GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Mimarlık (İngilizce) - - Mimarlık (İngilizce)


Program Tanımları

Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü, Üniversitenin kendi dinamik ve öğrenci merkezli yapısını, mimarlık eğitiminin pratiği ile birleştiren, disiplinler arası bilgi ve deneyim alışverişine açık, teknolojiyi takip eden ve kendini sürekli geliştiren bir eğitim atmosferi yaratmayı amaçlamaktadır.

Bölüm, yükseköğretimde Mimarlık alanında AKTS’lik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Mimarlık Lisans derecesi”ne sahip olunur.

Lisans

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır.

Lise diploması ve dengi belge formal olarak tanınmaktadır.

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır.

İngilizce Mimarlık Bölümü, Değişen ve gelişen günümüz koşullarını doğru bir şekilde algılayıp yaratıcı, esnek ve çözüm odaklı fikirler geliştirebilen, topluma ve çevreye duyarlı, araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünebilen, disiplinler arası bilgi ve deneyimlerden faydalanan bir program profiline sahiptir.

Bölümümüz mezunları resmi kurumlarda ve özel sektörlerde çalışabilirler. Proje-tasarım, kontrol ve uyulama aşamalarında görev alabilirler. Ayrıca bağımsız olarak da çalışabilirler.

Mezun olan öğrenciler yüksek lisans programlarına devam edebilir

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.

Her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir.

Tam Zamanlı

[email protected]; [email protected]

Üniversite kapsamında bir kütüphane ve bölüm Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri, uygulamalı derslerinde çizim atölyelerinde ders yapmaktadırlar.


Program Çıktıları

1 Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme, karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma ve yazma becerisi yeteneği geliştirme
2 Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturabilme
3 Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilme
4 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde tasarım kararı verebilme
5 İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak uygulamada değerlendirebilme
6 Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi anlar, işbirliği yapabilme
7 Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki gelişiminde kullanabilme
8 Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar ve uygulamada kullanabilme
9 Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapay kaynakların, kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygulayabilme
10 Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını anlayabilme
11 Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme
12 Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre edebilme
13 Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin kullanılması becerisi yeteneği geliştirebilme
14 Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans gereksinimlerini anlayabilme
15 Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme
16 Kamu sağlığı, mülkiyet hakları, imar ve konut düzenlemeleri, kullanıcı gereksinimleri ve hakları gibi tasarım konularını etkileyen konularda bir mimarın yasal sorumlulukları konusunda farkındalık sağlayabilme
17 Tarihi alanlar ve korunmaları hakkında farkındalık sağlama ve tarihi anıtların ve sitlerin belgelendirilmesi ve restorasyonu için gerekli temel teknikler hakkında bilgilenebilme
18 İç mekan tasarımı, peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım hakkında karar verebilme
19 Mimari ofis organizasyonu, iş planlaması, pazarlama, finans ve proje yönetimi hakkında bilgilere sahip olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 MÜFREDATI - ING MIM

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARC101 İngilizce Introduction to Architectural Design Zorunlu 4 8 - 8 4
EARC103 İngilizce Building Information I Zorunlu 3 - - 4 3
EARC105 İngilizce Architectural Technical Drawing Zorunlu 2 1 - 5 3
EARC107 İngilizce Mathematics Zorunlu 3 - - 4 3
EARC109 İngilizce Basic Design I Zorunlu 3 - - 4 3
EHIS101 İngilizce Atatürk Principles and Reform History I Zorunlu 2 - - 2 2
ERPT101 İngilizce Research and Presentation Techniques Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 19 9 0 30 20
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARC102 İngilizce Architectural Design I Zorunlu - 8 - 8 4
EARC104 İngilizce Building Information II Zorunlu 3 - - 5 3
EARC106 İngilizce Building Materials Zorunlu 3 - - 5 3
EARC108 İngilizce Building Elements I Zorunlu 3 - - 5 3
EARC110 İngilizce Basic Design II Zorunlu 2 1 - 5 3
EHIS102 İngilizce Atatürk Principles and Reforms History II Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 13 9 0 30 18
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARC201 İngilizce Architectural Design II Zorunlu - 8 - 8 4
EARC203 İngilizce European Architecture History Zorunlu 3 - - 4 3
EARC205 İngilizce Computer-Aided Design I Zorunlu 2 1 - 4 3
EARC207 İngilizce Structure Analysis Zorunlu 3 - - 4 3
EARC209 İngilizce Building Elements II Zorunlu 3 - - 4 3
EARC211 İngilizce Theories of Architectural Design Zorunlu 3 - - 4 3
ETRL201 İngilizce Turkish Language I Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 16 9 0 30 21
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARC202 İngilizce Architectural Design III Zorunlu - 8 - 5 4
EARC204 İngilizce Modern Architecture History Zorunlu 3 - - 5 3
EARC206 İngilizce Computer-Aided Design II Zorunlu 2 1 - 5 3
EARC208 İngilizce Urban Interiors Zorunlu 3 - - 5 3
EARC212 İngilizce Conservation of a World Heritage Zorunlu 3 - - 4 3
EARC214 İngilizce Design Drawing: Practice on a Conceptial Approach Zorunlu 3 - - 4 3
ETRL202 İngilizce Turkish Language II Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 16 9 0 30 21
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-5.ARC Türkçe 2019 Mimarlık (İngilizce) 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EARC301 İngilizce Architectural Design IV Zorunlu 4 8 - 6 4
EARC303 İngilizce Environmental Control Systems I Zorunlu 3 - - 4 3
Toplam 10 8 0 30 10
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-6.ARC Türkçe 2019 Mimarlık (İngilizce) 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EARC302 İngilizce Architectural Design V Zorunlu - 8 - 6 4
EARC304 İngilizce Enviromental Control Systems II Zorunlu 3 - - 4 3
Toplam 6 8 0 30 10
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-7.ARC Türkçe 2019 Mimarlık (İngilizce) 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EARC401 İngilizce Architectural Design VI Zorunlu 4 8 - 6 4
EARC403 İngilizce Conservation and Restoration Zorunlu 3 - - 4 3
Toplam 10 8 0 30 10
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ANASEC-8.MIMING Türkçe Professional Practices at Work 8th Century Elective Courses Seçmeli 2 20 - 30 12
Toplam 2 20 0 30 12
2019SEC-5.ARC - 2019 Mimarlık (İngilizce) 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARC305 İngilizce Structural System Design Seçmeli 3 - - 5 3
EARC307 İngilizce Turkish Architecture History Seçmeli 3 - - 5 3
EARC309 İngilizce Urbanism and Planning Law Seçmeli 3 - - 5 3
EARC311 İngilizce Logic and Theory of Design Seçmeli 3 - - 5 3
EARC313 İngilizce Structural Systems in Architecture Seçmeli 3 - - 5 3
EARC315 İngilizce Architecture and Interdisiplinary Studies Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA301.1 Türkçe French I Seçmeli 3 - - 5 3
EISP301.1 Türkçe Spanish I Seçmeli - - - 5 3
ERUS301.1 Türkçe Russian I Seçmeli 3 - - 5 3
ESRP301 İngilizce Social Responsbility Project Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.ARC - 2019 Mimarlık (İngilizce) 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARC306 İngilizce Urban Planning and Zoning Seçmeli 3 - - 5 3
EARC308 İngilizce Drawing in Architecture Seçmeli 3 - - 5 3
EARC310 İngilizce Garden Des. in History&Arch. Seçmeli 3 - - 5 3
EARC312 İngilizce Acoustical Problems in Architecture Seçmeli 3 - - 5 3
EARC314 İngilizce Visual Culture and Design Seçmeli 3 - - 5 3
EARC316 İngilizce Unobstructed Design Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA302.1 Türkçe French II Seçmeli 3 - - 5 3
EISD302.1 Türkçe Sign Language Seçmeli 3 - - 5 3
EISP302.1 Türkçe Spanish II Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS302.1 Türkçe Russian II Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-7.ARC - 2019 Mimarlık (İngilizce) 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARC405 İngilizce Construction Management and Economy Seçmeli - - - 5 3
EARC407 İngilizce Installation Knowledge Seçmeli 3 - - 5 3
EARC409 İngilizce Relievo Seçmeli 3 - - 5 3
EARC411 İngilizce Construction Project Seçmeli 3 - - 5 3
EARC413 İngilizce Cities and Architecture Seçmeli 3 - - 5 3
EARC415 İngilizce Restoration of Cultural Prop Seçmeli 3 - - 5 3
EARC417 İngilizce Entrepreneurship Seçmeli 3 - - 5 3
ANASEC-8.MIMING - Professional Practices at Work 8th Century Elective Courses
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARC402 İngilizce Professional Practise (Internship) Seçmeli 2 20 - 30 12
EARC404 İngilizce Working in a firm as permanent employee (+Report) Seçmeli 2 20 - 30 12
EARC406 İngilizce Applied Research Project (Dissertation) Seçmeli 2 20 - 30 12

ERASMUS MÜFREDATI

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ERA*2069 Türkçe Laboratoria Di Progettazione Urbanistica Zorunlu - - - 6 3
ERA*208 Türkçe Laboratorio 3 Di Progettazione Architettura Zorunlu - - - 12 4
Toplam 0 0 0 18 7
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ERA*2071 Türkçe Rilievo Dell Architettura Zorunlu - - - 6 5
ERA*2193 Türkçe Laboratorio Di Restauro Zorunlu - - - 6 3
Toplam 0 0 0 12 8

2020-2021 Müfredatı-ING MIM

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
CSAR101 Türkçe Communication Skills and Academic Reporting I Zorunlu 2 2 - 6 3
EARC111 Türkçe Introduction to Architectural Design Zorunlu 2 2 - 6 3
EARC113 Türkçe Building Information Zorunlu 2 2 - 6 3
EARC125 Türkçe Architectural Technical Drawing Zorunlu 1 2 - 4 2
EHIS191 Türkçe Atatürk Principles and Reforms History I Zorunlu 2 - - 3 2
EIND121 Türkçe Basic Design Zorunlu 3 2 - 7 4
Toplam 12 10 0 32 17
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
CSAR102 İngilizce Communication Skills and Academic Reporting II Zorunlu 2 2 - 6 3
EARC112 Türkçe Architectural Design I Zorunlu 2 4 - 8 4
EARC114 Türkçe Architecture History Zorunlu 3 - - 5 3
EARC116 Türkçe Building Materials and Elements Zorunlu 3 2 - 8 4
EHIS192 Türkçe Atatürk Principles and Reforms History II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 12 8 0 30 16
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARC213 Türkçe Architectural Design II Zorunlu 2 4 - 8 4
EARC215 Türkçe Urban Planning and Zoning Zorunlu 2 2 - 5 3
EARC217 Türkçe Earthquake Resistant Buildings Zorunlu 3 - - 6 3
EIND221 Türkçe Computer Aided Design I Zorunlu 2 2 - 5 3
ETRL201 İngilizce Turkish Language I Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 11 8 0 26 15
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARC216 Türkçe Architectural Design III Zorunlu 2 4 - 8 4
EARC218 Türkçe Modern Architecture History Zorunlu 2 - - 5 2
EARC220 Türkçe Environmental Control Systems Zorunlu 3 - - 5 3
EIND220 Türkçe Computer Aided Design II Zorunlu 2 2 - 5 3
ETRL202 İngilizce Turkish Language II Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 11 6 0 25 14
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2020SEC-5-MIM-ING Türkçe MMF Mimarlık (İngilizce) 5. YY. Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 12 3
EARC317 Türkçe Architectural Design IV Zorunlu 2 4 - 8 4
Toplam 2 4 0 20 7
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2020SEC-6-MIM-ING Türkçe MMF Mimarlık (İngilizce) 6. YY. Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 12 3
EARC318 Türkçe Architectural Design V Zorunlu 2 4 - 8 4
Toplam 2 4 0 20 7
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2020SEC-7-MIM-ING Türkçe MMF Mimarlık (İngilizce) 7. YY. Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 12 3
EARC419 Türkçe Architectural Design VI Zorunlu 2 4 - 8 4
Toplam 2 4 0 20 7
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2020IMU-5-MIM-ING Türkçe MMF Mimarlık (İngilizce) 8. YY. IMU Dersleri Seçmeli - - - 30 12
Toplam 0 0 0 30 12
2020SEC-5-MIM-ING - MMF Mimarlık (İngilizce) 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARC319 Türkçe Turkish Architecture History Seçmeli 3 - - 6 3
EARC321 Türkçe Urbanism and Planning Law Seçmeli 3 - - 6 3
EARC323 Türkçe Logic and Theory of Design Seçmeli 3 - - 6 3
EARC325 Türkçe Architecture and Interdisciplinary Studies Seçmeli 3 - - 6 3
EARC327 Türkçe Structural System Design Seçmeli 3 - - 6 3
EARC329 Türkçe Conservation and Restoration Seçmeli 3 - - 6 3
2020SEC-6-MIM-ING - MMF Mimarlık (İngilizce) 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARC320 Türkçe Urban Interiors Seçmeli 3 - - 6 3
EARC322 Türkçe Drawing in Architecture Seçmeli 3 - - 6 3
EARC324 Türkçe Garden Design in History and Architecture Seçmeli 3 - - 6 3
EARC326 Türkçe Visual Culture and Design Seçmeli 3 - - 6 3
EARC328 Türkçe Unobstructed Design Seçmeli 3 - - 6 3
EARC330 Türkçe Acoustical Problems in Architecture Seçmeli 3 - - 6 3
2020SEC-7-MIM-ING - MMF Mimarlık (İngilizce) 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARC421 Türkçe Construction Management and Economy Seçmeli 3 - - 6 3
EARC423 Türkçe Relievo Seçmeli 2 2 - 6 3
EARC425 Türkçe Installation Knowledge Seçmeli 3 - - 6 3
EARC427 Türkçe Construction Project Seçmeli 3 - - 6 3
EARC429 Türkçe Cities and Architecture Seçmeli 3 - - 6 3
2020IMU-5-MIM-ING - MMF Mimarlık (İngilizce) 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARC402 İngilizce Professional Practise (Internship) Seçmeli 2 20 - 30 12
EARC404 İngilizce Working in a firm as permanent employee (+Report) Seçmeli 2 20 - 30 12
EARC406 İngilizce Applied Research Project (Dissertation) Seçmeli 2 20 - 30 12