GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Endüstri Mühendisliği - - Endüstri Mühendisliği


Program Tanımları

Bölüm 2013-2014 akademik yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesi’ndeki 5 bölümden biri olarak eğitime başlamıştır.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği Lisans Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Lisans Derecesi

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.  Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler. 

Bölümde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde ve Fakülte'nin onayı ile muaf tutulabilirler.

Endüstri Mühendisliği bölümünde öğrencileri tabii oldukları müfredatlarında bulunan tüm dersleri almış ve başarıyla geçmiş olmaları, 240 AKTS'yi tamamlamaları, dönem ortalamaları 1.8, genel not ortalamaları minimum 2.0 olduğu takdirde Endüstri Mühendisliği Lisans derecesi almak için yeterli sayılacaklardır.

Endüstri Mühendisliği, genel olarak üretim olarak tanımlanan, her çeşit imalat ve hizmet sistemlerinin tasarımı, üretilmesi ve geliştirilmesinden sorumlu bir mühendislik disiplinidir. Endüstri Mühendisliği lisans programı 4 yıl öğretim süreli olup ders geçme sistemine dayalı 8 yarıyılda tamamlanır. Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim planı üretim yönetimi, yöneylem araştırması ve yönetim bilişim sistemleri gibi temel bilgileri kapsamaktadır. Programdaki dersler ve içerikleri teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak sürekli güncellenmektedir. Endüstri mühendisleri kamu ve özel sektörde imalat ve/veya hizmet üretiminin söz konusu olduğu her alanda iş bulabilirler. Endüstri mühendisliği kısıtlı kaynaklar altında başarılı olma yollarını araştırmayı amaçlaması nedeniyle ülkemizde son yıllarda önemi artan bir mühendislik alanıdır. Kamu sektöründe ve özel sektördeki firmalarda birçok görev için endüstri mühendisleri tercih edilmektedir.

Bölüm mezunları tüm şirketlerde üst düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olarak yetiştirilir. Mezunlar imalat, dağıtım, lojistik, enerji, yazılım, eğitim-danışmanlık, telekomünikasyon, sağlık, sigorta, bankacılık ve finans sektörleri başta olmak üzere hem üretim hem de hizmet sektörlerinde görev alabilir. Bölüm mezunları özel sektör firmaları ile kamu kuruluşlarının üretim planlama, kalite güvence, lojistik, tedarik zinciri, satın alma, bilgi işlem, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, araştırma-geliştirme, proje planlama, finans ve muhasebe departmanlarında çalışmaktadırlar. Mezunlarımızın tercih edildikleri iş alanları ve sektörler giderek artmaktadır.

Endüstri Mühendisliği mezunları aynı alanda veya bu program mezunlarını kabul eden diğer alanlardaki lisans üstü programların giriş koşullarını sağladıkları takdirde eğitime devam edebilirler.

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. 

Endüstri Mühendisliği bölümünde öğrencilerimiz tabii oldukları müfredatlarında bulunan tüm dersleri almış ve başarıyla geçmiş olmaları, 240 AKTS'yi tamamlamaları, dönem ortalamaları 1.8, genel not ortalamaları minimum 2.0 olduğu takdirde mezun olabilmektedir.

Tam Zamanlı

Dr. Öğretim Üyesi Merve Doğruel Anuşlu Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı [email protected]

Bölüm öğrencileri isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı”nı takip ederek dilerlerse İngilizce programlardan da ders seçebilmektedir. “İşbaşında Mesleki Uygulama-İMU” uygulaması kapsamında öğrenimlerinin son sınıflarının bahar döneminde anlaşmalı olunan ilgili sektörlerde işbaşında alacakları eğitim süreçleri ile gerçek hayata hazırlanırlar. Öğrenciler bölüm seçmeli ve bölüm dışı seçmeli derslerle farklı ve disiplinlerarası bakış açıları kazanırlar. Bölüm öğrencileri fakülte kararı ile uygun görülen bölümlerde çift anadal ve yan anadal eğitim imkanlarından da yararlanabilirler.


Program Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu süreçte çağdaş ve güncel tasarım yöntemlerini kullanabilme yeteneği (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerir)
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
8 En az bir yabancı dil bilgisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı END

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARS101 Türkçe Araştırma ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 - - 3 2
EATA101 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2 - - 2 2
EEND101 Türkçe Fizik I Zorunlu 3 - - 6 3
EEND103 Türkçe Matematik I Zorunlu 3 - - 5 3
EEND105 Türkçe Endüstri Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 - - 5 3
EYDL101 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL103 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL105 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 19 0 0 30 19
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA102 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 - - 2 2
EEND102 Türkçe Fizik II Zorunlu 3 - - 7 3
EEND104 Türkçe Matematik II Zorunlu 3 - - 6 3
EEND106 Türkçe Bilgisayar Destekli Teknik Resim Zorunlu 3 - - 6 3
EYDL102 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL104 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL106 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 17 0 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EEND201 Türkçe Differansiyel Denklemler Zorunlu 4 - - 7 4
EEND203 Türkçe Lineer Cebir Zorunlu 3 - - 7 3
EEND205 Türkçe İmalat Yöntemleri Zorunlu 3 - - 5 3
ETRD201 Türkçe Türk Dili I Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL201 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL203 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL205 Türkçe İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 18 0 0 30 18
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EEND204 Türkçe Genel Kimya Zorunlu 3 - - 6 3
EEND206 Türkçe Üretim Yönetimi Zorunlu 3 - - 6 3
EEND208 Türkçe Sayısal Yöntemler Zorunlu 3 - - 7 3
ETRD202 Türkçe Türk Dili II Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL202 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL204 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL206 Türkçe İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 17 0 0 30 17
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-5.END Türkçe 2019 Endüstri Mühendisliği 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EEND301 Türkçe Yöneylem Araştırması I Zorunlu 3 - - 5 3
EEND303 Türkçe Olasılık ve İstatistik Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-6.END Türkçe 2019 Endüstri Mühendisliği 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EEND302 Türkçe Yöneylem Araştırması II Zorunlu 3 - - 5 3
EEND304 Türkçe Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-7.END Türkçe 2019 Endüstri Mühendisliği 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EEND401 Türkçe Simülasyon Zorunlu 3 - - 5 3
EEND403 Türkçe Üretim Planlama ve Kontrol Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-8.END Türkçe 2019 Endüstri Mühendisliği 8.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 2 20 - 30 12
Toplam 2 20 0 30 12
2019SEC-5.END - 2019 Endüstri Mühendisliği 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EEND305 Türkçe Üretim Sistemleri Seçmeli 3 - - 5 3
EEND307 Türkçe Bilgisayar Programlama I Seçmeli 3 - - 5 3
EEND309 Türkçe İş Etüdü Seçmeli 3 - - 5 3
EEND311 Türkçe Genel Muhasebe Seçmeli 3 - - 5 3
EEND313 Türkçe Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 - - 5 3
EEND315 Türkçe İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 - - 5 3
EEND317 Türkçe Veri Tabanı Yönetimi Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA301 İngilizce Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
EISP301 İngilizce İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
EMAA301 Türkçe Maker Atölyesi Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS301 İngilizce Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
ESSP301 Türkçe Sosyal Sorumluluk Projesi Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL301 Türkçe Mesleki İngilizce I Seçmeli 2 - - 5 2
EYSP301 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.END - 2019 Endüstri Mühendisliği 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EEND306 Türkçe Ergonomi Seçmeli 3 - - 5 3
EEND308 Türkçe Bilgisayar Programlama II Seçmeli 3 - - 5 3
EEND310 Türkçe Proje Yönetimi Seçmeli 3 - - 5 3
EEND312 Türkçe Maliyet Muhasebesi Seçmeli 3 - - 5 3
EEND314 Türkçe Istatistik Uygulamalar I Seçmeli 3 - - 5 3
EEND316 Türkçe Akıllı Sensör ve Otomasyon Teknolojileri Seçmeli 3 - - 5 3
EEND318 Türkçe İş Hukuku Seçmeli 3 - - 5 3
EEND320 Türkçe İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA302 İngilizce Fransızca II Seçmeli 3 - - 5 3
EISD302 Türkçe İşaret Dili Seçmeli 3 - - 5 3
EISP302 İngilizce İspanyolca II Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS302 İngilizce Rusça II Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC302 Türkçe Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 2
EYDL302 Türkçe Mesleki İngilizce II Seçmeli 2 - - 5 3
EYSP302 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 2
2019SEC-7.END - 2019 Endüstri Mühendisliği 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EEDD401 İngilizce Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Seçmeli 3 - - 5 3
EEND405 Türkçe Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5 3
EEND407 Türkçe Tesis Planlama Seçmeli 3 - - 5 3
EEND409 Türkçe Bilgisayar Destekli Tasarım Seçmeli 3 - - 5 3
EEND411 Türkçe Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 - - 5 3
EEND413 Türkçe Örgütsel Davranış Seçmeli 3 - - 5 3
EEND415 Türkçe Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA401 İngilizce Fransızca III Seçmeli 3 - - 5 3
EISD401 İngilizce İşaret Dili Seçmeli 3 - - 5 3
EISP401 İngilizce İspanyolca III Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS401 İngilizce Rusça III Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC401 İngilizce Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL401 İngilizce Mesleki İngilizce III Seçmeli 2 - - 5 2
2019SEC-8.END - 2019 Endüstri Mühendisliği 8.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EEND402 Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar Seçmeli 2 20 - 30 12
EEND404 Türkçe Bir Firmada Kadrolu Çalışmak Seçmeli 2 20 - 30 12
EEND406 Türkçe Uygulamalı Araştırma Projesi (Bitirme Tezi) Seçmeli 2 20 - 30 12

ERASMUS MÜFREDATI

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ERA*53A42 Türkçe Engineering Phsics Wawa Optıcs and Contemporary Physics Zorunlu - - - 4 3
ERA*54E13 Türkçe Mathematics II Zorunlu - - - 6 2
Toplam 0 0 0 10 5
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ERA*54E12 Türkçe Differential Equations Zorunlu - - - 6 4
Toplam 0 0 0 6 4
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ERA*41A41 Türkçe Management of the Machines Exploitation Zorunlu - - - 3 3
ERA*41B50 Türkçe Quality Management Zorunlu - - - 6 3
ERA*41B74 Türkçe Cost Account of Logistics Activities Zorunlu - - - 4 3
Toplam 0 0 0 13 9
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ERA*41A20 Türkçe Engineering Costing Zorunlu - - - 3 3
Toplam 0 0 0 3 3

2020-2021 Müfredatı-END

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA191 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2 - - 3 2
EEND115 Türkçe Endüstri Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 - - 7 3
EINS121 Türkçe Matematik I Zorunlu 3 2 - 7 4
EINS123 Türkçe Fizik I Zorunlu 3 2 - 7 4
EYDL191 Türkçe İngilizce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 13 6 0 30 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA192 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 - - 3 2
EINS112 Türkçe Genel Kimya Zorunlu 3 - - 6 3
EINS122 Türkçe Matematik II Zorunlu 3 2 - 7 4
EINS126 Türkçe Fizik II Zorunlu 3 2 - 7 4
EISL120 Türkçe Ekonomiye Giriş Zorunlu 3 - - 6 3
EYDL192 Türkçe İngilizce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 16 6 0 35 19
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EBLG211 Türkçe Olasılık ve İstatistik Zorunlu 2 2 - 6 3
EEND209 Türkçe İmalat Süreçleri ve Yöntemleri Zorunlu 3 - - 6 3
EINS221 Türkçe Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler Zorunlu 2 2 - 6 3
ETRD201 Türkçe Türk Dili I Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL291 Türkçe Mesleki İngilizce Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 12 4 0 25 14
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EEND210 Türkçe Mühendislik Yönetimi Zorunlu 3 - - 6 3
EEND212 Türkçe Proje Yönetimi Zorunlu 3 - - 6 3
EEND220 Türkçe Genel Muhasebe Zorunlu 3 - - 6 3
EEND222 Türkçe Kalite Yönetimi Zorunlu 3 - - 6 3
ETRD202 Türkçe Türk Dili II Zorunlu 2 - - 2 2
Toplam 14 0 0 26 14
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2020SEC-5-END Türkçe MMF Endüstri Mühendisliği 5. YY. Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 12 -
EEND321 Türkçe Yöneylem Araştırması I Zorunlu 3 - - 7 3
Toplam 3 0 0 19 3
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2020SEC-6-END Türkçe MMF Endüstri Mühendisliği 6. YY. Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 12 -
EEND322 Türkçe Yöneylem Araştırması II Zorunlu 3 - - 7 3
Toplam 3 0 0 19 3
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2020SEC-7-END Türkçe MMF Endüstri Mühendisliği 7. YY. Seçmeli Dersler Seçmeli - - - 12 -
EEND421 Türkçe Sistem Simülasyonu Zorunlu 3 - - 7 3
Toplam 3 0 0 19 3
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2020IMU-8-END Türkçe MMF Endüstri Mühendisliği 8. YY. IMU Dersleri Seçmeli - - - 30 -
Toplam 0 0 0 30
2020SEC-5-END - MMF Endüstri Mühendisliği 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EEND323 Türkçe Üretim Sistemleri Seçmeli 3 - - 6 3
EEND325 Türkçe Bilgisayar Programlama I Seçmeli 2 2 - 6 3
EEND327 Türkçe İş Etüdü Seçmeli 3 - - 6 3
EISL323 Türkçe İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 - - 6 3
EMAK333 Türkçe Bilgisayar Destekli Tasarım Seçmeli 2 2 - 6 3
2020SEC-6-END - MMF Endüstri Mühendisliği 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EBLG352 Türkçe Veri Tabanı Yönetimi Seçmeli 2 2 - 6 3
EEND324 Türkçe Ergonomi Seçmeli 3 - - 6 3
EEND326 Türkçe Bilgisayar Programlama II Seçmeli 2 2 - 6 3
EEND330 Türkçe Istatistik Uygulamaları Seçmeli 2 2 - 6 3
EEND332 Türkçe Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 - - 6 3
EEND334 Türkçe İş Hukuku Seçmeli 3 - - 6 3
EEND338 Türkçe Girişimcilik Seçmeli 2 2 - 6 3
2020SEC-7-END - MMF Endüstri Mühendisliği 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EEND427 Türkçe Tesis Planlama Seçmeli 3 - - 6 3
EEND431 Türkçe Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 3 - - 6 3
EEND433 Türkçe Karar Teorisi Seçmeli 3 - - 6 3
EEND435 Türkçe Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 - - 6 3
EEND437 Türkçe Üretim Planlama ve Kontrol Seçmeli 3 - - 6 3
2020IMU-8-END - MMF Endüstri Mühendisliği 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EEND402 Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar Seçmeli 2 20 - 30 12
EEND404 Türkçe Bir Firmada Kadrolu Çalışmak Seçmeli 2 20 - 30 12
EEND406 Türkçe Uygulamalı Araştırma Projesi (Bitirme Tezi) Seçmeli 2 20 - 30 12