GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Bankacılık ve Sigortacılık - - Bankacılık ve SigortacılıkProgram Tanımları

Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2013’te kurulmuş olup, Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Program ilk öğrencilerini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını 2016’da vermiştir.

Derece: Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Diploması Unvan: Banka ve Sigorta Elemanı

Ön Lisans Derecesi (EQF-LLL 5. Düzey)

TC Vatandaşları : Programa, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrencilerin, ilan edilen kayıt tarihlerinde, mali yükümlülüklerini tamamlayarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklular: Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilir. Lütfen ilgili web sayfasını inceleyiniz. https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/prospective-students-673674 Yatay Geçiş: Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Lütfen ilgili mevzuatı inceleyiniz. Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/TYTM-5-_onlisans_ve_lisans_ogretimi_yatay_gecis_yonergesi_-_23.10.2013.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Değişim Öğrencileri: Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile çerçevesi belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrencilerin önceki öğrenim ve kazanımları, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tanınabilir ve bu doğrultuda gerekli derslerden muafiyet sağlanabilir. Yönergeye ulaşmak için link: https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/onceden-kazanilmis-yeterliliklerin-taninmasi-ders-esdegerlik-ve-intibak-esaslari-yonergesi40120395.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, “Mezuniyet Koşulları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Vizyon: Finans sektörü canlı, hızlı değişen ve teknoloji temelli bir sektör olduğundan mezun öğrencilerimizin analitik düşünme yeteneğine sahip, gündemi yorumlayabilen bireyler yetiştirmek en önemli önceliğimizdir. Misyon: Mesleki alanda yeterli donanıma sahip bireyler olarak yetiştirilmesi en önemli önceliğimizdir. Amaç/Hedefler: mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun, mesleki gelişim sağlamayı amaçlayan akademik eğitim vermek amaçlanmaktadır.

Bankacılık ve Sigortacılık programı mezunları; bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finansal kuruluşların yanı sıra mali müşavirlik ve denetim bürolarında, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin muhasebe ve finans departmanlarında iş bulma imkanına sahiptirler.

ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alan öğrencilerimiz; Bankacılık ve Finans, İşletme, İşletme Yönetimi, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletme, Lojistik Yönetimi, Aktüerya, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümlerine geçiş yapabilirler.

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Müfredat’ta (aşağıda) yer alan ders ismini tıklayabilirsiniz. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-1544216789.pdf Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/04S2_sinav_ve_basari_degerlendirme_sistemi_yonergesi_23.06.2015.pf Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-yabanci-diller-bolumu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-1692554390.pdf Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-turkce-ogretimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi-nisantasi-tomer-egitimogretim-ve-sinav-yonergesi-676221518.pdf

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için müfredatta yer alan derslerin (toplam en az 120 AKTS karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini de (aşağıdaki Müfredatı inceleyiniz) başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyebilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav yonetmeligi-1544216789.pdf Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge https://www.nisantasi.edu.tr/Images/Yonergeler/nisantasi-universitesi-diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin duzenlenmesine-iliskin-yonerge511959282.pdf

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Öğr.Görv Elçin Gülbahar Eposta: elcin.gulbahar@nisantasi.edu.tr Telefon: +90(212)2101010 Adres: Neotech Kampüs, Maslak Mah., Taşyoncası Sok. No: 1V ve No: 1Y, 34398 Sarıyer/İstanbul

Program mezunları; bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finansal kuruluşların yanında, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin muhasebe ve finans departmanlarında iş bulma imkanına sahiptirler.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-BNS

Program Çıktıları

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme
2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek olayı bağımsız olarak yürütebilme
5 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
6 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
7 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
8 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile aktarabilme
9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
11 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
12 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OHUK153 Türkçe Temel Hukuk Zorunlu 2 - - - 2
OISL153 Türkçe Genel Muhasebe Zorunlu 3 - - 5 3
OISL155 Türkçe İşletme Zorunlu 2 - - - 2
OMAT165 Türkçe Tıcarı Matematık Zorunlu 2 - - - 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 15 2 0 10 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OBNS152 Türkçe Bankacılığa Gırış Zorunlu 3 - - 5 3
OBNS154 Türkçe Sıgortacılık İşlemlerı I Zorunlu 2 - - - 2
OIKT154 Türkçe Temel Ekonomı Zorunlu 3 - - - 3
OISL154 Türkçe İstatıstık Zorunlu 2 2 - 5 3
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 16 4 0 15 18
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OBNS259 Türkçe Banka ve Sıgorta Matematığı Zorunlu 1 2 - 4 2
OBNS261 Türkçe Fınansal Pıyasalar ve Kurumlar Zorunlu 2 2 - - 3
OBNS263 Türkçe Sıgortacılık İşlemlerı II Zorunlu 2 - - - 2
OBNS265 Türkçe Türk Bankacılık Sektörü Analızı Zorunlu 2 - - - 2
OBNS267 Türkçe Bankacılık Ürün ve Hızmetlerı Zorunlu 3 - - - 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
OYDL265 Türkçe İş İngılızcesı Zorunlu 3 - - - 3
Toplam 13 4 0 8 15
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OBNS262 Türkçe Kambıyo İşlemlerı Zorunlu 3 - - 4 3
OBNS266 Türkçe Uluslararası Bankacılık ve Fınans Zorunlu 3 - - - 3
OBNS270 Türkçe Satış ve Pazarlama Teknıklerı Zorunlu 1 2 - - 2
OBNS272 Türkçe Kara Para Mevzuatı (MASAK) Zorunlu 1 2 - - 2
OISL252 Türkçe Fınansal Yönetım Zorunlu 3 - - 4 3
OISL276 Türkçe İş ve Sosyal Güvenlık Hukuku Zorunlu 3 - - - 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
Toplam 14 4 0 8 16

2020-2021 Müfredatı-BNS

Program Çıktıları

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme
2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek olayı bağımsız olarak yürütebilme
5 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
6 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
7 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
8 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile aktarabilme
9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
11 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
12 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OHUK153 Türkçe Temel Hukuk Zorunlu 2 - - - 2
OISL153 Türkçe Genel Muhasebe Zorunlu 3 - - 5 3
OISL155 Türkçe İşletme Zorunlu 2 - - 4 2
OMAT165 Türkçe Tıcarı Matematık Zorunlu 2 - - 5 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 15 2 0 25 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OBNS152 Türkçe Bankacılığa Gırış Zorunlu 3 - - 4 3
OBNS154 Türkçe Sıgortacılık İşlemlerı I Zorunlu 2 - - 6 2
OIKT154 Türkçe Temel Ekonomı Zorunlu 3 - - 4 3
OISL154 Türkçe İstatıstık Zorunlu 2 2 - 5 3
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 16 4 0 30 18
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OBNS259 Türkçe Banka ve Sıgorta Matematığı Zorunlu 1 2 - 4 2
OBNS261 Türkçe Fınansal Pıyasalar ve Kurumlar Zorunlu 2 2 - 4 3
OBNS263 Türkçe Sıgortacılık İşlemlerı II Zorunlu 2 - - 6 2
OBNS265 Türkçe Türk Bankacılık Sektörü Analızı Zorunlu 2 - - 4 2
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
SECBNS3 Türkçe BNS 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 7 4 0 22 9
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OBNS262 Türkçe Kambıyo İşlemlerı Zorunlu 3 - - 4 3
OBNS270 Türkçe Satış ve Pazarlama Teknıklerı Zorunlu 1 2 - 4 2
OBNS272 Türkçe Kara Para Mevzuatı (MASAK) Zorunlu 1 2 - 6 2
OISL252 Türkçe Fınansal Yönetım Zorunlu 3 - - 4 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
SECBNS4 Türkçe BNS 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 8 4 0 18 10
SECBNS3 - BNS 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OBNS267 Türkçe Bankacılık Ürün ve Hızmetlerı Seçmeli 3 - - 4 3
OBNS273 Türkçe Blockchaın Teknolojısı ve Krıpto Paralar Seçmeli 2 - - 6 2
OISL279 Türkçe Tıcaret Hukuku Seçmeli 3 - - 4 3
OYDL259 Türkçe Almanca I Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL265 Türkçe İş İngılızcesı Seçmeli 3 - - 4 3
SECBNS4 - BNS 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OBNS266 Türkçe Uluslararası Bankacılık ve Fınans Seçmeli 3 - - 4 3
OBNS268 Türkçe Türkıye Ekonomısı Seçmeli 3 - - 4 3
OBNS274 Türkçe Excel Fınansal İşlemler Seçmeli 2 - - 4 2
OISL276 Türkçe İş ve Sosyal Güvenlık Hukuku Seçmeli 3 - - 4 3
OYDL260 Türkçe Almanca II Seçmeli 2 - - 4 2