GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Uçak Teknolojisi - - Uçak TeknolojisiProgram Tanımları

Uçak Teknolojisi Programı 2009'da kurulmuş olup, Nişantaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Program ilk öğrencilerini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2016'da vermiştir

Derece: Uçak Teknolojisi Önlisans Diploması

Önlisans Derecesi (EQF-LLL 5. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir

Vizyon: Öğrencilerimizin bilgiye, hizmete erişimini hızlandırmak, işe uygun nitelik ve sayıda personel ile gelişmiş fiziksel ve teknolojik donanım kullanarak hizmet kalitesini artırmaktır. Misyon:Uçak Teknolojisinde fiziğe ve özellikle mekanik konulara ilgili ve bu alanlarda başarılı olabilecek , şekil ilişkilerini görebilen , sorumlu, dikkatli, kurallara uyan başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen ve yenilikleri takip edebilen kimseler olan teknisyenler yetiştirmektir. Amaç/Hedefler: 2013-2014 eğitim/öğretim yılı güz döneminde açılan Uçak Teknolojisi Önlisans Programı; sürekli olarak kendini geliştiren, alanında öncelikle tercih edilen, nitelikli uzman yetiştirmeyi amaçlanmaktadır. Genel Bilgi: Uçak Teknolojisinde fiziğe ve özellikle mekanik konulara ilgili ve bu alanlarda başarılı olabilecek , şekil ilişkilerini görebilen , sorumlu, dikkatli, kurallara uyan başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen ve yenilikleri takip edebilen kimseler olan teknisyenler yetiştirmektir. Karıyer Olanakları Mezunlar havacılık sektöründe imalat yapan firmalarda veya büyük çaplı bakım onarım yapan firmalarda teknik personel olarak çalışabilmektedirler. Elektrik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği Makine Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Pilotaj Uçak Elektrik-Elektronik Uçak Gövde - Motor Uçak Gövde - Motor Bakım Uçak Mühendisliği Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yapılabilmektedir.

Bu programdan mezun olacak öğrenciler, havacılık sektöründe imalat yapan işletmeler, uçaklara bakım ve onarım yapan işletmelerde istihdam edilebilmektedirler.

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ye girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK’ün ilgili mevzuatına çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-nisantasi-tomer-egitimogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 120 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge511959282.pdf

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Serdar ALBAYRAK Eposta: serdar.albayrak@nisantasi.edu.tr Telefon: +90(212)2101010 Adres: Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

Uçak Teknolojisi programı öğrencileri için oluşturulmuş Uçak Teknolojisi laboratuvarı imkanı sunulmaktadır.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-UTE

Program Çıktıları

1 Uçaklarda kullanılan her türlü (mekanik, elektrik, elektronik, hidrolik vb.) komponent ve sistemlerin temel çalışma prensiplerini ve fonksiyonlarına ilişkin bilgiye sahiptir. Uçaklarda kullanılan parçaların malzemelerini tanır.
2 Uçakların mekanik ve elektrik sistem /parça çalışma prensiplerini tanır.
3 Atmosfer özelliklerini ve atmosferdeki değişimin uçaklar üzerindeki etkisini bilir. Uçaklarda kaldırma kuvvetinin oluşması ve uçuş teorisini bilir.
4 Pistonlu motorlu uçaklarda bulunan pervaneler hakkında bilgi sahibi olur.
5 Uçak bakım ve onarım yönünden insan faktörlerini ve hata önleme yöntemlerini bilir.
6 Gaz Türbinli ve pistonlu motorlu uçakların bakımı hakkında bilgi sahibi olur.
7 Uçaklarda arıza ve bakım konusunda topladığı verileri değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir. Uçaklarda kullanılan alet/takım ve birleştirme elemanlarını bilir.
8 Uçak-uçak, uçak-yer haberleşme yöntemlerini ve sistemlerini bilir. Uçak bakım, onarım ve test konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır.
9 Uçaklar ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arar. Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir. Özgün düşünebilme konusunda yetkinlik kazanır.
10 Uçaklarda kullanılan motor çeşitlerini ve çalışma prensiplerini bilir. Uçak, sistem ve alt sistemlerinin fonksiyonları ve çalışma prensipleri konularında bilgi sahibi olur.
11 Basit elektriksel devre kurulumu yapabilir. Uçak bakımında kullanılan alet ve takımları kullanılabilir. Uçakta kullanılan birleştirme elemanlarını bilir ve uygulamasını yapabilir.
12 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.
13 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru kullanmanın bilincine ulaşırlar.
14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar.
15 Genel bilgisayar kullanma bilgilerine sahip olur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OFIZ163 Türkçe Fızık Zorunlu 2 - - - 2
OMAT163 Türkçe Matematık Zorunlu 2 - - - 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OUTE153 Türkçe Temel Uçak Bılgısı Zorunlu 2 - - 5 2
OUTE173 Türkçe Temel Elektrık Elektronık Zorunlu 2 - - - 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 14 2 0 10 15
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OSHU172 Türkçe Havacılık Esasları ve Termınolojısı Zorunlu 2 - - - 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OUTE162 Türkçe Temel Aerodınamık Zorunlu 3 - - - 3
OUTE166 Türkçe Havacılıkta İnsan Faktörlerı Zorunlu 1 2 - - 2
OUTE168 Türkçe Havaaracı Malzeme ve Donanımları Zorunlu 2 - - - 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 14 4 0 5 16
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
OUTE257 Türkçe Gaz Türbınlı Motorlar Zorunlu 2 - - 3 2
OUTE271 Türkçe Haberleşme, Seyrüsefer ve Elektrık Sıstemlerı Zorunlu 2 - - - 2
OUTE273 Türkçe Uçak Yapıları ve Sıstemlerı Zorunlu 2 - - - 2
OUTE281 Türkçe Uçak Pervanelerı Zorunlu 2 - - - 2
OUTE283 Türkçe Bakım Prosedürlerı l Zorunlu 2 2 - - 3
OYDL251 Türkçe Havacılık İngılızcesı Zorunlu 1 2 - 3 2
Toplam 11 4 0 10 13
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
OUTE254 Türkçe Uçak Bakım Dökümanları ve Uygulamaları Zorunlu 1 2 - 3 2
OUTE256 Türkçe Malzeme Hasar Tespıt Yönetımı Zorunlu 2 2 - 3 3
OUTE268 Türkçe Bakım Prosedürlerı ll Zorunlu 2 2 - - 3
OUTE272 Türkçe Uçak Bordro Göstergelerı ve Avıonık Sıstemler Zorunlu 2 2 - - 3
OUTE280 Türkçe Havacılık Mevzuatı Zorunlu 2 - - - 2
OUTE282 Türkçe Yakıt Tankı Güvenlığı Zorunlu 2 - - - 2
Toplam 11 8 0 6 15

2020-2021 Müfredatı-UTE

Program Çıktıları

1 Uçaklarda kullanılan her türlü (mekanik, elektrik, elektronik, hidrolik vb.) komponent ve sistemlerin temel çalışma prensiplerini ve fonksiyonlarına ilişkin bilgiye sahiptir. Uçaklarda kullanılan parçaların malzemelerini tanır.
2 Uçakların mekanik ve elektrik sistem /parça çalışma prensiplerini tanır.
3 Atmosfer özelliklerini ve atmosferdeki değişimin uçaklar üzerindeki etkisini bilir. Uçaklarda kaldırma kuvvetinin oluşması ve uçuş teorisini bilir.
4 Pistonlu motorlu uçaklarda bulunan pervaneler hakkında bilgi sahibi olur.
5 Uçak bakım ve onarım yönünden insan faktörlerini ve hata önleme yöntemlerini bilir.
6 Gaz Türbinli ve pistonlu motorlu uçakların bakımı hakkında bilgi sahibi olur.
7 Uçaklarda arıza ve bakım konusunda topladığı verileri değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir. Uçaklarda kullanılan alet/takım ve birleştirme elemanlarını bilir.
8 Uçak-uçak, uçak-yer haberleşme yöntemlerini ve sistemlerini bilir. Uçak bakım, onarım ve test konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır.
9 Uçaklar ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arar. Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir. Özgün düşünebilme konusunda yetkinlik kazanır.
10 Uçaklarda kullanılan motor çeşitlerini ve çalışma prensiplerini bilir. Uçak, sistem ve alt sistemlerinin fonksiyonları ve çalışma prensipleri konularında bilgi sahibi olur.
11 Basit elektriksel devre kurulumu yapabilir. Uçak bakımında kullanılan alet ve takımları kullanılabilir. Uçakta kullanılan birleştirme elemanlarını bilir ve uygulamasını yapabilir.
12 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.
13 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru kullanmanın bilincine ulaşırlar.
14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar.
15 Genel bilgisayar kullanma bilgilerine sahip olur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OFIZ163 Türkçe Fızık Zorunlu 2 - - 6 2
OMAT163 Türkçe Matematık Zorunlu 2 - - 4 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OUTE153 Türkçe Temel Uçak Bılgısı Zorunlu 2 - - 5 2
OUTE173 Türkçe Temel Elektrık Elektronık Zorunlu 2 - - 4 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 2 0 30 15
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OSHU172 Türkçe Havacılık Esasları ve Termınolojısı Zorunlu 2 - - 6 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OUTE162 Türkçe Temel Aerodınamık Zorunlu 3 - - 4 3
OUTE166 Türkçe Havacılıkta İnsan Faktörlerı Zorunlu 1 2 - 4 2
OUTE168 Türkçe Havaaracı Malzeme ve Donanımları Zorunlu 2 - - 5 2
OUTE170 Türkçe Malzeme ve Donanım I Zorunlu 5 - - 6 2
OUTE172 Türkçe İnsan Faktörlerı Zorunlu 3 - - 4 2
OUTE174 Türkçe Teknık Resım Zorunlu 3 - - 5 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 25 4 0 45 22
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
OUTE257 Türkçe Gaz Türbınlı Motorlar Zorunlu 2 - - 5 2
OUTE281 Türkçe Uçak Pervanelerı Zorunlu 2 - - 5 2
OUTE283 Türkçe Bakım Prosedürlerı l Zorunlu 2 2 - 5 3
OYDL251 Türkçe Havacılık İngılızcesı Zorunlu 1 2 - 3 2
SECUTE3 Türkçe UTE 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 7 4 0 22 9
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - 4 -
OUTE254 Türkçe Uçak Bakım Dökümanları ve Uygulamaları Zorunlu 1 2 - 5 2
OUTE256 Türkçe Malzeme Hasar Tespıt Yönetımı Zorunlu 2 2 - 3 3
OUTE268 Türkçe Bakım Prosedürlerı ll Zorunlu 2 2 - 5 3
OUTE272 Türkçe Uçak Bordro Göstergelerı ve Avıonık Sıstemler Zorunlu 2 2 - 5 3
SECUTE4 Türkçe UTE 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 7 8 0 22 11
SECUTE3 - UTE 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OUTE271 Türkçe Haberleşme, Seyrüsefer ve Elektrık Sıstemlerı Seçmeli 2 - - 4 2
OUTE273 Türkçe Uçak Yapıları ve Sıstemlerı Seçmeli 2 - - 4 2
OUTE279 Türkçe Havaaracı Bakım ve Onarımı Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL259 Türkçe Almanca I Seçmeli 2 - - 4 2
SECUTE4 - UTE 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OUTE280 Türkçe Havacılık Mevzuatı Seçmeli 2 - - 4 2
OUTE282 Türkçe Yakıt Tankı Güvenlığı Seçmeli 2 - - 4 2
OUTE284 Türkçe Pıstonlu Motorlar ve Uygulamaları Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL260 Türkçe Almanca II Seçmeli 2 - - 4 2