GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Otomotiv Teknolojisi - - Otomotiv TeknolojisiProgram Tanımları

Otomotiv Teknolojisi Programı 2016’da kurulmuş olup, Nişantaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Program ilk öğrencilerini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2018’de vermiştir.

Derece: Otomotiv Teknolojisi Önlisans Diploması Unvan: Otomotiv Teknikeri

Önlisans Derecesi (EQF-LLL 5. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir

Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Teknolojisi Programı, Otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda yeterli bilgiye sahip, teknolojik gelişmelere katkıda bulunarak, uluslararası eğitim standartlarına ve tanımlara uygun, kaliteli ve uygulama odaklı eğitim vererek, araştırmacı kimliğe sahip nitelikte teknikerler yetiştirmektir. Ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli, araştırıcı, geliştirici, insani değerlere saygılı, çevreye duyarlı, profesyonel insan gücünü yetiştirmek; bilgi ve teknoloji üreterek ülke kalkınmasına katkı sağlamak; çeşitli toplumsal ve teknolojik sorunlara çözüm üretecek Ar-Ge çalışmaları yapmak, eğitim vermek ve projeler üretmektir. Uluslararası eğitim standartlarını ve mesleki yeterlilikleri esas alarak planlanmış bu programla öğrenciler tasarım, üretim, pazarlama ve satış hizmetlerinde çalışacaklardır. Otomotiv Teknolojisi alanında öncü olan; yapıcı ve üretici faaliyetleriyle toplumsal ve teknolojik sorunlara çözüm üreten; evrensel ve etik değerler ışığında, çağdaş eğitim/öğretim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknoloji eğitimi veren saygın ve tercih edilen bir program olmaktır. Dünyada ve ülkemizde otomotiv sanayi, önemli gelişim ve değişimler yaşamaktadır. Karbon çağından elektrik ve hidrojen çağına geçişimizde yani, konvansiyonel (fosil yakıtlı) araçların yanında hibrit araçlar, elektrikli araçlar, hidrojen yakıtlı araçlar ve otonom teknolojiye sahip araçlar da hızla ilerleme kaydetmektedir. Bu gelişim ve ilerlemeler bu alanda küresel düzeyde rekabet edebilecek donanımda, yeni teknolojilere hakim insan gücüne ihtiyaç olmaktadır. Bu nitelikli insan gücü hem üretim hem de satış sonrasında otomotiv sektörüne çok önemli katkı sağlayacaktır. Öğrenciler Otomotiv Teknolojisi alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilmeyi, taşıtta kullanılan malzemenin önemi ve dayandığı teorik bilgileri, taşıtta bulunan motor, güç aktarma, hareket kontrol sistemleri gibi tüm sistemlerin çalışma prensiplerini, öğrenilen teorik bilgilerin uygulamadaki anlamlarını, üretim kademelerinin montaj ve kalite kontrol birimlerindeki cihaz ve gereçler ile ölçme kontrol aletlerini kullanabilmeyi, otomotiv elektriği ve elektroniği, arıza tespit sistemlerini, sökme, takma ve teşhis koyma, tamir etme işlemlerini yapabilmeyi, otomotiv ile ilgili standartları ve anlamlarını, hibrit araç teknolojilerini, batarya teknolojilerini seçimi ve elektrikli araç şarj istasyon ve soket tiplerini ve bu istasyonların kurulu gücünü, elektrikli araç teknolojileri, bilgisayar destekli çizim / tasarım, yönlendirilmiş çalışma ve sistem analizi ve tasarımı gibi konular üzerine teorik ve uygulamalı eğitimler alarak sektöre hazır halde mezun edileceklerdir. Otomotiv Teknolojisi Programından mezun olanlar, Otomotiv Servis Teknisyenliği, Oto Boya Kaporta, Benzin ve Dizel motorları, Otomotiv Elektriği ve Elektroniği, Güç Aktarma Organları, Hareket Kontrol Sistemleri, Hibrit ve Elektrikli Araçlar, Servis Organizasyonu ve Yönetimi, Müşteri ilişkileri alanlarında faaliyetlerde bulunabileceklerdir. Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Teknolojisi Programı, içeriğindeki zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte vizyonu bütüncül bir yol izleyerek alanı ile ilgili bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir. Mesleğin verimlilik ve kalite hedeflerine uygun mesleki gelişim sağlayan akademik eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

Otomotiv Teknolojisi programı mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlarımız başta otomotiv fabrikaları olmak üzere, oto parça yan sanayi, servislerde, yol yardımı firmalarında, havayolları yer hizmetlerinde,  makine imalat ve tasarım alanlarında istihdam edilmektedirler. Bunun yanı sıra dikey geçiş yapmak isteyen öğrencilerimiz girecekleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarında 4 yıllık eğitimlerini sürdürebilmektedirler.  

DGS sınavı ile, Endüstri Mühendisliği Endüstri ve Sistem Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Yönetimi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Makine Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Uçak Gövde - Motor Bakım lisans programlarına geçiş yapılabilmektedir.

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-nisantasi-tomer-egitimogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 120 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de (aşağıdaki Müfredatı inceleyiniz) başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge511959282.pdf

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Elif Balta Eposta: elif.balta@nisantasi.edu.tr Telefon: +90(212)2101010 Adres: Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

Gerek yapılan projeler, ziyaretler ve gerekse mezun olan öğrencilerimizin aracılığı ile çok sayıda sanayi kuruluşu ile işbirliği içinde öğretim yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz Öğretim süreleri içinde toplam 8 hafta olmak üzere Endüstriye Dayalı Öğretim (Zorunlu Staj) yapmaktadırlar. Bu konuda da pek çok özel ve kamu kuruluşundan destek alınmaktadır. Bilgisayar destekli çizim dersi bilgisayar laboratuvarında yapılmaktadır.


Program Çıktıları

1 Otomotiv teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak
2 Otomotiv parçaları hakkında bilgi sahibi olmak
3 İlgili tasarım programlarını kullanabilmek
4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanmak
5 Motor parçalarının yapısını kavrama, parça özelliklerini irdeleyebilme becerisine sahip olmak
6 Mesleki tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve uygulama becerisine sahip olmak
7 Üretim aşamalarındaki kalite standartları hakkında bilgi sahibi olmak
8 Otomotiv imalat yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
9 Motorun güç, tork, devir vb. hesaplayabilmek
10 Girişimcilikle ilgili teknik iletişimi bilmek
11 Motor çalışma koşullarını bilmek
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir
13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimseyebilmek
14 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OFIZ163 Türkçe Fızık Zorunlu 2 - - 6 2
OMAT163 Türkçe Matematık Zorunlu 2 - - 4 2
OOTO161 Türkçe Benzınlı Motor Teknolojısı Zorunlu 2 - - 4 2
OOTO163 Türkçe Güç Aktarma Organları Zorunlu 2 - - 5 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 2 0 30 15
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OMAK162 Türkçe Malzeme Teknolojısı Zorunlu 2 - - 5 2
OOTO154 Türkçe Meslek Resmı Zorunlu 2 2 - 5 3
OOTO158 Türkçe Dızel Motor Teknolojısı Zorunlu 2 - - 4 2
OOTO160 Türkçe Servıs İşletmecılığı ve Müşterı Hızmetlerı Zorunlu 2 - - 5 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 4 0 30 16
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISL277 Türkçe Toplam Kalıte Yönetımı Zorunlu 1 2 - 3 2
OOTO269 Türkçe Otomotıv Elektrık ve Elektronığı Zorunlu 2 2 - 6 3
OOTO271 Türkçe Yakıtlar ve Yanma Zorunlu 2 - - 5 2
OOTO273 Türkçe Termodınamık Zorunlu 2 2 - 4 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
SECOTM3 Türkçe OTM 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 7 6 0 22 10
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OOTO266 Türkçe Mezunıyet Projesı Zorunlu 2 2 - 4 3
OOTO272 Türkçe Şası Kaporta ve Boya İşlemlerı Zorunlu 2 - - 6 2
OOTO274 Türkçe Hareket Sıstemlerı Zorunlu 2 - - 4 2
OOTO276 Türkçe Taşıt Mekanığı Zorunlu 2 2 - 4 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - 4 -
SECOTM4 Türkçe OTM 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 8 4 0 22 10
SECOTM3 - OTM 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISG279 Türkçe İşçı Sağlığı ve Güvenlığı Seçmeli 1 2 - 4 2
OOTO265 Türkçe Otomotıv Teknolojılerınde Bılgısayar Desteklı Çızım Seçmeli 1 2 - 4 2
OOTO277 Türkçe Teknık İngılızce Seçmeli 1 2 - 4 2
OOTO281 Türkçe Otomotıv Mekatronığı (Matlab) Seçmeli 2 - - 4 2
OOTO283 Türkçe Hıbrıd ve Elektrıklı Araçlar Teknolojısı Seçmeli 2 - - 4 2
OOTO285 Türkçe Otomotıv Temel Bılgı Teknolojılerı Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL259 Türkçe Almanca I Seçmeli 2 - - 4 2
SECOTM4 - OTM 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OMAK266 Türkçe Makıne Elemanları Seçmeli 1 2 - 4 2
OOTO258 Türkçe Ölçme Teknığı Seçmeli 1 2 - 4 2
OOTO278 Türkçe Yenı Nesıl Otomotıv Teknolojılerı Seçmeli 1 2 - 4 2
OOTO282 Türkçe Otomotıv Teknolojılerınde Isı Transferı Seçmeli 2 - - 4 2
OOTO284 Türkçe Solıdworks Sımulatıon Parça ve Montaj Statık Analız Seçmeli 2 - - 4 2
OOTO286 Türkçe Taşıtlar ve Çevre Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL260 Türkçe Almanca II Seçmeli 2 - - 4 2