GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Makine Mühendisliği - - Makine Mühendisliği


Program Tanımları

Bölümümüz, Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı itibari ile lisans programına öğrenci alımına başlamıştır. Program dili Türkçe'dir

Makine Mühendisi Lisans Derecesi

Lisans

Nişantaşı Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne, lise ve dengi okul diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlarda yeterli ilgili alan puanını alan ve bölümümüzü tercih eden öğrenciler arasından kontenjanlara bağlı olarak merkezî yöntemle yerleştirme yapılmaktadır. Bölümümüze ayrıca, 3. dönemden itibaren dikey geçiş (ön lisans mezunları için) ve yatay geçiş (hem diğer üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümlerinden hem de üniversitemiz içerisinde bulunan ve Makine Mühendisliği bölümü tarafından kabul edilen diğer bölümlerden) yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

Denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfını takip eden öğrencilerimiz dilerlerse İngilizce programlardan da ders seçebilmektedir. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından yeterli notu alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar. Öte yandan, Üniversitemizi diğer üniversitelerden farklı kılan “İşbaşında Mesleki Uygulama-İMU” uygulamamız kapsamında lisans eğitimi veren tüm akademik birimlerimizde olduğu gibi Mühendislik Mimarlık Fakültemizde eğitim alan öğrencilerimizin tamamı, son sınıflarının Bahar Dönemi’nde anlaşmalı olduğumuz ilgili sektörlerde işbaşında alacakları eğitim süreçleri ile gerçek hayata hazırlanırlar.

Dört yıllık lisans eğitimini, yani programda mevcut olan (minimum 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 40 iş günü stajını tamamlayan öğrencilere Makine Mühendisliği lisans diploması verilir.

Makine Mühendisliği Bölümü, son gelişmelere uygun bir eğitim programı ile öğrencilerine, çok çeşitli kariyer olanakları sağlayacak şekilde alanın gerektirdiği bilgi ve uygulama becerileri yanında, her türlü yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla birincisi, endüstri, eğitim ve kamu sektörlerinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir eğitim programını geliştirmek ve sürekli yenilemek, ikincisi ulusal ve uluslararası tanınırlığı geliştirmek üzere akreditasyon ve değerlendirme programlarına dahil olmak ve üçüncüsü ise tanınmış bilim insanlarından oluşan bir eğitim kadrosunu bünyesinde bulundurmak.

Mezunların İstihdam Olanakları ve üst Kademeye geçiş ülkemizde, makine mühendislerine hemen her sektörde ihtiyaç duyulmaktadır. Makine Mühendisliği çalışma alanları içersinde makine tasarımı ve imalatı, robot teknolojisi, otomasyon, enerji üretimi, dağıtımı ve iletimi, taşıt araçları (kara, deniz, hava) sanayii, savunma sanayii, petro-kimya sanayii, demir-çelik sanayii, tekstil sanayii, seramik ve cam sanayii, gıda sanayii, projelendirme ve taahhüt hizmetleri, eğitim hizmetleri bulunmaktadır. Bilgisayar teknolojileri, mikro elektromekanik sistemler, mikro imalat, tıp teknolojileri ve nanoteknoloji gibi alanlarda kaydedilen ilerlemeler de makine mühendisliği disiplini altında yüksek potansiyele sahip yeni uzmanlık dalları ortaya çıkarmaktadır.

Lisans derecesini başarı ile tamamlayanlar, üniversitelerin lisansüstü programlarına başvurabilirler. Her üniversitenin başvuru koşulları farklı olabilir. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde kendi alanları veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlara kayıt olabilirler

Nişantaşı Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.  

Programdan mezun olabilmek için eğitim planında yer alan dersleri (minimum 240 AKTS) ve ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.

Tam Zamanlı

Prof.Dr.İrfan Yükler /Bölüm Başkanı

Robotik Laboratuvarı, Malzeme Bilimi Laboratuvarı, Temel İşlemler Atölyesi


Program Çıktıları

1  Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
9 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı MAK

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARS101 Türkçe Araştırma ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 - - 3 2
EATA101 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2 - - 2 2
EMAK101 Türkçe Fizik I Zorunlu 3 - - 6 3
EMAK103 Türkçe Matematik I Zorunlu 3 - - 5 3
EMAK105 Türkçe Makine Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 - - 5 3
EYDL101 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL103 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL105 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 19 0 0 30 19
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA102 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 - - 2 2
EMAK102 Türkçe Fizik II Zorunlu 3 - - 7 3
EMAK104 Türkçe Matematik II Zorunlu 3 - - 6 3
EMAK106 Türkçe Malzeme Bilgisi Zorunlu 1 2 - 4 2
EMAK110 Türkçe Teknik Resim Zorunlu - 2 - 2 2
EYDL102 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL104 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL106 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 15 4 0 30 18
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EMAK201 Türkçe Differansiyel Denklemler Zorunlu 4 - - 7 4
EMAK203 Türkçe Lineer Cebir Zorunlu 3 - - 7 3
EMAK205 Türkçe Mekanik Zorunlu 3 - - 5 3
ETRD201 Türkçe Türk Dili I Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL201 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL203 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL205 Türkçe İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 18 0 0 30 18
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EMAK202 Türkçe Termodinamik Zorunlu 3 - - 7 3
EMAK204 Türkçe Genel Kimya Zorunlu 3 - - 6 3
EMAK206 Türkçe İmal Usülleri Zorunlu 3 - - 6 3
ETRD202 Türkçe Türk Dili II Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL202 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL204 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL206 Türkçe İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 17 0 0 30 17
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-5.MAK Türkçe 2019 Makine Mühendisliği 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EMAK301 Türkçe Mukavemet I Zorunlu 3 - - 5 3
EMAK303 Türkçe Olasılık ve İstatistik Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-6.MAK Türkçe 2019 Makine Mühendisliği 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EMAK302 Türkçe Makine Elemanları I Zorunlu 3 - - 5 3
EMAK304 Türkçe Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-7.MAK Türkçe 2019 Makine Mühendisliği 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 25 3
EMAK401 Türkçe Motorlar Zorunlu 3 - - 5 3
EMAK403 Türkçe Isı Transferi Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 35 9
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-8MAK Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 2 20 - 30 12
Toplam 2 20 0 30 12
2019SEC-5.MAK - 2019 Makine Mühendisliği 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EFRA301 İngilizce Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
EISP301 İngilizce İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
EMAA301 Türkçe Maker Atölyesi Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK305 Türkçe Otomatik Kontrol Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK307 Türkçe Bilgisayar Destekli Tasarım Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK309 Türkçe Ölçme Tekniği ve Değerlendirme Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK311 Türkçe Makine Laboratuvarı I Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK313 Türkçe Kompozit Malzemeler Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK315 Türkçe İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK319 Türkçe Robotik Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS301 İngilizce Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
ESSP301 Türkçe Sosyal Sorumluluk Projesi Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL301 Türkçe Mesleki İngilizce I Seçmeli 2 - - 5 2
EYSP301 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.MAK - 2019 Makine Mühendisliği 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EFRA302 İngilizce Fransızca II Seçmeli 3 - - 5 3
EISD302 Türkçe İşaret Dili Seçmeli 3 - - 5 3
EISP302 İngilizce İspanyolca II Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK306 Türkçe Mukavemet II Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK308 Türkçe Hidrolik Pnömatik Sistemler Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK310 Türkçe Takım Tezgahları Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK312 Türkçe Makine Laboratuvarı II Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK314 Türkçe Makine Dinamiği Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK316 Türkçe Akıllı Sensör ve Otomasyon Teknolojileri Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK320 Türkçe Toplam Kalite Kontrol Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK322 Türkçe Makine Tasarımı Seçmeli - - - 5 3
ERUS302 İngilizce Rusça II Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC302 Türkçe Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 2
EYDL302 Türkçe Mesleki İngilizce II Seçmeli 2 - - 5 3
EYSP302 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 2
2019SEC-7.MAK - 2019 Makine Mühendisliği 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EEDD401 İngilizce Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA401 İngilizce Fransızca III Seçmeli 3 - - 5 3
EISD401 İngilizce İşaret Dili Seçmeli 3 - - 5 3
EISP401 İngilizce İspanyolca III Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK405 İngilizce Makine Elemanları II Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK407 İngilizce Numerik Kontrollü Takım Tezgahları Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK409 İngilizce Soğutma Tekniği Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK411 İngilizce Isıtma Havalandırma Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK413 İngilizce Döküm Tekniği Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK415 İngilizce Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 3 - - 5 3
EMAK417 Türkçe Modern Üretim Teknikleri Seçmeli - - - 5 3
ERUS401 İngilizce Rusça III Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC401 İngilizce Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL401 İngilizce Mesleki İngilizce III Seçmeli 2 - - 5 2
2019SEC-8MAK - İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EMAK402 Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar / Bitirme Projesi Seçmeli 2 20 - 30 12
EMAK404 Türkçe Bir Firmada Kadrolu Çalışmak Seçmeli 2 20 - 30 12
EMAK406 Türkçe Uygulamalı Araştırma Projesi (Bitirme Tezi) Seçmeli 2 20 - 30 12

2020-2021 Müfredatı-MAK

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA191 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2 - - 3 2
EINS121 Türkçe Matematik I Zorunlu 3 2 - 7 4
EINS123 Türkçe Fizik I Zorunlu 3 2 - 7 4
EMAK107 Türkçe Makine Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 - - 7 3
EYDL191 Türkçe İngilizce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 13 6 0 30 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA192 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 - - 3 2
EINS112 Türkçe Genel Kimya Zorunlu 3 - - 6 3
EINS122 Türkçe Matematik II Zorunlu 3 2 - 7 4
EINS126 Türkçe Fizik II Zorunlu 3 2 - 7 4
EMEK120 Türkçe Bilgisayar Programlamaya Giriş Zorunlu 2 2 - 3 3
EYDL192 Türkçe İngilizce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 15 8 0 32 19
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EINS209 Türkçe Statik Zorunlu 3 - - 6 3
EINS221 Türkçe Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler Zorunlu 2 2 - 6 3
EMAK207 Türkçe Teknik Resim Zorunlu 2 2 - 6 3
ETRD201 Türkçe Türk Dili I Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL291 Türkçe Mesleki İngilizce Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 12 4 0 25 14
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EINS214 Türkçe Dinamik Zorunlu 3 - - 6 3
EMAK208 Türkçe Malzeme Bilimi Zorunlu 3 - - 4 3
EMAK210 Türkçe Termodinamik Zorunlu 3 - - 6 3
EMAK212 Türkçe Bilgisayar Destekli Üretim Zorunlu 3 - - 7 3
ETRD202 Türkçe Türk Dili II Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 14 0 0 25 14
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2020SEC-5-MAK Türkçe MMF Makine Mühendisliği 5. YY. Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 12 3
EINS329 Türkçe Mukavemet I Zorunlu 3 - - 7 3
Toplam 3 0 0 19 6
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2020SEC-6-MAK Türkçe MMF Makine Mühendisliği 6. YY. Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 12 3
EMAK324 Türkçe Makine Elemanları I Zorunlu 3 - - 7 3
Toplam 3 0 0 19 6
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2020SEC-7-MAK Türkçe MMF Makine Mühendisliği 7. YY. Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 12 3
EMAK429 Türkçe Motorlar Zorunlu 3 - - 7 3
Toplam 3 0 0 19 6
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2020IMU-8-MAK Türkçe MMF Makine Mühendisliği 8. YY. IMU Dersleri Seçmeli - - - 30 12
Toplam 0 0 0 30 12
2020SEC-5-MAK - MMF Makine Mühendisliği 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EMAK323 Türkçe Olasılık ve İstatistik Seçmeli 2 2 - 6 3
EMAK325 Türkçe Makine Laboratuvarı I Seçmeli 2 2 - 6 3
EMAK327 Türkçe Kompozit Malzemeler Seçmeli 3 - - 6 3
EMAK331 Türkçe Otomatik Kontrol Seçmeli 3 - - 6 3
EMAK333 Türkçe Bilgisayar Destekli Tasarım Seçmeli 2 2 - 6 3
EMAK335 Türkçe Ölçme Tekniği ve Değerlendirme Seçmeli 3 - - 6 3
EMEK331 Türkçe Isı Transferi Seçmeli 3 - - 6 3
2020SEC-6-MAK - MMF Makine Mühendisliği 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EINS326 Türkçe Mukavemet II Seçmeli 3 - - 6 3
EMAK328 Türkçe Akışkanlar Mekaniği Seçmeli 3 - - 6 3
EMAK330 Türkçe Takım Tezgahları Seçmeli 3 - - 6 3
EMAK332 Türkçe Makine Dinamiği Seçmeli 3 - - 6 3
EMAK334 Türkçe Makine Laboratuvarı II Seçmeli 2 2 - 6 3
EMAK336 Türkçe Toplam Kalite Kontrol Seçmeli 3 - - 6 3
EMAK342 Türkçe Sistem Dinamiği ve Kontrol Seçmeli 3 - - 6 3
EMEK336 Türkçe Akıllı Sensör ve Otomasyon Teknolojileri Seçmeli 3 - - 6 3
2020SEC-7-MAK - MMF Makine Mühendisliği 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EMAK419 Türkçe Döküm Tekniği Seçmeli 3 - - 6 3
EMAK421 Türkçe Makine Tasarımı Seçmeli 3 - - 6 3
EMAK423 Türkçe Makine Elemanları II Seçmeli 3 - - 6 3
EMAK425 Türkçe Soğutma Tekniği Seçmeli 3 - - 6 3
EMAK427 Türkçe Isıtma Havalandırma Seçmeli 3 - - 6 3
EMAK431 Türkçe Hidrolik ve Pnömatik Seçmeli 3 - - 6 3
2020IMU-8-MAK - MMF Makine Mühendisliği 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EMAK402 Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar / Bitirme Projesi Seçmeli 2 20 - 30 12
EMAK404 Türkçe Bir Firmada Kadrolu Çalışmak Seçmeli 2 20 - 30 12
EMAK406 Türkçe Uygulamalı Araştırma Projesi (Bitirme Tezi) Seçmeli 2 20 - 30 12