GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Grafik Tasarımı - - Grafik TasarımıProgram Tanımları

Grafik Tasarımı Programı 2010’te kurulmuş olup, Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Program ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2012’de vermiştir

Derece: grafik tasarımı Ön Lisans Diploması

Önlisans Derecesi (EQF-LLL 5. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi-40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Misyon : Grafik Tasarımı alanında kuramsal ve uygulamalı eğitim vererek, iletişim biçimi olarak grafik dilini kavramış, tasarımdaki evrensel ilkeleri algılama, sorgulama, bilme, tanımlama ve çözüm üretebilme alt yapısına sahip, bilinçli tasarımcı adayları yetiştirmek Vizyon : Eğitim programı ile geleneksel ve bilgisayar destekli dijital tasarım yöntemlerini öğreterek, geleceğin çağdaş, öncü, özgün ve yaratıcı grafik tasarımcılarını yetiştirmeyi hedefleyen yenilikçi ve çağdaş bir eğitim kurumu olmak, dünyada tasarım alanındaki yenilikleri eğitim sisteminin bir parçası haline getirmek. Amaç: Grafik tasarım programının amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi, yeniliği iş süreçlerine aktarabilecek ve farklılığını ortaya koyabilecek mezunlar yetiştirmektir. Grafik Tasarım programı; sektörün talep ettiği yeterlilikte tasarımcı yetiştirmeye yöneliktir. Müfredatının oluşturulması sürecinde mevzuata da bağlı kalınarak büyük ölçüde sektör ihtiyacını karşılayabilecek kalifiye elemanı yetiştirmek temel amaçtır.

Reklamcılık, Matbaacılık, Basın-Yayın, Web yayıncılık sektörleri kapsamına giren özel ve kamu kuruluşlarında grafik tasarımcı ya da sanat yönetmeni olarak görev alabilirler. Grafik tasarım, fotograf ya da özgün baskı atölyesi kurarak kişisel sanat ve tasarım üretimi yapabilir.

Program mezunları ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili 4 yıllık (lisans) bölümlerine yerleşebilirler. Dikey geçiş yapılabilecek ilgili lisans bölümlerinin listesine ÖSYM DGS Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/DGS/tablo2_29052023.pdf

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-nisantasi-tomer-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Önlisans Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 120 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de (aşağıdaki Müfredatı inceleyiniz) başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge-511959282.pdf

Tam Zamanlı

Ögr. Gör. Tamer Yılmaz BULAT Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Sarıyer-İSTANBUL - Bina Kodu : 34481742 Nişantaşı Üniversitesi Neotech Kampüsü

Grafik tasarım bölümünden mezun olan öğrenciler, görsel tasarım disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, sosyal medya, matbaa, web tasarım, endüstriyel tasarım vb. alanlarının kuram ve uygulama yöntemleri hakkında tam bilgi sahibi olurlar.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-GRF

Program Çıktıları

1 1. Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar.
2 2. Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.
3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler.
4 4. Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım uygulamalarında kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar.
5 5. Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar.
6 6. Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması öğrenirler.
7 7. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
8 8. Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır.
9 9. Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler
10 10. Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin sürdürülebilirliğini sağlarlar.
11 11. Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler.
12 12. Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler.
13 13. Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu reklamcılık, basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik (marka) alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar.
14 14. Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OGRF157 Türkçe Grafık Tasarımda Bılgısayar Desteklı Tasarım I Zorunlu 2 2 - - 3
OGRF159 Türkçe Desen I Zorunlu 2 2 - - 3
OGRF161 Türkçe Temel Tasarım I Zorunlu 2 2 - - 3
OHIT159 Türkçe Temel Reklamcılık Zorunlu 1 2 - - 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 13 10 0 5 18
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OBLG158 Türkçe Web Tasarımı Zorunlu 2 2 - - 3
OGRF160 Türkçe Grafık Tasarımda Bılgısayar Desteklı Tasarım II Zorunlu - - - - 3
OGRF162 Türkçe Desen II Zorunlu 2 2 - - 3
OGRF164 Türkçe Temel Tasarım II Zorunlu 2 2 - - 3
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 12 8 0 5 19
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OGRF263 Türkçe Ambalaj Tasarımı I Zorunlu 2 2 - - 3
OGRF265 Türkçe Özgün Baskı I Zorunlu 1 2 - - 2
OGRF267 Türkçe Tıpografı I Zorunlu 2 2 - - 3
OGRF269 Türkçe Görsel Tasarım I Zorunlu 1 2 - - 2
OGRF271 Türkçe İllüstrasyon I Zorunlu 2 2 - - 3
OGRF273 Türkçe Teknık İngılızce Zorunlu 1 2 - - 2
OGRF275 Türkçe Grafık ve Anımasyon I Zorunlu 1 2 - - 2
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
Toplam 10 14 0 4 17
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OGRF264 Türkçe Özgün Baskı II Zorunlu 1 2 - 2 2
OGRF266 Türkçe İllüstrasyon II Zorunlu 1 2 - 3 2
OGRF268 Türkçe Ambalaj Tasarımı II Zorunlu 2 2 - - 3
OGRF270 Türkçe Tıpografı II Zorunlu 2 2 - - 3
OGRF272 Türkçe Reklam Çözümlemelerı Zorunlu 1 2 - 5 2
OGRF274 Türkçe Baskı Teknıklerı Zorunlu 1 2 - - 2
OGRF276 Türkçe Grafık ve Anımasyon II Zorunlu 1 2 - - 2
OGRF280 Türkçe Görsel Tasarım II Zorunlu 1 2 - - 2
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
Toplam 10 16 0 10 18

2020-2021 Müfredatı-GRF

Program Çıktıları

1 1. Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, görsel tasarım disiplininin ilgili olduğu reklamcılık, basılı medya, matbaacılık, sosyal medya(web) vb. diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar.
2 2. Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.
3 Grafik Tasarım uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler.
4 4. Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım uygulamalarında kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar.
5 5. Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar.
6 6. Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması öğrenirler.
7 7. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
8 8. Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır.
9 9. Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler
10 10. Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin sürdürülebilirliğini sağlarlar.
11 11. Grafik Tasarımın tarihsel değişim ve gelişimi inceleyerek, toplumsal ve uluslararası, ekonomik ve politik belirleyenlerini saptayabilirler.
12 12. Grafik Tasarımın çeşitli teknik ve uygulama yaklaşımlarını bilerek, kazanılmış becerilerin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanımını sağlayabilirler ve sanatsal becerilerini ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlayabilirler.
13 13. Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler, ilgili olduğu reklamcılık, basın yayın, web, gazetecilik, matbaa ve kurumsal kimlik (marka) alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar.
14 14. Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OGRF157 Türkçe Grafık Tasarımda Bılgısayar Desteklı Tasarım I Zorunlu 2 2 - 4 3
OGRF159 Türkçe Desen I Zorunlu 2 2 - 5 3
OGRF161 Türkçe Temel Tasarım I Zorunlu 2 2 - 6 3
OHIT159 Türkçe Temel Reklamcılık Zorunlu 1 2 - 4 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 13 10 0 30 18
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OBLG158 Türkçe Web Tasarımı Zorunlu 2 2 - 5 3
OGRF160 Türkçe Grafık Tasarımda Bılgısayar Desteklı Tasarım II Zorunlu - - - 4 3
OGRF162 Türkçe Desen II Zorunlu 2 2 - 4 3
OGRF164 Türkçe Temel Tasarım II Zorunlu 2 2 - 6 3
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 12 8 0 30 19
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OGRF263 Türkçe Ambalaj Tasarımı I Zorunlu 2 2 - 3 3
OGRF265 Türkçe Özgün Baskı I Zorunlu 1 2 - 3 2
OGRF267 Türkçe Tıpografı I Zorunlu 2 2 - 4 3
OGRF269 Türkçe Görsel Tasarım I Zorunlu 1 2 - 4 2
OGRF271 Türkçe İllüstrasyon I Zorunlu 2 2 - 4 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
SECGRF3 Türkçe GRF 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - 8 -
Toplam 8 10 0 30 13
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OGRF264 Türkçe Özgün Baskı II Zorunlu 1 2 - 2 2
OGRF266 Türkçe İllüstrasyon II Zorunlu 1 2 - 3 2
OGRF268 Türkçe Ambalaj Tasarımı II Zorunlu 2 2 - 3 3
OGRF270 Türkçe Tıpografı II Zorunlu 2 2 - 3 3
OGRF272 Türkçe Reklam Çözümlemelerı Zorunlu 1 2 - 5 2
OGRF280 Türkçe Görsel Tasarım II Zorunlu 1 2 - 2 2
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - 4 -
SECGRF4 Türkçe GRF 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - 8 -
Toplam 8 12 0 30 14
SECGRF3 - GRF 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OGRF273 Türkçe Teknık İngılızce Seçmeli 1 2 - 4 2
OGRF275 Türkçe Grafık ve Anımasyon I Seçmeli 1 2 - 4 2
OGRF277 Türkçe Temel Fotoğraf Seçmeli 1 2 - 4 2
OGRF281 Türkçe Görsel Algılama Seçmeli 2 - - 4 2
OGRF283 Türkçe Grafık Tasarım Tarıhı Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL259 Türkçe Almanca I Seçmeli 2 - - 4 2
SECGRF4 - GRF 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OGRF274 Türkçe Baskı Teknıklerı Seçmeli 1 2 - 4 2
OGRF276 Türkçe Grafık ve Anımasyon II Seçmeli 1 2 - 4 2
OGRF278 Türkçe Yenı Medya Seçmeli 1 2 - 4 2
OGRF282 Türkçe Sosyal Medya Yönetımı Seçmeli 2 - - 4 2
OGRF284 Türkçe Portfolyo Tasarımı Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL260 Türkçe Almanca II Seçmeli 2 - - 4 2