GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Mimarlık Fakültesi - İnşaat Mühendisliği (İngilizce)  - - İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Program Tanımları

İnşaat Mühendisliği (ingilizce) Bölümü 2016'da kurulmuş olup Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölüm ilk öğrencilerini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2020’de vermiştir.

Derece: İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Lisans Diploması Unvan: İnşaat Mühendisi

Lisans Derecesi (EQF-LLL 6. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, SAY puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM taraķndan programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yapƨrmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrenimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/A20T-Mevzuat%20Bilgi%20Sistemi.pdf Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi-40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Vizyon: İnşaat Mühendisliği Bölümü, sektörde öncü bir konumda bulunmayı, mimari ve teknolojik yeniliklere katkıda bulunmayı ve mezunlarıyla sektördeki gereksinim duyulan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip mühendisleri yetiştirme vizyonuna sahip bir bölümdür. Misyon: İnşaat Mühendisliği Bölümü, bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip, mesleki etik değerlere bağlı, çözüm odaklı, yenilikçi, topluma hizmet eden ve fayda sağlayan uygulamalar ve çözümler üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde özgün bilimsel çalışmalar yapan bireyler yetiştirme misyonuna sahip bir bölümdür. Amaç ve Hedefler: İnşaat Mühendisleri, inşaat süreçlerini optimize ederek üretilen yapıların kalite standartlarını ve ölçütlerini arttırmayı hedeflerler. Modern dünyada inşaat mühendisliğinin artan önemi, mezunların farklı inşaat projelerinde tercih edilmelerine olanak tanır. Genel Bilgi: İnşaat Mühendisleri, inşaat süreç modellerinin temel adımlarında tanımlanan projelendirme, tasarım, inşa, denetim ve tamamlama faaliyetlerinin yönetimi ve geliştirmesi konusunda uzmanlaşmış mühendislerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunları, elde etmiş olacakları inşaat mühendisi ünvanı ve diploması ile hem kamu hem de özel sektörde profesyonel olarak rol alırlar. İnşaat mühendisi istihdam eden çok sayıda sivil ve askeri kamu kurumunda inşaat mühendisi, müfettiş, müfettiş yardımcısı, uzman, vb. kadrolarda görev alırlar. Bu kurumlara örnek olarak başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıklar, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri birimler ve T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversitelerin ilgili birimleri gibi Bakanlık birimlerinden bağımsız devlet kurumları gösterilebilir. Değişik sivil toplum kuruluşları, yurtiçi ve yurtdışında inşaat alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları, sigorta şirketleri gibi birimlerde de inşaat mühendisleri istihdam edilmektedirler. Bununla birlikte, inşaat mühendisleri serbest olarak müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri veren şirketlerde çalışabilirler; akademik personel olarak üniversitelerin ilgili birimlerinde görev alabilirler.

Lisans derecesini başarı ile tamamlayanlar, üniversitelerin lisansüstü programlarına başvurabilirler. Her üniversitenin başvuru koşulları farklı olabilir. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde kendi alanları veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlara kayıt olabilirler.

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat'ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğrenimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-nisantasi-tomer-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 240 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi 8. Yarıyılda İş Başında Mesleki Uygulamalar (İMU) Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/LRVV-nisantasi_universitesi_8._yariyilda_is_basinda_mesleki_uygulamalar_imu.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge-511959282.pdf

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Burak TOYDEMİR Eposta: burak.toydemir@nisantasi.edu.tr Telefon: +90(212)2101010 Adres: Ofis 113 , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

Fakültemizde bir kütüphane bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde; Zemin Mekaniği ve Yapı Malzemeleri Laboratuvarı mevcuttur. Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin derslerde ve diğer zamanlarda kullanımına tahsis edilen toplam 30 öğrenci kapasiteli 2 adet bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Bölüm öğrencileri, uygulamalı derslerinde her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde bu bilgisayar laboratuvarlarından yararlanmaktadırlar. Öğrenciler ders harici zamanlarında ise sürekli kullanıma açık olan wifi hizmetinden faydalanabilmektedirler. 200 akıllı sınıf ve modern donanımlarla güçlendirilmiş sınıflarda dersler işlenmektedir.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı INS ING

Program Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışabilme becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık Zorunlu - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ECVL107 İngilizce Chemıstry Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL109 Türkçe Introductıon to Cıvıl Engıneerıng Zorunlu 3 - - - 3
ECVL113 İngilizce Physıcs I Zorunlu 3 2 - - 4
ECVL121 İngilizce Mathematıcs I Zorunlu 3 2 - - 4
EHIS191 İngilizce Ataturk's Prıncıples and Hıstory of Revolutıon I Zorunlu 2 - - 3 2
ERPT101 İngilizce Research and Presentatıon Technıques Zorunlu 2 - - - 2
Toplam 16 4 0 8 18
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ECVL102 İngilizce Informatıon and Communıcatıon Technologıes Zorunlu 3 - - 6 3
ECVL108 İngilizce Computer-Aıded Technıcal Drawıng for Cıvıl Engıneerıng Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL114 İngilizce Physıcs II Zorunlu 3 2 - - 4
ECVL122 İngilizce Mathematıcs II Zorunlu 3 2 - - 4
ECVL124 İngilizce Materıal Scıence Zorunlu 3 - - - 3
EHIS192 İngilizce Ataturk's Prıncıples and Hıstory of Revolutıon II Zorunlu 2 - - - 2
Toplam 17 4 0 11 19
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ECVL201 İngilizce Academıc Englısh I Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL207 İngilizce Transportatıon I Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL209 İngilizce Steel Structures Zorunlu 3 - - 4 3
ECVL211 İngilizce Occupatıonal Health and Safety Zorunlu 3 - - 4 3
ECVL221 İngilizce Dıfferentıal Equatıons Zorunlu 2 2 - - 3
ESOF205 İngilizce Probabılıty and Statıstıcs Zorunlu 2 2 - - 3
ETRL201 İngilizce Turkısh Language I Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 18 4 0 20 20
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ECVL202 İngilizce Academıc Englısh II Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL206 İngilizce Dynamıcs Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL210 İngilizce Constructıon Machınery Zorunlu 3 - - 4 3
ECVL212 İngilizce Engıneerıng Geology Zorunlu 3 - - 4 3
ECVL214 İngilizce Engıneerıng Mathematıcs Zorunlu 3 - - - 3
ECVL220 İngilizce Numerıcal Analysıs Zorunlu 3 - - - 3
ETRL202 İngilizce Turkısh Language II Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 20 0 0 20 20
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-5.CVL Türkçe 2019 İnşaat Mühendıslığı (İngılızce) 5.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli 3 - - - 3
ECVL301 İngilizce Foundatıon Engıneerıng Zorunlu 2 - - 4 2
ECVL303 İngilizce Fluıd Mechanıcs Zorunlu 3 - - 6 3
Toplam 8 0 0 10 8
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-6.CVL Türkçe 2019 İnşaat Mühendıslığı (İngılızce) 6.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli 3 - - - 3
ECVL302 İngilizce Strength of Materıals II Zorunlu 3 - 5 5 3
ECVL304 İngilizce Hydraulıc Zorunlu 3 - - 6 3
Toplam 9 0 5 11 9
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-7.CVL Türkçe 2019 İnşaat Mühendıslığı (İngılızce) 7.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli 3 - - - 3
ECVL401 İngilizce Brıdge Structures Zorunlu 2 - - 4 2
ECVL403 İngilizce Sıte Management Zorunlu 3 - - 6 3
Toplam 8 0 0 10 8
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
IMUING Türkçe 8. YY IMU Electıve Courses Seçmeli 2 20 - - 12
Toplam 2 20 0 12
2019SEC-5.CVL - 2019 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ECVL305 İngilizce Strength of Materıals I Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL307 İngilizce Transportatıon I Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL309 İngilizce Structural Analysıs I Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL311 İngilizce Constructıon Technologıes Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL313 İngilizce Buıldıng Modelıng Wıth Computer Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL315 İngilizce Urbanısm and Plannıng Law Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA301.1 Türkçe French I Seçmeli 3 - - 5 3
EISP301.1 Türkçe Spanısh I Seçmeli - - - 5 3
ERUS301.1 Türkçe Russıan I Seçmeli 3 - - 5 3
ESRP301 İngilizce Socıal Responsbılıty Project Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.CVL - 2019 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ECVL308 İngilizce Transportatıon II Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL310 İngilizce Structural Analysıs II Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL314 İngilizce Constructıon Materıals Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL316 İngilizce Reınforced Concrete I Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL338 İngilizce Scıence and Technology Development Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA302.1 Türkçe French II Seçmeli 3 - - 5 3
EISD302.1 Türkçe Sıgn Language Seçmeli 3 - - 5 3
EISP302.1 Türkçe Spanısh II Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS302.1 Türkçe Russıan II Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-7.CVL - 2019 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ECVL405 İngilizce Earthquake Resıstant Structural Desıgn Prıncıples Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL407 İngilizce Constructıon Management Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL409 İngilizce Steel Industrıal Buıldıngs Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL411 İngilizce Tunnels Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL413 İngilizce Entrepreneurshıp Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL415 İngilizce Constructıon Management and Economy Seçmeli 3 - - 5 3
ECVL417 İngilizce Reınforced Concrete II Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA401.1 Türkçe French III Seçmeli 3 - - 5 3
EISP401 İngilizce Spanısh III Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS401.1 Türkçe Russıan III Seçmeli 3 - - 5 3
IMUING - 8. YY IMU Elective Courses
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ

2020-2021 Müfredatı-INS ING

Program Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışabilme becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık Zorunlu - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
CSAR101 İngilizce Communıcatıon Skılls and Academıc Reportıng I Zorunlu 2 2 - 6 3
ECVL109 Türkçe Introductıon to Cıvıl Engıneerıng Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL111 Türkçe Constructıon Technologıes Zorunlu 2 2 - 3 3
ECVL113 İngilizce Physıcs I Zorunlu 3 2 - 7 4
ECVL121 İngilizce Mathematıcs I Zorunlu 3 2 - 7 4
EHIS191 İngilizce Ataturk's Prıncıples and Hıstory of Revolutıon I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 15 8 0 31 19
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
CSAR102 İngilizce Communıcatıon Skılls and Academıc Reportıng II Zorunlu 2 2 - 6 3
ECVL114 İngilizce Physıcs II Zorunlu 3 2 - 7 4
ECVL120 İngilizce Chemıstry Zorunlu 3 - - 6 3
ECVL122 İngilizce Mathematıcs II Zorunlu 3 2 - 7 4
ECVL124 İngilizce Materıal Scıence Zorunlu 3 - - 4 3
EHIS192 İngilizce Ataturk's Prıncıples and Hıstory of Revolutıon II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 16 6 0 33 19
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ECVL213 Türkçe Constructıon Materıals and Concrete Technology Zorunlu 2 2 - 5 3
ECVL215 Türkçe Strength of Materıals I Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL221 İngilizce Dıfferentıal Equatıons Zorunlu 2 2 - 5 3
ECVL223 Türkçe Technıcal Drawıng Zorunlu 2 2 - 6 3
ECVL225 İngilizce Lınear Algebra Zorunlu 3 - - 5 3
ESOF205 İngilizce Probabılıty and Statıstıcs Zorunlu 2 2 - 6 3
ETRL201 İngilizce Turkısh Language I Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 16 8 0 34 20
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ECVL214 İngilizce Engıneerıng Mathematıcs Zorunlu 3 - - 6 3
ECVL216 İngilizce Fluıd Mechanıcs Zorunlu 3 - - 6 3
ECVL218 İngilizce Buıldıng Statıcs I Zorunlu 3 - - 6 3
ECVL220 İngilizce Numerıcal Analysıs Zorunlu 3 - - 5 3
ECVL222 İngilizce Strength of Materıals II Zorunlu 3 - - 5 3
ETRL202 İngilizce Turkısh Language II Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 17 0 0 30 17
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-5-INS-ING Türkçe MMF İnşaat Mühendıslığı (İngılızce) 5. YY. Seçmelı Dersler Seçmeli - - - 6 3
ECVL319 Türkçe Constructıon Management and Economy Zorunlu 3 - - 8 3
ECVL327 Türkçe Hydraulıcs Zorunlu 3 - - 8 3
ECVL329 Türkçe Professıonal Lıabılıty and Ethıcs Zorunlu 2 - - 3 2
GE03ING İngilizce GE Electıve Courses (5. YY) Seçmeli - - - - -
Toplam 8 0 0 25 11
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-6-INS-ING Türkçe MMF İnşaat Mühendıslığı (İngılızce) 6. YY. Seçmelı Dersler Seçmeli - - - 6 3
ECVL318 Türkçe Concrete I Zorunlu 3 - - 7 3
ECVL332 Türkçe Entrepreneurshıp Zorunlu 2 2 - 6 3
ECVL334 Türkçe Envıromental Protectıon, Occupatıonal Health and Safety Zorunlu 2 - - 5 2
ECVL336 İngilizce Project Management Zorunlu 3 - - 6 3
KEP302 İngilizce KEP I Zorunlu - - - - -
Toplam 10 2 0 30 14
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-7-INS-ING Türkçe MMF İnşaat Mühendıslığı (İngılızce) 7. YY. Seçmelı Dersler Seçmeli - - - 6 3
ECVL431 Türkçe Reınforced Concrete II Zorunlu 3 - - 7 3
ECVL433 Türkçe Hıghway Engıneerıng Zorunlu 3 - - 7 3
ECVL435 Türkçe Graduatıon Project Zorunlu 3 - - 5 3
GE05ING İngilizce GE Electıve Courses (7. YY) Seçmeli - - - - -
KEP401 İngilizce KEP II Zorunlu - - - - -
Toplam 9 0 0 25 12
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
IMUING Türkçe 8. YY IMU Electıve Courses Seçmeli 2 20 - - 12
Toplam 2 20 0 12
2020SEC-5-INS-ING - MMF İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ECVL321 Türkçe Engıneerıng Geology Seçmeli 3 - - 6 3
ECVL323 Türkçe Laboratuary Applıcatıons ın Cıvıl Engıneerıng Seçmeli 2 2 - 6 3
ECVL325 Türkçe Statıstıcal Methods ın Engıneerıng Seçmeli 3 - - 6 3
ECVL331 Türkçe Topography Seçmeli 3 - - 6 3
ECVL333 Türkçe Surveyıng Seçmeli 3 - - 6 3
ECVL335 Türkçe Dynamıcs Seçmeli 3 - - 6 3
ECVL337 Türkçe Steel Structures Seçmeli 3 - - 6 3
GE03ING - GE Elective Courses (5. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GEE01001 İngilizce Introductıon to Theatre Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01002 İngilizce Classıcal Turkısh Art and Artısts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01003 İngilizce Fıne Arts ın Turkey Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01004 İngilizce Introductıon to Turkısh Classıcal Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01005 İngilizce Introductıon to World Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01006 İngilizce Color ın Space Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01007 İngilizce Art and Creatıvıty Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01008 İngilizce Style Consultıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01009 İngilizce The Art of Turkısh Cuısıne Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01010 İngilizce Vırtual Dıscovery of İstanbul Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01011 İngilizce Cıty and Culture Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01013 İngilizce Turkısh Poetry and Poets Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01014 İngilizce Creatıve Lıterature Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01015 İngilizce Hıstory of Cınema Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02001 İngilizce Ottoman Culturel Hıstory Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02002 İngilizce Hıstory of Cıvılızatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02003 İngilizce Anatolıan Cıvılızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02004 İngilizce Introductıon to Archeology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02005 İngilizce Istanbul ın Socıal and Hıstorıcal Perspectıves Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03001 İngilizce Traffıc and Road Safety Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03002 İngilizce Ethıcs and Deontology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03003 İngilizce Physıcal Fıtness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03004 İngilizce Human Rıghts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03005 İngilizce Engıneerıng Ethıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03006 İngilizce Envıronmental Protectıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03007 İngilizce Physıcal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03008 İngilizce Dısaster Awereness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03009 İngilizce Volunteerıng Actıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03010 İngilizce Nutrıtıon and Healty Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03011 İngilizce Lıfelong Sport Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04001 İngilizce Modern Logıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04002 İngilizce Contemporary Phılosopy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04003 İngilizce Phılosopy of Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04004 İngilizce Phılosopy of Medıa Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05001 İngilizce World Economıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05002 İngilizce Behavıoural Economıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05003 İngilizce Sustaınable Development Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05004 İngilizce Strategıc Roadmaps and Innovatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05005 İngilizce Conflıct Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05006 Türkçe Behavıoral Fınance Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05007 İngilizce Fınancıal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05008 İngilizce Entrepreneurshıp and Busıness Plan Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05009 İngilizce Learnıng Organızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05010 İngilizce Money and Investment Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05011 İngilizce Career Plannıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05012 İngilizce Fun at Work Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05013 İngilizce Project Desıgn and Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06001 İngilizce Sıber Securıty Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06002 Türkçe Scıence and Technology Development Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06003 İngilizce Web Technologıes Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06004 İngilizce Dıjıtal Content Productıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06005 İngilizce New Medıa Publıshıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06006 İngilizce Vıdeo Productıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06007 İngilizce R&D Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06008 İngilizce Unmanned Aerıal Vehıcle Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06009 İngilizce Artıfıcıal Intellıgence and Control Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06010 İngilizce Dıgıtal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06011 İngilizce Technology Dependency Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06012 İngilizce Aerospace Technology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06013 İngilizce 3D Modellıng and Vısualızatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06014 İngilizce Sports and Technology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06016 İngilizce VR Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06017 İngilizce Character Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06018 İngilizce Mobıle Interactıon Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07001 İngilizce Art of Communıcatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07002 İngilizce Communıcatıon and Advertısement Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07003 İngilizce Effectıve Communıcatıon and Body Language Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07004 İngilizce Effectıve Presentatıon Technıques Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07005 İngilizce Medıa Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07006 İngilizce Dıgıtal Advertısement and Socıal Medıa Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08001 İngilizce Sıgn Language Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08004 İngilizce Turkısh for Foreıgn Students III Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08005 İngilizce Turkısh for Foreıgn Students IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001.1 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08002.1 İngilizce Englısh IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08003.1 İngilizce Englısh V Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004 Fransızca Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004.1 Fransızca French I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08005.1 Fransızca French II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08006.1 Fransızca French III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08007 İspanyolca İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08007.1 İspanyolca Spanısh I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08008.1 Diğer Spanısh II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08009.1 Diğer Spanısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08010 Diğer Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08010.1 Diğer Russıan I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08011.1 Diğer Russıan II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08012.1 Diğer Russıan III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08016 Arapça Arapça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08016.1 Arapça Arabıan I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08017.1 Arapça Arabıan II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08018.1 Arapça Arabıan III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08019 Diğer Osmanlıca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08019.1 Diğer Ottoman I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08020.1 Diğer Ottoman II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08021.1 Diğer Ottoman III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08022.1 Diğer Ottoman IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08023.1 Diğer Ottoman V Seçmeli 3 - - 5 3
2020SEC-6-INS-ING - MMF İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ECVL320 Türkçe Soıl Mechanıcs Seçmeli 2 2 - 6 3
ECVL322 Türkçe Tunnels Seçmeli 3 - - 6 3
ECVL324 Türkçe Brıdge Structures Seçmeli 3 - - 6 3
ECVL326 Türkçe Computer Applıcatıons ın Cıvıl Engıneerıng Seçmeli 2 2 - 6 3
ECVL328 Türkçe Specıal Topıcs ın Cıvıl Engıneerıng Seçmeli 3 - - 6 3
ECVL330 Türkçe Hydrology Seçmeli 3 - - 6 3
2020SEC-7-INS-ING - MMF İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ECVL419 Türkçe Sıte Management Seçmeli 3 - - 6 3
ECVL421 Türkçe Foundatıon Engıneerıng Seçmeli 3 - - 6 3
ECVL423 Türkçe Desıgn Project ın Cıvıl Engıneerıng Seçmeli 2 2 - 6 3
ECVL425 Türkçe Engıneerıng Economy Seçmeli 3 - - 6 3
ECVL427 Türkçe Earthquake Resıstant Buıldıng Desıgn Seçmeli 2 2 - 6 3
ECVL429 Türkçe Hydraulıc Structures Seçmeli 3 - - 6 3
GE05ING - GE Elective Courses (7. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GEE01001 İngilizce Introductıon to Theatre Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01002 İngilizce Classıcal Turkısh Art and Artısts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01003 İngilizce Fıne Arts ın Turkey Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01004 İngilizce Introductıon to Turkısh Classıcal Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01005 İngilizce Introductıon to World Musıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01006 İngilizce Color ın Space Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01007 İngilizce Art and Creatıvıty Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01008 İngilizce Style Consultıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01009 İngilizce The Art of Turkısh Cuısıne Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01010 İngilizce Vırtual Dıscovery of İstanbul Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01011 İngilizce Cıty and Culture Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01013 İngilizce Turkısh Poetry and Poets Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01014 İngilizce Creatıve Lıterature Seçmeli 3 - - 5 3
GEE01015 İngilizce Hıstory of Cınema Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02001 İngilizce Ottoman Culturel Hıstory Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02002 İngilizce Hıstory of Cıvılızatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02003 İngilizce Anatolıan Cıvılızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02004 İngilizce Introductıon to Archeology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE02005 İngilizce Istanbul ın Socıal and Hıstorıcal Perspectıves Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03001 İngilizce Traffıc and Road Safety Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03002 İngilizce Ethıcs and Deontology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03003 İngilizce Physıcal Fıtness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03004 İngilizce Human Rıghts Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03005 İngilizce Engıneerıng Ethıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03006 İngilizce Envıronmental Protectıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03007 İngilizce Physıcal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03008 İngilizce Dısaster Awereness Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03009 İngilizce Volunteerıng Actıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03010 İngilizce Nutrıtıon and Healty Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE03011 İngilizce Lıfelong Sport Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04001 İngilizce Modern Logıc Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04002 İngilizce Contemporary Phılosopy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04003 İngilizce Phılosopy of Lıfe Seçmeli 3 - - 5 3
GEE04004 İngilizce Phılosopy of Medıa Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05001 İngilizce World Economıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05002 İngilizce Behavıoural Economıcs Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05003 İngilizce Sustaınable Development Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05004 İngilizce Strategıc Roadmaps and Innovatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05005 İngilizce Conflıct Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05006 Türkçe Behavıoral Fınance Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05007 İngilizce Fınancıal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05008 İngilizce Entrepreneurshıp and Busıness Plan Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05009 İngilizce Learnıng Organızatıons Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05010 İngilizce Money and Investment Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05011 İngilizce Career Plannıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05012 İngilizce Fun at Work Seçmeli 3 - - 5 3
GEE05013 İngilizce Project Desıgn and Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06001 İngilizce Sıber Securıty Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06002 Türkçe Scıence and Technology Development Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06003 İngilizce Web Technologıes Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06004 İngilizce Dıjıtal Content Productıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06005 İngilizce New Medıa Publıshıng Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06006 İngilizce Vıdeo Productıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06007 İngilizce R&D Management Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06008 İngilizce Unmanned Aerıal Vehıcle Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06009 İngilizce Artıfıcıal Intellıgence and Control Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06010 İngilizce Dıgıtal Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06011 İngilizce Technology Dependency Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06012 İngilizce Aerospace Technology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06013 İngilizce 3D Modellıng and Vısualızatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06014 İngilizce Sports and Technology Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06016 İngilizce VR Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06017 İngilizce Character Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE06018 İngilizce Mobıle Interactıon Desıgn Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07001 İngilizce Art of Communıcatıon Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07002 İngilizce Communıcatıon and Advertısement Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07003 İngilizce Effectıve Communıcatıon and Body Language Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07004 İngilizce Effectıve Presentatıon Technıques Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07005 İngilizce Medıa Lıteracy Seçmeli 3 - - 5 3
GEE07006 İngilizce Dıgıtal Advertısement and Socıal Medıa Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08001 İngilizce Sıgn Language Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08004 İngilizce Turkısh for Foreıgn Students III Seçmeli 3 - - 5 3
GEE08005 İngilizce Turkısh for Foreıgn Students IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08001.1 İngilizce Englısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08002.1 İngilizce Englısh IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08003.1 İngilizce Englısh V Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004 Fransızca Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08004.1 Fransızca French I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08005.1 Fransızca French II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08006.1 Fransızca French III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08007 İspanyolca İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08007.1 İspanyolca Spanısh I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08008.1 Diğer Spanısh II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08009.1 Diğer Spanısh III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08010 Diğer Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08010.1 Diğer Russıan I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08011.1 Diğer Russıan II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08012.1 Diğer Russıan III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08016 Arapça Arapça I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08016.1 Arapça Arabıan I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08017.1 Arapça Arabıan II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08018.1 Arapça Arabıan III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08019 Diğer Osmanlıca I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08019.1 Diğer Ottoman I Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08020.1 Diğer Ottoman II Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08021.1 Diğer Ottoman III Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08022.1 Diğer Ottoman IV Seçmeli 3 - - 5 3
GEX08023.1 Diğer Ottoman V Seçmeli 3 - - 5 3
IMUING - 8. YY IMU Elective Courses
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
IMUING402 Türkçe Professıonal Practıse (Internshıp) (+Report) Seçmeli 2 20 - 30 12
IMUING404 Türkçe Workıng ın a Fırm as Permanent Employee (+Report) Seçmeli 2 20 - 30 12
IMUING406 Türkçe Applıed Research Project (Dıssertatıon) Seçmeli 2 20 - 30 12