GERİ DÖN

Önlisans Programları


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Ameliyathane Hizmetleri - - Ameliyathane HizmetleriProgram Tanımları

Ameliyathane hizmetleri Programı, birinci ve ikinci öğretimdeki eğitimlerine, 2010 – 2011 akademik yılında başlamış olup, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Program ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2012’de vermiştir.

Derece: Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Diploması Unvan: Ameliyathane Teknikeri

Önlisans Derecesi (EQF-LLL 5. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi-40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Vizyon: Ülkemizde ve uluslararası sağlık sektöründe tercih edilen, mesleğinde yetkin, soruna çözüm odaklı, insan ve insan sağlığına değer veren, iletişimi güçlü ve sürekli kendini geliştirmeyi amaçlayan nitelikli ameliyathane teknikerleri yetiştirilmesine önderlik etmektir. Misyon: Ameliyathane hizmetlerinde ihtiyaç duyulan mesleki bilgi ve beceri sahibi, yetkin, topluma faydalı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere Ameliyathane Teknikeri yetiştirmektir.​ Amaç/Hedefler: Evrensel nitelikte eğitim almış, ameliyathane hizmetlerinin sürdürülmesinde cerrahi ekibin bir üyesi olarak ekibe yardımcı olacak özelliklerle donatılmış, mesleğin etik değerlerini benimsemiş ameliyathane teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimizin ameliyat sırasında cerrah ile uyumlu ve cerrahi sürecin ihtiyacına uygun olarak malzeme ve aletlerin kullanımını ve kullanım sonrasında diğer ameliyatlar için hazırlığını ve korunmasını sağlayabilecek yetkinlikte olmaları, farklı ameliyathane koşullarında ve farklı ameliyat ekiplerinde yer alabilme konularında gerekli teorik ve pratik bilgi ve beceriye sahip birer birey olarak yetişmesi önceliği hedeflenmektedir. Genel Bilgi: Ameliyathane teknikerleri, ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerrahi işlem yapılacak ortam, malzeme ve teçhizatı hazır hale getirme, cerrahi işlem esnasında hekimin uygun gördüğü şekilde, gerek steril alanın dışında kalarak malzeme, ekipman ve ortamın uygun hale getirilmesinin sağlanması, gerekse bizzat steril alan içerisinde cerrahi ekibe dahil olarak hekime yardım etme, cerrahi işlem sonrası, alet, teçhizat ve ortamın toparlanarak yeniden işleme hazır hale getirilmesini sağlama, sorumlu hekimin kendilerine verecekleri görevleri yapma gibi işleri yürütmektedirler.

Öğrencilerimiz, programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Ameliyathane Teknikeri unvanı ile mezun olmaktadırlar. Mezunlar; üniversite ve devlet hastaneleri ile özel hastaneler, tıp merkezleri, dal merkezleri ve doğum evleri gibi ameliyathanenin yer aldığı tüm sağlık kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Program mezunları ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili 4 yıllık (lisans) bölümlerine yerleşebilirler. Dikey geçiş yapılabilecek ilgili lisans bölümlerinin listesine ÖSYM DGS Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/DGS/tablo2_29052023.pdf

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2-2-_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pdf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-nisantasi-tomer-egitimogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 120 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de (aşağıdaki Müfredatı inceleyiniz) başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge-511959282.pdf

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Öğr. Gör. Ebru Şen Eposta: ebru.sen@nisantasi.edu.tr Telefon: +90(212)2101010 Adres: Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

Öğrencilerimiz tam donanımlı, sterilizasyon bölümünü de bünyesinde barındıran ameliyathane laboratuvarımızda mesleki becerilerini geliştirme olanağı ile birlikte programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Ameliyathane Teknikeri unvanı ile mezun olmaktadırlar. Program kapsamında yer alan dersler uygulama odaklı eğitim ile desteklenerek öğrencilerimiz tam donanımlı birer Ameliyathane Teknikeri olarak yetişirler. Aynı zamanda öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile Hemşirelik bölümü tamamlama olanağına da sahiptirler. Mezunlarımız, üniversite ve devlet hastaneleri ile özel hastaneler, tıp merkezleri, dal merkezleri ve doğum evleri gibi ameliyathanenin yer aldığı tüm sağlık kuruluşlarında çalışabilmektedirler.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2022-2023 Müfredatı-MLH

Program Çıktıları

1 Hastanın ameliyata hazırlık basamaklarını uygular.
2 Ameliyathane salonunu yapılacak cerrahi işleme uygun olarak hazırlar.
3 Ameliyat ekibini steril giydirme ve steril alan oluşturma konusunda doğru değerlendirme yapar.
4 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tekniklerini doğru uygular.
5 Cerrahi alet ve malzemeleri tekniğine uygun şekilde düzenler.
6 Cerrahi ekip ile birlikte hastanın ameliyatına uygun pozisyonu vermek üzere doğru değerlendirme yapar.
7 Mesleği ile ilgili bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
8 Alanındaki bilimsel araştırmalar ile ilgili proje ve etkinlikler geliştirir.
9 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
10 Disiplinler arası çalışma yürütmek üzere ekiplerle uyum içinde çalışır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OMLH151 Türkçe Cerrahı Hastalıklar Bılgısı I Zorunlu 2 - - 4 2
OSAG151 Türkçe Tıbbı Termınolojı Zorunlu 2 - - 5 2
OSAG153 Türkçe Anatomı Zorunlu 2 - - 5 2
OSAG169 Türkçe Farmakolojı Zorunlu 2 - - 5 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 2 0 30 15
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OMLH156 Türkçe Cerrahı Hastalıklar Bılgısı II Zorunlu 2 - - 2 2
OMLH158 Türkçe Amelıyathanede Çalışan ve Çevre Güvenlığı Zorunlu 2 - - 2 2
OSAG170 Türkçe Fızyolojı Zorunlu 2 - - 5 2
OSAG174 Türkçe İlk ve Acıl Yardım Zorunlu 2 - - 5 2
OSAG176 Türkçe Sağlıkta Temel Becerıler Zorunlu 1 2 - 5 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 15 4 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OMLH251 İngilizce Amelıyathane Meslek Uygulaması I Zorunlu 2 2 - 6 3
OMLH259 Türkçe Amelıyathane Hızmetlerı I Zorunlu 2 2 - 6 3
OMLH263 Türkçe Temel Anestezı Zorunlu 2 - - 6 2
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
SECMLH3 Türkçe MLH 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 6 4 0 22 8
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
ODYL272 Türkçe Enfeksıyon Hastalıkları Zorunlu 1 2 - 4 2
OMLH264 Türkçe Amelıyathane Meslek Uygulaması II Zorunlu 2 2 - 8 3
OMLH270 Türkçe Amelıyathane Hızmetlerı II Zorunlu 2 2 - 6 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - 4 -
SECMLH4 Türkçe MLH 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 5 6 0 22 8
SECMLH3 - MLH 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISG279 Türkçe İşçı Sağlığı ve Güvenlığı Seçmeli 1 2 - 4 2
OSAG255 Türkçe Tıbbı Etık ve Hasta Hakları Seçmeli 1 2 - 4 2
OYDL257 Türkçe Sağlık İngılızcesı Seçmeli 1 2 - 4 2
SECMLH4 - MLH 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OSAG252 Türkçe Sterılızasyon Esasları ve Yöntemlerı Seçmeli 1 2 - 4 2
OSAG268 Türkçe Sağlıkta İletışım Seçmeli 1 2 - 4 2
OSAG270 Türkçe Sağlıkta Kalıte ve Akredıtasyon Seçmeli 1 2 - 4 2

2023-2024 Müfredatı-MLH

Program Çıktıları

1 Hastanın ameliyata hazırlık basamaklarını uygular.
2 Ameliyathane salonunu yapılacak cerrahi işleme uygun olarak hazırlar.
3 Ameliyat ekibini steril giydirme ve steril alan oluşturma konusunda doğru değerlendirme yapar.
4 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tekniklerini doğru uygular.
5 Cerrahi alet ve malzemeleri tekniğine uygun şekilde düzenler.
6 Cerrahi ekip ile birlikte hastanın ameliyatına uygun pozisyonu vermek üzere doğru değerlendirme yapar.
7 Mesleği ile ilgili bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
8 Alanındaki bilimsel araştırmalar ile ilgili proje ve etkinlikler geliştirir.
9 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
10 Disiplinler arası çalışma yürütmek üzere ekiplerle uyum içinde çalışır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OAVF175 Türkçe Anatomı ve Fızyolojı Zorunlu 3 - - 5 3
OFMK175 Türkçe Farmakolojı Zorunlu 2 - - 3 2
OISG175 Türkçe İşçı Sağlığı ve Güvenlığı Zorunlu 2 - - 3 2
OMLH181 Türkçe Amelıyathane Teknolojılerı Zorunlu 3 - - 5 3
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OTTM175 Türkçe Tıbbı Termınolojı Zorunlu 2 - - 3 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 18 2 0 30 19
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OACY176 Türkçe İlk ve Acıl Yardım Zorunlu 1 1 - 3 2
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
ODCH176 Türkçe Dahılı ve Cerrahı Hastalıklar Bılgısı Zorunlu 3 - - 5 3
OMLH182 Türkçe Amelıyathane Meslek Uygulaması I Zorunlu - 3 - 6 3
OSEY176 Türkçe Sterılızasyon Esasları ve Yöntemlerı Zorunlu 2 1 - 5 3
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 12 7 0 30 18
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OEFH275 Türkçe Enfeksıyon Hastalıkları Zorunlu 2 - - 5 2
OMLH281 Türkçe Amelıyathane Meslek Uygulaması II Zorunlu - 3 - 6 3
OMLH283 Türkçe Amelıyathane Yönetımı ve Güvenlığı Zorunlu 2 - - 5 2
OMLH285 Türkçe Temel Anestezı Zorunlu 2 - - 5 2
OSBT275 Türkçe Sağlıkta Bılışım ve Modern Bılgı Teknolojılerı Zorunlu 2 - - 3 2
SEÇBÖLMLH-I Türkçe Bölüm Seçmelı I Seçmeli 2 - - - 2
SHMYOSEÇ(3YY) Türkçe SHMYO Genel Seçmelı Derslerı I Seçmeli - - - - -
Toplam 10 3 0 24 13
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OMLH282 Türkçe Amelıyathane Hızmetlerı Klınık Uygulamaları Zorunlu - 20 - 20 10
OTHU200 Türkçe Topluma Hızmet Uygulamaları Zorunlu - 1 - 4 1
SEÇBÖLMLH-II Türkçe Bölüm Seçmelı II Seçmeli 2 - - - 2
SHMYOSEÇ(4YY) Türkçe SHMYO Genel Seçmelı Derslerı II Seçmeli - - - - -
Toplam 2 21 0 24 13
SEÇBÖLMLH-I - Bölüm Seçmeli I
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OHBS275 Türkçe Hastalıklar Bılgısı Seçmeli 2 - - 3 2
OSAG175 Türkçe Tıbbı Etık ve Hasta Hakları Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU223 Türkçe Temel ılk Yardım Seçmeli 2 - - 3 2
SHMYOSEÇ(3YY) - SHMYO Genel Seçmeli Dersleri I
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISG281 Türkçe Acıl Durum ve Afet Yönetımı Seçmeli 1 2 - 3 2
OTHU213 Türkçe Krız Ve Rısk Yönetımı Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU217 Türkçe Beslenme Ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU225 Türkçe Kıtle İletışım Araçlarının Yönetımı Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU227 Türkçe Gırışımcılık Ve Proje Yönetımı Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU229 Türkçe Çağdaş Türk ve Dünya Tarıhı Seçmeli 2 - - 3 2
OTLT281 Türkçe Epıdemıyolojı Seçmeli 2 - - 3 2
SEÇBÖLMLH-II - Bölüm Seçmeli II
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OTHU202 Türkçe Sağlık Hukuku Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU206 Türkçe Sağlıkta İletışım Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU218 Türkçe Sağlıkta Kalıte Ve Akredıtasyon Seçmeli 2 - - 3 2
SHMYOSEÇ(4YY) - SHMYO Genel Seçmeli Dersleri II
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OTHU222 Türkçe İşaret Dılı Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU242 Türkçe İlerı Sürüş Teknıklerı Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU244 Türkçe Sağlık İngılızcesı Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU246 Türkçe Sağlık Psıkolojısı Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU248 Türkçe Sağlık Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 3 2
OTHU250 Türkçe Evde Hasta Bakımı Seçmeli 2 - - 3 2