GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Radyo ve Televizyon Programcılığı - - Radyo ve Televizyon ProgramcılığıProgram Tanımları

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı 2012’de kurulmuş olup, Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Program ilk öğrencilerini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2014’te vermiştir.

Derece: Radyo ve Televizyon Programcılığı Önlisans Diploması Unvan: Radyo ve Televizyon Teknikeri

Önlisans Derecesi (EQF-LLL 5. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi-40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Vizyon: Radyo ve Televizyon Programcılığı alanında, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim almış, yaratıcı, yenilikçi ve etik değerlere sahip programcılar yetiştirmek; değişen medya ortamına uyum sağlayabilen, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilen ve alanında öncü rol oynayabilen mezunlar vermek. Misyon: Radyo ve Televizyon Programcılığı alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak; programcılığın farklı türlerini ve tekniklerini öğretmek; etik ve sorumlu yayıncılık ilkelerini aşılamak; sektörün önde gelen isimleriyle öğrencileri buluşturmak ve mezunların iş hayatına hazır hale gelmelerini sağlamak. Amaç/Hedefler: Radyo ve Televizyon Programcılığı alanının temel kavramlarını, kuramlarını ve modellerini öğrencilere kazandırmak. Farklı program türlerini ve formatlarını tanımak ve uygulamak. Program yapımcılığının teknik ve estetik yönlerini öğrenmek. Etik ve sorumlu yayıncılık ilkelerini kavramak. Yaratıcı ve yenilikçi programlar üretebilme becerisi kazandırmak. Sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanıma sahip mezunlar yetiştirmek. Genel Bilgi: Radyo ve Televizyon Programcılığı, görsel-işitsel medya aracılığıyla kitlelere hitap eden programların planlanması, üretilmesi ve sunulmasını içeren bir alandır. Bu programda öğrenciler, radyo ve televizyon programcılığının farklı türlerini ve tekniklerini öğrenir, etik ve sorumlu yayıncılık ilkelerini kavrar ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanıma sahip olurlar.

Bu programdan mezun olan öğrenciler çok yönlü becerilere sahip olarak yayın sektöründe iş bulabilir. Mezun öğrenciler kameraman, yönetmen, programcı, metin yazarı, senarist, yapımcı, sunucu ve haberci olabilir. Mezun öğrenciler radyo ve televizyonda teknik görevleri rahatlıkla yürütebilecek yeterliliğe sahip olurlar. Mezunlar, ayrıca basın sektöründe, internet gazeteciliğinde ve film yapım şirketlerinde de görev alabilirler.

Program mezunları ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili 4 yıllık (lisans) bölümlerine yerleşebilirler. Dikey geçiş yapılabilecek ilgili lisans bölümlerinin listesine ÖSYM DGS Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/DGS/tablo2_29052023.pdf

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-nisantasi-tomer-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 120 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de (aşağıdaki Müfredatı inceleyiniz) başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge-511959282.pdf

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Metin Yasan Eposta: metin.yasan@nisantasi.edu.tr Telefon: +90(212)2101010 Adres: Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

Radyo ve Televizyon Programcılığı programı; bütünüyle kitle iletişim sektörünün talep ettiği temel elemanı yetiştirmeye yönelik tasarlanmıştır. Müfredatının oluşturulması sürecinde mevzuata da bağlı kalınarak büyük ölçüde sektör temsilcilerinin desteği alınmıştır. Bu doğrultuda uygulamalı eğitime yoğunlaşılarak mezunlarımızın kolay ve iyi şartlarda istihdam edilebilirliğinin altyapısı hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla geliştirilen programda televizyon stüdyosu, 2 adet fotoğraf stüdyosu, 1 adet kurgu birimi, kurgu ve grafik ve animasyon üzerine yazılımlarla donatılan bilgisayar laboratuvarları, kameralar, tripodlar, mikrofonlar, ışık kaynakları, ses ekipmanları ve fotoğraf makinelerinden oluşan imkanlar bulunmaktadır.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-RTV

Program Çıktıları

1 Mezun öğrenciler alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır.
2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır.
3 Mezun öğrenciler alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir. Mezunlar alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp çözebilir.
5 Mezunlar haber toplar, yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar.
6 Mezunlar yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır ve öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe yönlendirebilir.
7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir.
8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur.
9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar.
10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir.
11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve kullanabilir.
12 Mezunların değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya yönelik estetik bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım ile ilgili görsel yaratıma yönelik alacakları derslerle, reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur.
13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar.
14 Atatürk ilkeleri ve İnkılâpları konusunda bilgiye sahip olur.
15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme yeteneğine sahip olurlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
ORTV153 Türkçe Senaryo I Zorunlu 2 2 - 5 3
ORTV155 Türkçe Görüntü Düzenlemesı Zorunlu 2 2 - 5 3
ORTV161 Türkçe Temel Kamera Zorunlu 1 2 - - 2
ORTV185 Türkçe Kurgu Teknıklerı I Zorunlu 3 - - 5 3
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 14 8 0 20 18
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
ORTV152 Türkçe Radyo ve Televızyon Programcılığı Zorunlu 2 2 - 5 3
ORTV154 Türkçe Senaryo II Zorunlu 2 2 - 5 3
ORTV164 Türkçe Ses ve Görüntü Teknıklerı Zorunlu 1 2 - - 2
ORTV186 Türkçe Kurgu Teknıklerı II Zorunlu 3 - - 5 3
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 14 8 0 20 18
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OGRF275 Türkçe Grafık ve Anımasyon I Zorunlu 1 2 - - 2
ORTV265 Türkçe Fılm Yapımı I Zorunlu 2 2 - 3 3
ORTV267 Türkçe Dıksıyon ve Spıkerlık Zorunlu 1 2 - 5 2
ORTV277 Türkçe Aydınlatma Estetığı Zorunlu 1 2 - - 2
ORTV281 Türkçe Vıdeo Çekım Zorunlu 1 2 - - 2
ORTV283 Türkçe Haber Toplama ve Yazma Zorunlu 2 2 - - 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
Toplam 8 12 0 12 14
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OGRF276 Türkçe Grafık ve Anımasyon II Zorunlu 1 2 - - 2
ORTV256 Türkçe Fılm Yapımı II Zorunlu 2 2 - 3 3
ORTV268 Türkçe Televızyon Draması Zorunlu 2 2 - - 3
ORTV270 Türkçe Bıtırme Projesı Zorunlu 1 2 - - 2
ORTV274 Türkçe Fılm Eleştırısı Zorunlu 1 2 - 4 2
ORTV284 Türkçe Alternatıf Medya Zorunlu 2 2 - 6 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
Toplam 9 12 0 13 15

2020-2021 Müfredatı-RTV

Program Çıktıları

1 Mezun öğrenciler alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır.
2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır.
3 Mezun öğrenciler alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir. Mezunlar alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp çözebilir.
5 Mezunlar haber toplar, yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar.
6 Mezunlar yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır ve öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe yönlendirebilir.
7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir.
8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur.
9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar.
10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir.
11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve kullanabilir.
12 Mezunların değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya yönelik estetik bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım ile ilgili görsel yaratıma yönelik alacakları derslerle, reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur.
13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar.
14 Atatürk ilkeleri ve İnkılâpları konusunda bilgiye sahip olur.
15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme yeteneğine sahip olurlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
ORTV153 Türkçe Senaryo I Zorunlu 2 2 - 5 3
ORTV155 Türkçe Görüntü Düzenlemesı Zorunlu 2 2 - 5 3
ORTV161 Türkçe Temel Kamera Zorunlu 1 2 - 4 2
ORTV185 Türkçe Kurgu Teknıklerı I Zorunlu 3 - - 5 3
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 8 0 30 18
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
ORTV152 Türkçe Radyo ve Televızyon Programcılığı Zorunlu 2 2 - 5 3
ORTV154 Türkçe Senaryo II Zorunlu 2 2 - 5 3
ORTV164 Türkçe Ses ve Görüntü Teknıklerı Zorunlu 1 2 - 4 2
ORTV186 Türkçe Kurgu Teknıklerı II Zorunlu 3 - - 5 3
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 8 0 30 18
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OGRF275 Türkçe Grafık ve Anımasyon I Zorunlu 1 2 - 4 2
ORTV265 Türkçe Fılm Yapımı I Zorunlu 2 2 - 3 3
ORTV267 Türkçe Dıksıyon ve Spıkerlık Zorunlu 1 2 - 5 2
ORTV283 Türkçe Haber Toplama ve Yazma Zorunlu 2 2 - 6 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
SECRTV3 Türkçe RTV 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 6 8 0 22 10
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OGRF276 Türkçe Grafık ve Anımasyon II Zorunlu 1 2 - 4 2
ORTV256 Türkçe Fılm Yapımı II Zorunlu 2 2 - 3 3
ORTV268 Türkçe Televızyon Draması Zorunlu 2 2 - 5 3
ORTV284 Türkçe Alternatıf Medya Zorunlu 2 2 - 6 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
SECRTV4 Türkçe RTV 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 7 8 0 18 11
SECRTV3 - RTV 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ORTV277 Türkçe Aydınlatma Estetığı Seçmeli 1 2 - 4 2
ORTV279 Türkçe Reklamcılık Seçmeli 1 2 - 4 2
ORTV281 Türkçe Vıdeo Çekım Seçmeli 1 2 - 4 2
OYDL259 Türkçe Almanca I Seçmeli 2 - - 4 2
SECRTV4 - RTV 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ORTV270 Türkçe Bıtırme Projesı Seçmeli 1 2 - 4 2
ORTV274 Türkçe Fılm Eleştırısı Seçmeli 1 2 - 4 2
ORTV278 Türkçe Belgesel Fılm Seçmeli 1 2 - 4 2
OYDL260 Türkçe Almanca II Seçmeli 2 - - 4 2