GERİ DÖN

Lisans Programları


Sanat ve Tasarım Fakültesi - Endüstriyel Tasarım - - Endüstriyel TasarımProgram Tanımları

Endüstriyel tasarım Bölümü 2021'de kurulmuş olup Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölüm ilk öğrencilerini 2021-20x22 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2025’te vermiştir. (verecektir)

Derece: Endfüstriyel Tasarım Lisans Diploması

Lisans Derecesi (EQF-LLL 6. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, SAY puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Vizyon: Alanında Ulusal ve uluslararası düzeyde tasarım kavramlarını geliştirmek ve doğru bir eğitim anlayışıyla eşdeğer öğretim yapan üniversitelerin ilerisinde olarak tercih edilen bir bölüm haline gelmek. Misyon: Teorik ve pratik bilgileri bir arada kullanarak uygulama yapabilme becerisini geliştiren, gerekli teorik bilgileri uygulama aşamasında kullanabilmesini sağlayan yenilikçi öğrenciler yetiştirmek. Amaç/ Hedef: Teorik ve pratik bilgilerin bir arada kullanıldığı bölümümüzde teorik alt yapısı güçlü ,tasarım yönü gelişmiş , teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve ilgili programları kullanabilen öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Genel bilgi: Endüstriyel Tasarım sorunlarına çoğunlukla görsel bir dil kullanarak çözümler üretmeye çalışan disiplinler arası bir alandır. Teorik ve pratik öğretimin bir arada yürütüldüğü Endüstriyel Tasarım bölümünde üretim aşamalarının tüm detayları incelenerek eğitim yapılmaktadır.

Mezun öğrencilerimiz öğrenim sürelerini başarıyla tamamladıktan sonra başta kobiler fabrikalar ve tasarım ofisleri olmak üzere kendi işletmelerini yönetebilecek bilgi ve beceri donanımına sahip olacaklardır. Bununla birlikte lisans öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora öğrenimlerinin ardından bilim insanı ünvanıyla akademisyen olarak iş hayatlarını sürdürebilmektedir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler bu alandaki öğrencileri kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilmektedir.

Endüstriyel Tasarım Bölümü lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında lisansüstü programlarda (7. ve 8. düzey) öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-nisantasi-tomer-egitimogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 240 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Her yarıyıl için yarıyıl ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 1.80. olması ayrıca gözetilmektedir. (programı ilgilendiriyorsa bu cümleyi de ekleyiniz) Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi 8. Yarıyılda İş Başında Mesleki Uygulamalar (İMU) Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/LRVV-nisantasi_universitesi_8._yariyilda_is_basinda_mesleki_uygulamalar_imu.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge511959282.pdf

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı: Yavuz Irmak Eposta: yavuz.irmak@nisantasi.edu.tr Telefon: +90(212)2101010 Adres: Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

Sektör ve üniversite iş birliği ile gerek ulusal gerekse uluslararası tasarım sektörünün ihtiyaçlarını sürekli araştıran ve ders planlarını bu kapsamda güncelleyen bir bölüm olarak öğrencilerimizi tasarım ve üretim sektörüne başarılı birer tasarımcı ve tasarım yöneticisi olarak yetiştiriyoruz. Yalnızca Tasarım alanı değil aynı zamanda yönetim, işletme konularında da uzman öğrenciler yetiştiriyoruz. Yurtdışındaki üniversiteler, özel sektör kuruluşları ve diğer eğitim kurumları ile gerçekleştirdiğimiz stratejik işbirlikleri ile öğrencilerimizin yurt dışında staj ve öğrenim deneyimi kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Sekiz yarıyıl süren öğrenim süreci içerisinde öğrencilerimizin yedi yarıyılı tamamlamalarının ardından sekizinci yarıyılını tamamen sektörde iş başında mesleki uygulamalar kapsamında değerlendirmelerine ve mezuniyet öncesi iş tecrübesi kazanmalarına yönelik bir ders planı sunuyoruz.


Program Çıktıları

1 Endüstriyel Tasarım alanında yönetim, üretim ve pazarlama, konularında bilgi sahibidir.
2 Endüstriyel Tasarım alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, geliştirir ve bunların yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm önerileri ortaya koyar.
3 Endüstriyel Tasarım kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasını tasarlar ve işletir.
4 Endüstriyel Tasarım alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev alır.
5 Endüstriel Tasarım alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir. Karmaşık sorun ve konuları belirleyerek analiz yapar, tartışmalara katılır ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. .
6 Endüstriyel Tasarım kapsamındaki işletmelerin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır.
9 Tasarım ve Üretim yönetiminin stratejik ve operasyonel yaklaşımda yerel, ulusal ve uluslararası boyutlarını kavrar ve analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir.
10 Endüstriyel Tasarım ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse olmayan kimseleri bilgilendirir. Onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11 Alanında eğitimini aldığı mesleki İngilizce dili ile mesleki bilgilerini evrensel değerler ölçüsünde geliştirmede kullanabilir.
12 Endüstriyel Tasarım alanının sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahiptir.
13 Üretim ve pazarlama sektörleri hakkında bilgi sahibidir, özellikle Ürün Tasarımı alanında uzmanlaşmıştır.
14 Ülkemizde ve yurt dışında iş imkanları sağlayabilecek mesleki bilgi ve donanıma sahip olacaklardır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EATA191 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
EENT101 Türkçe Teknık Konstrüktıf Resım I Zorunlu 2 2 - 5 3
EENT103 Türkçe Anlatım Teknıklerı I Zorunlu 2 2 - 5 3
EENT105 Türkçe Temel Tasarım Zorunlu 2 2 - 6 3
EENT107 Türkçe Malzeme ve Üretım Yöntemlerı I Zorunlu 2 - - 5 2
EYDL191 Türkçe İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 12 8 0 30 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EATA192 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
EENT102 Türkçe Teknık Konstrüktıf Resım II Zorunlu 2 2 - 5 3
EENT104 Türkçe Anlatım Teknıklerı II Zorunlu 2 2 - 5 3
EENT106 Türkçe Malzeme ve Üretım Yöntemlerı II Zorunlu 2 - - 5 2
EENT108 Türkçe Model I Zorunlu 2 2 - 6 3
EYDL192 Türkçe İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 12 8 0 24 16
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EENT201 Türkçe Model II Zorunlu 2 2 - 6 3
EENT203 Türkçe Strüktür Zorunlu 2 - - 4 2
EENT205 Türkçe Ergonomık Tasarım Zorunlu 2 - - 4 2
EENT207 Türkçe Tasarı Geometrı I Zorunlu 2 - - 5 2
ETRD201 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL291 Türkçe Meslekı İngılızce Zorunlu 3 - - 5 3
GE01 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (3. YY) Seçmeli - - - - -
Toplam 13 2 0 26 14
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EENT202 Türkçe Endüstrı Ürünlerı Tasarımı I Zorunlu 2 2 - 7 3
EENT204 Türkçe İnsan Merkezlı Tasarım Kavramları Zorunlu 2 2 - 6 3
EENT206 Türkçe Tasarımda Kullanılabılırlık Zorunlu 2 - - 4 2
EENT208 Türkçe Tasarı Geometrı II Zorunlu 2 - - 5 2
ETRD202 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
GE02 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (4. YY) Seçmeli - - - - -
Toplam 10 4 0 24 12
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2021SEC-5-ENT Türkçe STF Endüstrıyel Tasarım 5. YY. Seçmelı Dersler Seçmeli 2 2 - - 3
EENT301 Türkçe Endüstrı Ürünlerı Tasarımı II Zorunlu 2 2 - 7 3
GE03 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (5. YY) Seçmeli - - - - -
ÜNİSEÇ(5YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 4 4 0 7 6
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2021SEC-6-ENT Türkçe STF Endüstrıyel Tasarım 6. YY. Seçmelı Dersler Seçmeli 2 2 - - 3
EENT302 Türkçe Endüstrı Ürünlerı Tasarımı III Zorunlu 2 2 - 7 3
GE04 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (6. YY) Seçmeli - - - - -
KEP302 İngilizce KEP I Zorunlu - - - - -
ÜNİSEÇ(6YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 4 4 0 7 6
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2021SEC-7-ENT Türkçe STF Endüstrıyel Tasarım 7. YY. Seçmelı Dersler Seçmeli 2 2 - - 3
EENT401 Türkçe Endüstrı Ürünlerı Tasarımı IV Zorunlu 2 2 - 7 3
ÜNİSEÇ(7YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 4 4 0 7 6
GE01 - GE Seçmeli Ders Grubu (3. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET01001 Türkçe Tıyatroya Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01009 Türkçe Türk Mutfak Sanatı Seçmeli 3 - - 5 3
GET01013 Türkçe Türk Şıırı ve Şaırlerı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03006 Türkçe Çevre Koruma Seçmeli 3 - - 5 3
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
GET04003 Türkçe Yaşam Felsefesı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05002 Türkçe Davranışsal Ekonomı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05014 Türkçe Toplumsal İlışkıler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
GET06006 Türkçe Vıdeo Prodüksıyon Seçmeli 3 - - 5 3
GET07004 Türkçe Etkılı Sunum Teknıklerı Seçmeli 3 - - 5 3
GE02 - GE Seçmeli Ders Grubu (4. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
2021SEC-5-ENT - STF Endüstriyel Tasarım 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EENT303 Türkçe Görüntü İşleme Teknıklerı I Seçmeli 2 2 - 6 3
EENT305 Türkçe Ürün Grafığınde Kımlık Seçmeli 2 2 - 6 3
EENT307 Türkçe Nurbs Modelleme Teknıklerı I Seçmeli 2 2 - 6 3
EENT309 Türkçe Ulaşım Araçları Tasarım Prensıplerı ve Uygulamaları I Seçmeli 2 2 - 6 3
EENT311 Türkçe Tasarımda Trend Yönetımı Seçmeli 2 2 - 6 3
EICM327 Türkçe Tasarım Tarıhı Seçmeli 3 - - 6 3
GE03 - GE Seçmeli Ders Grubu (5. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2021SEC-6-ENT - STF Endüstriyel Tasarım 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EENT304 Türkçe Görüntü İşleme Teknıklerı II Seçmeli 2 2 - 6 3
EENT306 Türkçe Ürün Grafığıne Gırış Seçmeli 2 2 - 6 3
EENT308 Türkçe Nurbs Modelle Teknıklerı II Seçmeli 2 2 - 6 3
EENT310 Türkçe Ulaşım Araçları Tasarım Prensıplerı ve Uygulamaları II Seçmeli 2 2 - 6 3
EENT314 Türkçe Ürün Tasarımı Akımları Seçmeli 2 2 - 6 3
EMEK328 Türkçe Makıne Elemanları Seçmeli 3 - - 6 3
GE04 - GE Seçmeli Ders Grubu (6. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2021SEC-7-ENT - STF Endüstriyel Tasarım 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EENT403 Türkçe Ambalaj Tasarımı Seçmeli 2 2 - 6 3
EENT405 Türkçe Tasarım Haklarına Gırış Seçmeli 2 2 - 6 3
EENT407 Türkçe Üretıme Yönelık Bılgısayar Desteklı Tasarım Seçmeli 2 2 - 6 3
EENT409 Türkçe Ambalaj Tasarımında Marka Kımlığı Seçmeli 2 2 - 6 3
EENT411 Türkçe Endüstrı Psıkolojısı Seçmeli 2 2 - 6 3
EENT413 Türkçe Otomotıv Tasarımında Estetık ve Teknık Uyum Sınırları Seçmeli 2 2 - 6 3