânın tasarımı için; ilk aşaması eskizden başlayarak, uygulamaların bitimine kadar olan süreci takip eden ekip içinde kolaylıkla yer alabilir.
Öğrenciler mesleki İngilizce dersleri sayesinde kazanmış oldukları İngilizce dil eğitimi ile uluslararası mimarlık, iç mimarlık ve tasarım ofislerinde çalışma imkanına sahip olacaklardır.
Öğrenciler, bölümdeki öğrenim hayatları boyunca mesleki İngilizce'yi ileri seviyede öğrenerek, İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirme fırsatı elde edeceklerdir. Böylelikle mesleklerine dair İngilizce ifade biçimlerini öğrenmiş olarak mezun olacaklardır.
İngilizceyi ve eğitimini aldıkları diğer yabancı dilleri, mesleki ve akademik alanlarda etkin bir biçimde kullanabileceklerdir.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-IND

Program Çıktıları

1 İç Mimarlık alanındaki projeleri; tasarımları ve uygulamalarını anlayabilecek, yorumlayabilecek düzeyde kuramsal ve pratik bilgiye sahiptir.
2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi uygular, iç mekan içerisinde kullanıcı istekleri doğrultusunda çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir.
3 Mekan ve mobilya tasarlar.
4 Yapı, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç mekan projelerini çözümler.
5 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluşturur.
6 Zihinsel canlandırmalarını, yaratıcılığını malzeme ve çizimle uygulamalı çalışmalarda kullanır.
7 3 boyutlu algılama yeteneklerini geliştirir, tasarımlarının artistik ve aksonometrik görüntülerini bilgisayar ortamında hızlı ve kolay yöntemlerle hazırlar.
8 Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Hazırlamış olduğu iç mekân projesinin anlatım ve sunumunu anlaşılır bir dilde gerçekleştirir.
10 İç mimaride kullanılan malzemeleri yapım teknikleriyle ilişkilendirir.
11 Yapı ve yapım sistemini, sistem bileşenlerini, sistem çevresi ve bileşenler arası ilişkilerle birlikte bütün olarak planlar.
12 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarını tanır.
13 İç mekân ve ürün tasarımının biçim, cephe ve strüktür tasarımını yapılandırır.
14 İç mekânda, kullanım gereksinimleri doğrultusunda gerekli tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay etütlerinin yapılmasını organize eder.
15 Tasarımda teknoloji ile ilişki kurar, yaratıcı mobilyalar tasarlar ve uygun detay çözümleri geliştirir.
16 Mesleğinin ve toplumun yararını göz önünde tutarak, mesleki etik kurallarıyla ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
17 Bir mekânın tasarımı için; ilk aşaması eskizden başlayarak, uygulamaların bitimine kadar olan süreci takip eden ekip içinde kolaylıkla yer alabilir.
18 Öğrenciler mesleki İngilizce dersleri sayesinde kazanmış oldukları İngilizce dil eğitimi ile uluslararası mimarlık, iç mimarlık ve tasarım ofislerinde çalışma imkanına sahip olacaklardır.
19 Öğrenciler, bölümdeki öğrenim hayatları boyunca mesleki İngilizce'yi ileri seviyede öğrenerek, İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirme fırsatı elde edeceklerdir. Böylelikle mesleklerine dair İngilizce ifade biçimlerini öğrenmiş olarak mezun olacaklardır.
20 İngilizceyi ve eğitimini aldıkları diğer yabancı dilleri, mesleki ve akademik alanlarda etkin bir biçimde kullanabileceklerdir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EHIS101 İngilizce Ataturk's Prıncıples and Hıstory of Revolutıon I Zorunlu 2 - - 2 2
EIND101 İngilizce Professıonal Englısh Zorunlu 2 - - 5 2
EIND103 İngilizce Socıology Zorunlu 3 - - 6 3
EIND105 İngilizce Technıcal Drawıng and Descrıptıve Geometry Zorunlu 2 1 - 6 3
EIND107 İngilizce Space Illustratıon Zorunlu 2 2 - 7 3
ERPT101.1 Türkçe Research and Presentatıon Technıques Zorunlu 2 - - 4 2
Toplam 13 3 0 30 15
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EHIS102 İngilizce Ataturk's Prıncıples and Hıstory of Revolutıon II Zorunlu 2 - - - 2
EIND102 İngilizce Professıonal Englısh II Zorunlu 2 - - 5 2
EIND104 İngilizce Hıstory of Art Zorunlu 3 - - 6 3
EIND106 İngilizce Basıc Desıgn Zorunlu - 6 - 6 3
EIND108 İngilizce Introductıon to Desıgn Zorunlu 2 2 - 6 3
EIND110 İngilizce Presentatıon Technıques and Perspectıve Zorunlu 2 1 - 5 3
Toplam 11 9 0 28 16
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EIND201 İngilizce Professıonal Englısh III Zorunlu 2 - - 5 2
EIND203.1 Türkçe Hıstory of Archıtecture I Zorunlu 3 - - 3 3
EIND205 İngilizce Introductıon to Computer Aıded Desıgn Zorunlu 2 2 - 5 3
EIND207 İngilizce Desıgn Studıo I Zorunlu 3 6 - 6 3
EIND209 İngilizce Buıldıng Constructıon I Zorunlu 3 - - 5 3
EIND211 İngilizce Human Resources Management Zorunlu 3 - - 4 3
ETRL201 İngilizce Turkısh Language I Zorunlu 2 - - - 2
Toplam 18 8 0 28 19
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EIND202 İngilizce Professıonal Englısh IV Zorunlu 2 - - 5 2
EIND204 İngilizce Hıstory of Archıtecture II Zorunlu 3 - - 3 3
EIND206 İngilizce Computer Aıded Desıgn I Zorunlu 2 2 - 5 3
EIND208 İngilizce Desıgn Studıo II Zorunlu - 6 - 6 3
EIND210 İngilizce Buıldıng Constructıon II Zorunlu 3 - - 5 3
EIND212 İngilizce Theorıes of Mass Communıcatıon Zorunlu 3 - - 4 3
ETRL202 İngilizce Turkısh Language II Zorunlu 2 - - - 2
Toplam 15 8 0 28 19
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-5.IND Türkçe 2019 İç Mımarlık (İngılızce) 5.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
EIND301 İngilizce Occupatıonal Englısh I Zorunlu 2 - - 4 2
EIND303 İngilizce Desıgn Studıo III Zorunlu 3 6 - 6 3
Toplam 5 6 0 10 5
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-6.IND Türkçe 2019 İç Mımarlık (İngılızce) 6.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
EIND302 İngilizce Occupatıonal Englısh II Zorunlu 2 - - 4 2
EIND304 İngilizce Desıgn Studıo IV Zorunlu - 6 - 6 3
Toplam 2 6 0 10 5
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-7.IND Türkçe 2019 İç Mımarlık (İngılızce) 7.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
EIND401 İngilizce Occupatıonal Englısh III Zorunlu 2 - - 4 2
EIND403 İngilizce Desıgn Studıo V Zorunlu 3 6 - 6 3
Toplam 5 6 0 10 5
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-8.ICMING Türkçe Professıonal Practıces at Work 8th Century Electıve Courses Seçmeli 2 20 - - 12
Toplam 2 20 0 12
2019SEC-5.IND - 2019 İç Mimarlık (İngilizce) 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EFRA301.1 Türkçe French I Seçmeli 3 - - 5 3
EIND305 İngilizce Advanced Computer Aıded Desıgn I Seçmeli 2 1 - 5 3
EIND307 İngilizce Materıal I Seçmeli 2 1 - 5 3
EIND309 İngilizce Desıgn and Furnıture Hıstory Seçmeli 2 1 - 5 3
EIND311 İngilizce Detaıl Desıgn Seçmeli 1 3 - 5 3
EIND313 İngilizce Shopwındow Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
EISP301.1 Türkçe Spanısh I Seçmeli - - - 5 3
ERUS301.1 Türkçe Russıan I Seçmeli 3 - - 5 3
ESRP301 İngilizce Socıal Responsbılıty Project Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.IND - 2019 İç Mimarlık (İngilizce) 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EFRA302.1 Türkçe French II Seçmeli 3 - - 5 3
EIND306 İngilizce Advanced Computer Aıded Desıgn II Seçmeli 2 1 - 5 3
EIND308 İngilizce Materıal II Seçmeli 2 1 - 5 3
EIND310 İngilizce Heatıng, Ventılatıon and Installatıon Seçmeli 2 1 - 5 3
EIND312 İngilizce Experımental Furnıture Seçmeli 2 2 - 5 2
EIND314 İngilizce Acoustıcs Seçmeli 3 - - 5 3
EIND316 İngilizce Art Theory Seçmeli 3 - - 5 3
EISP302.1 Türkçe Spanısh II Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS302.1 Türkçe Russıan II Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-7.IND - 2019 İç Mimarlık (İngilizce) 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EFRA401.1 Türkçe French III Seçmeli 3 - - 5 3
EIND405 İngilizce Ergonomıcs Seçmeli 1 3 - 5 3
EIND407 İngilizce Lıghtenıng Seçmeli 3 - - 5 3
EIND409 İngilizce Measured Drawıngs Seçmeli 3 - - 5 3
EIND411 İngilizce Busıness Monıtorıng and Management Seçmeli 3 - - 5 3
EIND413 İngilizce Contemporary Art and Crıtıcısm Seçmeli 3 - - 5 3
EISP401 İngilizce Spanısh III Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS401.1 Türkçe Russıan III Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-8.ICMING - Professional Practices at Work 8th Century Elective Courses
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EIND402 Türkçe Professıonal Practıse (Internshıp) Seçmeli 2 20 - 30 12
EIND404 Türkçe Workıng ın a fırm as permanent employee (+Report) Seçmeli 2 20 - 30 12
EIND406 Türkçe Applıed Research Project (Dıssertatıon) Seçmeli 2 20 - 30 12

2020-2021 Müfredatı-ICM (İNG)

Program Çıktıları

1 İç Mimarlık alanındaki projeleri; tasarımları ve uygulamalarını anlayabilecek, yorumlayabilecek düzeyde kuramsal ve pratik bilgiye sahiptir.
2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi uygular, iç mekan içerisinde kullanıcı istekleri doğrultusunda çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir.
3 Mekan ve mobilya tasarlar.
4 Yapı, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç mekan projelerini çözümler.
5 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluşturur.
6 Zihinsel canlandırmalarını, yaratıcılığını malzeme ve çizimle uygulamalı çalışmalarda kullanır.
7 3 boyutlu algılama yeteneklerini geliştirir, tasarımlarının artistik ve aksonometrik görüntülerini bilgisayar ortamında hızlı ve kolay yöntemlerle hazırlar.
8 Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Hazırlamış olduğu iç mekân projesinin anlatım ve sunumunu anlaşılır bir dilde gerçekleştirir.
10 İç mimaride kullanılan malzemeleri yapım teknikleriyle ilişkilendirir.
11 Yapı ve yapım sistemini, sistem bileşenlerini, sistem çevresi ve bileşenler arası ilişkilerle birlikte bütün olarak planlar.
12 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarını tanır.
13 İç mekân ve ürün tasarımının biçim, cephe ve strüktür tasarımını yapılandırır.
14 İç mekânda, kullanım gereksinimleri doğrultusunda gerekli tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay etütlerinin yapılmasını organize eder.
15 Tasarımda teknoloji ile ilişki kurar, yaratıcı mobilyalar tasarlar ve uygun detay çözümleri geliştirir.
16 Mesleğinin ve toplumun yararını göz önünde tutarak, mesleki etik kurallarıyla ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
17 Bir mekânın tasarımı için; ilk aşaması eskizden başlayarak, uygulamaların bitimine kadar olan süreci takip eden ekip içinde kolaylıkla yer alabilir.
18 Öğrenciler mesleki İngilizce dersleri sayesinde kazanmış oldukları İngilizce dil eğitimi ile uluslararası mimarlık, iç mimarlık ve tasarım ofislerinde çalışma imkanına sahip olacaklardır.
19 Öğrenciler, bölümdeki öğrenim hayatları boyunca mesleki İngilizce'yi ileri seviyede öğrenerek, İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirme fırsatı elde edeceklerdir. Böylelikle mesleklerine dair İngilizce ifade biçimlerini öğrenmiş olarak mezun olacaklardır.
20 İngilizceyi ve eğitimini aldıkları diğer yabancı dilleri, mesleki ve akademik alanlarda etkin bir biçimde kullanabileceklerdir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
CSAR101 İngilizce Communıcatıon Skılls and Academıc Reportıng I Zorunlu 2 2 - 6 3
EHIS191 İngilizce Ataturk's Prıncıples and Hıstory of Revolutıon I Zorunlu 2 - - 3 2
EIND121 İngilizce Basıc Desıgn Zorunlu 3 2 - 7 4
EIND123 İngilizce Technıcal Drawıng and Descrıptıve Geometry Zorunlu 2 2 - 8 3
EIND125 İngilizce Introductıon to Communıcatıon Zorunlu 3 - - 6 3
Toplam 12 6 0 30 15
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
CSAR102 İngilizce Communıcatıon Skılls and Academıc Reportıng II Zorunlu 2 2 - 6 3
EHIS192 İngilizce Ataturk's Prıncıples and Hıstory of Revolutıon II Zorunlu 2 - - 3 2
EIND120 İngilizce Space Illustratıon Zorunlu 2 2 - 7 3
EIND122 İngilizce Introductıon to Interıor Archıtecture Zorunlu 3 - - 7 3
EIND124 İngilizce Presentatıon Technıques and Perspectıve Zorunlu 2 2 - 7 3
Toplam 11 6 0 30 14
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EIND221 Türkçe Computer Aıded Desıgn I Zorunlu 2 2 - - 3
EIND223 Türkçe Desıgn Studıo I Zorunlu 2 4 - 6 4
EIND225 Türkçe Furnıture Desıgn Zorunlu 3 - - - 3
EIND227 Türkçe Buıldıng Constructıon I Zorunlu 3 - - 7 3
ETRL201 İngilizce Turkısh Language I Zorunlu 2 - - - 2
GE01ING İngilizce GE Electıve Courses (3. YY) Seçmeli - - - - -
Toplam 12 6 0 13 15
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EIND220 Türkçe Computer Aıded Desıgn II Zorunlu 2 2 - - 3
EIND222 Türkçe Desıgn Studıo II Zorunlu 2 4 - 6 4
EIND224 Türkçe Hıstory of Archıtecture Zorunlu 3 - - - 3
EIND226 Türkçe Buıldıng Constructıon II Zorunlu 3 - - 7 3
ETRL202 İngilizce Turkısh Language II Zorunlu 2 - - - 2
GE02ING İngilizce GE Electıve Courses (4. YY) Seçmeli - - - - -
Toplam 12 6 0 13 15
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-5-ICM-İNG Türkçe STF İç Mımarlık 5 YY. Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
EIND321 Türkçe Desıgn Studıo III Zorunlu 2 4 - 7 4
GE03ING İngilizce GE Electıve Courses (5. YY) Seçmeli - - - - -
ÜNİSEÇ(5YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 2 4 0 7 4
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-6-ICM-İNG Türkçe STF İç Mımarlık 6 YY. Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
EIND320 Türkçe Desıgn Studıo IV Zorunlu 2 4 - 7 4
GE04ING İngilizce GE Electıve Courses (6. YY) Seçmeli - - - - -
KEP302 Türkçe KEP I Zorunlu - - - - -
ÜNİSEÇ(6YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 2 4 0 7 4
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-7-ICM-İNG Türkçe STF İç Mımarlık 7 YY. Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
EIND421 Türkçe Desıgn Studıo V Zorunlu 2 4 - 7 4
GE05ING İngilizce GE Electıve Courses (7. YY) Seçmeli - - - - -
KEP401 Türkçe KEP II Zorunlu - - - - -
ÜNİSEÇ(7YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 2 4 0 7 4
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
IMUING Türkçe 8. YY IMU Electıve Courses Seçmeli 2 20 - - 12
Toplam 2 20 0 12
GE01ING - GE Elective Courses (3. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GEE01001 Türkçe Introductıon to Theatre Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01002 İngilizce Classıcal Turkısh Art and Artısts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01003 Türkçe Fıne Arts ın Turkey Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01004 İngilizce Introductıon to Turkısh Classıcal Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01005 İngilizce Introductıon to World Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01006 İngilizce Color ın Space Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01007 İngilizce Art and Creatıvıty Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01008 İngilizce Style Consultıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01009 İngilizce The Art of Turkısh Cuısıne Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01010 İngilizce Vırtual Dıscovery of İstanbul Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01011 İngilizce Cıty and Culture Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01013 İngilizce Turkısh Poetry and Poets Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01014 İngilizce Creatıve Lıterature Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01015 İngilizce Hıstory of Cınema Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02001 İngilizce Ottoman Culturel Hıstory Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02002 İngilizce Hıstory of Cıvılızatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02003 İngilizce Anatolıan Cıvılızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02004 İngilizce Introductıon to Archeology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02005 İngilizce Istanbul ın Socıal and Hıstorıcal Perspectıves Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03001 İngilizce Traffıc and Road Safety Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03002 İngilizce Ethıcs and Deontology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03003 İngilizce Physıcal Fıtness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03004 İngilizce Human Rıghts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03005 İngilizce Engıneerıng Ethıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03006 İngilizce Envıronmental Protectıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03007 İngilizce Physıcal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03008 İngilizce Dısaster Awereness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03009 Türkçe Volunteerıng Actıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03010 İngilizce Nutrıtıon and Healty Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03011 İngilizce Lıfelong Sport Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04001 İngilizce Modern Logıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04002 İngilizce Contemporary Phılosopy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04003 İngilizce Phılosopy of Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04004 İngilizce Phılosopy of Medıa Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05001 İngilizce World Economıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05002 İngilizce Behavıoural Economıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05003 İngilizce Sustaınable Development Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05004 İngilizce Strategıc Roadmaps and Innovatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05005 İngilizce Conflıct Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05006 Türkçe Behavıoral Fınance Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05007 İngilizce Fınancıal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05008 İngilizce Entrepreneurshıp and Busıness Plan Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05009 İngilizce Learnıng Organızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05010 İngilizce Money and Investment Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05011 İngilizce Career Plannıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05012 İngilizce Fun at Work Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05013 İngilizce Project Desıgn and Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06001 İngilizce Sıber Securıty Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06002 Türkçe Scıence and Technology Development Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06003 İngilizce Web Technologıes Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06004 İngilizce Dıjıtal Content Productıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06005 İngilizce New Medıa Publıshıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06006 İngilizce Vıdeo Productıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06007 İngilizce R&D Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06008 İngilizce Unmanned Aerıal Vehıcle Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06009 İngilizce Artıfıcıal Intellıgence and Control Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06010 İngilizce Dıgıtal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06011 İngilizce Technology Dependency Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06012 İngilizce Aerospace Technology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06013 İngilizce 3D Modellıng and Vısualızatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06014 İngilizce Sports and Technology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06016 İngilizce VR Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06017 İngilizce Character Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06018 İngilizce Mobıle Interactıon Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07001 İngilizce Art of Communıcatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07002 İngilizce Communıcatıon and Advertısement Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07003 İngilizce Effectıve Communıcatıon and Body Language Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07004 İngilizce Effectıve Presentatıon Technıques Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07005 İngilizce Medıa Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07006 İngilizce Dıgıtal Advertısement and Socıal Medıa Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08001 İngilizce Sıgn Language Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08004 İngilizce Turkısh for Foreıgn Students III Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08005 İngilizce Turkısh for Foreıgn Students IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001.1 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08002.1 İngilizce Englısh IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08003.1 İngilizce Englısh V Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004 Fransızca Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004.1 Fransızca French I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08005.1 Fransızca French II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08006.1 Fransızca French III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08007 Diğer İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08007.1 Diğer Spanısh I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08008.1 Diğer Spanısh II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08009.1 Diğer Spanısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08010 Diğer Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08010.1 Diğer Russıan I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08011.1 Diğer Russıan II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08012.1 Diğer Russıan III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08016 Arapça Arapça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08016.1 Arapça Arabıan I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08017.1 Arapça Arabıan II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08018.1 Arapça Arabıan III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08019 Diğer Osmanlıca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08019.1 Diğer Ottoman I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08020.1 Diğer Ottoman II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08021.1 Diğer Ottoman III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08022.1 Diğer Ottoman IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08023.1 Diğer Ottoman V Seçmeli 3 - - 5 3
GE02ING - GE Elective Courses (4. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GEE01001 Türkçe Introductıon to Theatre Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01002 İngilizce Classıcal Turkısh Art and Artısts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01003 Türkçe Fıne Arts ın Turkey Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01004 İngilizce Introductıon to Turkısh Classıcal Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01005 İngilizce Introductıon to World Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01006 İngilizce Color ın Space Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01007 İngilizce Art and Creatıvıty Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01008 İngilizce Style Consultıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01009 İngilizce The Art of Turkısh Cuısıne Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01010 İngilizce Vırtual Dıscovery of İstanbul Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01011 İngilizce Cıty and Culture Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01013 İngilizce Turkısh Poetry and Poets Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01014 İngilizce Creatıve Lıterature Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01015 İngilizce Hıstory of Cınema Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02001 İngilizce Ottoman Culturel Hıstory Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02002 İngilizce Hıstory of Cıvılızatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02003 İngilizce Anatolıan Cıvılızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02004 İngilizce Introductıon to Archeology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02005 İngilizce Istanbul ın Socıal and Hıstorıcal Perspectıves Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03001 İngilizce Traffıc and Road Safety Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03002 İngilizce Ethıcs and Deontology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03003 İngilizce Physıcal Fıtness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03004 İngilizce Human Rıghts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03005 İngilizce Engıneerıng Ethıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03006 İngilizce Envıronmental Protectıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03007 İngilizce Physıcal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03008 İngilizce Dısaster Awereness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03009 Türkçe Volunteerıng Actıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03010 İngilizce Nutrıtıon and Healty Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03011 İngilizce Lıfelong Sport Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04001 İngilizce Modern Logıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04002 İngilizce Contemporary Phılosopy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04003 İngilizce Phılosopy of Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04004 İngilizce Phılosopy of Medıa Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05001 İngilizce World Economıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05002 İngilizce Behavıoural Economıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05003 İngilizce Sustaınable Development Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05004 İngilizce Strategıc Roadmaps and Innovatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05005 İngilizce Conflıct Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05006 Türkçe Behavıoral Fınance Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05007 İngilizce Fınancıal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05008 İngilizce Entrepreneurshıp and Busıness Plan Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05009 İngilizce Learnıng Organızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05010 İngilizce Money and Investment Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05011 İngilizce Career Plannıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05012 İngilizce Fun at Work Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05013 İngilizce Project Desıgn and Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06001 İngilizce Sıber Securıty Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06002 Türkçe Scıence and Technology Development Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06003 İngilizce Web Technologıes Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06004 İngilizce Dıjıtal Content Productıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06005 İngilizce New Medıa Publıshıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06006 İngilizce Vıdeo Productıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06007 İngilizce R&D Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06008 İngilizce Unmanned Aerıal Vehıcle Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06009 İngilizce Artıfıcıal Intellıgence and Control Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06010 İngilizce Dıgıtal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06011 İngilizce Technology Dependency Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06012 İngilizce Aerospace Technology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06013 İngilizce 3D Modellıng and Vısualızatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06014 İngilizce Sports and Technology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06016 İngilizce VR Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06017 İngilizce Character Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06018 İngilizce Mobıle Interactıon Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07001 İngilizce Art of Communıcatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07002 İngilizce Communıcatıon and Advertısement Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07003 İngilizce Effectıve Communıcatıon and Body Language Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07004 İngilizce Effectıve Presentatıon Technıques Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07005 İngilizce Medıa Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07006 İngilizce Dıgıtal Advertısement and Socıal Medıa Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08001 İngilizce Sıgn Language Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08004 İngilizce Turkısh for Foreıgn Students III Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08005 İngilizce Turkısh for Foreıgn Students IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001.1 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08002.1 İngilizce Englısh IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08003.1 İngilizce Englısh V Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004 Fransızca Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004.1 Fransızca French I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08005.1 Fransızca French II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08006.1 Fransızca French III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08007 Diğer İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08007.1 Diğer Spanısh I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08008.1 Diğer Spanısh II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08009.1 Diğer Spanısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08010 Diğer Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08010.1 Diğer Russıan I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08011.1 Diğer Russıan II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08012.1 Diğer Russıan III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08016 Arapça Arapça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08016.1 Arapça Arabıan I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08017.1 Arapça Arabıan II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08018.1 Arapça Arabıan III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08019 Diğer Osmanlıca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08019.1 Diğer Ottoman I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08020.1 Diğer Ottoman II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08021.1 Diğer Ottoman III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08022.1 Diğer Ottoman IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08023.1 Diğer Ottoman V Seçmeli 3 - - 5 3
2020SEC-5-ICM-İNG - STF İç Mimarlık 5 YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EIND323 Türkçe Computer Aıded Desıgn III Seçmeli 2 2 - 6 3
EIND325 Türkçe Materıal I Seçmeli 3 - - 6 3
EIND327 Türkçe Desıgn Hıstory Seçmeli 3 - - 6 3
EIND329 Türkçe Detaıl Desıgn Seçmeli 2 2 - 6 3
EIND331 Türkçe Shopwındow Desıgn Seçmeli 2 2 - 6 3
GE03ING - GE Elective Courses (5. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GEE01001 Türkçe Introductıon to Theatre Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01002 İngilizce Classıcal Turkısh Art and Artısts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01003 Türkçe Fıne Arts ın Turkey Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01004 İngilizce Introductıon to Turkısh Classıcal Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01005 İngilizce Introductıon to World Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01006 İngilizce Color ın Space Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01007 İngilizce Art and Creatıvıty Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01008 İngilizce Style Consultıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01009 İngilizce The Art of Turkısh Cuısıne Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01010 İngilizce Vırtual Dıscovery of İstanbul Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01011 İngilizce Cıty and Culture Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01013 İngilizce Turkısh Poetry and Poets Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01014 İngilizce Creatıve Lıterature Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01015 İngilizce Hıstory of Cınema Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02001 İngilizce Ottoman Culturel Hıstory Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02002 İngilizce Hıstory of Cıvılızatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02003 İngilizce Anatolıan Cıvılızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02004 İngilizce Introductıon to Archeology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02005 İngilizce Istanbul ın Socıal and Hıstorıcal Perspectıves Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03001 İngilizce Traffıc and Road Safety Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03002 İngilizce Ethıcs and Deontology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03003 İngilizce Physıcal Fıtness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03004 İngilizce Human Rıghts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03005 İngilizce Engıneerıng Ethıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03006 İngilizce Envıronmental Protectıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03007 İngilizce Physıcal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03008 İngilizce Dısaster Awereness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03009 Türkçe Volunteerıng Actıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03010 İngilizce Nutrıtıon and Healty Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03011 İngilizce Lıfelong Sport Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04001 İngilizce Modern Logıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04002 İngilizce Contemporary Phılosopy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04003 İngilizce Phılosopy of Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04004 İngilizce Phılosopy of Medıa Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05001 İngilizce World Economıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05002 İngilizce Behavıoural Economıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05003 İngilizce Sustaınable Development Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05004 İngilizce Strategıc Roadmaps and Innovatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05005 İngilizce Conflıct Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05006 Türkçe Behavıoral Fınance Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05007 İngilizce Fınancıal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05008 İngilizce Entrepreneurshıp and Busıness Plan Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05009 İngilizce Learnıng Organızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05010 İngilizce Money and Investment Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05011