GERİ DÖN

Lisans Programları


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Antrenörlük Eğitimi - - Antrenörlük EğitimiProgram Tanımları

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2016 yılında kurulmuş olup Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölüm ilk öğrencilerini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2021'de vermiştir.

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek tamamlayanlar mezunlar “Antrenörlük alanında Lisans Diploması” derecesi alırlar. Derece: Antrenörlük Eğitimi Lisans Diploması Unvan: Antrenör, Yardımcı Antrenör

Lisans Derecesi (EQF-LLL 6. Düzey)

Genel Kabul Koşulları Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde, 2547 sayılı Yüksek öğretim kanununun ilgili esaslarına göre yapılır. Nişantaşı üniversitesi özel Yetenek Sınav talimatı ile belirlenen süreçleri - sınavları - şartları tamamlamış ve başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. öğrencinin kabulü dönem başlamadan her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak Nişantaşı üniversitesi ilgili yönetmelikleri kapsamında değerlendirilir.   Aday öğrencinin, öncelikle, başvuru yaptığı yıl ÖSYM tarafından yapılan YKS’ye girmiş ve TYT puanının hesaplanmış olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan öğrenciler, üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde düzenlenen Özel yetenek sınavına girmek zorundadırlar. Öğrenci kabulünde Özel Yetenek Sınav Puanı, TYT Puanı ve Ortaöğretim Başarı Puanından oluşan Yerleştirme Puanı dikkate alınır. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Özel Yetenek Sınav tarihleri ile ilgili üniversite ve birim web sitelerini/sayfalarını takip ediniz. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel yetenek Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/beden-egitimi-ve-spor-yuksekokulu-ozel-yetenek-sinav-yonergesi2038127455.pdf Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencinin kendi başvurusu ile daha önce öğrenim gördüğü üniversitedeki dersler bölüm tarafından oluşturulan Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Lisans Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi-40120395.pdf

Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, özel yetenek sınavı ve ilgili protokolleri sağladıktan sonra 4 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları derslerin AKTS toplamı 240'dır. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tabii, işte antrenörlük bölümünün vizyonu, misyonu, amaçları ve genel bilgileri: **Vizyon:** Antrenörlük bölümünün vizyonu, spor alanında liderlik ve profesyonellik standartlarını yükselterek, öğrencilere etik değerlere bağlı, uluslararası standartlarda eğitim vererek, sporun gelişimine ve toplumsal faydaya katkıda bulunmaktır. **Misyon:** Antrenörlük bölümünün misyonu, öğrencilere güçlü teorik bilgi ve pratik beceriler kazandırmak suretiyle, onları spor dünyasında başarılı kariyerlere hazırlamak ve toplumda pozitif etkiler yaratmalarını sağlamaktır. **Amaçlar:** 1. Öğrencilere temel antrenörlük bilgi ve becerilerini sağlam bir şekilde kazandırmak. 2. Öğrencilerin liderlik, iletişim ve takım çalışması becerilerini geliştirmek. 3. Etik değerlere bağlı, saygın ve güvenilir antrenörler yetiştirmek. 4. Öğrencilerin spor bilimleri, insan anatomisi ve fizyolojisi gibi alanlarda derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamak. 5. Öğrencilere staj ve uygulama fırsatları sunarak, gerçek dünya deneyimleri yaşamalarını sağlamak. **Genel Bilgiler:** - Bölüm, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde faaliyet göstermektedir. - Öğrenciler, antrenörlük alanında lisans düzeyinde eğitim alırlar. - Program, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler ve saha çalışmalarını içerir. - Öğrencilere, farklı spor branşlarında uzmanlaşma ve yönetim becerileri kazandırma imkanı sunulur. - Bölüm, ulusal ve uluslararası spor federasyonlarıyla iş birliği içinde çalışarak öğrencilere geniş kariyer fırsatları sağlar.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra örgütlerinde, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, medyada, yükseköğretim kurumlarında kariyer sahibi olabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda antrenör ve yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif etkinliklerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Antrenörlük Eğitimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümünde Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) sınavından geçerli not almaları koşuluyla bilim sınavından alınan notlarla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Program mezunları ÖSYM tara􀄷ndan her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili 4 yıllık (lisans) bölümlerine yerleşebilirler. Dikey geçiş yapılabilecek ilgili lisans bölümlerinin listesine ÖSYM DGS Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. h􀆩ps://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/DGS/tablo2_29052023.pdf

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştirma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-nisantasi-tomer-egitimogre tim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Lisans Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 240 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.   İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egi􀆟m-ogre􀆟m-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi 8. Yarıyılda İş Başında Mesleki Uygulamalar (İMU) Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/LRVV-nisantasi_universitesi_8._yariyilda_is_basinda_mesleki_uygulamalar_imu.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge- 511959282.pdf

Tam Zamanlı

Dr. Öğr. Üy. Esen Kızıldağ Kale Adres: Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Sarıyer-İSTANBUL- Maslak 1453 NeoTech Kampüs, kat -5. Tel: +90 (212) 210 10 10 e-mail: esen.kale@nisantası.edu.tr

Antrenörlük eğitimi bölümünde genellikle öğrencilere antrenörlük mesleğiyle ilgili temel bilgi ve becerilerin yanı sıra spor bilimleri, spor psikolojisi, iletişim becerileri, liderlik ve yönetim gibi konularda eğitim verilir. Bu bölümde öğrencilere sağlanan olanaklar şunları içerebilir: 1. Teorik Dersler: Spor bilimleri, antrenman teorisi, spor psikolojisi, beslenme, fizyoloji gibi alanlarda teorik dersler sunulur. 2. Pratik Uygulamalar: Öğrencilere antrenman ve koçluk becerilerini geliştirmeleri için pratik uygulama imkanları sağlanır. Bu kapsamda saha çalışmaları, stajlar, gözlem fırsatları sunulabilir. 3. İşbirliği ve Staj Olanakları: Bölüm, spor kulüpleri, federasyonlar veya diğer spor organizasyonlarıyla işbirliği yaparak öğrencilere staj ve iş deneyimi fırsatları sunabilir. 4. Eğitim ve Seminerler: Alanında uzman konuşmacılar ve eğitmenler tarafından düzenlenen eğitim ve seminerlerle öğrencilere ek bilgi ve deneyimler sağlanır. 5. Laboratuvar İmkanları: Fizyoloji, biomekanik, hareket analizi gibi alanlarda laboratuvar imkanlarından faydalanarak pratik deneyimler elde edilebilir. 6. Akademik Destek ve Danışmanlık: Öğrencilere akademik destek ve danışmanlık hizmetleri sunularak akademik başarıları desteklenir ve kariyer planlama konusunda yardımcı olunur. 7. Araştırma Fırsatları: Öğrencilere araştırma projelerine katılma ve kendi araştırmalarını yapma fırsatları sunulabilir. Bu olanaklar, öğrencilerin antrenörlük alanında ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyimleri kazanmalarını sağlayarak onları başarılı bir kariyere hazırlar.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-ANT

Program Çıktıları

1 Antrenörlük eğitimi alanında edinilmesi gereken temel bilgilere, becerilere, mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip olur.
2 Antrenörlük eğitimi ile ilgili programlara, öğretim stratejilerine, yöntem ve tekniklerine, ölçme- değerlendirme bilgisine sahip olur
3 Antrenman plan ve programlarını bilir, kısa ve uzun süreli hedeflere yönelik antrenman programı yapabilir.
4 Antrenörlük mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel gelişmeleri takip eder.
5 Antrenörlük ile ilgili genel bilgilere, uzmanlık alanına özgü özel bilgilere sahip olur.
6 Antrenman programında temel olan bilim dallarını (Antrenman bilgisi, Spor Fizyolojisi, Sporcu Beslenmesi ve müsabaka analizi vb) ve yenilikleri takip eder.
7 Farklı spor branşlarına özgü alan bilgisi ve özel antrenman bilgisine sahip olur.
8 Altyapı gelişimine katkı sağlar, ulusal ve uluslararası düzeyde sporcu yetiştirilmesi için gerekli olan bilgilere sahiptir.
9 Farklı yaş, cinsiyet ve özel gruplara (çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler) uygun antrenman programı geliştirebilir, alan ve laboratuvar testlerini uygulayıp değerlendirebilir.
10 Antrenörlük eğitimi alanında multidisipliner alanlardan faydalanarak mesleki yeterliliğini geliştirebilir.
11 Sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılması için gerekli faaliyetleri planlar, organize eder ve uygular.
12 Sporcular, takım ve sporda yer alan diğer bireylerle iyi bir iletişim ve empati becerisine sahiptir.
13 Antrenörlük mesleği ile ilgili alanlarda (kondisyoner, teknik direktör, maç analizi uzmanı, performans ölçümü, spor masörlüğü, spor psikolojisi, spor beslenmesi, vb) uzmanlaşır.
14 Yaşam boyu spor bilincine sahip olur ve bu bilinci meslek hayatı boyunca uygular.
15 Bir yabancı dili en az B1 genel düzeyinde kullanır. Alandaki bilgileri tarayabilir, kaynak oluşturabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16 Sedanter veya sporcuların fiziksel performanslarını ölçmek için çeşitli analiz programlarını, testleri ve ekipman kullanımını öğrenir.
17 Microsoft Ofiice programları ve bilimsel araştırma ile ilgili veri analizi programlarını (SPSS vb) kullanır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT101 Türkçe Atletızm Zorunlu 2 2 - - 3
EANT101.1 Türkçe Atletızm Zorunlu 2 2 - 6 3
EANT103 Türkçe Spor Bılımlerının Temellerı Zorunlu 3 - - 5 3
EANT105 Türkçe Cımnastık Zorunlu 2 2 - - 3
EANT105.1 Türkçe Cımnastık Zorunlu 2 2 - 5 3
EANT107 Türkçe Antrenman Bılımının Temellerı Zorunlu 1 2 - 6 2
EANT109 Türkçe Genel Fızyolojı Zorunlu 3 - - 6 3
EARS101 Türkçe Araştırma ve Sunum Teknıklerı Zorunlu 2 - - 3 2
EATA101 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 2 2
EATA191 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
ESPR107 Türkçe Araştırma ve Sunum Teknıklerı Zorunlu 2 - - 4 2
ESPR109 Türkçe Spor Bılımının Temellerı Zorunlu 2 - - - 2
EYDL101 İngilizce İngılızce Yazma Becerılerı I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL103 İngilizce İngılızce Dıl Bılgısı I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL105 İngilizce İngılızce Okuma Anlama Becerılerı I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL191 Türkçe İngılızce I Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 33 12 0 49 39
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-2.ANT Türkçe İKİNCİ YARIYIL - TAKIM SPORLARI DERS HAVUZU Seçmeli - - - - -
EANT102 Türkçe Fonksıyonel Anatomı ve Kınesıyolojı Zorunlu 3 - - 5 3
EANT104 Türkçe Fızıksel Uygunluk (Fıtness) Zorunlu 2 2 - 5 3
EANT106 Türkçe Spor Psıkolojısı Zorunlu 3 - - 4 3
EANT120 Türkçe Fızıksel Uygunluk (Fıtness) Zorunlu 2 2 - - 3
EANT122 Türkçe Fonksıyonel Anatomı ve Kınesıyolojı Zorunlu 2 2 - 6 3
EATA102 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 2 2
EATA192 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - - 2
ESPR120 Türkçe Spor Psıkolojısı Zorunlu 3 - - - 3
EYDL102 İngilizce İngılızce Yazma Becerılerı II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL104 İngilizce İngılızce Dıl Bılgısı II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL106 İngilizce İngılızce Okuma Anlama Becerılerı II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL192 Türkçe İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 27 8 0 31 31
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-3.ANT Türkçe ÜÇÜNCÜ YARIYIL - BİREYSEL SPORLAR DERS HAVUZU Seçmeli - - - - -
EANT200.1 Türkçe Kış Kampı Zorunlu 1 2 - 4 2
EANT201.1 Türkçe Egzersız ve Spor Fızyolojısı Zorunlu 3 - - 5 3
EANT203.1 Türkçe Antrenman Bılımının Temellerı Zorunlu 3 - - 5 3
EANT265 Türkçe Cımnastık Zorunlu 1 2 - 5 2
EANT267 Türkçe Atletızm Zorunlu 1 2 - 6 2
EREK209 Türkçe Temel İlk Yardım Zorunlu 3 - - - 3
EREK253 Türkçe Kış Kampı Zorunlu 1 2 - - 2
ETRD201 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL201 İngilizce İngılızce Yazma Becerılerı III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL203 İngilizce İngılızce Okuma Anlama Becerılerı III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL205 İngilizce İngılızce Dınleme Konuşma Becerılerı I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 21 8 0 36 25
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT202 Türkçe Yüzme Zorunlu 2 2 - 7 3
EANT204.1 Türkçe Antrenman Teorısı ve Pratığı Zorunlu 2 2 - - 3
EANT206 Türkçe Psıkomotor Gelışım Zorunlu 3 - - - 3
EANT208 Türkçe Psıkomotor Gelışım Zorunlu 3 - - 6 3
EANT210 Türkçe Egzersız ve Spor Fızyolojısı Zorunlu 2 2 - - 3
EANT212 Türkçe Antrenman Teorısı ve Pratığı Zorunlu 2 2 - - 3
EREK208 Türkçe Psıkomotor Gelışım Zorunlu 3 - - - 3
EREK210 Türkçe Yüzme Zorunlu 1 2 - - 2
ETRD202 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL202 İngilizce İngılızce Yazma Becerılerı IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL204 İngilizce İngılızce Okuma Anlama Becerılerı IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL206 İngilizce İngılızce Dınleme Konuşma Becerılerı II Zorunlu 2 - - 3 2
GE02 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (4. YY) Seçmeli - - - - -
Toplam 26 10 0 24 31
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-5.ANT Türkçe 2019 Antrenörlük Eğıtımı 5.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
2019SEC-5.ANTUZM Türkçe Beşıncı Yarıyıl Uzmanlık Derslerı Seçmeli - - - - -
2020SEC-MOD1-ANT. Türkçe Antrenörlük 5. YY. Modül 1 Seçmeli - - - - -
2020SEC-UZM1-ANT. Türkçe Antrenörlük 5. YY. Uzmanlık 1 Seçmeli - - - - -
EANT301.1 Türkçe Grup Fıtness ve Rıtm Eğıtımı Zorunlu 2 2 - 4 3
EANT303.1 Türkçe Egzersız ve Sporda Beslenme Zorunlu 3 - - 4 3
EANT321 Türkçe Grup Fıtness ve Rıtım Eğıtımı Zorunlu 1 2 - 5 2
EANT323 Türkçe Egzersız ve Sporda Beslenme Zorunlu 2 - - - 2
GE03 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (5. YY) Seçmeli - - - - -
ÜNİSEÇ(5YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 8 4 0 13 10
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-6.ANT Türkçe 2019 Antrenörlük Eğıtımı 6.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
2019SEC-6.ANTUZM Türkçe Altıncı Yarıyıl Uzmanlık Derslerı Seçmeli - - - - -
EANT302.1 Türkçe Maç-Performans Analızı/Scoutıng Zorunlu 2 - - 3 2
EREK320 Türkçe Yaz Kampı Zorunlu 1 2 - - 2
EREK322 Türkçe Fızıksel Okuryazarlık ve Eğıtsel Oyunlar Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 5 4 0 3 7
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-7.ANT Türkçe 2019 Antrenörlük Eğıtımı 7.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
2019SEC-7.ANTUZM Türkçe Yedıncı Yarıyıl Uzmanlık Derslerı Seçmeli - - - - -
2020SEC-MOD3-ANT. Türkçe Antrenörlük 7. YY. Modül 3 Seçmeli - - - - -
2020SEC-UZM3-ANT. Türkçe Antrenörlük 7. YY. Uzmanlık 3 Seçmeli - - - - -
EANT401.1 Türkçe Spor Bıyomekanığı Zorunlu 3 - - 3 3
EANT403 Türkçe Antrenörlük / Koçluk Felsefesı Zorunlu 3 - - 4 3
EANT431 Türkçe Sporda Ölçme ve Değerlendırme Zorunlu 2 - - - 6
GE05 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (7. YY) Seçmeli - - - - -
KEP401 İngilizce KEP II Zorunlu - - - - -
ÜNİSEÇ(7YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 8 0 0 7 12
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-8.ANT Türkçe İş Başında Meslekı Uygulamalar 8. y.y. Seçmelı Ders Havuzu Seçmeli - - - - -
IMU Türkçe 8. YY İMU Seçmelı Derslerı Seçmeli 2 20 - - 12
Toplam 2 20 0 12
2019SEC-2.ANT - İKİNCİ YARIYIL - TAKIM SPORLARI DERS HAVUZU
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT108 Türkçe Basketbol Seçmeli 2 2 - 5 3
EANT110 Türkçe Futbol Seçmeli 2 2 - 5 3
EANT112 Türkçe Hentbol Seçmeli 2 2 - 5 3
EANT114 Türkçe Voleybol Seçmeli 2 2 - 5 3
EANT116 Türkçe Korfbol Seçmeli 2 2 - 5 3
EANT118 Türkçe Halk Oyunları Seçmeli 2 3 - 5 3
EANT136 Türkçe Futsal Seçmeli 1 2 - 5 2
2019SEC-3.ANT - ÜÇÜNCÜ YARIYIL - BİREYSEL SPORLAR DERS HAVUZU
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT211.1 Türkçe Okçuluk Seçmeli 2 2 - 5 3
EANT213.1 Türkçe Tenıs Seçmeli 2 2 - 5 3
EANT217.1 Türkçe Yelken Seçmeli 2 2 - 5 3
EANT225.1 Türkçe Masa Tenısı Seçmeli 2 2 - 5 3
EANT227.1 Türkçe Pılates Seçmeli 2 2 - 5 3
EANT231.1 Türkçe Oryantırıng Seçmeli 2 2 - 5 3
EANT241.1 Türkçe Eskrım Seçmeli 2 2 - 5 3
EANT243.1 Türkçe Cankurtaranlık Seçmeli 2 2 - 5 3
GE02 - GE Seçmeli Ders Grubu (4. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-5.ANT - 2019 Antrenörlük Eğitimi 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT307 Türkçe Spor Bıyokımyası Seçmeli 3 - - 5 3
EANT309 Türkçe Sporda Bılgı Teknolojılerı Seçmeli 3 - - 5 3
EANT311 Türkçe Uygulamalı Spor Psıkolojısı-1 Seçmeli 3 - - 5 3
EANT313 Türkçe Sporda Bılgı Teknolojılerı Seçmeli 3 - - 5 3
EANT315 Türkçe Sporda Bılgı Teknolojılerı Seçmeli 3 - - 5 3
EANT317 Türkçe Spor Bıyokımyası Seçmeli 3 - - 5 3
EANT319 Türkçe Becerı Öğrenımı Seçmeli 2 - - 5 2
EMAA301 Türkçe Maker Atölyesı Seçmeli 3 - - 5 3
ESSP301 Türkçe Sosyal Sorumluluk Projesı Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP301 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-5.ANTUZM - Beşinci Yarıyıl Uzmanlık Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT332 Türkçe Futbol Seçmeli 2 4 - 8 4
EANT336 Türkçe Yüzme Seçmeli 2 4 - 8 4
EANT341 Türkçe Tenıs Seçmeli 2 4 - 8 4
EANT358 Türkçe Fıtness Seçmeli 2 4 - 8 4
2020SEC-MOD1-ANT. - Antrenörlük 5. YY. Modül 1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT375 Türkçe Kışısel Fıtness Rehberlığı Seçmeli 1 2 - 5 2
2020SEC-UZM1-ANT. - Antrenörlük 5. YY. Uzmanlık 1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GE03 - GE Seçmeli Ders Grubu (5. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.ANT - 2019 Antrenörlük Eğitimi 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT306 Türkçe Sporda Ölçme ve Değerlendırme Seçmeli 3 - - 5 3
EANT308.1 Türkçe Hız-Çevıklık-Plıometrı Seçmeli 2 2 - 5 3
EANT310.1 Türkçe Olımpık Kaldırışlar Seçmeli 2 2 - 5 3
EANT316 Türkçe Kadın-Çocuk-Yaşlılarda Egzersız ve Spor Seçmeli 3 - - 5 3
EANT320 Türkçe Sporda Yönetım ve Organızasyon Seçmeli 2 - - 5 2
EANT362 Türkçe Elektromyostımülasyon (EMS) Egzersız Planlama ve Ekıpman Kullanımı Seçmeli 1 2 - 5 2
EISD302 Türkçe İşaret Dılı Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC302 Türkçe Toplumsal İlışkıler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP302 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.ANTUZM - Altıncı Yarıyıl Uzmanlık Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT331.2 Türkçe Basketbol Seçmeli 2 4 - 8 4
EANT332.2 Türkçe Futbol Seçmeli 2 4 - 8 4
EANT336.2 Türkçe Yüzme Seçmeli 2 4 - 8 3
EANT341.2 Türkçe Tenıs Seçmeli 2 4 - 8 4
EANT358.2 Türkçe Fıtness Seçmeli 2 4 - 8 4
2019SEC-7.ANT - 2019 Antrenörlük Eğitimi 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT407 Türkçe Fızıksel Performans Perıyotlama ve Planlama Seçmeli 3 - - 5 3
EANT409 Türkçe Yüksek Performans Ölçme ve Değerlendırme Seçmeli 3 - - 5 3
EANT411 Türkçe Spor Psıkolojısınde Ölçme ve Değerlendırme Seçmeli 3 - - 5 3
EANT413 Türkçe Yaratıcı Drama Seçmeli 3 - - 5 3
EANT415.1 Türkçe Özel Popülasyonlarda Ölçme ve Değerlendırme Seçmeli 2 2 - 5 3
EANT417.1 Türkçe Medıkal Fıtness Seçmeli 2 2 - 5 3
EANT419 Türkçe Temel İlkyardım ve Spor Yaralanmaları Seçmeli 2 - - 5 2
EANT463 Türkçe Egzersızde İnovatıf Ekıpman Kullanımı Seçmeli - - - 5 3
EEDD401 Türkçe Endüstrı 4.0 ve Dıjıtal Dönüşüm Seçmeli 3 - - 5 3
EISD401 İngilizce İşaret Dılı Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC401 Türkçe Toplumsal İlışkıler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-7.ANTUZM - Yedinci Yarıyıl Uzmanlık Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT421 Türkçe Futbol Uzmanlık Seçmeli 4 2 - 8 4
EANT423 Türkçe Basketbol Uzmanlık Seçmeli 4 2 - 8 4
EANT425 Türkçe Tenıs Uzmanlık Seçmeli 4 2 - 8 4
EANT427 Türkçe Yüzme Uzmanlık Seçmeli 4 2 - 8 4
EANT429 Türkçe Fıtness Uzmanlık Seçmeli 4 2 - 8 4
2020SEC-MOD3-ANT. - Antrenörlük 7. YY. Modül 3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-UZM3-ANT. - Antrenörlük 7. YY. Uzmanlık 3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GE05 - GE Seçmeli Ders Grubu (7. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-8.ANT - İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. y.y. Seçmeli Ders Havuzu
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT402 Türkçe İş Başında Meslekı Uygulamalar Seçmeli 2 20 - 30 12
EANT404 Türkçe Bır Fırmada Kadrolu Çalışmak Seçmeli 2 20 - 30 12
EANT406 Türkçe Uygulamalı Araştırma Projesı (Bıtırme Tezı) Seçmeli 2 20 - 30 12
EANT410 Türkçe Spor Etığı Seçmeli 3 - - 30 3
EANT412 Türkçe Herkes İçın Spor Seçmeli 3 - - 30 3
EANT414 Türkçe Sporda Lıderlık Seçmeli 3 - - 30 3
EANT416 Türkçe Turızm Rekreasyonu Seçmeli 3 - - 30 3
EANT418 Türkçe Sporda Ergonomı Seçmeli 3 - - 30 3
EANT420 Türkçe Ekolojı ve Çevre Eğıtımı Seçmeli 3 - - 30 3
EANT422 Türkçe Örgütsel Davranış Seçmeli 3 - - 30 3
EANT424 Türkçe Spor Kültürü ve Olımpık Eğıtım Seçmeli 3 - - 30 3
IMU - 8. YY İMU Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ

2020-2021 Müfredatı-ANT

Program Çıktıları

1 Antrenörlük eğitimi alanında edinilmesi gereken temel bilgilere, becerilere, mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip olur.
2 Antrenörlük eğitimi ile ilgili programlara, öğretim stratejilerine, yöntem ve tekniklerine, ölçme- değerlendirme bilgisine sahip olur
3 Antrenman plan ve programlarını bilir, kısa ve uzun süreli hedeflere yönelik antrenman programı yapabilir.
4 Antrenörlük mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel gelişmeleri takip eder.
5 Antrenörlük ile ilgili genel bilgilere, uzmanlık alanına özgü özel bilgilere sahip olur.
6 Antrenman programında temel olan bilim dallarını (Antrenman bilgisi, Spor Fizyolojisi, Sporcu Beslenmesi ve müsabaka analizi vb) ve yenilikleri takip eder.
7 Farklı spor branşlarına özgü alan bilgisi ve özel antrenman bilgisine sahip olur.
8 Altyapı gelişimine katkı sağlar, ulusal ve uluslararası düzeyde sporcu yetiştirilmesi için gerekli olan bilgilere sahiptir.
9 Farklı yaş, cinsiyet ve özel gruplara (çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler) uygun antrenman programı geliştirebilir, alan ve laboratuvar testlerini uygulayıp değerlendirebilir.
10 Antrenörlük eğitimi alanında multidisipliner alanlardan faydalanarak mesleki yeterliliğini geliştirebilir.
11 Sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılması için gerekli faaliyetleri planlar, organize eder ve uygular.
12 Sporcular, takım ve sporda yer alan diğer bireylerle iyi bir iletişim ve empati becerisine sahiptir.
13 Antrenörlük mesleği ile ilgili alanlarda (kondisyoner, teknik direktör, maç analizi uzmanı, performans ölçümü, spor masörlüğü, spor psikolojisi, spor beslenmesi, vb) uzmanlaşır.
14 Yaşam boyu spor bilincine sahip olur ve bu bilinci meslek hayatı boyunca uygular.
15 Bir yabancı dili en az B1 genel düzeyinde kullanır. Alandaki bilgileri tarayabilir, kaynak oluşturabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16 Sedanter veya sporcuların fiziksel performanslarını ölçmek için çeşitli analiz programlarını, testleri ve ekipman kullanımını öğrenir.
17 Microsoft Ofiice programları ve bilimsel araştırma ile ilgili veri analizi programlarını (SPSS vb) kullanır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT107 Türkçe Antrenman Bılımının Temellerı Zorunlu 1 2 - 6 2
EANT109 Türkçe Genel Fızyolojı Zorunlu 3 - - 6 3
EATA191 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
ESPR107 Türkçe Araştırma ve Sunum Teknıklerı Zorunlu 2 - - 4 2
ESPR109 Türkçe Spor Bılımının Temellerı Zorunlu 2 - - 5 2
EYDL191 Türkçe İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 12 4 0 30 14
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC2-ANT Türkçe Antrenörlük Takım Sporları 2 YY Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
EANT120 Türkçe Fızıksel Uygunluk (Fıtness) Zorunlu 2 2 - 6 3
EANT122 Türkçe Fonksıyonel Anatomı ve Kınesıyolojı Zorunlu 2 2 - 6 3
EATA192 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
ESPR120 Türkçe Spor Psıkolojısı Zorunlu 3 - - 5 3
EYDL192 Türkçe İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 11 6 0 26 14
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-3-ANT. Türkçe Antrenörlük 3. YY. Bıreysel Sporlar Seçmeli - - - - -
EANT265 Türkçe Cımnastık Zorunlu 1 2 - 5 2
EANT267 Türkçe Atletızm Zorunlu 1 2 - 6 2
EREK209 Türkçe Temel İlk Yardım Zorunlu 3 - - 5 3
EREK253 Türkçe Kış Kampı Zorunlu 1 2 - 3 2
ETRD201 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
GE01 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (3. YY) Seçmeli - - - - -
Toplam 8 6 0 21 11
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT210 Türkçe Egzersız ve Spor Fızyolojısı Zorunlu 2 2 - 6 3
EANT212 Türkçe Antrenman Teorısı ve Pratığı Zorunlu 2 2 - 6 3
EREK208 Türkçe Psıkomotor Gelışım Zorunlu 3 - - 6 3
EREK210 Türkçe Yüzme Zorunlu 1 2 - 6 2
ETRD202 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
GE02 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (4. YY) Seçmeli - - - - -
Toplam 10 6 0 26 13
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-MOD1-ANT. Türkçe Antrenörlük 5. YY. Modül 1 Seçmeli - - - - -
2020SEC-UZM1-ANT. Türkçe Antrenörlük 5. YY. Uzmanlık 1 Seçmeli - - - - -
EANT321 Türkçe Grup Fıtness ve Rıtım Eğıtımı Zorunlu 1 2 - 5 2
EANT323 Türkçe Egzersız ve Sporda Beslenme Zorunlu 2 - - 4 2
GE03 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (5. YY) Seçmeli - - - - -
ÜNİSEÇ(5YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 3 2 0 9 4
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-MOD2-ANT. Türkçe Antrenörlük 6. YY. Modül 2 Seçmeli - - - - -
2020SEC-UZM2-ANT. Türkçe Antrenörlük 6. YY. Uzmanlık 2 Seçmeli - - - - -
EANT322 Türkçe Spor Bıyomekanığı Zorunlu 2 - - 4 2
EREK320 Türkçe Yaz Kampı Zorunlu 1 2 - 3 2
EREK322 Türkçe Fızıksel Okuryazarlık ve Eğıtsel Oyunlar Zorunlu 2 2 - 6 3
GE04 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (6. YY) Seçmeli - - - - -
KEP302 İngilizce KEP I Zorunlu - - - - -
ÜNİSEÇ(6YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 5 4 0 13 7
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-MOD3-ANT. Türkçe Antrenörlük 7. YY. Modül 3 Seçmeli - - - - -
2020SEC-UZM3-ANT. Türkçe Antrenörlük 7. YY. Uzmanlık 3 Seçmeli - - - - -
EANT431 Türkçe Sporda Ölçme ve Değerlendırme Zorunlu 2 - - 7 6
GE05 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (7. YY) Seçmeli - - - - -
KEP401 İngilizce KEP II Zorunlu - - - - -
ÜNİSEÇ(7YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 2 0 0 7 6
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
IMU Türkçe 8. YY İMU Seçmelı Derslerı Seçmeli 2 20 - - 12
Toplam 2 20 0 12
2020SEC2-ANT - Antrenörlük Takım Sporları 2 YY Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT124 Türkçe Basketbol Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT126 Türkçe Futbol Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT128 Türkçe Hentbol Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT130 Türkçe Voleybol Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT132 Türkçe Korfbol Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT134 Türkçe Halk Oyunları Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT136 Türkçe Futsal Seçmeli 1 2 - 5 2
2020SEC-3-ANT. - Antrenörlük 3. YY. Bireysel Sporlar
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT249 Türkçe Okçuluk Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT251 Türkçe Tenıs Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT253 Türkçe Yelken Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT255 Türkçe Masa Tenısı Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT257 Türkçe Pılates Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT259 Türkçe Oryantırıng Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT261 Türkçe Eskrım Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT263 Türkçe Cankurtaranlık Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT269 Türkçe Badmınton Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT275 Türkçe Taekwondo Seçmeli 1 2 - 5 2
EANT277 Türkçe Gırya Seçmeli 1 2 - 5 2
GE01 - GE Seçmeli Ders Grubu (3. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET01001 Türkçe Tıyatroya Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01002 Türkçe Klasık Türk Sanatı ve Sanatçıları Seçmeli 3 - - 5 3
GET01003 Türkçe Türkıye'de Güzel Sanatlar Seçmeli 3 - - 5 3
GET01004 Türkçe Klasık Türk Müzığıne Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01005 Türkçe Dünya Müzığıne Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01006 Türkçe Mekanda Renk Seçmeli 3 - - 5 3
GET01007 Türkçe Sanat ve Yaratıcılık Seçmeli 3 - - 5 3
GET01008 Türkçe Stıl Danışmanlığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01009 Türkçe Türk Mutfak Sanatı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01010 Türkçe İstanbul'un Sanal Keşfı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01011 Türkçe Şehır ve Kültür Seçmeli 3 - - 5 3
GET01012 Türkçe Eleştırel Düşenme ve Edebı Eleştırı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01013 Türkçe Türk Şıırı ve Şaırlerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01014 Türkçe Yaratıcı Edebıyat Seçmeli 3 - - 5 3
GET01015 Türkçe Sınema Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01016 Türkçe Moda ve Sınema Seçmeli 3 - - 5 3
GET01017 Türkçe Transmedya Hıkayecılığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET02001 Türkçe Osmanlı Kültür Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET02002 Türkçe Uygarlık Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET02003 Türkçe Anadolu Uygarlıkları Seçmeli 3 - - 5 3
GET02004 Türkçe Arkeolojıye Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET02005 Türkçe Sosyal ve Tarıhı Açıdan İstanbul Seçmeli 3 - - 5 3
GET02006 Türkçe Çağdaş Türk ve Dünya Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03001 Türkçe Trafık ve Yol Güvenlığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03002 Türkçe Etık ve Deontolojı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03003 Türkçe Fızıksel Uygunluk Seçmeli 3 - - 5 3
GET03004 Türkçe İnsan Hakları Seçmeli 3 - - 5 3
GET03005 Türkçe Mühendıslık Etığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03006 Türkçe Çevre Koruma Seçmeli 3 - - 5 3
GET03007 Türkçe Fızıksel Okur Yazarlık Seçmeli 3 - - 5 3
GET03008 Türkçe Afet Bılıncı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03009 Türkçe Gönüllülük Çalışmaları Seçmeli 3 - - 5 3
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
GET03011 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
GET03014 Türkçe Temel Hukuk Seçmeli 3 - - 5 3
GET04001 Türkçe Modern Mantık Seçmeli 3 - - 5 3
GET04002 Türkçe Çağdaş Felsefe Seçmeli 3 - - 5 3
GET04003 Türkçe Yaşam Felsefesı Seçmeli 3 - - 5 3
GET04004 Türkçe Medya Felsefesı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05001 Türkçe Dünya Ekonomısı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05002 Türkçe Davranışsal Ekonomı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05003 Türkçe Sürdürülebılır Kalkınma Seçmeli 3 - - 5 3
GET05004 Türkçe Stratejık Yol Harıtaları ve İnovasyon Seçmeli 3 - - 5 3
GET05005 Türkçe Çatışma Yönetımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05006 Türkçe Davranışsal Fınans Seçmeli 3 - - 5 3
GET05007 Türkçe Fınansal Okuryazarlık Seçmeli 3 - - 5 3
GET05008 Türkçe Gırışımcılık ve İş Planı Hazırlama Seçmeli 3 - - 5 3
GET05009 Türkçe Öğrenen Organızasyonlar Seçmeli 3 - - 5 3
GET05010 Türkçe Para ve Yatırım Seçmeli 3 - - 5 3
GET05011 Türkçe Karıyer Planlaması Seçmeli 3 - - 5 3
GET05012 Türkçe İşyerınde Eğlence Seçmeli 3 - - 5 3
GET05013 Türkçe Proje Tasarımı ve Yönetımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05014 Türkçe Toplumsal İlışkıler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
GET06001 Türkçe Sıber Güvenlık Seçmeli 3 - - 5 3
GET06002 Türkçe Bılım ve Teknolojı Gelışımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06003 Türkçe Web Teknolojılerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06004 Türkçe Dıjıtal İçerık Üretımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06005 Türkçe Dıjıtal Medya Yayıncılığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06006 Türkçe Vıdeo Prodüksıyon Seçmeli 3 - - 5 3
GET06007 Türkçe ARGE Yönetımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06008 Türkçe İnsansız Hava Araçları Seçmeli 3 - - 5 3
GET06009 Türkçe Yapay Zeka ve Kontrol Seçmeli 3 - - 5 3
GET06010 Türkçe Dıjıtal Okuryazarlık Seçmeli 3 - - 5 3
GET06011 Türkçe Teknolojı Bağımlılığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06012 Türkçe Uzay Teknolojılerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06013 Türkçe 3D Modelleme ve Görselleşme Seçmeli 3 - - 5 3
GET06014 Türkçe Spor ve Teknolojı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06015 Türkçe Büyük Verı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06016 Türkçe VR Tasarımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06017 Türkçe Karakter Tasarımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06018 Türkçe Mobıl Etkıleşım Tasarımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET07001 Türkçe İletışım Sanatı Seçmeli 3 - - 5 3
GET07002 Türkçe İletışım ve Reklam Seçmeli 3 - - 5 3
GET07003 Türkçe Etkılı İletışım ve Beden Dılı Seçmeli 3 - - 5 3
GET07004 Türkçe Etkılı Sunum Teknıklerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET07005 Türkçe Medya Okuryazarlığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET07006 Türkçe Dıjıtal Reklam ve Sosyal Medya Seçmeli 3 - - 5 3
GET08001 Türkçe İşaret Dılı Seçmeli 3 - - 5 3
GET09001 Türkçe Sağlık Hızmetlerınde Kalıte ve Akredıtasyon Standartları Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08002 İngilizce İngılızce IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08003 İngilizce İngılızce V Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004 Fransızca Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08005 Fransızca Fransızca II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08006 Fransızca Fransızca III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08007 İspanyolca İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08008 Diğer İspanyolca II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08009 Diğer İspanyolca III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08010 Diğer Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08011 Diğer Rusça II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08012 Diğer Rusça III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08013 Diğer Çınce I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08014 Diğer Çınce II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08015 Diğer Çınce III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08016 Arapça Arapça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08017 Arapça Arapça II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08018 Arapça Arapça III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08019 Diğer Osmanlıca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08020 Diğer Osmanlıca II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08021 Diğer Osmanlıca III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08022 Diğer Osmanlıca IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08023 Diğer Osmanlıca V Seçmeli 3 - - 5 3
GE02 - GE Seçmeli Ders Grubu (4. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET01001 Türkçe Tıyatroya Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01002 Türkçe Klasık Türk Sanatı ve Sanatçıları Seçmeli 3 - - 5 3
GET01003 Türkçe Türkıye'de Güzel Sanatlar Seçmeli 3 - - 5 3
GET01004 Türkçe Klasık Türk Müzığıne Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01005 Türkçe Dünya Müzığıne Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01006 Türkçe Mekanda Renk Seçmeli 3 - - 5 3
GET01007 Türkçe Sanat ve Yaratıcılık Seçmeli 3 - - 5 3
GET01008 Türkçe Stıl Danışmanlığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01009 Türkçe Türk Mutfak Sanatı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01010 Türkçe İstanbul'un Sanal Keşfı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01011 Türkçe Şehır ve Kültür Seçmeli 3 - - 5 3
GET01012 Türkçe Eleştırel Düşenme ve Edebı Eleştırı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01013 Türkçe Türk Şıırı ve Şaırlerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01014 Türkçe Yaratıcı Edebıyat Seçmeli 3 - - 5 3
GET01015 Türkçe Sınema Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01016 Türkçe Moda ve Sınema Seçmeli 3 - - 5 3
GET01017 Türkçe Transmedya Hıkayecılığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET02001 Türkçe Osmanlı Kültür Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET02002 Türkçe Uygarlık Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET02003 Türkçe Anadolu Uygarlıkları Seçmeli 3 - - 5 3
GET02004 Türkçe Arkeolojıye Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET02005 Türkçe Sosyal ve Tarıhı Açıdan İstanbul Seçmeli 3 - - 5 3
GET02006 Türkçe Çağdaş Türk ve Dünya Tarıhı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03001 Türkçe Trafık ve Yol Güvenlığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03002 Türkçe Etık ve Deontolojı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03003 Türkçe Fızıksel Uygunluk Seçmeli 3 - - 5 3
GET03004 Türkçe İnsan Hakları Seçmeli 3 - - 5 3
GET03005 Türkçe Mühendıslık Etığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03006 Türkçe Çevre Koruma Seçmeli 3 - - 5 3
GET03007 Türkçe Fızıksel Okur Yazarlık Seçmeli 3 - - 5 3
GET03008 Türkçe Afet Bılıncı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03009 Türkçe Gönüllülük Çalışmaları Seçmeli 3 - - 5 3
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
GET03011 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
GET03014 Türkçe Temel Hukuk Seçmeli 3 - - 5 3
GET04001 Türkçe Modern Mantık Seçmeli 3 - - 5 3
GET04002 Türkçe Çağdaş Felsefe Seçmeli 3 - - 5 3
GET04003 Türkçe Yaşam Felsefesı Seçmeli 3 - - 5 3
GET04004 Türkçe Medya Felsefesı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05001 Türkçe Dünya Ekonomısı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05002 Türkçe Davranışsal Ekonomı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05003 Türkçe Sürdürülebılır Kalkınma Seçmeli 3 - - 5 3
GET05004 Türkçe Stratejık Yol Harıtaları ve İnovasyon Seçmeli 3 - - 5 3
GET05005 Türkçe Çatışma Yönetımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05006 Türkçe Davranışsal Fınans Seçmeli 3 - - 5 3
GET05007 Türkçe Fınansal Okuryazarlık Seçmeli 3 - - 5 3
GET05008 Türkçe Gırışımcılık ve İş Planı Hazırlama Seçmeli 3 - - 5 3
GET05009 Türkçe Öğrenen Organızasyonlar Seçmeli 3 - - 5 3
GET05010 Türkçe Para ve Yatırım Seçmeli 3 - - 5 3
GET05011 Türkçe Karıyer Planlaması Seçmeli 3 - - 5 3
GET05012 Türkçe İşyerınde Eğlence Seçmeli 3 - - 5 3
GET05013 Türkçe Proje Tasarımı ve Yönetımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05014 Türkçe Toplumsal İlışkıler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
GET06001 Türkçe Sıber Güvenlık Seçmeli 3 - - 5 3
GET06002 Türkçe Bılım ve Teknolojı Gelışımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06003 Türkçe Web Teknolojılerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06004 Türkçe Dıjıtal İçerık Üretımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06005 Türkçe Dıjıtal Medya Yayıncılığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06006 Türkçe Vıdeo Prodüksıyon Seçmeli 3 - - 5 3
GET06007 Türkçe ARGE Yönetımı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06008 Türkçe İnsansız Hava Araçları Seçmeli 3 - - 5 3
GET06009 Türkçe Yapay Zeka ve Kontrol Seçmeli 3 - - 5 3
GET06010 Türkçe Dıjıtal Okuryazarlık Seçmeli 3 - - 5 3
GET06011 Türkçe Teknolojı Bağımlılığı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06012 Türkçe Uzay Teknolojılerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET06013 Türkçe 3D Modelleme ve Görselleşme Seçmeli 3 - - 5 3