GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OGRF274 Baskı Teknikleri Seçmeli Ders Grubu 2 4 4.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Baskı sistemleri, baskı kalıbı kavramı ve baskı sistemlerinin özelliklerine göre kalıp hazırlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.


Dr. Öğretim Üyesi Timur Soysal


1 Baskı sistemlerini sınıflandırmasını bilir.
2 Baskı sistemlerinin temel çalışma prensiplerini bilir.
3 Baskı kalıbının özelliklerini ve kalıp hazırlama yöntemlerini bilir.

Birinci Öğretim


Ön koşulu yoktur.


Bulunmamaktadır.


Basım teknolojileri ve yapılan baskı üretiminin temellerinin anlatılmasını, baskı sistemlerini kalıp üzerindeki görüntünün düzlük-terslik, direkt-endirektlik ve basan yüzeyin seviyesi durumuna göre sınıflandırılmasını içermektedir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Matbaacılığın tanımı, tarihsel gelişimi ve temel terminoloji
2 Basım teknolojileri ile üretilen ürünler ve özellikleri
3 Baskı öncesi hazırlık aşamaları, matbaacılıkta kullanılan orijinal ve filmler
4 Temel renk ayrım ve tramlama kavramı
5 Tipo ve ofset baskı sistemleri
6 Tifdruk baskı sistemleri
7 Serigrafi baskı sistemi
8 Ara Sınav
9 Flekso baskı sistemi
10 Dijital baskı sistemleri
11 Tampon, hologram, metal ofset vb. baskı sistemleri
12 Baskı sonrası genel işlemler - kırma - katlama - ciltleme
13 Baskı sonrası özel işlemler - varak yaldız - özel kesim - gofre
14 Basım ve yayım teknolojilerinde iletişim ve son teknolojik gelişmeler.
15 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 28 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Okuma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 3 4 5 5 3 2 3 2 3 2 3 5 5
ÖÇ 2 5 3 4 5 5 3 2 3 2 3 2 3 5 5
ÖÇ 3 5 3 4 5 5 3 2 3 2 3 2 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek