GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OSAG268 Sağlıkta İletişim Seçmeli Ders Grubu 2 4 4.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı sağlık iletişiminin kuramsal zeminini açıklayarak öğrencilere bu alanın disiplinlerarası özelliğine dair bir öngörünün ve sağlık iletişimi alanındaki faaliyetleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisinin kazandırılmasıdır.


Öğr. Gör. Samet YILDIZ


1 Sağlık iletişimini tanımlar.
2 Sağlık iletişimi alanındaki gelişmeleri değerlendirir.
3 Sağlık iletişimine özgü yöntem ve stratejileri sınıflandırır.
4 Medyadaki sağlık söylemini sağlık iletişimi kapsamında değerlendirir.

Birinci Öğretim


Ön koşul bulunmamaktadır.


Öğrenciler bu ders için önerilen kaynaklarla birlikte sağlık iletişim ile ilgili makale ve meslek örgütleri tarafından çıkarılan dergileri takip edebilir.


Bu derste iletişim kavramı, sağlıkta iletişim kuram ve modelleri, sağlık iletişiminde etik ve sağlıkta medya konuları ele alınacaktır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Sağlık İletişimine Giriş
2 Sağlık iletişiminin özellikleri
3 Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri
4 Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri
5 Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri
6 Sağlık İletişimi Kampanya Süreci
7 Risk İletişimi, Medyada Savunuculuk
8 Arasınav
9 Sağlık Okuryazarlığı, Eleştirel Sağlık İletişimi
10 Medya ve Sağlık
11 Medya ve Sağlık
12 Sağlık İletişimi ve Etik
13 Sağlık İletişiminin Kişilerarası İletişim Perspektifi
14 Sektörel Örnekler
15 Final Sinavi

Ders için öğrencilerin ders kitabı satın almasına gerek yoktur. İlgili tüm materyal, dönem başında ve ilgili derslerde öğretim görevlisi tarafından öğrencilere dağıtılacaktır. Ancak, sınavlarda faydalı olacağı düşüncesiyle, öğrencilerin not tutmaları önerilir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 İş Günü veya Staj/Bitirme Projesi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 2 20 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 30 60
Toplam İş Yükü (saat) 102

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek