GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EENT307 Nurbs Modelleme Teknikleri I Seçmeli Ders Grubu 3 5 6.00 3.00

LisansDersin amacı, öğrencilere Non-Uniform Rational B-Splines (NURBS) modelleme tekniklerini anlama, uygulama ve yeterli düzeyde kullanma yeteneklerini kazandırmaktır.


Dr.Öğr.Üyesi Şamil Can Güder


1 Öğrenciler, NURBS'in tanımını, tarihçesini ve temel matematiksel kavramları (spline'lar, eğriler, yüzeyler) anlayacaklardır.
2 Öğrenciler CAD yazılımlarında bulunan NURBS modelleme araçlarını etkin bir şekilde kullanarak eğriler ve yüzeyler oluşturabilecek, düzenleyebileceklerdir.
3 Öğrenciler NURBS modelleme tekniklerini kullanarak karmaşık geometrileri ifade edebilecek ve oluşturabileceklerdir. Endüstriyel tasarım, mimari tasarım veya mühendislik alanlarında gerçek dünya uygulamalarını içermektedir.
4 Öğrenciler, NURBS modelleme konusunda ileri düzeyde yetkinlik kazanacaklar ve endüstri standartlarında çalışabilecek düzeyde uzmanlık elde edeceklerdir.

Birinci Öğretim


Yok.


Yok


NURBS Modelleme Temelleri ve Matematiksel Kavramlar, Eğriler ve Yüzeyler, Araçları, Uygulamaları, Pratik Uygulamalar ve Proje Çalışmalarını İçermektedir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 NURBS kavramının tanımı ve tarihçesi, Spline kavramı ve türleri, Eğriler ve yüzeylerin tanımı
2 NURBS matematiksel formülasyonu, eğrilerinin oluşturulması, yüzeylerinin oluşturulması Bir Obje Üzerinde Uygulama Çalışması
3 NURBS modelleme yazılımlarında bulunan araçlar ve işlevleri, eğrileri ve yüzeyleri düzenleme ve manipüle etme teknikleri Bir Obje Üzerinde Uygulama Çalışması
4 Karmaşık eğrilerin ve yüzeylerin oluşturulması, birleştirme, kesme ve boşluk doldurma teknikleri Bir Obje Üzerinde Uygulama Çalışması
5 Yüksek kaliteli ve hassas geometrilerin oluşturulması Bir Obje Üzerinde Uygulama Çalışması
6 İleri düzey NURBS modelleme teknikleri, kompleks problemlerin çözümü Bir Obje Üzerinde Uygulama Çalışması
7 Yaratıcı ve yenilikçi tasarım yaklaşımları, ileri düzey uygulamalar ve örnekler Bir Obje Üzerinde Uygulama Çalışması
8 Vize Sınavı
9 Karmaşık problemleri analiz etme ve çözme becerisi Kompleks Parçalardan Oluşan Obje Üzerinde Uygulama Çalışması
10 Öğrenci Sunumları Kompleks Bir Objenin Modellenmesi ve Sunulması
11 Öğrenci Sunumları Kompleks Bir Objenin Modellenmesi ve Sunulması
12 Öğrenci Sunumları Kompleks Bir Objenin Modellenmesi ve Sunulması
13 Öğrenci Sunumları Kompleks Bir Objenin Modellenmesi ve Sunulması
14 Öğrenci Sunumları Kompleks Bir Objenin Modellenmesi ve Sunulması
15 Final Sınavı

Introduction to Rhinoceros 4 Nurbs Modeling Version 6Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
Proje Hazırlama 5 25 125
Proje Sunma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 153

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1
ÖÇ 4 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek