GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - İşletme Yönetimi - - İşletme YönetimiProgram Tanımları

İşletme Yönetimi Programı 2010’da kurulmuş olup, Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Program ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2012’de vermiştir.

Derece: İşletme Yönetimi Önlisans Diploması

Önlisans Derecesi (EQF-LLL 5. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?Mevzuat No=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi-40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Vizyon: Önümüzdeki 5 yıl içinde İstanbul'da yer alan vakıf üniversiteleri içinde en fazla tercih edilen İşletme Yönetimi önlisans programı olmak. Misyon: İşletmelerin ihtiyaç duyduğu, dünyanın değişen taleplerine cevap verebilecek yetkinlikte insan kaynağını yetiştirmek. Amaç/Hedefler: İşletme Yönetimi programının amacı sektör fark etmeksizin tüm işletmelerin etkili ve verimli üretim gerçekleştirmesini sağlayan, modern işletmecilik anlayışına uygun ve günümüz teknolojisine ayak uyduran meslek elemanı özelliklerine sahip ara elemanlar yetiştirmektir. İşletme Yönetimi programından nitelikli işgücü potansiyeli olarak mezun olan öğrenciler, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, bu sayede bugünü iyi okuyarak geleceği öngören, iletişim becerisi yüksek, özgüven sahibi, girişimci ve inovatif uzmanlar olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir. Genel Bilgi: İşletme Yönetimi programı, öğrencilere tüm özel ve kamu sektörü alanlarında iş fırsatı sunan, nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır. Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu'nda yer alan program Yönetim ve Organizasyon bölümüne bağlı olup, örgün ve ikinci öğretimi bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir. 2023 yılında örgün öğretimde 63, ikinci öğretimde 53 kişilik kontenjan hakkına sahiptir. İşletme Yönetimi programı ÖSYM sınav yönetmeliğine göre TYT puan türünden puan alan öğrencileri kabul etmektedir. İşletme Yönetimi programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri almak ve mezun olmadan önce 15 iş günü staj yapmak zorundadır. Bölümde stajların takibine ve sürdürülebilirliğine azami derecede önem verilmektedir.

İşletme Yönetimi programı mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlarımız tüm sektörlerdeki bütün işletmelerde, teknik departmanlar dışındaki tüm birimlerde çalışabilirler; Sanayi sektörünün yanı sıra bankacılık, turizm, denetim, danışmanlık, sigorta, dış ticaret ve lojistik gibi çok çeşitli sektörlerde üretim yönetimi, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, halkla ilişkiler ve tanıtım gibi çeşitli departmanlarda iş bulma olanağına sahiptirler. İşletmelerde orta düzey yöneticilik ya da yönetici yardımcılığı pozisyonlarında görev alabilirler. Mezunlar, edinmiş oldukları girişimcilik eğitimleri doğrultusunda çeşitli destekler kullanarak kendi işletmelerini de kurabilirler.

Program mezunları ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili 4 yıllık (lisans) bölümlerine yerleşebilirler. Dikey geçiş yapılabilecek ilgili lisans bölümlerinin listesine ÖSYM DGS Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/DGS/tablo2_29052023.pdf

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için müfredatta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-nisantasi-tomer-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 120 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de (aşağıdaki müfredatı inceleyiniz) başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge-511959282.pdf

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Canan Şeker Eposta: canan.arslan@nisantasi.edu.tr Telefon: +90(212)2101010 Adres: Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

İşletme Yönetimi öğrencileri üniversitemizde alanında uzman akademisyenlerden aldıkları teorik eğitime, sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen işbirlikleri sayesinde aktarılan tecrübeleri de ekleyerek mezun olmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yer alan bilgisayar laboratuvarları, öğrencilerin uygulamalı derslerdeki teorik bilgileri pekiştirmelerine olanak sağlamaktadır.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-ISL

Program Çıktıları

1 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim fonksiyonları alanlarında genel bilgi sahibi olmak
2 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim departmanlarında görev aldığı konularla ilgili ekip çalışması yapmak
3 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim departmanlarında görev aldığı konularla ilgili olarak sorunları tanımak ve çözüm yolları aramak
4 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim departmanlarında görev aldığı konularla ilgili olarak sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilmek
5 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim departmanlarında görev aldığı konularla ilgili olarak gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
6 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim departmanlarında görev aldığı konularla ilgili olarak toplumsal etik değerlere uygun hareket etmek
7 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim departmanlarında görev aldığı konularla ilgili olarak yenilikleri takip etmek ve bunu iş süreçlerine aktarmak
8 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim departmanlarında görev aldığı konularla ilgili olarak çalıştığı kurumun konumunu sorgulamak ve önerilerde bulunmak
9 En az bir yabancı dili genel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak
12 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.
13 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OHUK153 Türkçe Temel Hukuk Zorunlu 2 - - - 2
OISL153 Türkçe Genel Muhasebe Zorunlu 3 - - - 3
OISL155 Türkçe İşletme Zorunlu 2 - - - 2
OMAT165 Türkçe Tıcarı Matematık Zorunlu 2 - - 3 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 15 2 0 8 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OIKT154 Türkçe Temel Ekonomı Zorunlu 3 - - - 3
OISL152 Türkçe Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerı Zorunlu 3 - - - 3
OISL154 Türkçe İstatıstık Zorunlu 2 2 - 5 3
OISL156 Türkçe Gırışımcılık Zorunlu 1 2 - - 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 15 6 0 10 18
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISL257 Türkçe Lojıstık Yönetımı Zorunlu 3 - - 4 3
OISL273 Türkçe Pazarlama Yönetımı Zorunlu 2 2 - - 3
OISL275 Türkçe Uygulamalı İstatıstık Zorunlu 2 2 - - 3
OISL277 Türkçe Toplam Kalıte Yönetımı Zorunlu 1 2 - - 2
OISL281 Türkçe Yönetım ve Organızasyon Zorunlu 3 - - - 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
OYDL265 Türkçe İş İngılızcesı Zorunlu 3 - - - 3
Toplam 14 6 0 8 17
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISL252 Türkçe Fınansal Yönetım Zorunlu 3 - - 4 3
OISL272 Türkçe Bılgısayarlı Muhasebe Zorunlu 2 2 - - 3
OISL274 Türkçe İnsan Kaynakları Yönetımı Zorunlu 2 - - - 2
OISL276 Türkçe İş ve Sosyal Güvenlık Hukuku Zorunlu 3 - - - 3
OISL278 Türkçe Uluslararası Pazarlama Zorunlu 3 - - - 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
Toplam 13 2 0 4 14

2020-2021 Müfredatı-ISL

Program Çıktıları

1 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim fonksiyonları alanlarında genel bilgi sahibi olmak
2 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim departmanlarında görev aldığı konularla ilgili ekip çalışması yapmak
3 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim departmanlarında görev aldığı konularla ilgili olarak sorunları tanımak ve çözüm yolları aramak
4 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim departmanlarında görev aldığı konularla ilgili olarak sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilmek
5 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim departmanlarında görev aldığı konularla ilgili olarak gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
6 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim departmanlarında görev aldığı konularla ilgili olarak toplumsal etik değerlere uygun hareket etmek
7 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim departmanlarında görev aldığı konularla ilgili olarak yenilikleri takip etmek ve bunu iş süreçlerine aktarmak
8 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim departmanlarında görev aldığı konularla ilgili olarak çalıştığı kurumun konumunu sorgulamak ve önerilerde bulunmak
9 En az bir yabancı dili genel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak
12 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.
13 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OHUK153 Türkçe Temel Hukuk Zorunlu 2 - - - 2
OISL153 Türkçe Genel Muhasebe Zorunlu 3 - - - 3
OISL155 Türkçe İşletme Zorunlu 2 - - 4 2
OMAT165 Türkçe Tıcarı Matematık Zorunlu 2 - - 5 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 15 2 0 20 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OIKT154 Türkçe Temel Ekonomı Zorunlu 3 - - 4 3
OISL152 Türkçe Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerı Zorunlu 3 - - - 3
OISL154 Türkçe İstatıstık Zorunlu 2 2 - 5 3
OISL156 Türkçe Gırışımcılık Zorunlu 1 2 - 5 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 15 6 0 25 18
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISL273 Türkçe Pazarlama Yönetımı Zorunlu 2 2 - - 3
OISL275 Türkçe Uygulamalı İstatıstık Zorunlu 2 2 - - 3
OISL277 Türkçe Toplam Kalıte Yönetımı Zorunlu 1 2 - - 2
OISL281 Türkçe Yönetım ve Organızasyon Zorunlu 3 - - 4 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
SECISL3 Türkçe ISL 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 8 6 0 8 11
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISL252 Türkçe Fınansal Yönetım Zorunlu 3 - - 4 3
OISL272 Türkçe Bılgısayarlı Muhasebe Zorunlu 2 2 - - 3
OISL274 Türkçe İnsan Kaynakları Yönetımı Zorunlu 2 - - 6 2
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
SECISL4 Türkçe ISL 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 7 2 0 10 8
SECISL3 - ISL 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISL257 Türkçe Lojıstık Yönetımı Seçmeli 3 - - 4 3
OISL279 Türkçe Tıcaret Hukuku Seçmeli 3 - - 4 3
OYDL259 Türkçe Almanca I Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL265 Türkçe İş İngılızcesı Seçmeli 3 - - 4 3
SECISL4 - ISL 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISL276 Türkçe İş ve Sosyal Güvenlık Hukuku Seçmeli 3 - - 4 3
OISL278 Türkçe Uluslararası Pazarlama Seçmeli 3 - - 4 3
OISL280 Türkçe Dış Tıcaret İşlemlerı Seçmeli 3 - - 4 3
OYDL260 Türkçe Almanca II Seçmeli 2 - - 4 2