GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OISG279 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli Ders Grubu 2 3 4.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Bu ders öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedenlerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaya yönelik bilgi ve beceri edinerek iş yerinde güvenlik önlemlerini tespit edebilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinerek iş yerindeki uygulamalarla değerlendirilebilmesini amaçlar.


Öğr. Gör. ASLI ÖZBEK


1 İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişimi kavrayabilecek
2 İşyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını kavrayabilecek
3 İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinebilme ve işyerindeki uygulamalarla değerlendirebilecek.

İkinci Öğretim


Ön koşul bulunmamaktadır.


Öğrenciler bu ders için önerilen kaynaklarla birlikte işçi sağlığı ile ilgili makale ve meslek örgütleri tarafından çıkarılan dergileri takip edebilir.


Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş ve Genel Bilgilendirme
2 İşçi sağlığı ve güvenliği hakkında temel kavramlar ve tarihçe
3 İş Güvenliği Uzmanı görev yetki ve sorumlulukları
4 İşyeri hekimi görev yetki ve sorumlulukları
5 Risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları
6 Risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları
7 İş kazalarının değerlendirilmesi
8 ARASINAV
9 Meslek hastalıklarının değerlendirilmesi
10 Yapı sektöründe iş sağlığı ve güvenliği
11 İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
12 Biyolojik ve kimyasal risk faktörleri
13 Fiziksel ve psikososyal risk faktörleri
14 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu ve yönetim sistemleri
15 FİNAL

Ders için öğrencilerin ders kitabı satın almasına gerek yoktur. İlgili tüm materyal, dönem başında ve ilgili derslerde öğretim görevlisi tarafından öğrencilere dağıtılacaktır. Ancak, sınavlarda faydalı olacağı düşüncesiyle, öğrencilerin not tutmaları önerilir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 İş Günü veya Staj/Bitirme Projesi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 40 40
Final Sınavı 1 60 60
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek