GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OISL280 Dış Ticaret İşlemleri Seçmeli Ders Grubu 2 4 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Bu ders ile dış ticaret kavramlarını ve belgelerini öğrenmek, ihracat ve ithalat faaliyetlerini yapabilmek, bunları etkin bir şekilde yönetebilmek amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Müesser DEHMEN GÜLASLAN


1 Dış ticaret ile ilgili kavramları ve aralarındaki ilişkiyi kavrayarak güncel hayattaki kullanımı konusunda bilgi sahibi olurlar.
2 İthalat ve ihracat işlemlerini kavrayarak, ithalat ve ihracat yapma sürecini yönetebilirler.
3 Dış ticarette ödeme ve teslim şekillerini kavrayarak uygulamada kullanırlar.
4 Dış ticarette kullanılan belgelerin neler olduğunu öğrenerek bu belgeleri düzenleyebilirler.
5 Küresel pazarlama planı geliştirme sürecini kavrayarak uluslararası pazarlara giriş stratejileri konusunda bilgi sahibi olurlar.

Birinci Öğretim


Bu dersin ön koşulu yoktur.


Önerilen kaynaklardan faydalanılabilir.


Bu ders kapsamında dış ticarette temel kavramların neler olduğu ayrıntılı şekilde işlenecektir. Dış ticarette tarafların neler olduğu, ihracat ve ithalat yapma süreci konularına yer verilecektir. Ayrıca dış ticarette ödeme ve teslim şekilleri ile dış ticarette kullanılan belgelerin neler olduğu açıklanacaktır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Dış Ticarette Temel Kavramlar
2 Dış Ticaretin Tarafları ve Temel Özellikleri
3 İhracat ve İthalat Yapma Süreci
4 Dış Ticaret Politikaları ve Pazarlama Stratejileri
5 Dış Ticarette Fiyatlandırma
6 Dış Ticaret Satış Sözleşmesi ve Temel Unsurları
7 İhracat İşlemleri
8 Ara Sınav
9 İthalat İşlemleri
10 Dış Ticarette Teslim Şekilleri
11 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
12 Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Temel Belgeler
13 Dış Ticaret İşlemlerinin Başlıca Finansman Yöntemleri
14 Dersin Genel Değerlendirmesi
15 Final Sınavı

Cemal Elitaş, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Gazi Kitabevi Ali Dölek, Dış Ticaret İşlemleri, Seçkin YayıncılıkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj yoktur.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 15 15
Final Sınavı 1 30 30
Derse Katılım 13 2 26
Tartışma 1 1 1
Soru-Yanıt 1 1 1
Takım/Grup Çalışması 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 2 3 2 1 2 2 2 3 1 3 2 3
ÖÇ 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2 3
ÖÇ 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2 3
ÖÇ 4 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 3 2 3
ÖÇ 5 3 2 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek