GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Elektrik - Elektronik Mühendisliği - - Elektrik - Elektronik Mühendisliği


Program Tanımları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarına öncülük eden bir bölümdür. Kendisini sürekli yenilemektedir. Bu maksatla, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yenilikçi, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi birikimine ve deneyime sahip mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bölümün hedefi ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan mühendislik eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yapan, üretilen bilgi ve teknolojilerin toplumsal yarara dönüştürülmesine katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde eğitim ve öğretim dört yıldır. Toplamda sekiz yarıyıllık bir eğitim verilmektedir. Bu eğitim sonunda başarılı olan öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendislik diploması almaya hak kazanırlar.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans düzeyinde eğitim yaptırılmaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne öğrenci kabulü ÖSYM sınavı, yatay geçiş, dikey geçiş ile yapılmaktadır.

Öğrencinin formal veya in-formal olarak ön lisans veya lisans seviyesinde almış olduğu önceki kazanımları, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde okuyacağı derslerden uygun olanlara denklik verilmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olabilmek için sekiz yarıyıldaki tüm dersleri başarıyla vermiş olmak, hic bir dersten FF notu olmamak ve sekiz yarıyıllık genel akademik ortalamanın minimum 2.0/4.0 ve toplam alınan ders kredilerinin 240 AKTS olması gerekir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde devre teorisi, elektrik makineleri, güç elektroniği, haberleşme, kontrol, çoklu programla, görüntü işleme, elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı, makro şebekeler, dağıtık şebekeler, akıllı şebekeler, yenilenebilir enerji sistemleri gibi alanlarda lisans seviyesinde eğitim verilmektedir. Bu bölümden mezun olanlara Elektrik-Elektronik Mühendisliği Diploması verilir. Mezunlar kamu ve özel sektörde iş imkanları bulabilmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olanlar elektrik üretim, iletim ve dağıtım şirketlerinde, elektrik ve elektronik cihazlar üreten firmalarda, otomotiv sektöründe, haberleşme sektöründe, sinyalizasyon sektöründe, aydınlatma sektöründe, dijital dönüşüm sektöründe, endüştri 4.0 sektöründe, üniversitelerin elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik mühendisliği ve enerji mühendisliği gibi bölümlerinde akademisyen olarak görev yapabilmektedirler.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olanlar başta Elektrik-Elektronik Mühendisliği olmak üzere, Bilgisayar ve Mekatronik gibi bölümlerde Yüksek Lisans ve Doktora yapma imkanına sahiptirler.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde ölçme ve değerlendirme vize ve final sınavları yanısıra ödevlerle yapılmaktadır. Vize ve ödevlerin yıl sonu başarı notuna etkisi %40, final sınavının yıl sonu başarı notuna etkisi ise %60 dır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olabilmek için sekiz yarıyıldaki tüm dersleri başarıyla vermiş olmak ve sekiz yarıyıllık genel akademik ortalamanın minimum 2.0 ve toplam alına ders kredilerinin 240 AKTS olması gerekir.

Tam Zamanlı

Adres : Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Sarıyer-İSTANBUL - Bina Kodu : 34481742 Program Başkanı: Prof. Dr. İlhami ÇOLAK

100 kişilik bilgisayar lab, Devre teorisi lab, Yenilenebilir enerji lab, Temel elektrik mühendisliği lab, 10 adet 70'şer kişilk derslik, Mikroişlemci ve PIC lab, Mekatronik lab, Ar-GE lab, Tesisat lab,


Program Çıktıları

1 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
2 Yabancı dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
3 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
4 Lineer cebirde öğretilen denklem çözümleri yöntemleri ile mesleki problem çözümü yapılır.
5 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
6 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
8 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
9 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
13 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı ELK

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARS101 Türkçe Araştırma ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 - - 3 2
EATA101 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2 - - 2 2
EELK101 Türkçe Fizik I Zorunlu 3 - - 6 3
EELK103 Türkçe Matematik I Zorunlu 3 - - 5 3
EELK105 Türkçe Elektrik Elektronik Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 - - 5 3
EYDL101 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL103 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL105 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 19 0 0 30 19
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA102 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 - - 2 2
EELK102 Türkçe Fizik II Zorunlu 3 - - 7 3
EELK104 Türkçe Matematik II Zorunlu 3 - - 6 3
EELK106 Türkçe Elektromanyetik Alan Teorisi Zorunlu 3 - - 6 3
EYDL102 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL104 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL106 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 17 0 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EELK201 Türkçe Differansiyel Denklemler Zorunlu 4 - - 7 4
EELK203 Türkçe Lineer Cebir Zorunlu 3 - - 7 3
EELK205 Türkçe Elektrik Devreleri I Zorunlu 3 - - 5 3
ETRD201 Türkçe Türk Dili I Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL201 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL203 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL205 Türkçe İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 18 0 0 30 18
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EELK202 Türkçe Ayrık Matematik Zorunlu 3 - - 7 3
EELK204 Türkçe Genel Kimya Zorunlu 3 - - 6 3
EELK206 Türkçe Elektrik Devreleri II Zorunlu 3 - - 6 3
ETRD202 Türkçe Türk Dili II Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL202 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL204 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL206 Türkçe İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 17 0 0 30 17
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-5.ELK Türkçe 2019 Elektrik Elektronik Mühendisliği 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EELK301 Türkçe Elektrik Makineleri I Zorunlu 3 - - 5 3
EELK303 Türkçe Olasılık ve İstatistik Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-6.ELK Türkçe 2019 Elektrik Elektronik Mühendisliği 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EELK302 Türkçe Yüksek Gerilim Tekniği Zorunlu 3 - - 5 3
EELK304 Türkçe Güç Elektroniği Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-7.ELK Türkçe 2019 Elektrik Elektronik Mühendisliği 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EELK401 Türkçe Enerji Sistemleri Zorunlu 3 - - 5 3
EELK403 Türkçe Programlanabilir Mantık Denetleyiciler Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-8ELK Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 2 20 - 30 12
Toplam 2 20 0 30 12
2019SEC-5.ELK - 2019 Elektrik Elektronik Mühendisliği 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EBLG307 Türkçe Yapay Zeka Seçmeli 3 - - 5 3
EELK305 Türkçe Sayısal Mantık Tasarımı Seçmeli 3 - - 5 3
EELK307 Türkçe Sinyaller ve Sistemler Seçmeli 3 - - 5 3
EELK309 Türkçe Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 - - 5 3
EELK311 Türkçe Sayısal Haberleşme Seçmeli 3 - - 5 3
EELK313 Türkçe Dağıtık Sistemler Seçmeli 3 - - 5 3
EELK315 Türkçe Elektronik I Seçmeli 3 - - 5 3
EELK317 Türkçe Bilgisayar programlama Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA301 İngilizce Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
EISP301 İngilizce İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
EMAA301 Türkçe Maker Atölyesi Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS301 İngilizce Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
ESSP301 Türkçe Sosyal Sorumluluk Projesi Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL303 Türkçe Mesleki İngilizce I Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP301 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.ELK - 2019 Elektrik Elektronik Mühendisliği 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EELK306 Türkçe Elektrik Makineleri II Seçmeli 3 - - 5 3
EELK308 Türkçe Mikroişlemciler Seçmeli 3 - - 5 3
EELK310 Türkçe Mobil Haberleşme Seçmeli 3 - - 5 3
EELK312 Türkçe Yenilenebilir Enerji Sistemleri Seçmeli 3 - - 5 3
EELK314 Türkçe Mikrodalga Tekniği Seçmeli 3 - - 5 3
EELK316 Türkçe Elektronik II Seçmeli 3 - - 5 3
EELK318 Türkçe Yapay Zeka Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA302 İngilizce Fransızca II Seçmeli 3 - - 5 3
EISD302 Türkçe İşaret Dili Seçmeli 3 - - 5 3
EISP302 İngilizce İspanyolca II Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS302 İngilizce Rusça II Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC302 Türkçe Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 2
EYDL304 Türkçe Mesleki İngilizce II Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP302 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 2
2019SEC-7.ELK - 2019 Elektrik Elektronik Mühendisliği 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EEDD401 İngilizce Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Seçmeli 3 - - 5 3
EELK405 Türkçe Sayısal Sinyal İşleme Seçmeli 3 - - 5 3
EELK407 Türkçe Üretim Teknikleri Seçmeli 3 - - 5 3
EELK409 Türkçe Akıllı Şebekeler Seçmeli 3 - - 5 3
EELK411 Türkçe Güç Sistemleri Seçmeli 3 - - 5 3
EELK413 Türkçe Elektronik III Seçmeli 3 - - 5 3
EELK415 Türkçe Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA401 İngilizce Fransızca III Seçmeli 3 - - 5 3
EISD401 İngilizce İşaret Dili Seçmeli 3 - - 5 3
EISP401 İngilizce İspanyolca III Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS401 İngilizce Rusça III Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL401 İngilizce Mesleki İngilizce III Seçmeli 2 - - 5 2
2019SEC-8ELK - İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EELK402 Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar Seçmeli 2 20 - 30 12
EELK404 Türkçe Bir Firmada Kadrolu Çalışmak Seçmeli 2 20 - 30 12
EELK406 Türkçe Uygulamalı Araştırma Projesi (Bitirme Tezi) Seçmeli 2 20 - 30 12

ERASMUS MÜFREDATI

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ERA*IEC611 Türkçe Microprocessors and Microcontrolles Zorunlu - - - 4 3
Toplam 0 0 0 4 3
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ERA*IEC811 Türkçe Electronic Devices and Circutis Zorunlu - - - 4 3
Toplam 0 0 0 4 3
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EAR*IEC808 Türkçe Management Zorunlu - - - 3 3
ERA*EEC213 Türkçe Energy Sources Zorunlu - - - 6 3
ERA*IEC609 Türkçe Digital Signal Processing Zorunlu - - - 4 3
ERA*IEC612 Türkçe Power Plants and Transport of Energy Zorunlu - - - 4 3
ERA*IEC809 Türkçe Industrial Conrtol Zorunlu - - - 5 3
Toplam 0 0 0 22 15

2020-2021 Müfredatı-ELK

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA191 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2 - - 3 2
EELK109 Türkçe Elektrik Elektronik Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 - - 7 3
EINS121 Türkçe Matematik I Zorunlu 3 2 - 7 4
EINS123 Türkçe Fizik I Zorunlu 3 2 - 7 4
EYDL191 Türkçe İngilizce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 13 6 0 30 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA192 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 - - 3 2
EBLG120 Türkçe Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 2 - 3 3
EINS112 Türkçe Genel Kimya Zorunlu 3 - - 6 3
EINS122 Türkçe Matematik II Zorunlu 3 2 - 7 4
EINS126 Türkçe Fizik II Zorunlu 3 2 - 7 4
EYDL192 Türkçe İngilizce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 15 8 0 32 19