GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Moda Tasarımı - - Moda TasarımıProgram Tanımları

Moda Tasarımı Programı 2009'da kurulmuş olup, Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetini sürdürmektedir. Program ilk öğrencilerini 2010 - 2011 eğitim - öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2012'de vermiştir.

Derece: Moda Tasarımı Önlisans Diploması

Önlisans Derecesi (EQF-LLL 5. Düzey)

TC Vatandaşları: Programa, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi 40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Vizyon: Moda tasarımı alanında; öncü, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir program olmak vizyonudur. Misyon: Çağdaş, yaratıcı, araştırmacı, bilgiye ulaşabilen ve bilgiyi kullanabilen, sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı, sosyal-ekonomik-etik bilince sahip, ülkenin moda-marka yaratma sürecine katkıda bulunacak ve yön verecek, uluslararası düzeyde moda tasarımcıları yetiştirecek bir program olmak misyonudur. Amaç/Hedefler: Moda sanatını kavramış, moda tasarımı, moda üretimi ve yönetimi alanlarında uzmanlaşmış, meslekle ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Genel Bilgi: Moda sektörünün tüm alanları, uluslararası eksende önemli bir yer tutmaktadır. Üretim, ihracat ve istihdamda Türkiye’nin çok önemli sektörlerinden biri olup günümüzde, tekstil alanında, ciddi şekilde, çağdaş teknik bilgilere sahip, yaratıcı sanatçı kimlik ve kültürel birikimlerle donanmış, bilinçli ve uzman Moda Tasarımcılarına gereksinim duyulmaktadır. Teknoloji ve bilimle desteklenen çağımız yapıtlarında tasarımın estetik ve fonksiyonel değerleri birlikte düşünülmektedir. Üreticiler, tasarımcılara hazırlattıkları koleksiyonlarda marka görünürlüğünü arttırmak özellikli çalışmaların uluslararası platformlarda söz sahibi olma çabasındalar. Bu nedenle sanatçı tasarımcılar aranılan birer kimlik oluşturmuşlardır. Bu bilgiler ışığında Moda Tasarımı programının amacı; öğrencilerin kültürel, çağdaş, sosyal, dinamik, geleneksel sanatlarını bilen; teknik, beceri ve bilgilerle donanımlı; tam bir tasarım olgusunu günümüz koşullarına göre çözümleyebilen; sanatçı/tasarımcı ve uygulamacı kişiler olmasını amaçlamaktadır.

Moda Tasarımı Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Tekstil ve Moda Tasarım endüstrisinde; işletmelerin tasarım ve ürün geliştirme departmanlarında iş bulma olanağına sahiptirler. Hazır giyim sektörü ve moda evlerinde; stilist, modelist, tasarımcı, imalat müdürü ve görsel mağazacılık tasarımı gibi sektörde çok çeşitli alanlarda yardımcı pozisyonlarında görev alabilirler. Mezunlar, edinmiş oldukları girişimcilik eğitimleri doğrultusunda çeşitli destekler kullanarak kendi moda evlerini de kurabilirler.

Program mezunları ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili 4 yıllık (lisans) bölümlerine yerleşebilirler. Dikey geçiş yapılabilecek ilgili lisans bölümlerinin listesine ÖSYM DGS Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/DGS/tablo2_29052023.pdf

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, proje, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-nisantasi-tomer-egitim ogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 120 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de (aşağıdaki Müfredatı inceleyiniz) başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge 511959282.pdf

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Gül ÖZKAN Eposta: gul.seyhan@nisantasi.edu.tr Telefon: +90(212)2101010 Adres: Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

Moda Tasarımı programını müfredatında yer alan teorik dersler sınıflarda, uygulamalı dersler çizim, dikim atölyelerinde ve bilgisayar laboratuvarlarında yapılmaktadır. Atölyelerimizde sanayi ve ev tipi düz dikiş makineleri, overlok makineleri, kalıp hazırlama masaları, sanayi tipi ütüler, cansız prova mankenleri ve ayrıca vitrin mankenleri de bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarında ise Gerber Cad kalıp programı ile Adobe Programlarından Photoshop ve İllustratör tasarım programlarının yüklü olduğu bilgisayarlar bulunmaktadır.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-MOT

Program Çıktıları

1 Sanata dönük temel tasarım prensiplerini tanıyabilme.
2 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilmek.
3 Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanabilme.
4 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanabilme.
5 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
6 Tema belirleyerek proje ve koleksiyon tasarlayabilme.
7 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme.
8 Moda tasarım uygulamaları için gerekli olan bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme.
9 Moda tasarımı alanında uygulama çalışmaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
11 Malzeme, teknik ve uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik kuralları öğrenebilmek
12 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilmek.
13 Renk-biçim-teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük becerilerini geliştirebilmek.
14 Projelerini, görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini etkin ve doğru bir şekilde kullanarak sunma ve savunabilme.
15 Bir yabancı dili en az genel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
16 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım sürecini planlayabilmek
17 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OIMT161 Türkçe Temel Sanat Eğıtımı Zorunlu 2 2 - - 3
OMOT161 Türkçe Moda Resmı ve İllüstrasyonu Zorunlu 2 2 - - 3
OMOT165 Türkçe Kalıp Hazırlama I Zorunlu 1 2 - - 2
OMOT167 Türkçe Gıysı Tarıhı Zorunlu 2 - - - 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 13 8 0 5 17
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OMOT162 Türkçe Gıysı Tasarımı I Zorunlu 1 2 - - 2
OMOT164 Türkçe Bılgısayar Desteklı Kalıp Hazırlama I Zorunlu 1 2 - - 2
OMOT166 Türkçe Bılgısayar Desteklı Gıysı Tasarımı I Zorunlu 2 2 - - 3
OMOT168 Türkçe Kumaş Yapı Bılgısı Zorunlu 2 - - - 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 12 8 0 5 16
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OMOT261 Türkçe Gıysı Üretımı Zorunlu 2 2 - 4 3
OMOT267 Türkçe Bılgısayar Desteklı Gıysı Tasarımı II Zorunlu 1 2 - - 2
OMOT269 Türkçe Gıysı Tasarımı II Zorunlu 1 2 - - 2
OMOT271 Türkçe Moda Pazarlama Zorunlu 1 2 - - 2
OMOT275 Türkçe Görsel Mağazacılık ve Vıtrın Tasarımı Zorunlu 1 2 - - 2
OMOT277 Türkçe Kalıp Hazırlama II Zorunlu 1 2 - - 2
OMOT279 Türkçe Bılgısayar Desteklı Kalıp Hazırlama II Zorunlu 1 2 - - 2
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
Toplam 8 14 0 8 15
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OMOT252 Türkçe Kışıye Özel Gıysı Tasarımı Zorunlu 2 2 - 4 3
OMOT254 Türkçe Drapaj Zorunlu 2 2 - 4 3
OMOT270 Türkçe Proje Gelıştırme Zorunlu 1 2 - - 2
OMOT272 Türkçe Sunum Teknıklerı Zorunlu 1 2 - - 2
OMOT274 Türkçe Bılgısayar Desteklı Gıysı Tasarımı III Zorunlu 1 2 - - 2
OMOT276 Türkçe Moda İletışımı ve Medya Zorunlu 1 2 - - 2
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
Toplam 8 12 0 8 14

2020-2021 Müfredatı-MOT

Program Çıktıları

1 Sanata dönük temel tasarım prensiplerini tanıyabilme.
2 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilmek.
3 Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanabilme.
4 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanabilme.
5 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
6 Tema belirleyerek proje ve koleksiyon tasarlayabilme.
7 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme.
8 Moda tasarım uygulamaları için gerekli olan bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme.
9 Moda tasarımı alanında uygulama çalışmaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
11 Malzeme, teknik ve uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik kuralları öğrenebilmek
12 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilmek.
13 Renk-biçim-teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük becerilerini geliştirebilmek.
14 Projelerini, görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini etkin ve doğru bir şekilde kullanarak sunma ve savunabilme.
15 Bir yabancı dili en az genel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
16 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım sürecini planlayabilmek
17 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OIMT161 Türkçe Temel Sanat Eğıtımı Zorunlu 2 2 - 4 3
OMOT161 Türkçe Moda Resmı ve İllüstrasyonu Zorunlu 2 2 - 5 3
OMOT165 Türkçe Kalıp Hazırlama I Zorunlu 1 2 - 5 2
OMOT167 Türkçe Gıysı Tarıhı Zorunlu 2 - - 5 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 13 8 0 30 17
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OMOT162 Türkçe Gıysı Tasarımı I Zorunlu 1 2 - 6 2
OMOT164 Türkçe Bılgısayar Desteklı Kalıp Hazırlama I Zorunlu 1 2 - 5 2
OMOT166 Türkçe Bılgısayar Desteklı Gıysı Tasarımı I Zorunlu 2 2 - 5 3
OMOT168 Türkçe Kumaş Yapı Bılgısı Zorunlu 2 - - 3 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 12 8 0 30 16
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OMOT261 Türkçe Gıysı Üretımı Zorunlu 2 2 - 4 3
OMOT267 Türkçe Bılgısayar Desteklı Gıysı Tasarımı II Zorunlu 1 2 - 3 2
OMOT269 Türkçe Gıysı Tasarımı II Zorunlu 1 2 - 4 2
OMOT277 Türkçe Kalıp Hazırlama II Zorunlu 1 2 - 4 2
OMOT279 Türkçe Bılgısayar Desteklı Kalıp Hazırlama II Zorunlu 1 2 - 3 2
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
SECMOD3 Türkçe MOD 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 6 10 0 22 11
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OMOT252 Türkçe Kışıye Özel Gıysı Tasarımı Zorunlu 2 2 - 4 3
OMOT254 Türkçe Drapaj Zorunlu 2 2 - 4 3
OMOT270 Türkçe Proje Gelıştırme Zorunlu 1 2 - 5 2
OMOT272 Türkçe Sunum Teknıklerı Zorunlu 1 2 - 5 2
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - 4 -
SECMOD4 Türkçe MOD 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 6 8 0 22 10
SECMOD3 - MOD 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OMOT271 Türkçe Moda Pazarlama Seçmeli 1 2 - 4 2
OMOT273 Türkçe Teknık İngılızce Seçmeli 1 2 - 4 2
OMOT275 Türkçe Görsel Mağazacılık ve Vıtrın Tasarımı Seçmeli 1 2 - 4 2
OMOT283 Türkçe Moda ve Bıyomımetık Seçmeli 2 - - 4 2
OMOT287 Türkçe Tekstıl Teknolojısı Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL259 Türkçe Almanca I Seçmeli 2 - - 4 2
SECMOD4 - MOD 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OMOT274 Türkçe Bılgısayar Desteklı Gıysı Tasarımı III Seçmeli 1 2 - 4 2
OMOT276 Türkçe Moda İletışımı ve Medya Seçmeli 1 2 - 4 2
OMOT278 Türkçe Bılgısayar Desteklı Tekstıl Tasarımı Seçmeli 1 2 - 4 2
OYDL260 Türkçe Almanca II Seçmeli 2 - - 4 2