GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Ağız ve Diş Sağlığı - - Ağız ve Diş SağlığıProgram Tanımları

Nişantaşı Üniversitesi, ''Nişantaşı Meslek Yüksekokulu'' olarak 2010 yılında eğitim öğretim faaliyetine başlamış olup, Ağız ve Diş Sağlığı Programı 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibari ile öğrenci almaya başlamıştır. Ağız ve Diş Sağlığı Program süresi 4 yarıyıldan oluşmak üzere 2 yıldır. Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini tam olarak kullanabilecekleri iş ve aktivite alanları sağlamak amaçlı hizmet vermektedir. Meslek Yüksekokulu’nun eğitim programı teorik gelişimi yanı sıra güçlü bir pratik alt yapıyla eğitim pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Günümüz iş dünyasında son derece önemli olan insan ilişkileri vurgulanmakta ve bireyin sosyal açıdan da tam olarak olgunlaşması sağlayan bir program olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Öğrenciler, eğitim-öğretim programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini yerine getirdikten sonra '' Ağız ve Diş Sağlığı'' alanında ön lisans dereceleri ile mezun olurlar. Bu programdan mezun olan öğrenciler hastanelerde, diş laboratuvarlarında, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan işletmelerde "Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri" olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımızın dikey geçiş sınavına girerek sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık kurumları yöneticiliği ve sağlık yönetimi programlarında lisans tamamlama hakkı bulunmaktadır.

Ön Lisans

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat çerçevesinde Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonucuna göre kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Yurt içi veya yurt dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler. Daha detaylı bilgi için Nişantaşı Üniversitesi web sayfasında yer alan Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Nişantaşı Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Nişantaşı Üniversitesinde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Diploma program düzeyi ve alanı için öngörülen programın bilgi, beceri ve yetkinliklerini karşılayan ve öğrenci iş yüküne göre kredilendirilen program ders planında yer alan dersler, her ders için öngörülen bilgi, beceri ve yetkinlikler kapsamında ders öğrenme kazanımlarının kazanıldığını kanıtlayan teorik ve uygulamalı sınavlar, eğitim ve öğretim yönetmeliklerinde belirlenen ders başarısının tanımına uygun olarak tamamlanmalıdır.

Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Ağız ve Diş Sağlığı programı; bütünüyle sektörün ihtiyaç duyduğu, talep ettiği temel elemanı yetiştirmeye yönelik tasarlanmıştır. Müfredatının oluşturulması sürecinde mevzuata da bağlı kalınarak büyük ölçüde sektör temsilcilerinin desteği alınmıştır. Bu doğrultuda uygulamalı eğitime yoğunlaşarak mezunlarımızın kolay ve iyi şartlarda istihdam edilebilirliğinin altyapısı hazırlanmaya çalışılmıştır. Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini tam olarak kullanabilecekleri iş ve aktivite alanları sağlamak amaçlanmaktadır. Günümüz iş dünyasında son derece önemli olan insan ilişkileri vurgulanmakta ve bireyin sosyal açıdan da tam olarak olgunlaşması sağlanmaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler hastanelerde Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak çalışabilmektedir. Mezunlar; diş laboratuvarlarında, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan işletmelerde çalışabilirler. Ayrıca mezunlarımızın dikey geçiş sınavına girerek Sağlık İdaresi ve Sağlık Yönetimi lisans bölümlerine geçiş yapma hakkı bulunmaktadır.

Türkiye uyruklu olup, DGS Sınavında başarılı olan adaylar, ÖSYM tarafından alanlarındaki bir lisans programına kayıt yaptırabilirler. Yabancı uyruklu adaylar ilgili alanda lisans programlarına başvurabilirler.

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. öğrenciler, her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olabilmesi için o dersi aldığı dönem not ortalamasının en az 1.80 olması gerekir. Daha detaylı bilgi için lütfen Ders Planı bölümündeki ilgili dersi inceleyiniz.

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için programda yer alan derslerin (toplam 120 AKTS Karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Bununla birlikte her yarıyıl için yarıyıl ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 1.80 ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Öğr. Gör. Sinem DÖNER E-mail: sinem.doner@nisantasi.edu.tr

Bu programdan mezun olan öğrenciler diş laboratuvarlarında, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan işletmelerde çalışabilirler. Bu programdan mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Ayrıca mezunlarımızın dikey geçiş sınavına girerek sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık kurumları yöneticiliği ve sağlık yönetimi programlarında lisans tamamlama hakkı bulunmaktadır. Mesleki uygulama derslerinde laboratuvarda alanında uzman hocalarla birlikte uygulama yapabilmekte ve de hasta muayene kayıt sistemleri dersinde diş polikliniklerinde kullanılan programları öğrenmektedirler.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-ADS

Program Çıktıları

1 Ağız ve Diş Sağlığı alanında eğitim alan öğrenciler alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara etkin bir biçimde hâkim olabilir.
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
4 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.
5 Ağız ve Diş Sağlığı alanındaki temel kavramları anlama, Ağız ve Diş Sağlığı alanında kullanılan çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma.
6 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.
8 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek
9 Ağız ve Diş Sağlığı alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek; Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
11 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADS153 Türkçe Baş Boyun Anatomısı Zorunlu 2 - - 5 2
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OSAG151 İngilizce Tıbbı Termınolojı Zorunlu 2 - - 5 2
OSAG155 Türkçe Tıbbı Etık ve Hasta Hakları Zorunlu 2 - - 4 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL171 Türkçe İngılızce Yazma Becerılerı I Zorunlu 1 1 - 4 2
OYDL173 Türkçe İngılızce Okuma ve Anlama Becerılerı I Zorunlu 1 1 - 4 2
OYDL175 Türkçe İngılızce Dıl Bılgısı I Zorunlu 1 1 - 4 2
Toplam 13 3 0 31 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADS152 Türkçe Çığneme Fızyolojısı Zorunlu 2 - - 3 2
OADS154 Türkçe Dış Hekımlığınde Madde ve Araç Bılgısı Zorunlu 2 - - 6 2
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OSAG154 Türkçe İlk ve Acıl Yardım Zorunlu 2 - - 3 2
OSAG156 İngilizce Sağlıkta Temel Becerıler Zorunlu 1 1 - - 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL172 Türkçe İngılızce Yazma Becerılerı II Zorunlu 2 - - 4 2
OYDL174 Türkçe İngılızce Okuma ve Anlama Becerılerı II Zorunlu 2 - - 4 2
OYDL176 Türkçe İngılızce Dıl Bılgısı II Zorunlu 2 - - 4 2
Toplam 17 1 0 29 18
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADS251 Türkçe Ağız ve Dış Sağlığı Meslek Uygulaması I Zorunlu 2 2 - 6 3
OADS255 Türkçe Dış Morfolojısı Zorunlu 2 - - 3 2
OADS257 Türkçe Ağız, Dış, Çene Hastalıkları ve Cerrahısı Zorunlu 2 - - 4 2
OADS259 Türkçe Oral Dıagnoz ve Radyolojı Zorunlu 2 - - 3 2
OADS261 Türkçe Pedodontı Zorunlu 2 - - 4 2
OSAG251 Türkçe Enfeksıyon Hastalıkları Zorunlu 2 - - 3 2
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
OYDL253 Türkçe Sağlık İngılızcesı Zorunlu 1 1 - 3 2
Toplam 13 3 0 30 15
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADS252 Türkçe Ağız ve Dış Sağlığı Meslek Uygulaması II Zorunlu 2 2 - 6 3
OADS254 Türkçe Perıodontolojı Zorunlu 2 - - 4 2
OADS256 Türkçe Endodontı Zorunlu 2 - - 3 2
OADS258 Türkçe Konservatıf Dış Tedavısı Zorunlu 2 - - 4 2
OADS260 Türkçe Ortodontı Zorunlu 2 - - 3 2
OADS262 Türkçe Hasta Muayene Kayıt Sıstemlerı Zorunlu 2 - - 4 2
OISG264 Türkçe İşçı Sağlığı ve Güvenlığı Zorunlu 2 - - 2 2
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
Toplam 14 2 0 26 15

2020-2021 Müfredatı-ADS

Program Çıktıları

1 Ağız ve Diş Sağlığı alanında eğitim alan öğrenciler alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara etkin bir biçimde hâkim olabilir.
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
4 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.
5 Ağız ve Diş Sağlığı alanındaki temel kavramları anlama, Ağız ve Diş Sağlığı alanında kullanılan çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma.
6 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.
8 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek
9 Ağız ve Diş Sağlığı alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek; Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
11 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADS153 Türkçe Baş Boyun Anatomısı Zorunlu 2 - - 5 2
OADS155 Türkçe Dış Hekımlığınde Madde ve Araç Bılgısı Zorunlu 2 - - 4 2
OADS157 Türkçe Dış Morfolojısı Zorunlu 2 - - 5 2
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OSAG151 Türkçe Tıbbı Termınolojı Zorunlu 2 - - 5 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 2 0 30 15
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADS156 Türkçe Çığneme Fızyolojısı Zorunlu 2 - - 4 2
OADS174 Türkçe Ağız ve Dış Sağlığı Meslek Uygulaması I Zorunlu 2 2 - 6 3
OADS176 Türkçe Oral Dıagnoz ve Radyolojı Zorunlu 2 - - 4 2
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OSAG174 Türkçe İlk ve Acıl Yardım Zorunlu 2 - - 5 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 4 0 30 16
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADS265 Türkçe Endodontı Zorunlu 2 - - 6 2
OADS267 Türkçe Pedodontı Zorunlu 2 - - 5 2
OADS269 Türkçe Ağız ve Dış Sağlığı Meslek Uygulaması II Zorunlu 2 2 - 7 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
SECADS3 Türkçe ADS 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 6 2 0 22 7
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADS260 Türkçe Ortodontı Zorunlu 2 - - 3 2
OADS270 Türkçe Perıodontolojı Zorunlu 2 - - 3 2
OADS272 Türkçe Konservatıf Dış Tedavısı Zorunlu 2 - - 6 2
OADS274 Türkçe Ağız ve Dış Sağlığı Meslek Uygulaması III Zorunlu 2 2 - 6 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
SECADS4 Türkçe ADS 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 8 2 0 18 9
SECADS3 - ADS 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISG279 Türkçe İşçı Sağlığı ve Güvenlığı Seçmeli 1 2 - 4 2
OSAG255 Türkçe Tıbbı Etık ve Hasta Hakları Seçmeli 1 2 - 4 2
OYDL257 Türkçe Sağlık İngılızcesı Seçmeli 1 2 - 4 2
SECADS4 - ADS 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADS266 Türkçe Hasta Muayene Kayıt Sıstemlerı Seçmeli 1 2 - 4 2
OADS276 Türkçe Ağız, Dış, Çene Hastalıkları Cerrahısı Seçmeli 1 2 - 4 2
ODYL272 Türkçe Enfeksıyon Hastalıkları Seçmeli 1 2 - 4 2