GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EENT311 Tasarımda Trend Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 3 5 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Meslek yaşamında endüstriyel tasarımcıdan beklenen; ürün kimliği çözümleri üretmesi, var olan ürün kimliklerini geliştirmesi veya trendlere uygun ürün ailelerinin tasarlanmasına yönelik bilgileri vermek.


Prof. Dr. Saniye Meltem Şen


1 Trend tasarımında trende özgü görsel ipuçlarını, trend stili ile ilişkilendirebilme yetisi kazanma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersin temel yaklaşımını oluşturan; biçim bilimsel yaklaşımın tanıtılması. Bu bakış açıları altında; stil, styling, trend ve akımların kavramsal arka planı ve ürünlerinin tanıtılarak yorumlanması.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Tasarım Eğilimlerinin Tarihsel Gelişimi Tasarım Açısından Stil, Uslup, Akım, Trend Kavramlarının ele Alınışı, Tasarım Akımları Tasarım Akımları Tasarımın ürünler üzerinden biçimbilimsel açıdan anlambilimsel tanımı, yorumu. Ürün anlambilimi temel kuramları açısından tasarım terimlerinin karşılıkları Trend tasarımı ve yönetiminde ürün profillerinin oluşturulma yöntemleri. Ara Sınav Ödevi Ürün tasarımında yeni temsil düzlemlerinin yaratımı. Trend ve akımların kavramsal arka planlarının ürün biçimlerine yansıtılması Pseudo Trend uygulaması I.Aşama : (grup çalışması) Trendin belirlenmesi II.Aşama : (Grup çalışması) Trende özgü kavram alanının, tanımlayıcı kavramların ve ürün ailesinin seçimi. III.Aşama : (Grup çalışması) Trend kavramlarını karşılayan görsel ipuçlarının ve biçim niteliklerinin seçimi. IV.Aşama : (Grup içinde bireysel çalışma) Trend tasarımı önerileri, önerilerin eleştirisi V.Aşama : (Bireysel çalışma) Pseudo-Trend ürün tasarımlarının grup eleştirisi. Final Teslimi Her ders görülen akımla ilgili çalışma yapılır Akım sunumu ardından ürün üzerinde tasarım uygulaması yapılır Secilen ürün çıktı alınaak gelinir

Endüstriyel Ürünleri Biçimlendiren Tasarım Akımları (1850- 1950)- Meltem Özkaraman Şen
YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek