GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - İç Mekan Tasarımı - - İç Mekan TasarımıProgram Tanımları

İç Mekan Tasarımı Programı 2016’da kurulmuş olup, Nişantaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Program ilk öğrencilerini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2018’de vermiştir.

Derece: İç Mekan Tasarımı Önlisans Diploması

Önlisans Derecesi (EQF-LLL 5. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından programa yerleş􀆟rilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yap􀆨rmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-in􀆟bak-esaslari-yonergesi- 40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Vizyon: Uluslararası kurum ve kuruluşlarca tanınır, nitelikli eğitim kadrosuna sahip, piyasanın ihtiyaç duyduğu aranılan ve mezuniyet sonrasında tamamının istihdam edildiği öğrenciler yetiştirmek. Misyon: Tüm öğrencilerimizi, alanlarındaki yeniliklerle donatmak, güncel gelişmelerden haberdar kılmak, bilimsel etkinliklerle bu süreci canlı tutmak, öğretim görevlilerinin bilimsel çalışmalarına destek sağlamaktır. Sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, güncel teknolojik gelişmeleri özümsemiş, uygulamacı yönü gelişmiş, nitelikli ara eleman ihtiyacını yetiştirmektir. Amaç ve Hedefler Bilgi ve yaratıcı becerileri yüksek, meslek gereklerini üst düzeyde uygulayabilecek, nitelikli elemanlar yetiştirebilen program olmaktadır. Dekorasyon ve ilgili sektörlere katkı sağlayacak nitelikte ve devamında lisans eğitimine uygun eğitim vermek. Genel Bilgi: Toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültürel ve tarihsel yapının bir ürünü olan sanat ve tasarım, günümüzde büyük önem kazanmıştır. Dolayısıyla iç mekan tasarımı olgusuna duyulan gereksinim de gün geçtikçe artmaktadır. Günümüz dünyasında bireyler, yaşadıkları mekanlarda fonksiyonellik, teknoloji ve estetiği bir arada kullanarak sahip oldukları gelenek ve göreneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Bu program ile, tüketici gereksinimlerinin sürekli olarak değiştiği ve rekabetin daha yoğun bir boyuta ulaştığı günümüzde iç mekan tasarımı alanında istihdam edilecek mesleki yeterliliğe sahip profesyonel insan kaynağının karşılanması amaçlanmaktadır.

İç Mekan Tasarımı programı mezunları, özel kuruluşlarda ve kamu kurumlarında tasarımcı olarak ya da aynı alanlarda danışmanlık yaparak faaliyet gösterebileceklerdir. Ayrıca her türlü iç mekan tasarımı ve yakın çevre düzenlemesi yapılan alanlarda istihdam edilebilecekleri gibi bilgisayarla tasarım konusunda meslek alanındaki projelendirme ve görsel sunuş ihtiyacına da cevap verebileceklerdir.

Program mezunları ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili 4 yıllık (lisans) bölümlerine yerleşebilirler. DGS ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar şunlardır: El Sanatları Geleneksel Türk Sanatları İç Mimarlık (Nişantaşı Üniversitesi'nde Mevcut) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Nişantaşı Ünicersitesi'nde Mevcut) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Mimarlık (Nişantaşı Üniversitesi'nde Mevcut) Tezhip Sanatı Dikey geçiş yapılabilecek ilgili lisans bölümlerinin listesine ÖSYM DGS Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/DGS/tablo2_29052023.pdf

Dönem başında ilgili derse kayıt yapƨran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastırma-merkezi-nisantasi-tomer-egitimogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredaƩa yer alan derslerin (toplam en az 120 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de (aşağıdaki Müfredaƨ inceleyiniz) başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge- 511959282.pdf

Tam Zamanlı

Program Başkanı: İpek Kabadaş Tarık Eposta: ipek.kabadas@nisantasi.edu.tr Telefon: +90(212)2101010 Adres: Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

İç Mekan Tasarımı programı öğrencilerinin uygulama yapabilecekleri çizim atölyeleri ve bilgisayar laboratuvarları okulumuzda mevcuttur. Alanla ilgili her türlü paket bilgisayar programları ve bu programların rahat kullanılabilmesi için gerekli performansta bilgisayarlar öğrencilerimizin kullanımına hazır halde bulunmaktadır.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-IMT

Program Çıktıları

1 İç Mekan Tasarımı konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak
4 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar programlarını kullanabilmek.
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek
6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek
7 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek
8 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak
12 İç Mekan Tasarımı alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olmak; bu alanlardaki uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
13 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak
14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimsemek.
15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkili kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OIMT159 Türkçe Ergonomı Zorunlu 2 - - 5 2
OIMT161 Türkçe Temel Sanat Eğıtımı Zorunlu 2 2 - - 3
OIMT163 Türkçe Meslekı Teknık Çızım Zorunlu 2 2 - - 3
OIMT165 Türkçe Mımarlık ve Sanat Tarıhı Zorunlu 1 2 - - 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 13 8 0 10 17
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OIMT160 Türkçe Tasarım Stüdyosu I Zorunlu 2 2 - - 3
OIMT162 Türkçe İç Mekan Tasarımında Bılgısayar Desteklı Tasarım I Zorunlu 2 2 - - 3
OIMT164 Türkçe Rölöve Zorunlu 2 - - - 2
OIMT166 Türkçe Mekan Tasarımında Malzeme Bılgısı Zorunlu 2 - - 4 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 14 6 0 9 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OIMT265 Türkçe İç Mekan Tasarımında Bılgısayar Desteklı Tasarım II Zorunlu 2 2 - - 3
OIMT267 Türkçe Yapı Bılgısı Zorunlu 2 2 - 3 3
OIMT269 Türkçe Tasarım Stüdyosu II Zorunlu 2 2 - - 3
OIMT271 Türkçe Teknık İngılızce Zorunlu 1 2 - 3 2
OIMT273 Türkçe Perspektıf ve Anlatım Teknıklerı Zorunlu 1 2 - - 2
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
Toplam 8 10 0 10 13
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OIMT256 Türkçe Mobılya Tasarımı Zorunlu 1 2 - 4 2
OIMT260 Türkçe Engellıler İçın Tasarım Zorunlu 1 2 - 3 2
OIMT262 Türkçe Aydınlatma ve Akustık Zorunlu 1 2 - 4 2
OIMT268 Türkçe Isıtma, Havalandırma ve Tesısat Zorunlu 2 2 - 3 3
OIMT270 Türkçe Tasarım Stüdyosu III Zorunlu 2 2 - - 3
OIMT272 Türkçe İç Mekan Tasarımında Bılgısayar Desteklı Tasarım III Zorunlu 2 2 - - 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
Toplam 9 12 0 14 15

2020-2021 Müfredatı-IMT

Program Çıktıları

1 İç Mekan Tasarımı konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak
4 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar programlarını kullanabilmek.
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek
6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek
7 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek
8 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak
12 İç Mekan Tasarımı alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olmak; bu alanlardaki uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
13 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak
14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimsemek.
15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkili kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OIMT159 Türkçe Ergonomı Zorunlu 2 - - 5 2
OIMT161 Türkçe Temel Sanat Eğıtımı Zorunlu 2 2 - 4 3
OIMT163 Türkçe Meslekı Teknık Çızım Zorunlu 2 2 - 5 3
OIMT165 Türkçe Mımarlık ve Sanat Tarıhı Zorunlu 1 2 - 4 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 13 8 0 29 17
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OIMT160 Türkçe Tasarım Stüdyosu I Zorunlu 2 2 - 6 3
OIMT162 Türkçe İç Mekan Tasarımında Bılgısayar Desteklı Tasarım I Zorunlu 2 2 - 6 3
OIMT164 Türkçe Rölöve Zorunlu 2 - - 3 2
OIMT166 Türkçe Mekan Tasarımında Malzeme Bılgısı Zorunlu 2 - - 4 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 6 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OIMT265 Türkçe İç Mekan Tasarımında Bılgısayar Desteklı Tasarım II Zorunlu 2 2 - 6 3
OIMT267 Türkçe Yapı Bılgısı Zorunlu 2 2 - 6 3
OIMT269 Türkçe Tasarım Stüdyosu II Zorunlu 2 2 - 6 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
SECIMT3 Türkçe IMT 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - 8 -
Toplam 6 6 0 30 9
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OIMT268 Türkçe Isıtma, Havalandırma ve Tesısat Zorunlu 2 2 - 6 3
OIMT270 Türkçe Tasarım Stüdyosu III Zorunlu 2 2 - 6 3
OIMT272 Türkçe İç Mekan Tasarımında Bılgısayar Desteklı Tasarım III Zorunlu 2 2 - 6 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - 4 -
SECIMT4 Türkçe IMT 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - 8 -
Toplam 6 6 0 30 9
SECIMT3 - IMT 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OIMT271 Türkçe Teknık İngılızce Seçmeli 1 2 - 4 2
OIMT273 Türkçe Perspektıf ve Anlatım Teknıklerı Seçmeli 1 2 - 4 2
OIMT275 Türkçe İnsan ve Mekân İlışkısı Seçmeli 2 - - 4 2
OISG279 Türkçe İşçı Sağlığı ve Güvenlığı Seçmeli 1 2 - 4 2
OYDL259 Türkçe Almanca I Seçmeli 2 - - 4 2
SECIMT4 - IMT 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OIMT256 Türkçe Mobılya Tasarımı Seçmeli 1 2 - 4 2
OIMT260 Türkçe Engellıler İçın Tasarım Seçmeli 1 2 - 4 2
OIMT262 Türkçe Aydınlatma ve Akustık Seçmeli 1 2 - 4 2
OIMT274 Türkçe Sürdürülebılır Mımarlık Seçmeli 2 - - 4 2
OIMT276 Türkçe Dekorasyon Üretım Teknıklerı Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL260 Türkçe Almanca II Seçmeli 2 - - 4 2