GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OUTE273 Uçak Yapıları ve Sistemleri Seçmeli Ders Grubu 2 3 4.00 2.00

ÖnlisansUçak yapıları ve sistemleri hakkında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.1 Yapısal mukavemet için gereklilikleri ve yapısal sınıflandırmayı tanımlayabilecektir.Emniyetli hasar, emniyetli ömür ve hasar toleransı kabullerini ve numaralandırma sistemlerinin amacını açıklayabilecektir. Gerilme ile ilgili terimleri (deformasyon, eğilme, basma, kesme, burulma, çekme, radyal gerilmeler, yorulma) ve yapı üzerindeki çeşitli delikleri (boşaltım ve havalandırma gibi) tanımlayabilecektir.
2 Stringer, lonjeron, bölmeler, frame, doubler, dikmeler, kirişler, zemin ve bu yapısal elemanların malzemelerini tanımlayabilecektir.perçinleme, civatalama ve yapıştırma gibi birleştirme tekniklerini tanımlayabilecektir.
3 Kanatlar, stabilizeler, pylon ve bağlantı metodları, ve kapı tiplerini tanımlayabilecektir.Uçakta buluna pencereleri ifade edebilecektir.Kanat yapısını (kumaş,metal) ve özelliklerini ifade edebilecektir.Farklı kuyruk takımlarını tanımlayabilecektir.
4 Acil durum ekipman gereksinimlerini ifade edebilecektir.Kabindeki koltuk tiplerini ve kabin yerleşimini ifade edebilecektir.Mutfak yerleşimlerini ifade edebilecektir.
5 Hidrolik sistemin amacını ve çalışma prensibini açıklayabilecektir.Hidrolik akışkanlar ve rezervuarlarla ilgili özellikleri listeleyip açıklayabilecektir..Hidrolik sistemin normal ve acil durum güç kaynaklarını (motor tahrikli, elektrik, pnömatik, hidrolik) ve çalışma prensiplerini tanımlayabilecektir.
6 İniş takımı yerleşimi ve tiplerini adlandırabilecektir.iniş takımı kumanda levye tiplerini tanımlayabilecektir.iniş takımı gösterge tiplerini ve bunların çalışma prensiplerini tanımlayabilecektir.

Birinci Öğretim


Ön koşulu olan ders yoktur.


Yok


Yapılar İçin Genel Kavramlar, Hidrolik güç, İniş Takımları, İklimlendirme ve Kabın Basınçlandırma, Oksijen, Pnömatik/Vakum, Su/Atık


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Uçak yapısı genel kavramlar: Yapısal sınıflandırma, Emniyetli hasar, Emniyetli ömür, hasar toleransı, numaralandırma sistemleri, Gerilmeler, Yorulma hasarı, Yıldırım çarpmasından korunma.
2 Çalışan kaplama, gövde, stringer, lonjeron, bölmeler, frame, kirişler, uçak zemin yapıları, korozyon önleme, kanat, kuyruk takımı, motor bağlantıları, perçin, cıvata, yapıştırma, malzeme yüzeyinin korunması.
3 Stabilizeler, pylon, koltuk bağlantısı, Kapılar, Pencereler, (Kanat yapıları): Yakıt taşıma, iniş takımı, pylon, uçuş kontrol yüzeyleri.
4 (Uçuş kontrol yüzeyleri bağlantısı): Dengeleme-ağırlıkla ve aerodinamik olarak dengeleme, (Nacelle/Pylon): Yapısı, Yangın duvarları, Motor bağlantıları.
5 Acil durum ekipmanları; Koltuklar ve emniyet kemerleri. Kabin yerleşimi; Ekipman yerleşimleri, Kabin eğlence sistemi ekipmanları, Mutfak yerleşimi, Merdivenler.
6 Acil durum ekipmanları; Koltuklar ve emniyet kemerleri. Kabin yerleşimi; Ekipman yerleşimleri, Kabin eğlence sistemi ekipmanları, Mutfak yerleşimi, Merdivenler.
7 Hidrolik güç: sistem yapısı; Hidrolik akışkanlar.
8 Ara Sınav
9 Basınç üretimi: elektrik, mekanik, pnömatik; Acil durum basınç üretimi.
10 Filtreler, Basınç kontrol; Basınç dağıtımı; Gösterge ve uyarı sistemi, Diğer sistemlerle bağlantı.
11 İniş takımları: Yapısı, şok abzorbe sistemi, açma kapama (normal and emergency)
12 İniş takımları: Yapısı, şok abzorbe sistemi, açma kapama (normal and emergency)
13 Gösterge ve uyarı sistemi; Tekerlekler, frenler, kaymayı önleyici ve otomatik fren sistemi.
14 Lastikler, yönlendirme, Havada-yerde uyarı sistemleri.
15 Bitirme SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Zorunlu staj yoktur. Ancak isteğe bağlı olarak yapılabilir.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 1 48 48
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 1 4 1 4 3 3 1 3 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 5 5 1 4 1 4 3 3 1 3 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 5 5 1 4 1 4 3 3 1 3 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 5 5 1 4 1 4 3 3 1 3 1 1 1 1 1
ÖÇ 5 5 5 1 4 1 4 3 3 1 3 1 1 1 1 1
ÖÇ 6 5 5 1 4 1 4 3 3 1 3 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek