GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Elektrik - - ElektrikProgram Tanımları

Elektrik Programı 2015’te kurulmuş olup, Nişantaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Program ilk öğrencilerini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2017’de vermiştir.

Derece: Elektrik Programı Önlisans Diploması Unvan: Elektrrik Teknikeri

Önlisans Derecesi (EQF-LLL 5. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafndan programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırrmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yapacağı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrenimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogrenimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Nişantaşı Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda alınan dersin içeriğinin, Nişantaşı Üniversitesinde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi-40120395.p

Elektrik programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Vizyon: Teknoloji ile bütünleşen, araştırma-geliştirmeyi destekleyen, inovatif ürünler geliştirmeye odaklı, girişimciliğe değer veren, dijital platformlara aktarılabilecek iş modellerini önceleyen, uluslararası iş birliklerine açık bir eğitim modeli benimsemektedir. Vizyonumuz, dijital teknolojiden yararlanan, nesnelerin interneti ve yapay zekâ ile donatılmış bir dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, geleceğin mesleklerinde önemli roller üstlenecek bir nesil yetiştirmeye dayanmaktadır. Misyon:Pozitif bilimi esas alarak bilgi üreten, analitik ve eleştirel düşünebilen, proje temelli eğitim modeliyle teknolojik devrimin sosyal yaşama ve iş hayatına getireceği yenilikleri, fırsatları değerlendirecek; dijitalleşen, otomasyon sistemleri ve robotik teknolojilerle bütünleşen bir dünyanın gerektirdiği becerilere sahip; geleceğin mesleklerine uyum sağlayacak; yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinen bir nesil yetiştirmektir. Amaç/ Hedefler:Ulusal ve evrensel değerleri bağdaştırabilen eleştirel düşünce, yaratıcılık, girişimcilik ruhukazanmış ve değişime uyum sağlayabilen mezunlar yetiştirmek; Girişimci mezunlar vermek; Disiplinler arası eğitim vermek; Eğitim altyapısını geliştirmek; Üniversite mezun sistemini geliştirmek; Mezunlarımızın kişisel, mesleki gelişimlerini artıracak, ilgilerini çekecek, aidiyet duygularını pekiştirecek faaliyetler gerçekleştirmek. Genel Bilgi:Endüstride kullanılan elektrikli makine, donanım ve sistemleri tanıyan, özelliklerini bilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, mesleki bilgisini endüstriyel uygulamalarda kullanabilen, programlanabilir cihazları tanıyan ve programlayabilen mesleğini özümsemiş teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Elektrik programı mezunları devlet demir yolları, raylı sistemler, üretim şirketleri, maden işletmeleri, doğalgaz sektörü, ısıtma-soğutma, iklimlendirme-havalandırma, tesisat, enerji sektörü gibi çok çeşitli ve üretken sektörlerde iş bulabilme olanağına sahiptirler.

Program mezunları ÖSYM taraķndan her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili 4 yıllık (lisans) bölümlerine yerleşebilirler. Dikey geçiş yapılabilecek ilgili lisans bölümlerinin listesine ÖSYM DGS Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/DGS/tablo2_29052023.pdf

Dönem başında ilgili derse kayıt yapƨran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 120 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Öğr. Gör. Merve SARAY Eposta: merve.saray@nisantasi.edu.tr Telefon: +90(212)2101010 Adres: Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

Elektrik programı öğrencileri için oluşturulmuş Elektrik-Elektronik laboratuvarı, Özel Bilgisayar laboratuvarı imkanları sunulmaktadır.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-ELK

Program Çıktıları

1 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin temel ilke ve prensiplerini bilmek.
2 Yarı iletken anahtarlama elemanları ile elektrik makinelerini ve güç sistemlerine kumanda edebilmek.
3 Elektrik elektronik sistemlerinin bakım ve arıza bulma tekniklerinde bilgi ve uygulama yeteneği olma.
4 Elektrik makinelerinin sargı yapısını ve projelendirilmesini bilme.
5 Bilgisayar destekli çizim olanaklarını kullanarak baskı devre ve tesisat projelerini çizebilmek.
6 Modern kumanda devrelerini tanıyan, programlanabilir mantık kontrol cihazlarını (PLC) kullanmak.
7 Elektrikte uygun ölçme yapma ve test yöntemlerini uygulama pratiği olma.
8 Elektrik devrelerinde kullanılan elektrik kontrol üniteleri ve güç sistemleri hakkında bilgi ve uygulama tecrübesi olma.
9 Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve tesisat planları konusunda bilgi sahibi olma.
10 Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı Yörenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitimi üretim içinde gerçekleştirerek mesleki bilgi ve beceriye sahip, gelişen teknolojileri kullanabilen değişimlere uyum gösterebilen, araştırmacı ve üretken elektrik teknikerleri yetiştirmek.
11 Mesleki alanda orta düzeyde İngilizce kullanma becerisine sahip olma.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OELK151 Türkçe Doğru Akım Devrelerı Zorunlu 2 2 - 5 3
OELK153 Türkçe Tesısata Gırış Zorunlu 2 2 - 5 3
OELK155 Türkçe Alternatıf Akım Devrelerı Zorunlu 2 - - - 2
OMAT163 Türkçe Matematık Zorunlu 2 - - - 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 14 6 0 15 17
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OELK156 Türkçe Temel Elektronık Zorunlu 2 2 - 6 3
OELK158 Türkçe Bılgısayar Desteklı Devre Tasarımı ve Analızı I Zorunlu 2 2 - 4 3
OELK160 Türkçe Enerjı Yönetımı ve Yenılenebılır Enerjı Zorunlu 2 - - - 2
OELK162 Türkçe Ölçme Teknığı Zorunlu 1 2 - - 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 13 8 0 15 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OELK251 Türkçe Elektrık Laboratuvar Uygulamaları I Zorunlu 1 2 - 4 2
OELK259 Türkçe Devre Analızı Zorunlu 2 1 - 4 3
OELK265 Türkçe Teknık İngılızce Zorunlu 1 2 - - 2
OELK267 Türkçe Bılgısayar Desteklı Devre Tasarımı ve Analızı II Zorunlu 1 2 - - 2
OELK281 Türkçe Elektromekanık Kumanda Sıstemlerı Zorunlu 2 2 - - 3
OISG279 Türkçe İşçı Sağlığı ve Güvenlığı Zorunlu 1 2 - - 2
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
Toplam 8 11 0 12 14
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OBCT256 Türkçe Elektrık Elemanları ve Analızlerı Zorunlu 2 2 - 4 3
OELK252 Türkçe Elektrık Laboratuvar Uygulamaları II Zorunlu 1 2 - 4 2
OELK254 Türkçe Elektrık Enerjı Santrallerı Zorunlu 1 2 - 4 2
OELK256 Türkçe Elektrık Üretımı, İletımı ve Dağıtımı Zorunlu 1 2 - 4 2
OELK260 Türkçe Güç Elektronığı Zorunlu 2 - - 3 2
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
Toplam 7 8 0 19 11

2020-2021 Müfredatı-ELK

Program Çıktıları

1 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin temel ilke ve prensiplerini bilmek.
2 Yarı iletken anahtarlama elemanları ile elektrik makinelerini ve güç sistemlerine kumanda edebilmek.
3 Elektrik elektronik sistemlerinin bakım ve arıza bulma tekniklerinde bilgi ve uygulama yeteneği olma.
4 Elektrik makinelerinin sargı yapısını ve projelendirilmesini bilme.
5 Bilgisayar destekli çizim olanaklarını kullanarak baskı devre ve tesisat projelerini çizebilmek.
6 Modern kumanda devrelerini tanıyan, programlanabilir mantık kontrol cihazlarını (PLC) kullanmak.
7 Elektrikte uygun ölçme yapma ve test yöntemlerini uygulama pratiği olma.
8 Elektrik devrelerinde kullanılan elektrik kontrol üniteleri ve güç sistemleri hakkında bilgi ve uygulama tecrübesi olma.
9 Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve tesisat planları konusunda bilgi sahibi olma.
10 Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı Yörenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitimi üretim içinde gerçekleştirerek mesleki bilgi ve beceriye sahip, gelişen teknolojileri kullanabilen değişimlere uyum gösterebilen, araştırmacı ve üretken elektrik teknikerleri yetiştirmek.
11 Mesleki alanda orta düzeyde İngilizce kullanma becerisine sahip olma.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OELK151 Türkçe Doğru Akım Devrelerı Zorunlu 2 2 - 6 3
OELK153 Türkçe Tesısata Gırış Zorunlu 2 2 - 4 3
OELK155 Türkçe Alternatıf Akım Devrelerı Zorunlu 2 - - 5 2
OMAT163 Türkçe Matematık Zorunlu 2 - - 4 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 6 0 30 17
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OELK156 Türkçe Temel Elektronık Zorunlu 2 2 - 6 3
OELK158 Türkçe Bılgısayar Desteklı Devre Tasarımı ve Analızı I Zorunlu 2 2 - 4 3
OELK160 Türkçe Enerjı Yönetımı ve Yenılenebılır Enerjı Zorunlu 2 - - 5 2
OELK162 Türkçe Ölçme Teknığı Zorunlu 1 2 - 4 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 13 8 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OELK251 Türkçe Elektrık Laboratuvar Uygulamaları I Zorunlu 1 2 - 6 2
OELK259 Türkçe Devre Analızı Zorunlu 2 1 - 6 3
OELK281 Türkçe Elektromekanık Kumanda Sıstemlerı Zorunlu 2 2 - 6 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
SECELK3 Türkçe ELK 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 5 5 0 22 8
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OBCT256 Türkçe Elektrık Elemanları ve Analızlerı Zorunlu 2 2 - 6 3
OELK252 Türkçe Elektrık Laboratuvar Uygulamaları II Zorunlu 1 2 - 6 2
OELK260 Türkçe Güç Elektronığı Zorunlu 2 - - 6 2
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - 4 -
SECELK4 Türkçe ELK 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 5 4 0 22 7
SECELK3 - ELK 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OELK265 Türkçe Teknık İngılızce Seçmeli 1 2 - 4 2
OELK267 Türkçe Bılgısayar Desteklı Devre Tasarımı ve Analızı II Seçmeli 1 2 - 4 2
OELK271 Türkçe Temel Bılgı Teknolojılerı Seçmeli 2 - - 4 2
OISG279 Türkçe İşçı Sağlığı ve Güvenlığı Seçmeli 1 2 - 4 2
OYDL259 Türkçe Almanca I Seçmeli 2 - - 4 2
SECELK4 - ELK 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OELK254 Türkçe Elektrık Enerjı Santrallerı Seçmeli 1 2 - 4 2
OELK256 Türkçe Elektrık Üretımı, İletımı ve Dağıtımı Seçmeli 1 2 - 4 2
OELK264 Türkçe Trafo ve Doğru Akım Makınelerı Seçmeli 1 2 - 4 2
OELK272 Türkçe Malzeme Bılımı Seçmeli 2 - - 4 2
OELK274 Türkçe Programlanabılır Mantık Denetleyıcıler (PLC) Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL260 Türkçe Almanca II Seçmeli 2 - - 4 2