GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OSAG252 Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri Seçmeli Ders Grubu 2 4 4.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Sterilizasyon , dezenfeksiyon, kontaminasyon, dekontaminasyon, asepsi ve antisepsi ile ilgili temel kavramları ve önemini, tıbbi alet ve malzemelerin aseptik tekniğe uygun temizliği, dezenfeksiyonu/sterilizasyonu, paketleme yöntemlerini, kişisel koruyucu ekipman kullanımını, hijyenik ve cerrahi el yıkama becerilerini kazandırır.


Öğr.Gör. Ebru Şen


1 Sterilizasyon , dezenfeksiyon, asepsi,antisepsi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve ilkeleri açıklar.
2 Biriminde kullanılacak alet ve malzemelerin aseptik tekniğe uygun temizliği, paketlenmesi, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunu sağlar.
3 Enfeksiyon kontrolünü sağlamak ve önlemek amacıyla kişisel korunma önlemlerini uygular.

Birinci Öğretim


Yok.


Yok.


Sterilizasyon, dezenfeksiyon, kontaminasyon, dekontaminasyon , asepsi, antisepsi tanımı, tıbbi asepsi ve cerrahi asepsi ilkeleri, enfeksiyon zinciri, merkezi sterilizasyon ünitesinin işleyişi, hastanede kullanılan dezenfektan ve antiseptikler, el hijyeni, sterilizasyon yöntemleri ve paketleme yöntemleri yer almaktadır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Sterilizasyon esasları ve yöntemleri temel kavramlar
2 Enfeksiyon ve enfeksiyon zinciri
3 Merkezi sterilizasyon ünitesi
4 Sterilizasyon,dezenfeksiyon,asepsi ve antisepsi prensipleri
5 Sterilizasyon yöntemleri 1.bölüm
6 Sterilizasyon yöntemleri 2.bölüm
7 Sterilizasyon yöntemleri 3.bölüm
8 Ara Sınav
9 Dezenfeksiyon ve antisepsi uygulama prensipleri
10 Dezenfektanların sınıflandırılması ve kimyasal özellikleri 1.bölüm
11 Dezenfektanların sınıflandırılması ve kimyasal özellikleri 2.bölüm
12 Tıbbi ve cerrahi asepsi
13 Paketleme yöntemleri 1.bölüm
14 Paketleme yöntemleri 2.bölüm
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj projesi / 15 iş günü gönüllü staj


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 35 35
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek