GERİ DÖN

Önlisans Programları


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Anestezi - - AnesteziProgram Tanımları

Anestezi Programı 2010da kurulmuş olup, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Program ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2012’de vermiştir.

Derece: Anestezi Önlisans Diploması Unvan: Anestezi Teknikeri

Önlisans Derecesi (EQF-LLL 5. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir.

MİSYON Nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin anestezi teknikeri ihtiyacını karşılayacak etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmektir. VİZYON Anestezi alanında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın elemanlar yetiştirmektir. PROGRAMIN AMACI Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesidir. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların teorik ve pratik alt yapısının oluşturulması, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, kardiyopulmoner resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılması amaçlanmıştır.

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Anestezi Teknikeri” unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının Ameliyathane ve Ameliyathaneye bağlı birimlerinde hekimin yönergeleri doğrultusunda çalışır. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Anestezi Teknikeri olarak atanabilmektedirler.

Program mezunları ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili 4 yıllık (lisans) bölümlerine yerleşebilirler. Dikey geçiş yapılabilecek ilgili lisans bölümlerinin listesine ÖSYM DGS Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/DGS/tablo2_29052023.pdf

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastırma-merkezi-nisantasi-tomer-egitimogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredata yer alan derslerin (toplam en az 120 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirrme projesini de başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge511959282.pdf

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Osman Özkan ARSLAN Eposta: osmanozkan.arslan@nisantasi.edu.tr Telefon: +90(212)2101010 Adres: Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

Öğrencilerimizin gerekli olan mesleki bilgi ve beceriye sahip olabilmesi için program müfredatımızda anesteziye ait tüm aşamaların eğitimini uygulamalı ve teorik olarak vermekteyiz.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2022-2023 Müfredatı-ANE

Program Çıktıları

1 Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
2 Anestezi hekiminin kontrolünde genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder
3 Monitörize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde ekip içerisinde yer alır.
4 Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır.
5 Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar.
6 Anestezi hekimi ile birlikte anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, bireysel olarak malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar
7 Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir.
8 Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları anestezi hekimi ile birlikte gerçekleştirir
9 Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir.
10 Gerektiğinde kardiyopulmoner resüsitasyonda farkındalık, yaklaşım ve uygulama becerisini gösterir.
11 Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahaleye yardımcı olur, güvenli hasta transportu sağlar.
12 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OANS151 Türkçe Anestezıyolojı I Zorunlu 2 - - 4 2
OANS153 Türkçe Anestezık Farmakolojı Zorunlu 2 - - 3 2
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OSAG151 Türkçe Tıbbı Termınolojı Zorunlu 2 - - 5 2
OSAG153 Türkçe Anatomı Zorunlu 2 - - 5 2
OSAG159 Türkçe Sağlıkta Temel Becerıler I Zorunlu 1 2 - 2 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 15 4 0 30 17
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OANS154 Türkçe Anestezı Cıhaz ve Ekıpmanları Zorunlu 2 - - 3 2
OANS156 Türkçe Anestezıyolojı II Zorunlu 2 - - 2 2
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OSAG158 Türkçe Sağlıkta Temel Becerıler II Zorunlu 1 2 - 4 2
OSAG170 Türkçe Fızyolojı Zorunlu 2 - - 5 2
OSAG174 Türkçe İlk ve Acıl Yardım Zorunlu 2 - - 5 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 15 4 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OANS251 İngilizce Anestezı Uygulamaları ve Reanımasyon I Zorunlu 2 2 - 6 3
OANS265 Türkçe Özel Anestezı Teknıklerı Zorunlu 2 2 - 6 3
OANS267 Türkçe Cerrahı Hastalıklar Bılgısı Zorunlu 2 - - 6 2
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
SECANS3 Türkçe ANS 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 6 4 0 22 8
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OANS264 Türkçe Anestezı Uygulamaları ve Reanımasyon II Zorunlu 2 2 - 7 3
OANS266 Türkçe Anestezıde Acıl Uygulamalar Zorunlu 2 - - 7 2
OANS268 Türkçe Temel ve İlerı Yaşam Desteğı Uygulamaları Zorunlu 1 2 - 4 2
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
SECANS4 Türkçe ANS 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 5 4 0 18 7
SECANS3 - ANS 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OANS279 Türkçe Temel EKG Seçmeli 1 2 - 4 2
OSAG255 Türkçe Tıbbı Etık ve Hasta Hakları Seçmeli 1 2 - 4 2
OYDL257 Türkçe Sağlık İngılızcesı Seçmeli 1 2 - 4 2
SECANS4 - ANS 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OANS270 Türkçe Sıstem Hastalıkları Seçmeli 1 2 - 4 2
OSAG252 Türkçe Sterılızasyon Esasları ve Yöntemlerı Seçmeli 1 2 - 4 2
OSAG268 Türkçe Sağlıkta İletışım Seçmeli 1 2 - 4 2

2023-2024 Müfredatı-ANE

Program Çıktıları

1 Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
2 Anestezi hekiminin kontrolünde genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder
3 Monitörize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde ekip içerisinde yer alır.
4 Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır.
5 Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar.
6 Anestezi hekimi ile birlikte anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, bireysel olarak malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar
7 Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir.
8 Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları anestezi hekimi ile birlikte gerçekleştirir
9 Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir.
10 Gerektiğinde kardiyopulmoner resüsitasyonda farkındalık, yaklaşım ve uygulama becerisini gösterir.
11 Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahaleye yardımcı olur, güvenli hasta transportu sağlar.
12 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OANS181 Türkçe Anestezı Cıhaz ve Ekıpmanları Zorunlu 2 - - 2 2
OANS183 Türkçe Anestezıyolojı Zorunlu 3 - - 3 3
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OAVF175 Türkçe Anatomı ve Fızyolojı Zorunlu 3 - - 5 3
OFMK175 Türkçe Farmakolojı Zorunlu 2 - - 3 2
OISG175 Türkçe İşçı Sağlığı ve Güvenlığı Zorunlu 2 - - 3 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OTTM175 Türkçe Tıbbı Termınolojı Zorunlu 2 - - 3 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 20 2 0 30 21
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OACY176 Türkçe İlk ve Acıl Yardım Zorunlu 1 1 - 3 2
OANS182 Türkçe Anestezı Uygulamaları ve Reanımasyon I Zorunlu - 3 - 6 3
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
ODCH176 Türkçe Dahılı ve Cerrahı Hastalıklar Bılgısı Zorunlu 3 - - 5 3
OSTB176 Türkçe Sağlıkta Temel ve Teknık Becerıler Zorunlu 2 2 - 5 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 12 8 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OANS281 Türkçe Anestezı Uygulamaları ve Reanımasyon II Zorunlu - 3 - 6 3
OANS283 Türkçe Anestezıde Acıl Uygulamalar Zorunlu 2 - - 5 2
OANS285 Türkçe Özel Anestezı Teknıklerı Zorunlu 1 2 - 5 3
OSEY275 Türkçe Sterılızasyon Esasları ve Yöntemlerı Zorunlu 2 1 - 5 3
OTYD275 Türkçe Temel ve İlerı Yaşam Desteğı Uygulamaları Zorunlu 1 1 - 3 2
SEÇBÖLANS-I Türkçe Bölüm Seçmelı I Seçmeli 2 - - - 2
SHMYOSEÇ(3YY) Türkçe SHMYO Genel Seçmelı Derslerı I Seçmeli - - - - -
Toplam 8 7 0 24 15
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OANS282 Türkçe Anestezı Klınık Uygulamaları Zorunlu - 20 - 20 10
OTHU200 Türkçe Topluma Hızmet Uygulamaları Zorunlu - 1 - 4 1
SEÇBÖLANS-II Türkçe Bölüm Seçmelı II Seçmeli 2 - - - 2
SHMYOSEÇ(4YY) Türkçe SHMYO Genel Seçmelı Derslerı II Seçmeli - - - - -
Toplam 2 21 0 24 13
SEÇBÖLANS-I - Bölüm Seçmeli I
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OEFH275 Türkçe Enfeksıyon Hastalıkları Seçmeli 2 - - 3 2
OIAY183 Türkçe Temel EKG Seçmeli 1 1 - 3 2
OTHU223 Türkçe Temel ılk Yardım Seçmeli 2 - - 3 2
SHMYOSEÇ(3YY) - SHMYO Genel Seçmeli Dersleri I
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISG281 Türkçe Acıl Durum ve Afet Yönetımı Seçmeli 1 2 - 3 2
OTHU213 Türkçe Krız Ve Rısk Yönetımı Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU217 Türkçe Beslenme Ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU225 Türkçe Kıtle İletışım Araçlarının Yönetımı Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU227 Türkçe Gırışımcılık Ve Proje Yönetımı Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU229 Türkçe Çağdaş Türk ve Dünya Tarıhı Seçmeli 2 - - 3 2
OTLT281 Türkçe Epıdemıyolojı Seçmeli 2 - - 3 2
SEÇBÖLANS-II - Bölüm Seçmeli II
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OTHU202 Türkçe Sağlık Hukuku Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU206 Türkçe Sağlıkta İletışım Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU224 Türkçe Sağlık Turızmı Seçmeli 2 - - 3 2
SHMYOSEÇ(4YY) - SHMYO Genel Seçmeli Dersleri II
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OTHU222 Türkçe İşaret Dılı Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU242 Türkçe İlerı Sürüş Teknıklerı Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU244 Türkçe Sağlık İngılızcesı Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU246 Türkçe Sağlık Psıkolojısı Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU248 Türkçe Sağlık Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU250 Türkçe Evde Hasta Bakımı Seçmeli 2 - - 3 2