GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ODYL272 Enfeksiyon Hastalıkları Seçmeli Ders Grubu 2 4 4.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin genel amacı; öğrencilere enfeksiyon hastalıkları hakkında temle bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.


Dr.Öğretim Üyesi Hasan Hacıosman


1 Epidemiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili terimleri öğrenir.
2 Bulaşıcı hastalıkları öğrenir
3 Bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemlerini öğrenir.

İkinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


Enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve hasta bakımını içermektedir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 1. ENFEKSİYON HASTALIKLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE İLGİLİ TERİMLER
2 ENFEKSİYON OLUŞUMU
3 ENFEKSİYON HASTALIKLARI BELİRTİ VE BULGULARI, ATEŞ
4 VİRAL ENFEKSİYON PATOGENEZİ VE İMMÜNİTE
5 ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
6 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
7 SİNDİRİM YOLU (FEKAL-ORAL) İLE BULAŞAN HASTALIKLAR
8 Vize sınavı
9 KAN YOLU İLE BULAŞAN HASTALIKLAR
10 CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR
11 HASTANE KÖKENLİ ENFKSİYONLAR
12 KİŞİSEL KORUNMA VE İZOLASYON YÖNTEMLERİ
13 DEZENFEKSİYON
14 STERİLİZASYON
15 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 iş günü staj/Proje ödevi.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 2 29 58
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek