GERİ DÖN

Lisans Programları


Sanat ve Tasarım Fakültesi - Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi - - Sahne ve Gösteri Sanatları YönetimiProgram Tanımları

Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Lisans Programı 2017-2018 akademik yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Program ulusal ve uluslararası alanda gösteri ve eğlence sektöründe yer alacak geleceğin profesyonellerini alana kazandırmayı amaçlar; fuar, sergi, kongre, toplantı, yarışma, konser, festival gibi etkinliklerle, televizyonda, sahne üzerinde, kamusal alanda ve sanal ortamda gerçekleşen her türlü gösterinin oyuncularını ve yapımcılarını yetiştirir. Bu bağlamda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre gelişimlerini tasarlayabilecekleri, kamera önünde oyunculuktan performans sanatçılığına ve festival ve etkinlik prodüksiyonuna kadar uzanan geniş bir ders seçkisi sunar.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi , Lisans

Lisans Derecesi; YÖK Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), 6. Düzey

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / özel yetenek sınavını başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü’ne Dikey ya da Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin geçmiş öğrenimleri aldıkları dersler haihazırdaki müfredatla karşılaştırılır ve AKTS oraında eşitlenerek, muafiyetleri sağlanır.

Öğrencinin 240 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktadır.

Program: Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bağlı Olduğu Birim: Sanat ve Tasarım Fakültesi ISCED Genel Alanı 02 - Sanat ve Beşeri Bilimler ISCED Temel Alanı 21 - Sanat ISCED Eğitim Alanı 215 - Müzik ve Gösteri Sanatları Lisans Derecesi; YÖK Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), 6. Düzey Eğitim Dili: Türkçe Öğretim Türü: Örgün Eğitim / 1. Öğretim Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi programı ulusal ve uluslararası alanda gösteri ve eğlence sektöründe yer alacak geleceğin profesyonellerini alana kazandırmayı amaçlar; fuar, sergi, kongre, toplantı, yarışma, konser, festival gibi etkinliklerle, televizyonda, sahne üzerinde, kamusal alanda ve sanal ortamda gerçekleşen her türlü gösterinin oyuncularını ve yapımcılarını yetiştirir. Bu bağlamda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre gelişimlerini tasarlayabilecekleri, kamera önünde oyunculuktan performans sanatçılığına ve festival ve etkinlik prodüksiyonuna kadar uzanan geniş bir ders seçkisi sunar.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi lisans programı mezunları kamu veya özel sanat kurumlarında; çeşitli kültür-sanat organizasyonlarında; müze ve galerilerde; kültür merkezlerinde; tiyatro, dans, sinema gibi sanat dallarına özgü salon ve işletmelerde; medya ve eğlence sektörünün çeşitli alanlarında; prodüksiyon şirketlerinde; yerel yönetimlerin ve özel şirketlerin kültür-sanat birimlerinde geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Etkinlik ve organizasyon şirketleri, müzik ve menejerlik şirketleri, eğlence ve gösteri mekanları, televizyon ve film yapım/dağıtım şirketleri, tiyatro, opera, bale, dans ve performans toplulukları, sahne sanatları ve müzik festivalleri, fuar, sergi, kongre, toplantı, yarışma ve konser etkinlikleri ve sahne ve gösteri sanatları alanındaki dernek, vakıf ve meslek birlikleri bu bağlamda yer alabilir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Yüksek lisans programlarına başvurabilir.

Öğrencilerin her bir dersten bir vize, final ve bütünleme sınav hakları bulunmaktadır. Vize notunun %40'ı, final notunun %60'ı toplanarak geçme notu bulunmaktadır. Bir dersten başarılı olabilmek için en az 60 puan alınması gerekir. Puanı 50-59 arasında kalan öğrenciler, şartlı geçebilirler. Uygulama derslerinde ise aynı puanlama oranları göz önünde tutularak, sınavlar uygulamalı yapılabilmektedir.   

Dereceyi alabilmek/programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir program sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin İş Başında Mesleki Uygulamaları veya bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Projesi gerçekleştirmesi de zorunludur.

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Uçar Kartoğlu E-posta: [email protected] GSM: 05356137666 Adres: Nişantaşı Üniversitesi Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul

Sahne ve Gösteri Sanatları bölümü tam zamanlı bir lisans programıdır. Program sahne ve gösteri sanatları ve sanat yönetimi alanlarında bütünleşik bir eğitim sunmaktadır. Programda öğrencilere hem uygulamalı hem de teorik dersler aktarılmaktadır. Programın atölye olanakları üniversitenin kampüs olanakları ile zenginleşmektedir. Uygulamalı derslerde, öğrenciler birebir eğitim alabilmektedir. Öğrenciler mezun oldukları zaman yaratıcı endüstri alanında çok çeşitli organizasyonlarda yer alabilirler. Ayrıca performansa yönelik uygulamalı dersler nedeniyle mezunlar sahne üstü performans gerçekleştirmede yetkin olmaktadır.


Program Çıktıları

1 Görsel sanatları başlangıcından günümüze kadar önemli sanatçıları ve eserleri bağlamında inceler. Görsel sanatların tarihsel gelişimi, temel kavramları ve teorileri hakkında bilgi sahibi olur. Sanat eserlerinin estetik ölçütleri ve estetik değerleri hakkında bilgiye hakimdir.
2 Dünya sahne sanatları tarihini ve önemli eserlerini tanır. Uluslararası sahne sanatları tarihine ait eserlere ve uygulamalara ilişkin eleştiri yöntemleri ve analitik okuma pratikleri hakkında bilgi sahibidir.
3 Türk sahne sanatları tarihini ve önemli eserlerini tanır. Ulusal sahne sanatları tarihine ait eserlere ve uygulamalara ilişkin analitik okuma pratikleri hakkında bilgi sahibidir.
4 Ulusal ve uluslararası sahne sanatları ortamlarını sanat pratikleri ve kültür politikaları bağlamında analiz edebilir ve alandaki yerel ve uluslararası gelişmeleri tanıyabilirler.
5 Sanat, kültür ve sosyal bilimler ışığında sahne ve performans sanatlarını okuyabilir, analiz edebilir ve yorumlayabilirler. İyi bir sahne, alan, mekan, dekor ve performans çözümleyicisidir.
6 Sanat hakkındaki teorik ve pratik bilgilerini görsel sanatların yönetiminde uygular. Görsel sanat eserlerinin sergilenme, korunma, halka sunumu ve organizasyonunun teknik ve teorik altyapısını tanır. Görsel sanat eserlerinin sergilenmesini planlar, organize eder. Görsel sanat eserlerinin öncü çağdaş sergileme yöntemlerini bilir ve uygular.
7 Sanat hakkındaki teorik ve pratik bilgilerini sahne sanatlarının yönetiminde uygular. Sahne sanatları alanlarında üretilen eserlerin icrası, halka sunumu ve organizasyonunun teknik ve teorik altyapısını tanır. Sahne sanat eserlerinin icrasını planlar, organize eder. Sahne sanat eserlerinin öncü çağdaş icra yöntemlerini bilir ve uygular.
8 Sahneyi kullanma, tanıma ve çözümleme anlamında yeterli teknik bilgiye sahiptir, Yapım, tasarım, reji ve oyunculuk süreçlerine hakimdir. Sahnenin temel araçları arasında yer alan kostüm, ses, ışık, dekor, aksesuar tanımlarını yapar, sahne çeşitleri ve özellikleri üzerine çalışır.
9 Sahne sanatlarının diğer sanatlarla ilişkisi konusunda bilgi sahibidir.
10 Sahne ve gösteri sanatları alanında iş bölümü, uygun mali kaynaklar bulma, sanatçılara maddi kaynak sağlama ve sigortalama gibi çalışma pratiklerini uluslararası ve yerel düzeyde değerlendirip analiz edebilir.
11 Sahne ve gösteri sanatları alanının herhangi bir dalında gerçekleştirecekleri çalışmalarda performans, prodüksiyon, yasal işlemler ve turne vb. süreçlerde meydana gelebilecek olası sorunları öngörebilir ve çözebilir.
12 Sahne ve gösteri sanatları alanında sahne üstü performans gerçekleştirmede yetkindir.
13 Uluslararası platformlarda sahne ve gösteri sanatlarına yönelik projeler hazırlamaya ve yabancı dilde performans gerçekleştirmeye yetkindir.
14 Sahne sanatları alanında yeni gelişen teknolojileri takip edebilir ve sahne üstünde ve sahne arkasında yeni teknolojik gelişimleri uygulayabilir ve kullanabilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Görsel sanatları başlangıcından günümüze kadar önemli sanatçıları ve eserleri bağlamında inceler. Görsel sanatların tarihsel gelişimi, temel kavramları ve teorileri hakkında bilgi sahibi olur. Sanat eserlerinin estetik ölçütleri ve estetik değerleri hakkında bilgiye hakimdir.
Dünya sahne sanatları tarihini ve önemli eserlerini tanır. Uluslararası sahne sanatları tarihine ait eserlere ve uygulamalara ilişkin eleştiri yöntemleri ve analitik okuma pratikleri hakkında bilgi sahibidir.
Türk sahne sanatları tarihini ve önemli eserlerini tanır. Ulusal sahne sanatları tarihine ait eserlere ve uygulamalara ilişkin analitik okuma pratikleri hakkında bilgi sahibidir.
Ulusal ve uluslararası sahne sanatları ortamlarını sanat pratikleri ve kültür politikaları bağlamında analiz edebilir ve alandaki yerel ve uluslararası gelişmeleri tanıyabilirler.
Sanat, kültür ve sosyal bilimler ışığında sahne ve performans sanatlarını okuyabilir, analiz edebilir ve yorumlayabilirler. İyi bir sahne, alan, mekan, dekor ve performans çözümleyicisidir.
Sanat hakkındaki teorik ve pratik bilgilerini görsel sanatların yönetiminde uygular. Görsel sanat eserlerinin sergilenme, korunma, halka sunumu ve organizasyonunun teknik ve teorik altyapısını tanır. Görsel sanat eserlerinin sergilenmesini planlar, organize eder. Görsel sanat eserlerinin öncü çağdaş sergileme yöntemlerini bilir ve uygular.
Sanat hakkındaki teorik ve pratik bilgilerini sahne sanatlarının yönetiminde uygular. Sahne sanatları alanlarında üretilen eserlerin icrası, halka sunumu ve organizasyonunun teknik ve teorik altyapısını tanır. Sahne sanat eserlerinin icrasını planlar, organize eder. Sahne sanat eserlerinin öncü çağdaş icra yöntemlerini bilir ve uygular.
Sahneyi kullanma, tanıma ve çözümleme anlamında yeterli teknik bilgiye sahiptir, Yapım, tasarım, reji ve oyunculuk süreçlerine hakimdir. Sahnenin temel araçları arasında yer alan kostüm, ses, ışık, dekor, aksesuar tanımlarını yapar, sahne çeşitleri ve özellikleri üzerine çalışır.
Sahne sanatlarının diğer sanatlarla ilişkisi konusunda bilgi sahibidir.
Sahne ve gösteri sanatları alanında iş bölümü, uygun mali kaynaklar bulma, sanatçılara maddi kaynak sağlama ve sigortalama gibi çalışma pratiklerini uluslararası ve yerel düzeyde değerlendirip analiz edebilir.
Sahne ve gösteri sanatları alanının herhangi bir dalında gerçekleştirecekleri çalışmalarda performans, prodüksiyon, yasal işlemler ve turne vb. süreçlerde meydana gelebilecek olası sorunları öngörebilir ve çözebilir.
Sahne ve gösteri sanatları alanında sahne üstü performans gerçekleştirmede yetkindir.
Uluslararası platformlarda sahne ve gösteri sanatlarına yönelik projeler hazırlamaya ve yabancı dilde performans gerçekleştirmeye yetkindir.
Sahne sanatları alanında yeni gelişen teknolojileri takip edebilir ve sahne üstünde ve sahne arkasında yeni teknolojik gelişimleri uygulayabilir ve kullanabilir.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EARS101 Türkçe Araştırma ve Sunum Teknıklerı Zorunlu 2 - - 3 2
EATA101 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - - 2
ESGS101 Türkçe Sahne Sanatları Yönetımıne Gırış Zorunlu 1 2 - 6 3
ESGS103 Türkçe Görsel Kültür Zorunlu 3 - - 5 3
ESGS105 Türkçe Sahne Sanatları Tarıhı Zorunlu 3 - - 5 3
EYDL101 İngilizce İngılızce Yazma Becerılerı I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL103 İngilizce İngılızce Dıl Bılgısı I Zorunlu 2 - - - 2
EYDL105 İngilizce İngılızce Okuma Anlama Becerılerı I Zorunlu 2 - - - 2
Toplam 17 2 0 22 19
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EATA102 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - - 2
ESGS102 Türkçe Kültür Kurumları Tarıhı Zorunlu 3 - - 7 3
ESGS104 Türkçe Kent Kültürü ve Sanat Zorunlu 3 - - 6 3
ESGS106 Türkçe Dans ve Hareket Teknıklerı Zorunlu 1 3 - 6 3
EYDL102 İngilizce İngılızce Yazma Becerılerı II Zorunlu 2 - - - 2
EYDL104 İngilizce İngılızce Dıl Bılgısı II Zorunlu 2 - - - 2
EYDL106 İngilizce İngılızce Okuma Anlama Becerılerı II Zorunlu 2 - - - 2
Toplam 15 3 0 19 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ESGS201 Türkçe Sahne Sanatlarında Rejı ve Oyunculuk Zorunlu 1 3 - 7 3
ESGS203 Türkçe Performans İncelemelerı I Zorunlu 1 4 - 6 3
ESGS205 Türkçe Beden, Hareket ve Mekân Zorunlu 1 4 - 6 3
ETRD201 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - - 2
EYDL201 İngilizce İngılızce Yazma Becerılerı III Zorunlu 2 - - - 2
EYDL203 İngilizce İngılızce Okuma Anlama Becerılerı III Zorunlu 2 - - - 2
EYDL205 İngilizce İngılızce Dınleme Konuşma Becerılerı I Zorunlu 2 - - - 2
Toplam 11 11 0 19 17
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ESGS202 Türkçe Yapım Tasarım Zorunlu 3 - - 7 3
ESGS204 Türkçe Performans İncelemelerı II Zorunlu 1 4 - 6 3
ESGS206 Türkçe Tıyatro ve Etkınlık Prodüksıyonu Zorunlu 3 - - 6 3
ETRD202 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - - 2
EYDL202 İngilizce İngılızce Yazma Becerılerı IV Zorunlu 2 - - - 2
EYDL204 İngilizce İngılızce Okuma Anlama Becerılerı IV Zorunlu 2 - - - 2
EYDL206 İngilizce İngılızce Dınleme Konuşma Becerılerı II Zorunlu 2 - - - 2
Toplam 15 4 0 19 17
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-5.SGS Türkçe 2019 Sahne ve Gösterı Sanatları 5.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
ESGS301 Türkçe Kültür Kurumları Yönetımı Zorunlu 2 2 - 6 3
EYDL301 Türkçe Meslekı İngılızce I Zorunlu 2 - - 4 2
Toplam 4 2 0 10 5
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-6.SGS Türkçe 2019 Sahne ve Gösterı Sanatları 6.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
ESGS302 Türkçe Yönetmenlık ve Prodüksıyon Zorunlu 1 4 - 6 3
EYDL302 Türkçe Meslekı İngılızce II Zorunlu 2 - - 4 3
Toplam 3 4 0 10 6
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-7.SGS Türkçe 2019 Sahne ve Gösterı Sanatları 7.yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli - - - - -
ESGS401 Türkçe Sahne ve Gösterı Sanatları Yönetımı Projesı Zorunlu 1 4 - 6 3
EYDL401 İngilizce Meslekı İngılızce III Zorunlu 2 - - 4 2
Toplam 3 4 0 10 5
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-8.SGS Türkçe İş Başında Meslekı Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmelı Derslerı Seçmeli 2 20 - - 12
Toplam 2 20 0 12
2019SEC-5.SGS - 2019 Sahne ve Gösteri Sanatları 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EFRA301 Fransızca Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
EISP301 İngilizce İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
EMAA301 Türkçe Maker Atölyesı Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS301 İngilizce Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
ESGS303 Türkçe Mekan ve Lojıstık Seçmeli 2 1 - 5 3
ESGS305 Türkçe Estetık ve Sanat Felsefesı Seçmeli 3 - - 5 3
ESGS307 Türkçe Sahneleme ve Dramaturjı I Seçmeli 2 1 - 5 3
ESGS309 Türkçe Çağdaş Sınema Seçmeli 3 - - 5 3
ESGS311 Türkçe Temel Dıksıyon Seçmeli 2 1 - 5 3
ESGS313 Türkçe Kamera Önü Oyunculuk I Seçmeli 3 3 - 5 3
ESSP301 Türkçe Sosyal Sorumluluk Projesı Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP301 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.SGS - 2019 Sahne ve Gösteri Sanatları 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EFRA302 İngilizce Fransızca II Seçmeli 3 - - 5 3
EISD302 Türkçe İşaret Dılı Seçmeli 3 - - 5 3
EISP302 İngilizce İspanyolca II Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS302 İngilizce Rusça II Seçmeli 3 - - 5 3
ESGS304 Türkçe Çağdaş Tıyatro Seçmeli 3 - - 5 3
ESGS306 Türkçe Modern Dans Seçmeli 3 - - 5 3
ESGS308 Türkçe Sahneleme ve Dramaturjı II Seçmeli 2 1 - 5 3
ESGS310 Türkçe Tıyatro Oyun Yazarlığı Seçmeli 3 - - 5 3
ESGS312 Türkçe Fınansal Araçlar ve Sponsorluk Seçmeli 3 - - 5 3
ESGS314 Türkçe Kamera Önü Oyunculuk II Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC302 Türkçe Toplumsal İlışkıler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP302 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-7.SGS - 2019 Sahne ve Gösteri Sanatları 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EEDD401 Türkçe Endüstrı 4.0 ve Dıjıtal Dönüşüm Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA401 İngilizce Fransızca III Seçmeli 3 - - 5 3
EISD401 İngilizce İşaret Dılı Seçmeli 3 - - 5 3
EISP401 İngilizce İspanyolca III Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS401 İngilizce Rusça III Seçmeli 3 - - 5 3
ESGS403 Türkçe Sanat ve Kültür Yönetımı Hukuğu Seçmeli 3 - - 5 3
ESGS405 Türkçe Sanat Yönetmenlığı Seçmeli 1 2 - 5 3
ESGS407 Türkçe Kamera Önü Oyuncu Yönetımı Seçmeli 3 3 - 5 3
ESGS409 Türkçe Müzık ve Eğlence Endüstrısı Yönetımı Seçmeli 1 2 - 5 3
ESGS411 Türkçe Küratörlük Seçmeli 2 1 - 5 3
ESGS413 Türkçe Sahne Işık ve Ses Seçmeli 3 3 - 5 3
ETIC401 Türkçe Toplumsal İlışkıler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-8.SGS - İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ESGS402 Türkçe İş Başında Meslekı Uygulamalar Seçmeli 2 20 - 30 12
ESGS404 Türkçe Bır fırmada kadrolu çalışmak (+Rapor) Seçmeli 2 20 - 30 12
ESGS406 Türkçe Uygulamalı Araştırma Projesı (Bıtırme Tezı) Seçmeli 2 20 - 30 12