GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OSHU269 Havaaracı Bakım Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 2 3 4.00 2.00

Önlisans


Türkçe


hava aracı bakım ve havayolu tarafında uçuşa elverişlilik sürekli sağlanması konusunda bilgi sahibi olunmasına yönelik öğrenme ve anlama ve ulusal, uluslararası otoritelerinin yönetmelik ile talimatlarını öğrenmek


selim kona


1 ulusal ve uluslar arsı otoritelerin ve hava aracı üreticilerin yayınladığı emniyet kurallarına uymak
2 sürekli uçuş emniyetini sağlayacak bilgilere sahip olmak
3 ulusal ve uluslararası havacılık otoritelerinin yayınlarını takip etmek
4 ulusal ve uluslararası havacılık mevzuatlarına hakim olmak
5 part 66, part147, part145 genel olarak bilgi sahibi olmak
6 part21, moe ve şirket için organizasyon şemasına en az seviyede de olsa bilgi sahibi olmak
7 bakım ve üretim planlamasına en az seviyede bilgi sahibi olmak

Birinci Öğretim


yok


eğitimin sağlıklı ve istenilen kalitede verilmesi için teorik eğitimlerin yanı sıra örneklerin verileceği digital olarak içeriklerin oluşturulması, youtube videoları, virtual training lerin kullanılması gibi


havayolu şirketlerinin ve bakım kuruluşlarının ulusal ve uluslararası mevzuatlar, talimatlar ve yönetmelikler hakkında bilgilerin öğrenilmesi ile organizasyonların sorumluluklarının anlatılması


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 ulusal ve uluslararası havacılık otoritelerinin ve hava aracı üreticilerinin yayınladığı emniyet kuralları
2 hava aracı üreticilerin ve otoritelerinin yayınlarının takip edilmesi yöntemlerinin öğrenilmesi
3 sürekli uçuş emniyetinin nasıl sağlanacağı ve ilgili otoritelerin bu konudaki mevzuztları
4 hava aracı üreticilerinin ilgili yayınlarının neler olduğunu takip etmek
5 hava aracı bakımların neler olduğunun ve uygulamalarının nasıl yapılacağı
6 havacılık bakım yönetimin hangi konular ile ilgisinin öğrenilmesi
7 hava aracı bakım kuruluşlarının hangi içerik ve ekler ile yetkilendirilmesi
8 ara sınav, vize
9 part 145 kuruluşlarının tanıtılması ve uygulamaların neler olduğunun anlatılması
10 planı ve plansız bakım nasıl uyguladığının hesaplanması ve örnekler ile öğrenilmesi
11 part 66 ve part 147 içerilerinin öğrenilmesi ve anlaşılması
12 part 21 kuruluşları ve onların onaylı belgelerini öğrenme ve anlama
13 MOE, kalite el kitapları ve bakım onarım kuruluşlarının kendi yayınladığı kitaplar
14 havayolu ile bakım kuruluşlarının sorumlulukları
15 final sınavı

pdf, powerponit, youtube ve URLYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 20
Bütünleme Sınavı 1 20
Derse Katılım 1 40
Örnek Vaka İncelemesi 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

tavsiye edilir


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 15 15
Final Sınavı 1 20 20
Bütünleme Sınavı 1 15 15
Örnek Vaka İncelemesi 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37
ÖÇ 1 2 3 3 2 3 4 4 4 5 3 5 3 1 3 3 3 5 4 4 5 5 4 3 3 2
ÖÇ 2 5 5 5 5 4 4 5 1 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 5 4 3 3 3 5 4
ÖÇ 3 3 2 2 2 4 3 2 4 5 3 4 5 5 4 3 2 4 5 2 3 5 3 2 3 3
ÖÇ 4 3 3 4 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 5 5 4 5 2 4 3 5 5
ÖÇ 5 3 2 3 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 2 5 4 4 3 3 3 2 3
ÖÇ 6 4 4 4 4 3 3 5 5 3 5 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4
ÖÇ 7 1 2 4 5 5 4 4 4 4 2 3 5 4 5 5 3 4 3 3 5 4 4 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek