GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği - - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiProgram Tanımları

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı 2012’te kurulmuş olup, Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Program ilk öğrencilerini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2014’te vermiştir.

Derece: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Diploması Unvan: Yolcu Hizmetleri memuru

Önlisans Derecesi (EQF-LLL 5. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir

Vizyon: İleri teknolojilerinin hayatın her alanına girdiği, dünyanın küresselleştiği kurumların ancak gelişen teknolojiye ayak uydurmaları hedef kitleleriyle doğru ilişki ve iletişimi sürdürerek başarılı olabileceği günümüzde, uluslararası standartlarda havacılık eğitimi veren, teori ve uygulamayı bir arada yürüten, yeni teknolojileri başarıyla kullanabilen, yenilikçi, araştıran ve sorgulayan öğrenciler yetiştiren bir program olmak temel vizyonumuzdur. Misyon: Programımızın temel misyonu ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan seçkin bir eğitim, araştırma ve uygulama özelliklerini daha da geliştirip havacılık alanındaki değişimlerde söz sahibi olacak konuma gelmektir. Ulusal ve uluslararası bilim dünyası tarafından kabul görecek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek geleceğin havacılık sektörünün ihtiyacı olan uzmanlarının yetişmesine elverişli bilimsel bir ortam sunmak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli, etik ve toplumsal değerlere bağlı, bilgiye kolay ulaşabilen, üretebilen ve paylaşabilen, yerinde ve doğru kararlar alma becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir. Amaç ve Hedefler: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programının amacı havacılık alanında teorik ve uygulamalı bilgilerle donanmış, araştıran, sorgulayan, içinde yaşadığı toplumu çok iyi gözleyebilen, sorunlara uzun vadeli çözümler üretebilen, teknolojiliyi iyi kullanabilen, havacılık ile ilgili her türlü planlamayı yürütebilecek nitelikte öğrenciler yetiştirmektir. Genel Bilgiler: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği progamının amacı havacılık alanında teorik ve uygulamalı bilgilerle donanmış, araştıran, sorgulayan, içinde yaşadığı toplumu çok iyi gözleyebilen, sorunlara uzun vadeli çözümler üretebilen, teknolojiyi iyi kullanabilen, havacılık ile ilgili her türlü kampanyayı planlayıp yürütebilecek nitelikle öğrenciler yetiştirmektir. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünden mezun olan öğrencilerin istihdam alanları, kamu ve özel kuruluşların havacılık birimleri başta olmak üzere, kargo kuruluşlarında, havalimanı işletmelerinde, havayolu işletmelerinde, lojistik şirketlerinde görev alabilmektedir. Ayrıca çeşitli kuruluşların pazarlama, bilet satış, rezervasyon , satış acentaları gibi birimlerinde görev yapabilmektedir. Mezunlarımız doğrudan iş hayatına girebilmelerinin yanında ÖSYM tarafından Türkiye çapında her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile de birçok ulusal üniversitenin Açık Öğretim Fakülteleri veya örgün öğretim veren fakülteleri ve 4 yıllık lisans eğitimi veren yüksekokullarına 4 yıllık Lisans programlarına da geçiş yapabilmektedir. Bu programlar: Havayolu Yönetimi, Lojistik Bölümleridir.

Havacılık sektörü dünyada ve ülkemizde olağanüstü bir hızla gelişmeye devam etmektedir. Sivil Havacılık sektöründe yaşanan gelişmeler ve yapılan düzenlemeler, giderek yolcu sayılarında artışa neden olmakla birlikte bu gelişmeler doğrultusunda havayolu filo sayılarının büyümesine , havalimanlarının sayı ve kapasitelerinin artmasına bunların devamı olarakta yer işletme şirketlerinin kargo şirketlerinin sektörde büyüme oranlarını arttrmalarını sağlamaktadır. İnsan kaynağı bu durumda temel ihtiyaç olarak ortayaçıkmaktadır.. Programımızın en önemli amacı sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş personel ihtiyacını karşılamaktır. Bu doğrultuda rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektöründe; etkin iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasında etkin yer alan, liderlik özellikleri ve yönetim becerilerine sahip, yabancı dil becerisini aktif bir şekilde kullanan nitelikli elemanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Türkiye uyruklu olup, DGS Sınavında başarılı olan adaylar, ÖSYM tarafından alanlarındaki bir lisans programına kayıt yaptırabilirler.Yabancı uyruklu adaylar ilgili alanda lisans programlarına başvurabilirler.

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-nisantasi-tomer-egitimogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Önlisans Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 120 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de (aşağıdaki Müfredatı inceleyiniz) başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans EğiƟm ÖğreƟm ve Sınav Yönetmeliği hƩps://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egiƟm-ogreƟm-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge hƩps://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge511959282.pdf

Tam Zamanlı

Önlisans Program Başkanı: Necla Çapuk Yıldırım Eposta: necla.yildirim@nisantasi.edu.tr Telefon: +90(212)2101010 Adres: Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

1.DGS Sınavında başarılı olanlar; Havacılık Yönetimi vb lisans programlarına geçilebilmektedir. 2. Bölüm ögrencileri; Havalimanları, Havayolları, Yer İşletme Şirketleri ve Kargo Şirketleri bünyesinde 30 iş günü staj yapabilirler. 3. Erasmus Programı dahilinde yurt dışında eğitim-ögretim+ staj yapabilirler. 4. Ögrencilerimiz, gerekli şartları yerine getirmeleri halinde; çift dal ve anadal , eğitimi yapabilirler. 5. Havacılık Klübü bünyesinde üyelik kazanabilir. Okul içinde yapılan tüm havacılık zirvelerine, oturum ve toplantıların yanında sosyal aktivitelere katılabilir. Sektör temsilcileri ile bir araya gelerek havacılık üzerine bilgi paylaşımında bulunabilirler. 6. Labaratuvar Eğitimlerimiz ;Havacılık ile ilgili labaratuvar ortamlarında aktif olarak çalışmalarda buluna bilirler.( uçuş similasyon labaratuvarı, uçak kabin labaratuvarı, uçak motor labaratuvarları) 7. Yurt dışı ingilizce eğitim olanaklarından ;Londra Nısh Kampüs olanaklarından yararlanabilirler. 8. NEO TECH Modern Kampüs olanaklarından yararlana bilirler. 9. Yoğun yabancı dil eğitim olanaklarından yararlanabilirler. ( ingilizce hazırlık+ 1. sınıf haftada 9 saat yazma-okuma-anlama ingilizce dil eğitimi devam eder. 2. sınıfa geçtinizde ise havacılık ingilizcesi özel eğitim dersleriniz devam eder.) 10. Havacılıkta kariyer yapmış, havacılık deneyimi olan nitelikli akademisyen kadromuzdan ders alma imkanına sahip olabilirler. 11. Havacılık Akreditasyon kapsamında; 2022 yılı alınmasına hak kazanılmıştır. SGHM Onaylı SHD - HAD Yer Hizmetleri kapsamında ''Yolcu Hizmetleri Eğitimi''nin verilmesi


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı SHU

Program Çıktıları

1 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları, havacılık terminolojisini, havacılık alfabesini tanımlar/açıklar.
2 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları, havacılık terminolojisini, havacılık alfabesini tanımlar/açıklar.
3 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında kullanılan, CRS Sistemleri içinde check-in,boarding vb mesleği ve bölümü ile ilgili yazılım, bilgisayar programlarının yanında ofis bilgisayar programlarını tanımlar.
4 Sivil Havacılık tarihini,dönemlerini, kavramlarının geçmişten günümüze sürecini açıklar.
5 Havacılık sektörü içersindeki İşletmelerinin temel fonksiyonları (faaliyet alanları-donanımları-yazılımları-uluslararası yada ulusal bağlantıları-müşteri portföyleri- filo yapıları-uçak tip ve özellikleri vb) arasındaki ilişkileri kavrar. Fonksiyonlar arası ilişkileri ve etkileşimleri sınıflandırır ve açıklar.
6 Sivil Havacılık alanında ilgili kurumlarla (Havalimanı şirket ve kurumları,Havayolu şirketleri, Handling şirketleri, Kargo şirketleri v.b.) mevzuata uygun yazılı anlaşmaları (İnter-line, pool , zet, code share anlaşmaları-kuralları ve uygulamaları) bilir.
7 Sivil Havacılık alanında istasyon içi, istasyonlar arası PSM/PTM mesajları vb), kurumsal yazışma, bilgi depolama ve depolamış bilgileri bilgisayar sisteminde kayıt altına alması ve genel merkeze iletilmesi konularında hangi bilgisayar programlarının , amacına uygun kullanılması gerektiğini bilir.
8 Havacılık kültürünü benimseyerek; Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
9 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünde aldığı eğitim doğrultusunda alanında edindiği bilgileri, uzman olan ve olmayan kişilerle, etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade eder, tartışa bilir, bilgi paylaşımında bulunur.
10 Havacılık sektörü içinde; İşletme uygulamalarını değerlendirerek, mevcut yönetmelik, prosedür ve uygulamaların uygulanmasını gerektiğinin havacılık emniyeti için gereklilik olduğunu bilir..
11 Havacılıkla ile ilgili yapılan faaliyet ve operasyonlarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık olayların yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
12 Havacılık kuralları ve yönetimi içerisinde; Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları hava hukuku kuralları ve havacılık otoritelerinin belirlemiş olduğu kanun ve prosedür /yönetmelikler içerisinde değerlendirir; bilgi ve becerilerini katma değeri yüksek düşünceye dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
13 Havacılık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerinin gelişen ve değişen havacılık sektörü içerisinde güncellemelerini takip eder . Eksikliklerinin her daim olabileceğinin farkında bir yaklaşımla kendisini değerlendirir.
14 Havacılıkta hiyerarşik yapının, havacılık güvenliği için önemli olduğunu bilir. Havacılıkla ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurum içindeki sıralamaya bağlı kalarak aktarır.
15 Havacılıkta, ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek sadece bağlı olduğu üst yönetim, sorumlu ve uzman olan kişilerle paylaşır.
16 Ana dilini en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel düzeynde kullanır.
17 Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
18 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın ileri düzeyinde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
19 Havacılık kültürüne sahip olarak yaşamını sürdürür. Buna bağlı olarak uluslararası toplumları, coğrafyayı, kültürleri mesleği gereği tanıma şansı bulur. Bu doğrultuda gerek ulusal gerekse uluslararası toplumsal ve çevresel sorumluluk bilinci ile dünya için proje ve etkinlikler in içinde yer alarak uygulamalarda bulunur.
20 Havacılıkla ilgili verilerin kendileriyle paylaşımı, verilen eğitimlerin alınması, uygulanması, yeni işe başlayanlar yada ekip arkadaşları ile paylaşılmasında mutlaka kurumsal , bilimsel, havacılık kültürüne ve etik değerlere uygun olarak hareket eder.
21 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, havacılık ve kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, havacılık güvenliği ve emniyeti , iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
22 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.
23 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
24 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, kavramlar, havacılık kültürü ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak.
25 Sivil havacılık sektörü ana aktörleri ve yan işletme kolları hakkında bilgi sahibi olmak.
26 Sivil havacılık ANNEX, DGR ve Hava Hukuku gibi yasal düzenlemeler, prosedür ve kalite standartları ve uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi olmak.
27 Sivil havacılık içinde faaliyet ve donanım kullanımı yanında havacılık emniyet kurallarını bilir ve uygular.
28 Sivil havacılık operasyonel uygulamaları sırasında ortaya çıkabilecek acil durumlara karşı soğukkanlı karar mekanizmasını işletme kabiliyetine sahiptir.
29 Acil durum ve güvenlik ve emniyet prosedürlerine hakimdir.
30 Sivil Havacılık alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, yolcu/müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet kurallarını yerine getirmek.
31 Havacılık sektörü içinde mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri takip edebilme ve yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olmak.
32 Sivil havacılık faaliyet alanı içinde sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine sahip olmak.
33 Sivil havacılık uçuş emniyetinin herşeyin önünde olduğunu , önce emniyet sonra hareket ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı uygulanması hakkında farkındalığa sahip olmak.
34 Aeronatik (Havacılık Meteorolojisi) Meteoroloji bilgilerine sahip olup uçuş güvenliği için; TAF-METAR-AIRMED-SPECHI-NOTAM-CAVOK gibi raporların ikili kodlarını ve rapor okumayı bilir.
35 Uluslararası Havacılık Örgütü (ICAO) işletme, teknik, trafik haklarını ve yasal düzenlemelerini ve diğer havacılıkla ilgili Ulusal ve uluslararası kurallarını uygular ve güncel bilgileri uygular.
36 Uçak yükleme-boşaltma ve kargo-ürün-posta gibi yüklerin özelliklerini yükleme sıralaması ve yükleme kurallarını ve uçağın dengede ve emniyetle seyretmesi için ''LOAD-SHEET'' denge hesaplarını yapabilme.
37 Apronda uyulması gereken güvenlik ve emniyet kurallarını bilir ve uygular. Ekipman,kıyafetlerini apronda bulunduğu sürece buna göre uygular. Taksi yolu-pist çevresi-pat sahası gibi bölgelerde araç kullanma ve hareket etme yasaklarını ve uygular.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OHUK153 Türkçe Temel Hukuk Zorunlu 2 - - - 2
OISL153 Türkçe Genel Muhasebe Zorunlu 3 - - - 3
OISL155 Türkçe İşletme Zorunlu 2 - - - 2
OSHU161 Türkçe Sıvıl Havacılığa Gırış Zorunlu 2 2 - - 3
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 15 4 0 5 17
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OSHU156 Türkçe Havayolu Yönetımı Zorunlu 2 2 - - 3
OSHU172 Türkçe Havacılık Esasları ve Termınolojısı Zorunlu 2 - - - 2
OSHU174 Türkçe Hava Kargo Taşımacılığı Zorunlu 2 - - - 2
OSHU176 Türkçe Yolcu Hızmetlerı Zorunlu 2 2 - - 3
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 14 6 0 5 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OSHU261 Türkçe Havacılık İşletmelerınde Fınansal Yönetım Zorunlu 2 2 - 3 3
OSHU269 Türkçe Havaaracı Bakım Yönetımı Zorunlu 2 - - - 2
OSHU273 Türkçe Havaalanı Faalıyetlerı ve Donanımı Zorunlu 2 - - - 2
OSHU277 Türkçe Havacılık Emnıyetı Zorunlu 2 2 - - 3
OSHU283 Türkçe Meteorolojı Zorunlu 2 - - - 2
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
OYDL251 Türkçe Havacılık İngılızcesı Zorunlu 1 2 - 3 2
Toplam 11 6 0 10 14
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISL274 Türkçe İnsan Kaynakları Yönetımı Zorunlu 2 - - - 2
OSHU268 Türkçe Harekat Performans ve Ramp Zorunlu 2 2 - 4 3
OSHU276 Türkçe Tehlıkelı Maddeler Zorunlu 2 2 - - 3
OSHU282 Türkçe Havacılıkta Sektörel Uygulamalar Zorunlu 2 - - - 2
OSHU284 Türkçe Seyrüsefer Yardımcıları Zorunlu 2 - - - 2
OSHU288 Türkçe Havayolu Fılo Planlaması Zorunlu 1 2 - - 2
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
Toplam 11 6 0 4 14

2020-2021 Müfredatı-SHU

Program Çıktıları

1 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları, havacılık terminolojisini, havacılık alfabesini tanımlar/açıklar.
2 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları, havacılık terminolojisini, havacılık alfabesini tanımlar/açıklar.
3 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında kullanılan, CRS Sistemleri içinde check-in,boarding vb mesleği ve bölümü ile ilgili yazılım, bilgisayar programlarının yanında ofis bilgisayar programlarını tanımlar.
4 Sivil Havacılık tarihini,dönemlerini, kavramlarının geçmişten günümüze sürecini açıklar.
5 Havacılık sektörü içersindeki İşletmelerinin temel fonksiyonları (faaliyet alanları-donanımları-yazılımları-uluslararası yada ulusal bağlantıları-müşteri portföyleri- filo yapıları-uçak tip ve özellikleri vb) arasındaki ilişkileri kavrar. Fonksiyonlar arası ilişkileri ve etkileşimleri sınıflandırır ve açıklar.
6 Sivil Havacılık alanında ilgili kurumlarla (Havalimanı şirket ve kurumları,Havayolu şirketleri, Handling şirketleri, Kargo şirketleri v.b.) mevzuata uygun yazılı anlaşmaları (İnter-line, pool , zet, code share anlaşmaları-kuralları ve uygulamaları) bilir.
7 Sivil Havacılık alanında istasyon içi, istasyonlar arası PSM/PTM mesajları vb), kurumsal yazışma, bilgi depolama ve depolamış bilgileri bilgisayar sisteminde kayıt altına alması ve genel merkeze iletilmesi konularında hangi bilgisayar programlarının , amacına uygun kullanılması gerektiğini bilir.
8 Havacılık kültürünü benimseyerek; Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
9 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünde aldığı eğitim doğrultusunda alanında edindiği bilgileri, uzman olan ve olmayan kişilerle, etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade eder, tartışa bilir, bilgi paylaşımında bulunur.
10 Havacılık sektörü içinde; İşletme uygulamalarını değerlendirerek, mevcut yönetmelik, prosedür ve uygulamaların uygulanmasını gerektiğinin havacılık emniyeti için gereklilik olduğunu bilir..
11 Havacılıkla ile ilgili yapılan faaliyet ve operasyonlarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık olayların yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
12 Havacılık kuralları ve yönetimi içerisinde; Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları hava hukuku kuralları ve havacılık otoritelerinin belirlemiş olduğu kanun ve prosedür /yönetmelikler içerisinde değerlendirir; bilgi ve becerilerini katma değeri yüksek düşünceye dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
13 Havacılık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerinin gelişen ve değişen havacılık sektörü içerisinde güncellemelerini takip eder . Eksikliklerinin her daim olabileceğinin farkında bir yaklaşımla kendisini değerlendirir.
14 Havacılıkta hiyerarşik yapının, havacılık güvenliği için önemli olduğunu bilir. Havacılıkla ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurum içindeki sıralamaya bağlı kalarak aktarır.
15 Havacılıkta, ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek sadece bağlı olduğu üst yönetim, sorumlu ve uzman olan kişilerle paylaşır.
16 Ana dilini en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel düzeynde kullanır.
17 Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
18 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın ileri düzeyinde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
19 Havacılık kültürüne sahip olarak yaşamını sürdürür. Buna bağlı olarak uluslararası toplumları, coğrafyayı, kültürleri mesleği gereği tanıma şansı bulur. Bu doğrultuda gerek ulusal gerekse uluslararası toplumsal ve çevresel sorumluluk bilinci ile dünya için proje ve etkinlikler in içinde yer alarak uygulamalarda bulunur.
20 Havacılıkla ilgili verilerin kendileriyle paylaşımı, verilen eğitimlerin alınması, uygulanması, yeni işe başlayanlar yada ekip arkadaşları ile paylaşılmasında mutlaka kurumsal , bilimsel, havacılık kültürüne ve etik değerlere uygun olarak hareket eder.
21 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, havacılık ve kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, havacılık güvenliği ve emniyeti , iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
22 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.
23 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
24 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, kavramlar, havacılık kültürü ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak.
25 Sivil havacılık sektörü ana aktörleri ve yan işletme kolları hakkında bilgi sahibi olmak.
26 Sivil havacılık ANNEX, DGR ve Hava Hukuku gibi yasal düzenlemeler, prosedür ve kalite standartları ve uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi olmak.
27 Sivil havacılık içinde faaliyet ve donanım kullanımı yanında havacılık emniyet kurallarını bilir ve uygular.
28 Sivil havacılık operasyonel uygulamaları sırasında ortaya çıkabilecek acil durumlara karşı soğukkanlı karar mekanizmasını işletme kabiliyetine sahiptir.
29 Acil durum ve güvenlik ve emniyet prosedürlerine hakimdir.
30 Sivil Havacılık alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, yolcu/müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet kurallarını yerine getirmek.
31 Havacılık sektörü içinde mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri takip edebilme ve yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olmak.
32 Sivil havacılık faaliyet alanı içinde sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine sahip olmak.
33 Sivil havacılık uçuş emniyetinin herşeyin önünde olduğunu , önce emniyet sonra hareket ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı uygulanması hakkında farkındalığa sahip olmak.
34 Aeronatik (Havacılık Meteorolojisi) Meteoroloji bilgilerine sahip olup uçuş güvenliği için; TAF-METAR-AIRMED-SPECHI-NOTAM-CAVOK gibi raporların ikili kodlarını ve rapor okumayı bilir.
35 Uluslararası Havacılık Örgütü (ICAO) işletme, teknik, trafik haklarını ve yasal düzenlemelerini ve diğer havacılıkla ilgili Ulusal ve uluslararası kurallarını uygular ve güncel bilgileri uygular.
36 Uçak yükleme-boşaltma ve kargo-ürün-posta gibi yüklerin özelliklerini yükleme sıralaması ve yükleme kurallarını ve uçağın dengede ve emniyetle seyretmesi için ''LOAD-SHEET'' denge hesaplarını yapabilme.
37 Apronda uyulması gereken güvenlik ve emniyet kurallarını bilir ve uygular. Ekipman,kıyafetlerini apronda bulunduğu sürece buna göre uygular. Taksi yolu-pist çevresi-pat sahası gibi bölgelerde araç kullanma ve hareket etme yasaklarını ve uygular.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OHUK153 Türkçe Temel Hukuk Zorunlu 2 - - - 2
OISL153 Türkçe Genel Muhasebe Zorunlu 3 - - 5 3
OISL155 Türkçe İşletme Zorunlu 2 - - 4 2
OSHU161 Türkçe Sıvıl Havacılığa Gırış Zorunlu 2 2 - 5 3
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 15 4 0 25 17
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OSHU156 Türkçe Havayolu Yönetımı Zorunlu 2 2 - 4 3
OSHU172 Türkçe Havacılık Esasları ve Termınolojısı Zorunlu 2 - - 6 2
OSHU174 Türkçe Hava Kargo Taşımacılığı Zorunlu 2 - - - 2
OSHU176 Türkçe Yolcu Hızmetlerı Zorunlu 2 2 - 5 3
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 6 0 26 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OSHU261 Türkçe Havacılık İşletmelerınde Fınansal Yönetım Zorunlu 2 2 - 5 3
OSHU277 Türkçe Havacılık Emnıyetı Zorunlu 2 2 - 5 3
OSHU283 Türkçe Meteorolojı Zorunlu 2 - - 5 2
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
OYDL251 Türkçe Havacılık İngılızcesı Zorunlu 1 2 - 3 2
SECSHU3 Türkçe SEC 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 7 6 0 22 10
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISL274 Türkçe İnsan Kaynakları Yönetımı Zorunlu 2 - - 6 2
OSHU268 Türkçe Harekat Performans ve Ramp Zorunlu 2 2 - 4 3
OSHU276 Türkçe Tehlıkelı Maddeler Zorunlu 2 2 - 4 3
OSHU288 Türkçe Havayolu Fılo Planlaması Zorunlu 1 2 - 4 2
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - 4 -
SECSHU4 Türkçe SHU 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 7 6 0 22 10
SECSHU3 - SEC 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OSHU269 Türkçe Havaaracı Bakım Yönetımı Seçmeli 2 - - 4 2
OSHU273 Türkçe Havaalanı Faalıyetlerı ve Donanımı Seçmeli 2 - - 4 2
OSHU275 Türkçe Yer Hızmetlerı Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL259 Türkçe Almanca I Seçmeli 2 - - 4 2
SECSHU4 - SHU 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OSHU282 Türkçe Havacılıkta Sektörel Uygulamalar Seçmeli 2 - - 4 2
OSHU284 Türkçe Seyrüsefer Yardımcıları Seçmeli 2 - - 4 2
OSHU286 Türkçe Hava Trafık Kuralları ve Yönetımı Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL252 Türkçe Meslekı İngılızce Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL260 Türkçe Almanca II Seçmeli 2 - - 4 2