GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Mekatronik Mühendisliği - - Mekatronik Mühendisliği


Program Tanımları

Kabul ve Kayit Kosullari Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde öSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler. 

Mezuniyet Kosullari Mekatronik Mühendisliği lisans programı 4 yıl öğretim süreli olup ders geçme sistemine dayalı 8 yarıyılda tamamlanır. Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin endüstride başarılı  iki  staj donemi (toplam 42 iş günü) gecirmis  olması gerekmektedir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. veya 8. yarıyılda) istenmektedir.

Örgün Eğitim


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı MEK

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARS101 Türkçe Araştırma ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 - - 3 2
EATA101 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2 - - 2 2
EMEK101 Türkçe Fizik I Zorunlu 3 - - 6 3
EMEK103 Türkçe Matematik I Zorunlu 3 - - 5 3
EMEK105 Türkçe Mekatronik Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 - - 5 3
EYDL101 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL103 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL105 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 19 0 0 30 19
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA102 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 - - 2 2
EMEK102 Türkçe Fizik II Zorunlu 3 - - 7 3
EMEK104 Türkçe Matematik II Zorunlu 3 - - 6 3
EMEK106 Türkçe Bilgisayar Destekli Teknik Resim Zorunlu 3 - - 6 3
EYDL102 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL104 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL106 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 17 0 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EMEK201 Türkçe Differansiyel Denklemler Zorunlu 4 - - 7 4
EMEK203 Türkçe Lineer Cebir Zorunlu 3 - - 7 3
EMEK205 Türkçe Dinamik Zorunlu 3 - - 5 3
ETRD201 Türkçe Türk Dili I Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL201 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL203 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL205 Türkçe İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 18 0 0 30 18
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EMEK202 Türkçe Termodinamik Zorunlu 3 - - 7 3
EMEK204 Türkçe Genel Kimya Zorunlu 3 - - 6 3
EMEK206 Türkçe Statik Zorunlu 3 - - 6 3
ETRD202 Türkçe Türk Dili II Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL202 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL204 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL206 Türkçe İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 17 0 0 30 17
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-5.MEK Türkçe 2019 Mekatronik Mühendisliği 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EMEK301 Türkçe Elektrik Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Zorunlu 3 - - 5 3
EMEK303 Türkçe Olasılık ve İstatistik Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-6.MEK Türkçe 2019 Mekatronik Mühendisliği 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EMEK302 Türkçe Mikroişlemciler Zorunlu 3 - - 5 3
EMEK304 Türkçe Programlanabilir Mantık Denetleyiciler Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-7.MEK Türkçe 2019 Mekatronik Mühendisliği 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EMEK401 Türkçe Sayısal Mantık Tasarımı Zorunlu 3 - - 5 3
EMEK403 Türkçe Mekanik Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-8.MEK Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 2 20 - 30 12
Toplam 2 20 0 30 12
2019SEC-5.MEK - 2019 Mekatronik Mühendisliği 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EFRA301 İngilizce Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
EISP301 İngilizce İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
EMAA301 Türkçe Maker Atölyesi Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK305 Türkçe Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK307 Türkçe Güç Sistemleri Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK309 Türkçe Mühendislik Malzemeleri Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK311 Türkçe Isı Transferi Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK313 Türkçe Otomatik Kontrol Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK315 Türkçe İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK317 Türkçe Dinamik Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK319 Türkçe Elektronik Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK321 Türkçe Otomotiv Mekaniği Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK323 Türkçe Biomimetri Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS301 İngilizce Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
ESSP301 Türkçe Sosyal Sorumluluk Projesi Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL303 Türkçe Mesleki İngilizce I Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP301 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.MEK - 2019 Mekatronik Mühendisliği 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EFRA302 İngilizce Fransızca II Seçmeli 3 - - 5 3
EISD302 Türkçe İşaret Dili Seçmeli 3 - - 5 3
EISP302 İngilizce İspanyolca II Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK306 Türkçe Bilgisayar Programlama Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK308 Türkçe Mukavemet Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK310 Türkçe Makine Elemanları Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK312 Türkçe Güç Elektroniği Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK314 Türkçe Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK316 Türkçe Akıllı Sensör ve Otomasyon Teknolojileri Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK318 Türkçe Yapay Zeka Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK320 Türkçe Sinyaller ve Sistemler Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK322 Türkçe Mühendislik Yazılımları Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS302 İngilizce Rusça II Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC302 Türkçe Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL304 Türkçe Mesleki İngilizce II Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP302 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-7.MEK - 2019 Mekatronik Mühendisliği 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EEDD401 İngilizce Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA401 İngilizce Fransızca III Seçmeli 3 - - 5 3
EISD401 İngilizce İşaret Dili Seçmeli 3 - - 5 3
EISP401 İngilizce İspanyolca III Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK405 Türkçe Robotik Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK407 Türkçe Sayısal Sinyal İşleme Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK409 Türkçe Bilgisayar Destekli Tasarım Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK411 Türkçe Üretim Teknikleri Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK413 Türkçe Hidrolik ve Pnömatik Seçmeli 3 - - 5 3
EMEK415 Türkçe Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS401 İngilizce Rusça III Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC401 İngilizce Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL401 İngilizce Mesleki İngilizce III Seçmeli 2 - - 5 2
2019SEC-8.MEK - İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EMEK402 Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar / Bitirme Projesi Seçmeli 2 20 - 30 12
EMEK404 Türkçe Bir Firmada Kadrolu Çalışmak Seçmeli 2 20 - 30 12
EMEK406 Türkçe Uygulamalı Araştırma Projesi (Bitirme Tezi) Seçmeli 2 20 - 30 12

2020-2021 Müfredatı-MEK

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA191 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2 - - 3 2
EELK111 Türkçe Fizik I Zorunlu 3 2 - 7 4
EINS121 Türkçe Matematik I Zorunlu 3 2 - 7 4
EMEK107 Türkçe Mekatronik Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 - - 7 3
EYDL191 Türkçe İngilizce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 13 6 0 30 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA192 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 - - 3 2
EELK112 Türkçe Fizik II Zorunlu 3 2 - 7 4
EINS112 Türkçe Genel Kimya Zorunlu 3 - - 6 3
EINS122 Türkçe Matematik II Zorunlu 3 2 - 7 4
EMEK120 Türkçe Bilgisayar Programlamaya Giriş Zorunlu 2 2 - 3 3
EYDL192 Türkçe İngilizce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 15 8 0 32 19